slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BPMN PowerPoint Presentation
Download Presentation
BPMN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

BPMN - PowerPoint PPT Presentation


 • 347 Views
 • Uploaded on

BPMN. Business Process Modeling Notation Notacja modelowania procesów biznesowych. Plan. Co to jest BPMN? BPMN a UML Diagramy Aktywności w UML Notacja BPMN Modelowanie w BPMN - przykłady Podsumowanie. Co to jest BPMN?. Nowy standard modelowania procesów biznesowych

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

BPMN


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

BPMN

Business Process Modeling Notation

Notacja modelowania procesów biznesowych

slide2
Plan
 • Co to jest BPMN?
 • BPMN a UML
 • Diagramy Aktywności w UML
 • Notacja BPMN
 • Modelowanie w BPMN - przykłady
 • Podsumowanie
co to jest bpmn
Co to jest BPMN?
 • Nowy standard modelowania procesów biznesowych
 • Zaprojektowany przez członków BPMI (Business Process Management Initiative)
 • 1 diagram BPD
 • Prosty i łatwy do zrozumienia
 • Nadaje się do modelowania złożonych procesów biznesowych
 • Umożliwia prostą wizualizację XMLa
business process diagram
Business Process Diagram
 • Łatwy w użyciu i zrozumieniu (nie tylko dla specjalistów IT)
 • Wyrazisty w modelowaniu złożonych procesów biznesowych
 • Łatwy do przetworzenia na Business Execultion Language
slide5
UML
 • Język pomagający developerom wyspecyfikować, zwizualizować i udokumentować modele systemów informatycznych. Został zaprojektowany z myślą o procesach tworzenia oprogramowania (od projektowania (architektury do implementacji). Stworzony dla specjalistów (inżynierów)
slide6
BPMN
 • Ukierunkowany na analityków biznesowych, architektów systemowych i twórców oprogramowania
 • Stworzony by przedstawiać całokształt procesu biznesowego, począwszy od projektowania – wykonanego przez społeczność biznesową.
uml vs bpmn
Dla inżynierów

12 rodzajów diagramów

Aby uszczegółowić diagram należy stworzyć kolejny (nie wszystkie diagramy współgrają ze sobą)

Możliwe modelowanie osobnych diagramów dla poszczególnych części aplikacji

Zorientowany obiektowo

Do modelowania faz tworzenia oprogramowania

Brak execution meta –model dla procesu

Dla ludzi biznesu

1 rodzaj diagramu

Możliwość przestawienia szczegółów na 1 diagramie

Łatwe przejście do XML’a

Koncentracja (orientacja) na procesach

Przeznaczony głównie do modelowania procesów biznesowych

Dostarcza execution meta –model

UML vs BPMN
diagramy aktywno ci w uml podstawy notacji
Diagramy Aktywności w UML – podstawy notacji

nazwa

aktywności

 • Aktywność
 • Przejście
 • Romb
 • Sztabka synchronizujaca (fork ijoin)
 • Aktywność początkowa
 • Aktywność końcowa
projektowanie w bpmn
Projektowanie w BPMN
 • Zdarzenia rozpoczynające
 • Sam proces (przebieg)
 • Zakończenie procesu i rezultaty
podstawy bpmn
Podstawy BPMN
 • Proces
 • Podprocesy (sub-process)
 • Rozwijanie i zwijanie (+/-)
 • Zadanie (task)
 • Decyzje i rozgałęzienia
 • Bramki (gateways)
podstawy cd
Podstawy cd.
 • Decyzje i rozgałęzienia przepływu są modelowane za pomocą bramek (gateways)
 • Podproces może być przedstawiony za pomocą innego diagramu połączonego hiperlinkiem z symbolem procesu
notacja wyzwalacze
Notacja - wyzwalacze

Wiadomość - przychodzi od uczestnika i rozpoczyna, kontynuuje albo kończy proces.

Timer - wyspecyfikowany czas lub cykl, kiedy rozpoczyna się lub kontynuuje proces (np każdy poniedziałek 9:00).

Zasady (reguły) - rozpoczyna proces gdy wszystkie wyspecyfikowane reguły są spełnione (np. ceny akcji zmienią się wiecej niż 10% od otwarcia).

notacja wyzwalacze cd
Notacja - wyzwalacze cd.

Link – służy do łączenia końcowego zdarzenia jednego procesu do początkowego zdarzenia drugiego procesu

Wieloskładnikowy (Multiple)– możliwe jest wzbudzenie zdarzeń wieloskładnikowych poprzez wiele różnych wyzwalaczy, niezbędny jest jeden, żeby aktywować zdarzenie. Wieloskładnikowy koniec oznacza wiele konsekwencji np. wiele wysłanych wiadomośći

Wyjątek - informuje że powinien zostać wygenerowany błąd, który zostanie wychwycony przez pośredni przypadek błędu

notacja wyzwalacze cd1
Notacja - wyzwalacze cd

Rekompensata (compensation) – informuje, że niezbędna jest rekompensata, jej użycie przez pośredni wyzwalacz występuje kiedy proces zostaje wycofany (odwołany).

Anulowanie (End)– Użytkownik decyduje aby anulować proces, zakończenie z normalną obsługą zdarzeń (normal event handling)

Zakończenie (Kill) – Fatal error, wszystkie czynności (działania) w procesie powinny zostać zakończone. Brak rekompensaty i obsługi zdarzeń.

bramki
Bramki

Exclusive Decision/Merge (XOR)

Data-Based XOR Decision

Event-Based XOR Decision

Inclusive Decision/Merge (OR)

Complex Decision/Merge

Parallel Fork/Join (AND)

bramki1
Bramki

Decyzyjne oparte na danych (data-based)XOR

Decyzyjne oparte na zdarzeniu XOR

bramki2
Bramki

Exclusive Merge (Złączenie)

Inclusive OR decision

bramki3
Bramki

Inclusive OR Merge

Complex Decision

bramki4
Bramki

Complex merge

Parallel Forking(AND)

Parallel Joining

dalsza analiza
Dalsza analiza
 • Kto robi co – umieszczenie procesów i zdarzeń w zacieniowanych polach, zależnie od wykonawcy.
 • Obszar można grupować w pasy
 • Obszar może reprezentować:
  • Organizacje
  • Funkcje
  • Aplikację (albo software)
  • Miejsce (fizyczne w firmie)
  • Klasę (moduł oprogramowania w obiektowej aplikacji)
  • Encję (tabela w bazie danych)
 • Pas (tor) – np. departament, w zależności czym był obszar
przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych
 • Obiekty danych nie mają bezpośredniego wpływu na przepływ procesu, dostarczają tylko informacji o tym co robi proces i jakich dokumentów używa
 • Stan danych - informacje o tym jak dane zostały przetworzone w trakcie procesu.
 • Dodatkowe informacje tekstowe
 • Grupowanie obiektów w celu ich wizualnej organizacji
sekwencje i przep yw wiadomo ci
Sekwencje i przepływ wiadomości
 • Linia przepływu wiadomości
 • Przepływ sekwencji czynności i sekwencji komunikatów:
  • Sekwencje organizują przepływ sterowania (sequence flow) tylko w obrębie tego samego obszaru (organizacji)
  • Przepływ sterowania między zdarzeniami, procesami i bramkami między różnymi obszarami (pools) jest realizowany za pomocą przepływu komunikatów (message flow).
podsumowanie
Podsumowanie
 • BPMN to:
  • Nowa notacja
  • Jeden diagram
  • Przejrzystość i zrozumiałość dla ludzi biznesu
  • Łatwość modelowania złożonych procesów biznesowych.
  • Formalny mechanizm przetwarzania procesu biznesowego do dokumentu BPEL4WS(Business Process Execution Language for Web Services)
 • Jednak BPMN nie wyeliminuje UML