Download
blanok dl n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Blanokřídlí PowerPoint Presentation
Download Presentation
Blanokřídlí

Blanokřídlí

377 Views Download Presentation
Download Presentation

Blanokřídlí

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Blanokřídlí Pří_086_Rozmanitost přírody_Blanokřídlí Autor: Mgr. Marie Boučková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

 2. Anotace: • Digitální učební materiál je určen pro práci za pomoci počítače s interaktivní tabulí. Je součástí tématického okruhu „Rozmanitost přírody.“ • Materiál je v souladu s osnovami vyučovacího předmětu přírodověda a ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Slušovice. Je určený k vyvozování nového učiva, opakování a procvičování učiva. V prezentaci jsou stručným způsobem uvedeny některé nejznámější druhy blanokřídlých živočichů. • Tento materiál vznikl ze zápisů autora jako doplňující materiál k učebnici: MATYÁŠEK, Jiří, Věra ŠTIKOVÁ a Josef TRNA. Přírodověda 4: Člověk a jeho svět. Bratislavská 23d, 602 00 Brno: NOVÁ ŠKOLA s.r.o., 2010. ISBN 978-807289-212-9. • Je určen pro předmět přírodověda 4. ročník.

 3. 1. Přírodověda 4.ročník Blanokřídlí

 4. Blanokřídlí • Na celém světě je známo asi 200 000. • V České republice se vyskytuje asi 12 000. • Mají dva páry blanitých křídel. • Na zadečku mají samičky kladélko. • U některých druhů je kladélko přeměněno • na žihadlo (vosy, včely). • Podle napojení zadečku ke hrudi se dělí • do dvou skupin: • Širopasí. • Štíhlopasí.

 5. Širopasí • Zadeček mají napojený celou svou šíří. • Některé druhy mohou škodit na rostlinách. 3. 2.

 6. Štíhlopasí • Zadeček je napojen na hruď pouze tenkou stopkou. • Larvy jsou slepé a beznohé, červovitého tvaru. 5. 4.

 7. Mravenci • Žijí v koloniích – mraveništích. • Kolonii tvoří královna (samice) a okolo ní žijí dělnice. • Křídla mají jen v době rozmnožování. • Po oplození samice samec uhyne. • Samici po oplození upadnou křídla • a zakládá nové mraveniště.

 8. Mraveniště 6.

 9. Mravenci 5. • V lesích • si staví velká mraveniště. • Je chráněný. Mravenec lesní

 10. Mravenci 7. • Drobný žlutý mravenec. • Žije • v drnech trávy. Mravenec žlutý

 11. Mravenci 8. • Drobný druh. • V České republice nejhojnější mravenec. Mravenec obecný

 12. Vosy • Živí se dravě, jsou to ale všežravci. • Obvykle si staví papírové hnízdo. • Vytváří si jednoleté kolonie. • Zimu přežívá jen oplozená samice. • Mají žihadlo, ale na rozdíl • od včely ho mohou používat vícekrát, aniž by uhynuly.

 13. Vosy 9. • Útočný, někdy až nebezpečný druh. • Hnízdo si staví obvykle v zemi. Vosa útočná

 14. Vosy 10. • Největší zástupce • v ČR, měří až • 3,5 cm. • Může být nebezpečná • i pro člověka. Sršeň obecná

 15. Čmeláci • Mají podobný životní cyklus jako vosy. • Na jaře samička zakládá kolonii • v zemi, nejčastěji v díře nebo v noře. • Živí se nektarem a opylují květy rostlin. • Mohou opylovat i květy, ve kterých je nektar pro ostatní opylovače nedostupný.

 16. Čmeláci 12. 11. Čmelák luční Čmelák zemní

 17. Včela medonosná • Velmi užitečný hmyz – opyluje květy, produkuje med a včelí vosk. • Na rozdíl od vosy má na žihadle háček. • Když bodne, tak si vytrhne důležité orgány z těla a uhyne. • Dospělí jedinec žije jen přibližně • 3-4 týdny. • Během této doby zastává různé funkce (např. sbírání pylu, stavba hnízda).

 18. Včelí společenstvo se dělí na tři skupiny: Matka – základ společenstva včel. Dělnice – pečuje o larvy, sbírá pyl a nektar. Trubec – samec včely.

 19. Včela medonosná 4. 13. 14.

 20. Opakování Na jaké dvě skupiny se dělí blanokřídlí? Mravence a včely. Širopasé a štíhlopasé. Mravence a vosy.

 21. Opakování Jak se nazývá samec včely? Čmelák. Včelař. Trubec.

 22. Opakování Která vosa je u nás největší? Vosa útočná. Sršeň obecná. Vosa saská.

 23. Opakování Jak se nazývá obydlí mravenců? Úl. Mraveniště.

 24. Opakování Včela medonosná Dvoukřídlí Moucha domácí Komár písklavý Sršeň obecná Blanokřídlí Masařka obecná Mravenec lesní

 25. Zdroje použitých materiálů: Obrázky: Soubor:Dolina Miętusia a2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 6. 7. 2006 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Dolina_Mi%C4%99tusia_a2.jpg File:Marburg fg15.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 2. 3. 2009 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marburg_fg15.jpg?uselang=cs Soubor:Urocerus gigas.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 14. 8. 2005 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Urocerus_gigas.jpg Soubor:Apis mellifera carnica worker hive entrance 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 4. 6. 2007 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Apis_mellifera_carnica_worker_hive_entrance_2.jpg Soubor:A Formica rufa sideview.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 12. 5. 2007 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:A_Formica_rufa_sideview.jpg Soubor:Mravenistě, Hlinecký les, Hřešihlavská.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 10. 3. 2009 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mravenist%C4%9B,_Hlineck%C3%BD_les,_H%C5%99e%C5%A1ihlavsk%C3%A1.jpg File:Lasius.flavus.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 17. 4. 2006 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lasius.flavus.jpg?uselang=cs Soubor:Lasius Niger.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 31. 7. 2006 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lasius_Niger.jpg File:European wasp white bg.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:European_wasp_white_bg.jpg?uselang=cs

 26. Zdroje použitých materiálů: Obrázky: • File:Hornisse 5.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 22. 9. 2011 [cit. 2013-01-18]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hornisse_5.jpg?uselang=cs • Soubor:Bombus terrestris1 trzmiel ziemny small.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 13. 11. 2004 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombus_terrestris1_trzmiel_ziemny_small.jpg • Soubor:Bombus pratorum-02 (xndr).jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 16. 7. 2005 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bombus_pratorum-02_(xndr).jpg • File:Runny hunny.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 4. 2. 2007 [cit. 2013-01-19]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Runny_hunny.jpg • Soubor:Bienen mit Brut 2.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 16. 8. 2006 [cit. 2012-11-18]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bienen_mit_Brut_2.jpg