mailman gnu mailing list manager n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mailman, GNU mailing list manager PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mailman, GNU mailing list manager

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Mailman, GNU mailing list manager - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Mailman, GNU mailing list manager. Teme. List manager – efikasna zamjena za aliase Uvodno o Mailmanu Shell su čelje Web sučelje Napredna upotreba kroz shell sučelje Zaključak. ||. A lias i. rudimentaran oblik mailing liste koriste se većinom za manje liste

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mailman, GNU mailing list manager


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Teme
 • List manager – efikasna zamjena za aliase
 • Uvodno o Mailmanu
 • Shell sučelje
 • Web sučelje
 • Napredna upotreba kroz shell sučelje
 • Zaključak

||

a lias i
Aliasi
 • rudimentaran oblik mailing liste
 • koriste se većinom za manje liste
 • nemaju mogućnosti koje nude liste

|||

mailman
Mailman
 • Omogućava jednostavno administriranje mailing liste
 • Definirana prava pristupa i slanja poruka na listu
 • Filteri za pošiljatelja, primatelja, spam i sadržaj same poruke
 • Arhiviranje poruka
 • Sažeci poruka

|||||

mailman shell su elje
Mailman shell sučelje
 • Mailman root dir – $MDIR = /var/lib/mailman
 • Shell utility - $MDIR/bin
 • Arhiva poruka - $MDIR/archives
 • Konfiguracija - $MDIR/Mailman/Defaults.py
 • Jezici - $MDIR/messages
 • Logovi - $MDIR/logs

||||||

kreiranje liste kroz shell su elje
Kreiranje liste kroz shell sučelje
 • $MDIR/bin/new_list
 • Aliasi se ubace u /etc/aliases datoteku i pokrene se komanda newaliases
 • Lista je kreirana

|||||||

dodavanje novih lanova na listu putem shell su elja
Dodavanje novih članova na listu putem shell sučelja
 • $MDIR/bin/add_members -r - naziv_liste

||||||||

mailman web su elje
Mailman web sučelje
 • Pruža više mogućnosti od shell sučelja
 • Neke funkcije moguće napraviti isključivo kroz shell
 • Višejezično
 • Podijeljeno u sekcije/podsekcije
 • Uvid u arhivu

|||||||||

op e postavke
Opće postavke

||||||||||||

op e postavke1
Opće postavke
 • dvije vrste admin korisnika - administrator i moderator
 • Reply-To header
 • Umbrella list - omogućuje liste unutar liste
 • Maximum length in kilobytes of a message body

|||||||||||||

zaporke
Zaporke

||||||||||||||

upravljanje lanstvom dodavanje novih pretplatnika liste
Upravljanje članstvom - dodavanje novih pretplatnika liste
 • dodavanje preko opcije Mass Subscription
  • upisivanjem mail adresa (svaka u novoj liniji)
  • uploadom tekst datoteke istog formata
 • moderiranje zavisi o opciji:
  • Privacy options -> Sender filters -> By default, should new list member postings be moderated?
brisanje pretplatnika
Brisanje pretplatnika
 • opcije za obavijesti o odjavi
  • administratoru
  • potvrdu odjave bivšem pretplatniku
non digest opcije
Non-digest opcije
 • header i footer maila koji će se dodati na poruku
 • odvajanje priloga od same poruke
opcije privatnosti
Opcije privatnosti
 • Advertise this list when people ask what lists are on this machine? - prikazuje listu na popisu lista (homepage)

Pošiljateljevi filteri

 • Kontrola tko može slati poruke na listu i na koji način se poruke moderiraju
 • List of non-member addresses whose postings should be automatically accepted - kada ljudi šalju poruke na listu sa raznih mail adresa.

||||||||||||||||

primateljevi filteri
Primateljevi filteri
 • Must posts have list named in destination (to, cc) field (or be among the acceptable alias names, specified below)? - jedna od SPAM zaštita

Spam filteri

 • filteri se baziraju na regexpovima
 • moguće ih je postaviti po svim headerima ili samo po nekima

|||||||||||||||||

obra ivanje odbijenih poruka
Obrađivanje odbijenih poruka
 • kontrola poruka koje iz nekog razloga nisu primljene na strani primatelja te su vraćene pošiljatelju
 • hard i soft severity - utječe na brže ili sporije odjavljivanje pretplatnika sa liste
 • obavijesti vlasniku liste o obrađenim odbijenim porukama

||||||||||||||||||

opcije arhive
Opcije arhive
 • omogućava javno ili privatno arhiviranje poruka

|||||||||||||||||||

mail news gateway
Mail<>News gateway

||||||||||||||||||||

mail news gateway1
Mail<>News gateway
 • iterakcija mail liste sa news grupom i obrnuto
 • poruke završavaju na listi ali i na news grupi
 • kontrola postova preko opcije The moderation policy of the newsgroup

||||||||||||||||||||||

auto odgovor
Auto-odgovor

|||||||||||||||||||||||

filtriranje sadr aja
Filtriranje sadržaja
 • filtriranje privitaka koje sadrži poruka
 • moguće filtriranje po black i white list principu
 • filtriranje se odnosi na mime tipove i nazive datoteka u privicima
 • opcionalna konverzija tekst/html sadržaja poruke u običan tekst
naslovi
Naslovi
 • Svrstavanje poruka prema naslovu poruke
 • Korisnici imaju mogućnost odabrati da li žele:
  • primati sve poruke koje stižu na listu
  • samo one koje su razvrstane prema nekom kriteriju
 • Za razvrstavanje poruka koriste se regexpovi

||||||||||||||||||||||||

obra ivanje zahtjeva na ekanju
Obrađivanje zahtjeva na čekanju
 • Akcije nad moderiranim porukama
 • Pošiljatelje je moguće dodati na neke od filtera prema njihovoj from adresi
stranica sa op enitim informacijama o listi
Stranica sa općenitim informacijama o listi
 • Na istu stranicu moguće je doći i sa početnog popisa mailing listi
 • Omogućava:
  • pretplatu ili odjavu sa liste,
  • promjenu zaporke,
  • izbor jezika i
  • otvaranje stranice sa postavkama

||||||||||||||||||||||||||

ure ivanje javnih html stranica i tekst datoteka
Uređivanje javnih HTML stranica i tekst datoteka
 • Neke stranice moguće je urediti po svojoj želji i to:- general list information page,- subscription results page, - user specific options page,- welcome email text file

|||||||||||||||||||||||||||

arhiva
Arhiva
 • Privatna (uvid omućen samo pretplatnicima)
 • Javna (uvid omogućen svima)

||||||||||||||||||||||||||

stranica sa postavkama svakog pretplatnika
Stranica sa postavkama svakog pretplatnika
 • Omogućava pretplatnicima da sami definiraju neke postavke koje se odnose na njihovo članstvo na listi
 • Globalna promjena nekih postavki
 • Stranica omogućava i promjenu zaporke pretplatnika

||||||||||||||||||||||||||||

regularni izrazi u mailmanu
Regularni izrazi u Mailmanu
 • koriste se u mnogim postavkama
 • osnovna sintaksa regularnih izraza prikazana je na: http://www.python.org/doc/current/lib/re-syntax.html
 • HOWTO za regularne izraze - http://www.amk.ca/python/howto/regex/

|||||||||||||||||||||||||||||

brisanje liste
Brisanje liste
 • radi se iz shella komadom $MDIR/bin/rmlist naziv_liste
 • dodavanjem -a parametra briše se i arhiva liste
 • primjer $MDIR/bin/rmlist -a naziv_liste

|||||||||||||||||||||||||||||||

dokumentacija
Dokumentacija
 • Za list administratore - http://www.list.org/site.html
 • Za korisnike - http://www.list.org/mailman-member/index.html- http://staff.imsa.edu/~ckolar/mailman/
 • FAQ - http://www.list.org/faq.html- http://www.python.org/cgi-bin/faqw-mm.py

||||||||||||||||||||||||||||||||

napredno kori tenje kroz shell su elje
Napredno korištenje kroz shell sučelje
 • $MDIR/bin/withlist - omogućava programsku manipulaciju nad listom
 • $MDIR/bin/arch - regeneriranje arhive

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

vje ba 1 instalacija mailman paketa
Vježba 1 – instalacija Mailman paketa
 • naziv paketa – mailman-cn
 • apt-get install mailman-cn
 • odabere se jezik
 • kreira se početna mailman lista na koju će stizati obavijesti o radu same liste
 • kreira se administratorska zaporka
vje ba 2 kreiranje liste
Vježba 2 - kreiranje liste
 • u shellu - $MDIR/bin/newlist
 • preko web sučelja na adresi http://host.domain/list/create
 • aliase koji će biti poslani na adresu vlasnika liste potrebno je upisati u /etc/aliases
 • pokrenuti newaliases
 • lista je kreirana
vje ba 3 pode avanje liste
Vježba 3 - podešavanje liste
 • General options -> maximum length in kilobytes (KB) of a message body.
 • Privacy options -> advertise this list when people ask what lists are on this machine?
 • Privacy options ->what steps are required for subscription?
 • Privacy options -> sender filters -> list of non-member addresses whose postings should be automatically accepted.
 • Archiving options
vje ba 4 dodavanje novih lanova liste
Vježba 4 - dodavanje novih članova liste
 • u shellu - $MDIR/bin/add_members
 • Web sučelje -> Membership management -> mass subscription
vje ba 5 brisanje liste
Vježba 5 – brisanje liste
 • shell - $MDIR/bin/rmlist –a naziv_liste