Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ - PowerPoint PPT Presentation

kiral
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ
104 Views
Download Presentation

Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Portál veřejné správy, systémový nástroj v záměrech ČSSZ Ing. Vladimír Fanta vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ Hradec Králové, 5. 4. 2005 Lidé na prvním místě…

 2. Portál veřejné správy: Strategické cíle • centralizace dat • decentralizace činností • unifikace provádění

 3. Portál veřejné správy: Roční evidenční listy důchodového pojištění - RELDP • - zákon č. 424/2003 Sb., (technická novela zákona č. 582/1991 Sb.) • účinnost od 1. 1. 2004

 4. Portál veřejné správy: Změny v provádění • ELDP se vyhotovují každý rok • 3 vyhotovení (1x ČSSZ, stejnopis organizace a stejnopis zaměstnanec • je přípustný elektronický přenos dat • ve vyhotovení pro ČSSZ není třeba podpis zaměstnance

 5. Tiskopis RELDP:

 6. Portál veřejné správy: Dopady na organizace • každý rok vyhotovovat ELDP • průběžně vyhotovovat ELDP u zaměstnanců končících pracovní činnost

 7. Portál veřejné správy: • Dopady na ČSSZ • získat průběžně informace o pojištěncích (nejen o pracovní činnosti, ale i adresní údaje apod.) • nově ročně zpracovávat více než 4 mil. dokladů • změna kontrolní činnosti • zpřístupnění veškerých informací klientům – IKP

 8. Portál veřejné správy: Řešení - preferovat elektronický přenos datových vět

 9. Portál veřejné správy: Předávání datových souborů RELDP • přes Portál veřejné správy • na médiích: • - disketa • - CD

 10. Portál veřejné správy: Proč přes PVS • - PVS je bránou pro všechny státní instituce • PVS řeší přenos mezi organizací a „místem podání v ČSSZ“ • PVS je bezpečný • PVS je perspektivní a budují ho i jiné státy • - PVS = standard

 11. Portál veřejné správy: Přístup ČSSZ k řešení • úzká spolupráce s MI ČR • průběžné zveřejňování podmínek a aktuálních informací na webu ČSSZ • školení interních pracovníků • kontakt s organizacemi • kontakt a školení tvůrců mzdových systémů

 12. Portál veřejné správy: Zásada řešení • ČSSZ definuje podmínky • realizace je věcí dodavatelů

 13. Portál veřejné správy: Podmínky stanovené ČSSZ • definice datové věty – leden 2004 • definice podmínek přenosu – březen 2004 • definice logických testů – březen 2004 • definice podmínek elektronického podpisu – březen 2004

 14. Portál veřejné správy: Příprava • zjistit, kdo vytváří SW podporu pro mzdové agendy • oslovit je • oslovit organizace podávající RELDP a vysvětlit, co po nich chceme • jmenovat oprávněné osoby a motivovat je k registraci na příslušné OSSZ a na PVS

 15. Portál veřejné správy: Realizace neustálá aktivita směrem k: - tvůrcům ASW mzdových systémů - organizacím (velkým) a jejím mzdovým účtárnám - k provozovatelům PVS

 16. Portál veřejné správy: Výsledky k 1. 3. 2005 – organizace - zaregistrovaných organizací celkem 16 971 z toho organizací 10 992 malých organizací 5 657 OSVČ 291

 17. Portál veřejné správy: Výsledky k 1. 3. 2005 – pověření pracovníci • pověření pracovníci s kvalifikovaným 283 • certifikátem • pověření pracovníci s podpisovým 11 433 • klíčem ČSSZ

 18. Portál veřejné správy: Výsledky k 1. 3. 2005 – přijatá podání - celkem 3 773 z toho přijatá 1 971 zamítnutá 1 802

 19. Portál veřejné správy: Důvody zamítnutí • - uveden nesprávný údaj • údaje nejsou předepsaného typu • neuvedeny povinné údaje

 20. Portál veřejné správy: Dopad k 1. 3. 2005 Kdyby zaslaly RELDP všechny registrované organizace, nahradí 1 641 416 tiskopisů.

 21. Portál veřejné správy: Pokračování - přihlášky a odhlášky k nemocenskému pojištění - definice datové věty – leden 2005 - definice podmínek přenosu – březen 2005 - definice logických testů – březen 2005 - definice podmínek elektronického přenosu = RELDP - realizace od 1. 7. 2005

 22. Portál veřejné správy: Závěr • o funkčnosti PVS hovoří výsledky • princip – státní instituce definuje podmínky, ostatní je věcí byznysu – života schopný způsob • tvůrci mzdových systémů umí přes PVS zasílat data pro ČSSZ – proč ne pro Vás

 23. Děkuji za pozornost. Ing. Vladimír Fanta vrchní ředitel úseku informačních a komunikačních technologií ČSSZ