Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muzejní příměstský tábor 2014 Od panoše ke knížeti PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muzejní příměstský tábor 2014 Od panoše ke knížeti

Muzejní příměstský tábor 2014 Od panoše ke knížeti

124 Views Download Presentation
Download Presentation

Muzejní příměstský tábor 2014 Od panoše ke knížeti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Muzejní příměstský tábor 2014 Od panoše ke knížeti Muzeum hlavního města Prahy Zámecký areál Ctěnice

 2. První den 14. 7. 2014 Hledáme poddané, stavíme tvrz

 3. Hru jsme si napřed vysvětlili. Stali se z nás drábové a musíme najít ztracené poddané.

 4. Například porybný se opravdu schovával mezi vrbičkami.

 5. Za svou píli při hledání ztracených poddaných jsme dostali od Adama Hrzána z Harasova dopis a Řád moudré sovy.

 6. Odpoledne k nám přišly archeoložky, stavíme tvrz a zkoumáme expozici.

 7. Některé úkoly byly pěkně záludné.

 8. Ale my jsme důkladně prozkoumali úplně všechno.

 9. Vyzbrojeni vědomostmi získanými v expozici zvládneme postavit tvrz s funkčním opevněním.

 10. Ukázky našich tvrzí s důmyslným opevněním.

 11. Po archeoherněpřišly na řadutáborové kroniky. Po jejich vyplnění budeme pasováni do panošského stavu!!!

 12. Druhý den 15. 7. 2014 Pečeme perníčky. Archeoherna

 13. Den jsme začali útokem na tvrz.

 14. Všechny tvrze lehly popelem z odřivousů!

 15. Po svačině jsme si zahráli několik her na louce.

 16. a mohli jsme žasnout nad cechovními odznaky. A pak jsme se dověděli, kdo pěstoval cibuli, vyráběl podkovy,

 17. V cukrářské dílně nás už čekala perníkářka.

 18. Ze začátku jsme nevěděli, jak se do toho pustit.

 19. Ale perníkářka nám všem pomohla. A ukázalo se, že máme moc šikovné ruce.

 20. Takže jsme perníčky zvládli upéct i potřít žloutkem, aby se krásně leskly.

 21. A to je náš pekařský tým!!!

 22. Vedle už na nás čekala zámecká paní a její pomocnice s umíchanou polevou.

 23. Našim perníčkům tedy přibyly kromě chuťových ještě estetické kvality!!!

 24. Zdobení bylo opravdu moc zábavné!!!

 25. Odpolední archeoherna

 26. Odpoledne už na nás čekaly archeoložky.

 27. Mohli jsme si osahat středověké nádobí,

 28. na karetkách utkat čelenku,

 29. vyrobit záušnici,

 30. odlít obětinu z vosku,

 31. a taky jsme si poslechli pověsti o bytostech na středověkých kachlích.

 32. Třetí den 16. 7. 2014 Vyrábíme věnečky a erby. Návštěva jízdárny.

 33. Vysvětlili jsme si ranní hru.

 34. Z papírů a látek jsme si vyrobili dobové věnečky.

 35. A podle šablon jsme namalovali erby.

 36. Z erbů a věnečků, které jsme si ráno vyrobili, jsme měli opravdu velikou radost!!!

 37. Odpolední projížďka na koních

 38. Před jízdou jsme si prohlédli stáje. Dověděli jsme se, jak se koně jmenují, a také, jak se chovají a myslí.

 39. Mohli jsme si je i pohladit.

 40. Pak jsme dostali helmy – to znamenalo, že se konečně projedeme!!!

 41. Když jeden jde na to, ostatníčekají…

 42. … A pak už jsme šli jezdit!!!

 43. Večerní pasování probíhalo v kostýmech.

 44. Čtvrtý den 16. 7. 2014 cesta za pokladem

 45. Skvěle jsme si užívali už jen cestu do Ctěnic.

 46. Na základně jsme dostali mapu. Na každém stanovišti nám Jan z Jenštejnanechal zprávu. Správné odpovědi na všechny otázky nám dají klíč k cestě za pokladem.