Introduction to ontology
Download
1 / 78

Introduction to Ontology - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Introduction to Ontology. Sudarsun S Director – Research Checktronix India Chennai 600010 แปลและเรียบเรียงโดย บรรเจิด วิโรจน์วุฒิกุล คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. Ontology คืออะไร?. สาขาปรัชญา – แขนงหนึ่งของปรัชญา ที่ว่าด้วยธรรมชาติและองค์กรของความจริง .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Introduction to Ontology' - kiri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Introduction to ontology

Introduction to Ontology

Sudarsun S

Director – Research

Checktronix India

Chennai 600010

แปลและเรียบเรียงโดย บรรเจิด วิโรจน์วุฒิกุล

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


Ontology
Ontology คืออะไร?

สาขาปรัชญา – แขนงหนึ่งของปรัชญา ที่ว่าด้วยธรรมชาติและองค์กรของความจริง

 • การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่ (ปรัชญาว่าด้วยความจริงในธรรมชาติ)

 • ทดลองหาคำตอบของคำถามที่ว่า :

  • อะไรคือคุณลักษณะของการดำรงอยู่?

  • ในที่สุดแล้วดำรงอยู่อย่างไร?

 • แบ่งแยกสายสิ่งต่างๆอย่างไร?


Ontology in computers
Ontology in Computers

 • Ontology คือ สิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม ที่ประกอบด้วย

  • คำศัพท์ที่จะอธิบายถึงขอบเขต (ของสิ่งที่เจาะจง)

  • ข้อมูลจำเพาะที่ชัดเจน ของความหมายคำศัพท์

  • ข้อจำกัดของการเพิ่มความรู้ใหม่เข้าไปในขอบเขต

 • ในอุดมคติแล้ว an ontology ควรจะ :

  • เข้าถึงความเข้าใจทั่วไป ของขอบเขตที่สนใจ

  • เตรียมรูปแบบ และ แบบจำลองที่เครื่องจักรจัดการได้ ของขอบเขตที่สนใจ


Example
Example

 • คำศัพท์ และ ความหมาย (การนิยาม)

  • ช้าง เป็นสมาชิกหนึ่งของ สัตว์

  • สัตว์กินพืช เป็นสมาชิกของ สัตว์ ซึ่ง กินเฉพาะพืช หรือส่วนหนึ่งของพืช

  • ช้างโตเต็มวัย เป็นสมาชิกของ ช้าง ซึ่ง มีอายุมากกว่า 20 ปี

 • เบื้องหลังของความรู้/ข้อจำกัดบนขอบเขต (กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป)

  • ช้างโตเต็มวัย หนัก อย่างต่ำ 2000กิโลกรัม

  • ช้างทุกตัว เป็น ช้างแอฟริกัน หรือ ช้างอินเดีย

  • ไม่มี สิ่งมีชีวิตใด เป็นได้ทั้ง สัตว์กินพืช และ สัตว์กินเนื้อ
Why ontology
Why Ontology?

 • เพื่อแชร์ความเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างข้อมูล ระหว่างคนและSoftware agents

 • เพื่อทำให้นำขอบเขตความรู้เดิมกลับมาใช้ใหม่ได้

 • เพื่อสร้างขอบเขตที่สมมุติขึ้นมาให้มีความชัดเจน

 • เพื่อแยกขอบเขตความรู้ออกจากความรู้ทั่วไปได้

 • เพื่อวิเคราะห์ขอบเขตของความรู้


Few applications
Few Applications

 • e-Science, ตัวอย่างในด้าน Bioinformatics

  • The Gene Ontology (GO)

  • The Protein Ontology (MGED)

 • Databases

  • Schema design and integration

  • Query optimisation

 • User interfaces

 • The Semantic Web & so-called Semantic Grid


Importance towards e commerce
Importance towards E-Commerce

 • Taxonomies provide :

  • เข้ามาควบคุมในการใช้คำศัพท์ร่วมกัน(search engines, authors, users, databases, programs / ทุก agent ใช้ภาษาเดียวกัน)

  • Site ช่วยเหลือด้าน Organization และ Navigation

  • ถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐาน (เช่น ตั้งไว้ที่โซนซ้ายของหลายๆเวปไซด์)

  • “Umbrella” ระดับโครงสร้างที่สูงขึ้น (เพื่อการ Extension)

  • ตัวช่วยค้นหา (แถบช่วยเหลือของ Yahoo!)

  • Sense disambiguation


Importance towards e commerce1
Importance towards E-Commerce

 • ตรวจสอบความสอดคล้อง

 • การทำให้สมบูรณ์

 • สนับสนุนการทำให้ข้อมูลในระบบต่างๆพูดคุยกันได้(Interoperability)

 • สนับสนุนองค์ประกอบภายนอก

 • เป็นโครงสร้าง, เปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงการค้นหาข้อมูล

 • Generalization/ Specialization


Observations
Observations

 • Ontologies อย่างง่าย สามารถสร้างได้โดยไม่ต้องมีความชำนาญ โดยใช้

  • Verity’s Topic Editor, Collaborative Topic Builder, GFP,Chimaeras, Protégé, OIL-ED,etc

 • Ontologies สามารถสร้างขึ้นได้แบบกึ่งอัตโนมัติ

  • โดยอ้างอิงจากเวปไซด์ เช่น yahoo!, Amazon, excite

  • Semi-structured sites can provide starting points

 • Ontologies มีการใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว(โดยมีธุรกิจเป็นตัวผลักดัน)

  • เวปไซด์ทางธุรกิจส่วนมากใช้เช่น Amazon, Yahoo! Shopping

  • ธุรกิจที่เจริญรุ่งเรืองกำลังสนใจ

  • ภาษาที่ใช้กำลังเติบโต จำพวก Markup LanguagesXML,RDF

  • “Real” ontologies เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลาง Application


Implications need
Implications & Need

 • ไวยกรณ์และความหมายของ Ontology Language (DAML+OIL)

 • ทรัพยากรที่ใช้ในการสร้างและบำรุงรักษาของ Ontologies

 • ฝึกฝน (Conceptual Modeling,การอ้างเหตุผลของสิ่งที่เกี่ยวข้อง, ……)


Issues
Issues

 • การร่วมมือ ระหว่างกลุ่มที่เปิดเผยข้อมูล

 • การเชื่อมต่อระหว่างระบบหลายๆแห่งเข้าด้วยกัน

 • วิเคราะห์และวินิจฉัย

 • ประมาณ

 • แบบฉบับ

 • ความปลอดภัย

 • ง่ายต่อการใช้

 • การฝึกหลากหลายระดับ / สนับสนุนผู้ใช้

 • กลวิธีนำเสนอ

 • วงจรชีวิต

 • ความสามารถในการแพร่ขยายออก


Chimaera
Chimaera

 • An interactive web-based tool aimed at supporting:

  • วิเคราะห์ Ontology (ความถูกต้อง, ความสมบูรณ์, ลักษณะ, …)

  • Merging of ontological terms จากหลายแหล่งเข้าด้วยกันได้

  • บำรุงรักษา ontologies ตลอดเวลา

  • การให้เหตุผลของข้อมูลเข้า

 • Features: multiple I/O languages, loading and merging into multiple namespaces, collaborative distributed environment support, integrated browsing/editing environment, extensible diagnostic rule language

 • ถูกใช้ในด้านการพาณิชย์และวิชาการ

 • แหล่งข้อมูล: www.ksl.stanford.edu/software/chimaera


Building ontology
Building Ontology

 • กำหนด classes

 • จัดเตรียมให้อยู่ในรูป Taxonomic hierarchy

  • sub-class/super-class model

 • เตรียม slots และ facets สำหรับ slots

 • กำหนดค่าสำหรับ slots ในแต่ละกรณี


Thumb rules
Thumb-Rules

 • ไม่มีวิธีการที่ถูกต้องในการสร้างขอบเขต

 • มีช่องทางในการทำได้เสมอ

 • วิธีการที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับการนำไปใช้และขยายต่อ

 • กระบวนการทำซ้ำ

 • แนวความคิดใน Ontology คล้ายกับobjects(รูปธรรม/นามธรรม) และ relationships ในขอบเขตที่สนใจ

  • Objects คือ คำนามทั่วไป

  • Relationships คือ กริยาทั่วไปในประโยค


Step 1 domain scope
Step 1: Domain & Scope

 • อะไรคือขอบเขตที่สนใจ?

 • อะไรคือจุดประสงค์ของ Ontology นี้?

 • อะไรคือสิ่งคาดหวังของคำถาม?

 • ใครเป็นผู้ใช้และบำรุงรักษา Ontology ?

 • ตัวอย่างคำถาม:

  • ช้างเป็นสัตว์กินพืชหรือสัตว์กินเนื้อ?

  • ช้างกินอะไรเป็นอาหาร?

  • ช้างแอฟริกันมีนิสัยเป็นอย่างไร?


Step 2 re use existing ontology
Step 2: Re-Use Existing Ontology

 • ถ้าเข้ากันได้ ก็สามารถใช้ได้แน่นอน

 • ปัญหาในการ merging Ontologies?

  • รูปแบบขัดแย้ง

  • แนวคิดเดียวกัน, การนำเสนอต่างกัน


Step 3 enumerate terms
Step 3: Enumerate Terms

 • Terms คืออะไร?

 • Properties ของ terms คืออะไร?

 • Relationships ของ terms คืออะไร?

 • ตัวอย่าง:

  • Animal, elephant, lion

  • ความสูง, น้ำหนัก, อาหารที่กิน

  • ช้างกับควาญช้าง, ช้างผสมพันธุ์กันเองได้, ช้างอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม


Step 4 define classes hierarchy
Step 4: Define Classes & Hierarchy

 • Top-Down Approach

 • Bottom-Up Approach

 • Mixed

 • Object Oriented Programming Analogy

 • อะไรที่เราจะได้รับ?

  • การจัดเรียง Hierarchical ของ concepts

  • ถ้า class P is a super-class of class Q, และทุกๆกรณีของ B คือ หนึ่งในกรณีของ P

  • หมายความว่า : class Q represents a “kind-of” P


Step 5 properties of classes slots
Step 5: Properties of Classes - Slots

 • “intrinsic” properties เช่น softness of silk

 • “extrinsic” properties เช่น bike’s model name

 • Parts, ถ้า object เป็นรูปแบบ Structured; สามารถกำหนดให้เป็น physical และ abstact parts ได้

  • เช่น: เวลาหากินช่วงเช้าของช้าง

 • Relationships ระหว่างสมาชิกของ class

  • เช่น: ช้าง กับ ควาญช้าง, สามารถแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง ช้าง อ้างอิงถึงที่อยู่ของช้าง ผ่านทางควาญช้างได้


Step 6 define slots
Step 6: Define Slots

 • จำนวน values ของ Slot

  • ตั้งค่า ว่า slot ควรจะมี values ได้กี่ค่า?

 • ใส่ค่าของ Slot

  • มีค่าอะไรที่สามารถใส่ได้บ้าง?

  • ค่ามาตรฐานทั่วไป:

   • String

   • Number

   • Boolean

   • Enumeration

   • Instance


Step 7 create instances
Step 7: Create Instances

 • ยกตัวอย่างการสร้าง instance ชื่อ african_elephantซึ่งเป็น instance ของ class elephant

  • High : 400 cm

  • Weight : 6,500 Kg

  • Eat : fruit, leaf (instance of food class)

  • Behavioer:aggressive

  • Kind : Herbivore (instance of animal_type class)


Consistency checks
Consistency Checks ??

 • ทำให้แน่ใจว่า Class hierarchy ถูกต้อง

  • สิ่งที่อยู่ในระดับเดียวกันของ tree ควรจะมี สิ่งทั่วไปคล้ายๆกัน

  • classes ที่มีความหมายเหมือนกัน แต่แยกเป็นคนละ class

  • ตรวจความสัมพันธ์ “is-a” และ “kind-of”

  • สิ่งที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป

 • Multiple Inheritance


Consistency checks1
Consistency Checks ??

 • เราจะเพิ่ม class ใหม่ได้เมื่อไหร่?

  • การเพิ่ม Subclass ของ class โดยทั่วไปจะ

   • มีคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ super-class ไม่มี

   • มีข้อจำกัดที่แตกต่างจาก super-class

   • มีการอ้างอิง relationshipsมากกว่าใน super-class มี

 • Class ใหม่ หรือ property-value ใหม่?

  • class “african_elephant” หรือ class “elephant” ที่มี property type เป็น “african” ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายที่เราสนใจ

 • เป็น Instance หรือ Class?

  • Individual Instances เป็น การแสดงถึงกรณีเจาะจงในฐานความรู้

  • ถ้า concept ที่สนใจเกิดจากการจำแนกโดยธรรมชาติ จะเป็น classes


Limiting the scope
Limiting the Scope

 • ต้องการที่จะไม่ใส่ข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่เกี่ยวกับขอบเขต

 • ต้องการที่จะไม่ใส่กรณีทั่วไป หรือ กรณีเฉพาะ มากไปกว่าอะไรที่เราต้องการนำไปใช้

 • ต้องการที่จะไม่ใส่ properties ที่เป็นไปได้ทั้งหมดและ สิ่งที่แตกต่าง ในหมู่ classes บน hierarchy


Ontology merging alignment
Ontology Merging/Alignment

 • สิ่งที่ต้องการ

  • การช่วยเหลือและคำแนะนำของของกระบวนการ

  • เครื่องมือพิเศษสำหรับ ontology merging and alignment

 • สิ่งที่ต้องการ (แต่ยังไม่สามารถทำได้)

  • เครื่องที่สามารถ merging and alignment ได้อัตโนมัติอย่างสมบูรณ์Approaches
Approaches

 • การแก้ปัญหาขัดแย้งหลังจาก merging

  • ผลลัพธ์โดยตรง

  • เกิดการปกคลุมของข้อมูล

  • ยากที่จะทำซ้ำ

 • เปลี่ยนรูปก่อนทำการ merging

  • กระบวนการสามารถทำซ้ำได้

  • ไม่เป็นผลลัพธ์โดยตรง

 • ใช้เครื่องมือปรับโดยตรงให้เหมาะสม

  • สามารถได้ผลลัพธ์โดยตรงจากการปรับเปลี่ยน

  • ยากที่จะทำซ้ำ แต่เป็นไปได้
Features
Features

 • ผลที่ตอบสนองกับผู้ใช้

  • คำชี้แจง

  • กระบวนการแก้เมื่อเกิดปัญหา

 • ดูแลรักษาจุดที่สนใจ

  • ปรับปรุงการให้ข้อแนะนำ

  • สร้างข้อมูลชั่วคราวเพื่อยืดเวลาสำหรับการแก้ปัญหา

 • การสะกดรอยความสัมพันธ์

  • เก็บความสัมพันธ์ที่อ้างอิงถึง

  • เก็บข้อมูลอย่างย่อไว้


Ontology languages rdf
Ontology Languages - RDF

 • RDFคือ Resource Description Framework

 • เป็น W3C candidate recommendation

  (http://www.w3.org/RDF

 • RDF เป็น graphical formalism(+XML syntax + semantics)

  • เพื่อเป็นตัวแทนข้อมูลที่อธิบายถึงข้อมูลอีกชุดหนึ่ง

  • เพื่ออธิบายถึงความหมายของข้อมูลในสิ่งที่เครื่องจักรเข้าใจได้

 • RDFS extendsRDF กับ “schema vocabulary”ตัวอย่างเช่น

  • Class, Property

  • Type, subClassOf, subPropertyOf

  • Range, domain


Rdf syntax triples
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property


Rdf syntax triples1
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx


Rdf syntax triples2
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx


Rdf syntax triples3
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy


Rdf syntax triples4
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy

<< plain litteral >>


Rdf syntax triples5
RDF Syntax --Triples

Subject

Object

Property

Ex: Subject

Ex: Object

Ex: Property

_: xxx

_: yyy

<< plain litteral >>

<< lexical >>^^data typeRdf syntax graph1
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

Ex: name

_: xxx

rdf: type

Ex: Person


Rdf syntax graph2
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

Ex: name

_: yyy

_: xxx

Ex: member-of

rdf: type

Ex: Person


Rdf syntax graph3
RDF Syntax -- Graph

<< Palani Ramasamy >>

<< University of Madras >>

Ex: name

Ex: name

_: yyy

_: xxx

Ex: member-of

rdf: type

rdf: type

Ex: Organisation

Ex: PersonRDFS

 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:

  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)


RDFS

 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:

  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof


RDFS

 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:

  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof

Ex: John

Ex: Person

rdf: type


RDFS

 • RDFS vocabulary adds constraints on models, e.g.:

  • x,y,z type(x,y) subClassOf(y,z) type(x,z)

Ex: Person

Ex: Animal

rdf: subClassof

Ex: John

Ex: Person

rdf: type

rdf: type

Ex: Animal


Problems with rdfs
Problems with RDFS

 • RDFS อ่อนในการที่จะอธิบายทรัพยากรในรายละเอียดที่เพียงพอ

  • ไม่มีข้อบังคับ ของการจำกัดวง range และ domain

   • ไม่สามารถบอกได้ว่า ขอบเขตของ hasChild คือ person เมื่อประยุกต์เป็น person and elephant และเมื่อประยุกต์เป็น elephants

  • ไม่มีข้อจำกัด existence/cardinality

   • ไม่สามารถบอกได้ว่า ทุกๆกรณีของ person มี 1 mother นั่นคือ mother เป็น 1 person เช่นกัน หรือ person มี 2 parents ได้อย่างถูกต้อง

  • ไม่มีคุณสมบัติ transitive, inverse หรือ symmetrical

   • ไม่สามารถบอกได้ว่า isPartOf คือคุณสมบัติ transitive, isPartOf คือ inverse ของ isPartOf และ touches คือ symmetrical

 • ความยากในการจำแนก เหตุผลสนับสนุน

  • ไม่มี “native” reasoners สำหรับ เหตุผลที่ไม่ใช่มาตรฐาน

  • May be possible to reason via FO axiomatisation


Axiomatisation
Axiomatisation

 • An Axiomatisation สามารถถูกใช้ฝัง RDFS ใน FOL,

  ตัวอย่าง:

  • Triple x P y translated as holds2 (P,x,y)

  • Axioms capture ในส่วนความหมายของ language

 • ปัญหาการ axiomatisations include

  • จะต้องการ set ที่ใหญ่และซับซ้อน ของ axioms

  • ยากที่จะพิสูจน์ความหมายให้เป็นการ captured อย่างถูกต้อง

  • Axiomatisation จะเพิ่มภาระการคำนวณอย่างมาก

   complexity

   • RDFS → undecidable (subset of) FOL

  • ไม่มี interoperability นอกจาก ทุกภาษาที่ axiomatised เช่นเดียวกัน

   • เช่น C subClassOf D equivalent to

   • แต่ต้อง axiomatise เช่น holds2(subClass, C, D)


Rdf to owl
RDF to OWL

 • สองภาษาที่ถูกพัฒนาโดย extending(ส่วนหนึ่งของ) RDF

  • OIL : Ontology Inference Layer

  • DAML-ONT : DARPA Agent Markup Language

 • ความพยายามMerged เพื่อสร้าง DAML+OIL

  • Extends (“DL subset” of) RDF

 • DAML+OIL

  • Web-Ontology(WebOnt) Working Group formed

  • WebOnt group ถูกพัฒนาโดย OWL Language based on DAML+OIL

  • OWL language now a W3C Proposed Recommendation


Description logics
Description Logics

 • ครอบครัวหนึ่งของ logic based Knowledge Representation formalisms

  • สืบทอดมาจาก semantic networks และ KL-ONE

  • อธิบายขอบเขตในรูปแบบของ concepts(classes), roles(properties, relationships) และ individuals

 • มีลักษณะเด่นคือ

  • Formal semantics (แบบจำลองอย่างเป็นแบบฉบับตามหลักทฤษฎี)

   • ตัดสินใจได้ในส่วนที่แยกจาก FOL

   • มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ Prepositional Model & Dynamic Logics

  • การจัดเตรียมของ inference services

   • การตัดสินใจใช้กระบวนการสำหรับการแก้ไขปัญหา (ความพึงพอใจ, การสมมติฐาน, ฯลฯ)

   • Implemented systems (highly optimized)


Dl basics
DL Basics

 • Concept คือ สิ่งที่เทียบได้กับ unary predicates

  • โดยทั่วไป, concepts จะเท่ากับ สูตรที่มีตัวแปรอิสระ 1 ตัว

 • Role คือ สิ่งที่เทียบได้กับ binary predicates

  • โดยทั่วไป, roles จะเท่ากับ สูตรที่มีตัวแปรอิสระ 2 ตัว

 • Individual คือสิ่งที่เทียบได้กับ ค่าคงที่

 • Operators จำกัดความได้ว่า :

  • ภาษาตัดสินใจได้และ ถ้าเป็นไปได้, มีความซับซ้อนน้อย

  • ไม่ต้องการที่จะใช้ตัวแปรอย่างชัดเจน

   • จำกัดความจาก และ (ติดต่อกันโดยตรงด้วย < > และ [ ])

   • ลักษณะ เหมือนกับ การนับที่สั้นกระชับว่องไวDl family
DL Family

 • ถูกใช้บ่อยสำหรับ ใน transitive roles(R+)

 • Additional lettersบ่งบอกถึง extensions อื่นๆ

  • ตัวอย่างเช่น

 • + R+ + role hierachy + inverse + QNR =

 • is the basis for W3C’s OWL Web Ontology Language

  • OWL DL extended with nominal (นั่นคือ )

  • OWL Lite with only functional restrictions (นั่นคือ )


Dl knowledge base
DL Knowledge Base

 • A TBox is a set of “schema” axioms(sentences)

  • ตัวอย่าง

 • An ABox is a set of “data” axioms (ground facts)

  • ตัวอย่าง

 • A Knowledge Base (KB) คือการรวมของ TBox บวก ABox


Dl reasoning
DL Reasoning

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild


Dl reasoning1
DL Reasoning

 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild


Dl reasoning2
DL Reasoning

 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild


Dl reasoning3
DL Reasoning

 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor

hasChild


Dl reasoning4
DL Reasoning

 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor,

(Doctor _ hasChild.Doctor),

hasChild.Doctor

hasChild


Dl reasoning5
DL Reasoning

 • ตัวอย่าง : KB:

W

marriedTo

hasChild

HappyParrent

J

M

~Doctor,

(Doctor _ hasChild.Doctor),

hasChild.Doctor

hasChild

hasChild

Doctor

?


OWL

 • 3 สายพันธุ์ ของ OWL

  • OWL fullเป็น union ของ OWL syntax และ RDF

  • OWL DLซึ่งมีขอบเขตใน FOL fragment ( DAML+OIL)

  • OWL Liteคือ “simpler”subset ของ OWL DL

 • Semantic layering

  • OWL DL OWL full ภายใน DL fragment

 • OWL DL พื้นฐานบน Description Logic

  • ในความเป็นจริง มีค่าเทียบได้กับ DL

 • OWL DL ผลประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย DL เป็นเวลาหลายปี

  • ง่ายในการนิยาม semantics

  • Formal propertiesง่ายต่อการเข้าใจ (ความซับซ้อน, ความสามารถในการตัดสินใจ)

  • รู้จัก reasoning algorithms

  • Implemented systems (ใช้ให้เหมาะสมได้ดี)Owl constructors1
OWL constructors

 • XMLS datatypes และ classes ใน P.C และ P.C

  • ตัวอย่าง hasAge.nonNegativeInteger


Owl constructors2
OWL constructors

 • XMLS datatypes และ classes ใน P.C และ P.C

  • ตัวอย่าง hasAge.nonNegativeInteger

 • ไม่มีกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อน nesting ของ constructors

  • ตัวอย่าง Person hasChild.Doctor hasChild.DoctorThanks
Thanks

 • ติดต่อผู้เขียนได้ที่ [email protected]

  Checktronix India Pvt Ltd,

  9 Ramanathan Street,

  Kilpauk, Chennai 600010

  Phone: 044 30570028-32

 • ที่ปรึกษาเรียบเรียงบทความ อ.ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจช์


ad