Download
trillingen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Trillingen PowerPoint Presentation

Trillingen

307 Views Download Presentation
Download Presentation

Trillingen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Trillingen Vwo: hoofdstuk 3 (dl. 2) Stevin Havo: hoofdstuk 3 (dl. 2) Stevin

 2. Periodieke beweging • Bewegingen, signalen die zich herhalen heten periodieke bewegingen • voorbeelden: • trillende snaar, • slinger • hart • eb en vloed • aarde om de zon • periode T is de tijd waarna het geheel zich herhaalt

 3. Trilling • Periodieke beweging rond evenwichtsstand heet trilling • voorbeelden • slinger • snaar • zaagtand • maximale uitwijking u heet amplitude A

 4. Harmonische trilling • Als de beweging sinus-vormig is noemen we dat een harmonische trilling • voorbeelden • slinger • massa aan een veer • snaar • trillende ruit

 5. Sinus als functie van de tijd • trillingstijd T = 6 s

 6. Sinus als functie van trillingstijd

 7. Sinus als functie van fasehoek  • In graden

 8. Sinus als functie van fasehoek  • of radialen

 9. Sinus als functie van fase  • fase  en gereduceerde fase *

 10. nog meer fase • De eerste keer dat de trilling door de evenwichtstand omhoog gaat heeft fase nul • als faseverschil ½, 1½, 2½ is dan zijn de uitwijkingen tegengesteld.

 11. Formules

 12. Massa-veer-systeem • veerenergie wordt omgezet in kinetische energie en omgekeerd • in omkeerpunten is snelheid nul en dus alle energie is veerenergie • in de evenwichtsstand is de veerkracht nul en dus alle energie kinetische energie • Ek,max = Ev,max

 13. vervolg

 14. Slinger

 15. Resonantie • Het kost weinig moeite een harmonische trillend systeem met zijn eigen frequentie te laten bewegen • Je kunt de amplitude vergroten door een klein beetje energie toe te voeren met juist die frequentie. • voorbeelden: • kapot zingen van een glas • brug die instort door de wind