slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Project voor slachtoffers van stalking door de ex-partner PowerPoint Presentation
Download Presentation
Project voor slachtoffers van stalking door de ex-partner

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 17
kirestin-tillman

Project voor slachtoffers van stalking door de ex-partner - PowerPoint PPT Presentation

108 Views
Download Presentation
Project voor slachtoffers van stalking door de ex-partner
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Wat is Telealarm • Project voor slachtoffers van stalking door de ex-partner • waarbij fysieke veiligheid wordt gegarandeerd door een personenalarm in de woning • en de politie binnen de 10 minuten ter plaatse komt • Tweeluik: Veiligheid én zorg op maat

 2. 2. Historiek • Idee: 1998: AWARE (Abused Women Active Responce Emergency) • Motivatie: Partnergeweld + relatiebreuk vaak risico voor stalking • PZ Gent: grote interventiedruk IFG • Nood aan integrale aanpak preventie-interventie-slachtofferzorg • Effectieve opstart: 2002

 3. 3. Doelstellingen • Fysieke veiligheid/integriteit slachtoffers (en kinderen) • Preventie van gezins/familiedrama’s • Hulp en ondersteuning bij psychosociale problemen • Optimale en integrale aanpak stalking • Sensibilisering hulpverlening, politie, justitie • Nienke Kiekens • Telealarm Stad Gent 2

 4. 4. Instapvoorwaarden • Slachtoffer van stalking door ex-partner • Wonen/verblijven binnen politiezone Gent • Beschikken over vaste telefoon(lijn) • Aantoonbaar in gevaar zijn • Geen vrijwillig contact met ex-partner • Bereidheid klacht in te dienen

 5. 5. Werking in de praktijk • Folder of affiche • Bespreking met doorverwijzer (1e filter) • Contact Telealarm • Intakegesprek (2e filter) • Dossiervorming • Bespreking Indicatiecommissie (IC) • Beslissing IC meedelen en advies

 6. 5. Werking in de praktijk • Personaliafiche naar meldcentrale + Zonaal Sturings Punt • Aansluiten + testen toestel • Huisbezoek consulent SBJ + buurtinspecteur • Tussentijdse evaluatie • Eindevaluatie + afsluiting • Nazorg

 7. Zender

 8. Halszender

 9. 8. Effecten A. Politioneel • Tijdelijke stijging PV-last • Daling PV-last op termijn • Gevoelige afname van interventiedruk in zware gewelddossiers • Preventie van geweldescalatie, zowel bij daders als slachtoffers

 10. 8. Effecten B. Aangeslotenen • Verhoging fysieke (+subjectieve) veiligheid • Politionele interventie = vlot • Zelfredzaamheid stijgt • Gevoel van eigenwaarde groeit • Zelfstandigheid neemt toe • Gevoel serieus genomen te worden

 11. 8. Effecten C. Algemeen • Verbetering in onderlinge samenwerking diverse diensten • Sensibilisering ≠ sectoren • Verhoogde deskundigheid m.b.t. IFG • Verhoogde alertheid op problematiek • Balans = positief • Tweeluik veiligheid + integrale zorg werkt

 12. 9. Contact Nienke Kiekens Project Telealarm Lokale Preventie en Veiligheid Stad Gent Tel: 09/266.82.05 E-mail: nienke.kiekens@gent.be

 13. 10. Stellingen Telealarm is te beperkt: stalking is een straatfenomeen.

 14. 10. Stellingen Telealarm maakt mensen (te) afhankelijk en ontneemt hun eigen verantwoordelijkheid: op de knop duwen en klaar is Kees.

 15. 10. Stellingen Telealarm stopt enkel fysiek geweld en is dus ontoereikend.