kvalitetssikret ikv og rkv i region midtjylland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
kirby-fletcher

Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland - PowerPoint PPT Presentation

90 Views
Download Presentation
Kvalitetssikret IKV og RKV i region Midtjylland
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. IKV konsulentseminar, Silkeborg Kvalitetssikret IKV ogRKV i region Midtjylland Ulla Nistrup

  2. Uddannelsespakkerne • En samling af AMU mål der er målrettet jobområde/-funktion eller/og del af erhvervsuddannelse • Meritgivende ift. dele af erhvervsuddannelse • Uddannelsespakkerne findes inden for • Handel og kontor • Bygge og anlæg • Industriområdet Ulla Nistrup

  3. IKV og meritgivende uddannelsespakker IKVAMU eller IKV GVU IKVGVU AMU Uddannelsespakke EUD GF HF2 HF1 HF3 AMU Uddannelsespakke IKV AMU ellerIKV GVU IKVGVU Jobfunktion og kompetenceprofil Ulla Nistrup

  4. Merit eller vurdering af realkompetencer Merit Vurdering af realkompetencer - IKV Individuel vurdering af uformelle og ikke-formelle kvalifikationer/kompetencer, som ikke er dokumenteret ved formelle uddannelsesbeviser. Skal derfor synliggøres og dokumenteres vha. relevante metoder for at blive vurderet, om de svarer til/ står mål med hele eller dele af uddannelsen. • Individuel vurderinger af reelle kvalifikationer/ kompetencer, som er dokumenteret ved formelle uddannelsesbeviser fra anden formel uddannelse el. dokumenteret praksis og som svarer til /står mål med hele eller dele af uddannelsen. Ulla Nistrup

  5. IKV og uddannelse i et arbejdspladsperspektiv Oftes er det forandringer, der skaber behov for uddannelse Ulla Nistrup

  6. IKV og uddannelse i et fyrings-/ledighedsperspektiv Ulla Nistrup

  7. Aktørinteresser i IKV/ uddannelse Ulla Nistrup

  8. Program for workshoppen Grupper:3 - en for hvert VEU-center Tid:90 min. 10 min. til at sætte sig ind i opgaven og aftale arbejdsprocessen 50 min. til at arbejde med uddannelsespakkerne evt. i mindre grupper 30 min. til opsamling og endelig udfyldning af skemaerne Opgave: Beskriv jobområdet med dets potentialer og udfordringer samt det uddannelses- og kompetencebehov.Finde argumenter for brug af uddannelsespakkerne for såvel ansatte indenfor området som for ledige på vej ind i området Produkt: Til hver uddannelsespakke skal udfyldes tosalgsargumentations-skemaer - et for ledige og et for ansatte. Ulla Nistrup

  9. Argumentationsskema Ulla Nistrup