det regionale besk ftigelsesr d i region midtjylland n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det Regionale Beskæftigelsesråd I Region Midtjylland PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det Regionale Beskæftigelsesråd I Region Midtjylland

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 16
elu

Det Regionale Beskæftigelsesråd I Region Midtjylland - PowerPoint PPT Presentation

115 Views
Download Presentation
Det Regionale Beskæftigelsesråd I Region Midtjylland
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Det Regionale BeskæftigelsesrådIRegion Midtjylland Kursusmodul I - LBR og RBR Region Midtjylland d. 6.2.2009 Birgit Hagen, RBR repræsentant for Danske Handicaporganisationer

 2. Lidt Historie • Ved kommunalreformen blev de såkaldte koordinationsudvalg i kommunerne erstattet af De Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) • Arbejdsmarkedsrådene i amterne er erstattet af Det Regionale Beskæftigelsesråd (RBR)

 3. Medlemmer i RBR Beskæftigelsesrådet i Midtjylland består af 21 medlemmer og 1 formand. • 1 fra Region Midtjylland • 5  fra Kommune KontaktRåd Midtjylland (KKR) • 5 fra Landsorganisationen i Danmark (LO) • 1 fra Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF) • 1 fraAkademikernes Centralorganisation (AC) • 7 fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) • 1 fra Danske Handicaporganisationer (DH) Medlemmerne af beskæftigelsesrådet udpeges af beskæftigelsesministeren.

 4. Rådet har valgt et forretningsudvalg • Den siddende formand • 2 Arbejdsgiverrepræsentanter • 2 Arbejdstagerrepræsentanter • 1. Repræsentant fra det offentlige • 1. Repræsentant fra DH.

 5. Sagsbehandlingsudvalg • Region Midtjylland skal give udtalelser til Udlændigeservice vedrørende Arbejds- og opholdstilladelser • I udvalget sidder formanden, KKR, LO, DA og DH, Direktøren for beskæftigelsesregionen • Sagerne præsenteres af jurister fra sekretariatet

 6. DH i rådet –udpeges for 4 år • Jeg har været med siden rådet blev udpeget af Beskæftigelsesministeren. • Der afholdes 7 rådsmøder om året • Der afholdes 5 FU- møder • Nødvendigt antal møder i sagsbehandlingsudvalget • Der afholdes hvert år en Beskæftigelseskonference • Der afholdes hvert år en Handicapkonference

 7. Eksempel på Dagsorden Sager med indstilling til Rådet • Rådskonferencen den 29. januar 2009 • Kommunernes redegørelse vedr. den specialiserede revalideringsindsats Indsatsområder i 2009 for specialistfunktionerne på det etniske • område, handicap- og ligestillingsområdet Orienteringspunkter • Kvartalsrapport – herunder seneste ledighedstal • Jobcentrenes resultatrevisioner • Handlingsplan for at nedbringe sygefraværet • Jobcentrenes forbrug af flaskehalsmidler i 2007 og 2008 samt påtænkt forbrug i 2009 • Den særlige statslige flaskehalsbevilling og varslingsbevilling for 2009 • Møde med LBR’erne og beskæftigelsesudvalgene Afgørelser/udtalelser ift. Rådets sagsbehandlende opgaver, herunder oversigt over arbejds- og opholdstilladelser. • Afskedigelser af større omfang

 8. Opgaver • Oplysende opgaver • Rådgivende opgaver • Koordinerende opgaver

 9. Oplysnings opgaver Rådet skal skabe balance på arbejdsmarkedet for alle. • Jobcentrene i Region Midtjylland skal være landets bedste jobcentre • At være et videncenter (analyser, nyhedsbreve) • udbrede de gode eksempler og metoder, der giver de bedste resultater • udvikle og udfordre beskæftigelsespolitikken, også på langt sigt.

 10. Rådgivende Opgaver • Det regionale Beskæftigelsesråd skal rådgive beskæftigelsesministeren om arbejdssituationen i vores region. • Rådgive direktøren for beskæftigelsesregionen. • Beskæftigelsesregionen skal efter inddragelse af Det regionale Beskæftigelsesråd gribe ind, hvis resultaterne af jobcentrenes indsats ikke er tilfredsstillende, eller hvis jobcentrene ikke opfylder lovgivningen, f.eks. de lediges minimumsrettigheder i relation til kontaktforløb og aktivering.

 11. Koordinerende Opgaver • Det regionale Beskæftigelsesråd har ansvaret for at koordinere uddannelses- og erhvervsvejledningen i regionen. • Den specialiserede revalideringsindsats • Kommunerne skal udarbejde en redegørelse over behov for og brug af de revalideringstilbud • Beskæftigelsesregionen samler redegørelserne og forelægger dem for Det regionale Beskæftigelsesråd med henblik på vurdering af, om der mangler tilbud. • Særlige opgaver • Det regionale Beskæftigelsesråd har herudover følgende opgaver: • Fastsætter retningslinier for fravigelse af aktiveringspligten for 58-59-årige • Godkender arbejdsfordelingsordninger • Behandler ansøgninger om arbejdstilladelse til udlændige

 12. Udtalelser og møder, konferencer • Afgiver udtalelse til Kriminalforsorgen om etablering af pladser til samfundstjeneste • Afholder et årligt møde med DH og offentlige arbejdsgivere om handicappedesarbejdsmarkedssituation • Afholde en årlig handicapkonference • Afholde en årlig konference for LBR, jobcentre, uddannelsessteder og kommuner • Afholde en intern konference (evaluering)

 13. DH´s indflydelse i Region Midt • Der er valgt 4 ordførere: KKR, LO, DA og DH, som på hvert møde deltager med oplæg og kommentarer fra de forskellige områder, der er til diskussion. • Ved mødeforberedelse til dagsorden i FU prøver jeg at få fokus på vores område • Jeg er medarrangør af den årlige Handicapkonference, hvor jeg i 2009 foreslog, at der blev sat fokus på ” Ikke-synlig handicap ” • Deltager i temamøder mellem RBR og LBR/beskæftigelsesudvalg forskellige steder i regionen.

 14. Indflydelse • Deltager i møder med Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) • Deltager i Rådets/Beskæftigelsesregionens kontraktforhandlinger med Beskæftigelsesministeren • Ved altid at være velforberedt og arbejde sammen med forskellige grupper i rådet. • At være realistisk og forstå, at hvis vi ikke arbejder for, at der er arbejde til ”alle”, så er der heller ikke arbejde til folk med et handicap. • Ved at være med til at overvåge Den specialiserede revalideringsindsats.

 15. Det, jeg arbejder for, er • At alle mennesker, der kan deltage på det ordinære arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det • At det danske arbejdsmarked skal være så rummeligt, at personer med nedsat arbejdsevne med den nødvendige kompensation kan fungere i et almindeligt job. • At der for de personer, der ikke kan arbejde på alm. Vilkår, oprettes jobs, så de kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og dermed deres netværk. Min personlige mening er: Lidt tilknytning til arbejdsmarkedet er bedre end ingen tilknytning.

 16. Tak for ordet.