slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Svaz průmyslu a dopravy ČR PowerPoint Presentation
Download Presentation
Svaz průmyslu a dopravy ČR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Svaz průmyslu a dopravy ČR - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Svaz průmyslu a dopravy ČR. jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v zahraničí. Prosazuje podmínky pro rozvoj moderního konkurenceschopného hospodářství 1.500 členských subjektů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Svaz průmyslu a dopravy ČR' - kipp


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
svaz pr myslu a dopravy r
Festival Exportu 18.6.2014Svaz průmyslu a dopravy ČR

jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v zahraničí. Prosazuje podmínky pro rozvoj moderního konkurenceschopného hospodářství

 • 1.500 členských subjektů
 • 29 odvětvových a profesních asociací a svazů
 • 120 přímých členů
role svazu pr myslu a dopravy v podpo e exportu
Festival Exportu 18.6.2014Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře exportu

1. Jsme partnerem vlády při přípravě koncepcí a strategií

2. Poskytujeme služby pro členy:

 • od roku 1993 137 podnikatelských misí, převážně do mimoevropských zemí
 • incomingové mise a workshopy se zahraničními partnery
 • katalogové výstavy a prezentace na veletrzích, Veletržní výbor
 • Platforma exportérů SP ČR
 • semináře a konference
 • organizace každoročních konzultací s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních zastoupení MPO /CzechTrade
p ipravovan akce
Festival Exportu 18.6.2014Připravované akce
 • 25.6.-26.6. organizační zajištění konzultací firem s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří MPO/CzechTrade
 • 26.6. kulatý stůl s delegací čínských firem zaměřených na železniční dopravu
 • 18.7. investiční a obchodní příležitosti v Arkansasu
 • II.pol.srpna – business fórum – návštěva prezidenta Turkmenistánu (s Komorou SNS)
 • 8.9.-10.9. Francie - podnikatelská mise doprovázející prezidenta Zemana
 • 14.9.-21.9. Indie – podnikatelská mise do východoindických států (Dillí, Rajpur, Kolkata, Bubanešvár)
 • 29.9.-3.10. – doprovodný program v rámci MSV 2014 v Brně

Více na http://www.spcr.cz/proexportni-servis/plan-akci-sekce-mezinarodnich-vztahu-na-rok-2014

lenstv svazu v mezin rodn ch organizac ch
Festival Exportu 18.6.2014Členství Svazu v mezinárodních organizacích
 • BUSINESSEUROPE – Evropská konfederace podnikání

SP ČR zastoupen ve výborech pro průmysl, ekonomiku a finance, vnitřní trh, mezinárodní vztahy, sociální věci, MSP, legislativu

 • BIAC – Poradní výbor OECD pro obchod a průmysl

SP ČR zastoupen ve výborech pro hospodářskou politiku, daňové a fiskální záležitosti, zaměstnanost, vzdělávání, životní prostředí, obchod, mezinárodní investice a nadnárodní společnosti….

v bor pro mezin rodn vztahy businesseurope
Festival Exportu 18.6.2014Výbor pro mezinárodní vztahy BUSINESSEUROPE

Prosazuje zájmy evropských výrobců a exportérů při jednáních EK o:

 • Dohodách o volném obchodu mezi EU a třetími zeměmi (TTIP, Japonsko, Kanada, Vietnam, Thajsko, Malajsie) a investičních dohodách (EU-Čína)
 • Spolupráci s Ruskem a se zeměmi Východního partnerství
 • Nástrojích na ochranu obchodu (antidumping aj.)
 • Přístupu k surovinám
 • Mnohostranných jednáních v rámci WTO
 • Větším zapojení soukromého sektoru do rozvojové spolupráce

SP ČR zastoupen v:pracovní skupina pro Rusko, Čínu, Indii

 • pracovní skupina pro dohody o volném obchodu
 • pracovní skupina pro WTO a přístup na trh
 • pracovní skupina pro rozvojovou spolupráci
cebre
Festival Exportu 18.6.2014CEBRE

Česká podnikatelská reprezentace v Bruselu – společná kancelář Svazu průmyslu a dopravy, Hospodářské komory a Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů

 • poskytuje zejména MSP poradenské služby a informace o unijní legislativě včetně informací o obchodování se třetími zeměmi – Market Access Database http://madb.europa.eu/userguide/CS_def.pdf
 • monitoruje fondy a programy EU (programy vnější pomoci, rozvojové apod.)
 • zajišťuje individuální školící stáže v Bruselu
 • koordinuje spolupráci podnikatelské sféry s českými europoslanci www.cebre.cz
zahrani n rozvojov spolupr ce
Festival Exportu 18.6.2014Zahraniční rozvojová spolupráce

Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci - založena v r.2007 Svazem průmyslu a dopravy, Svazem strojírenské technologie a Asociací podniků českého železničního průmyslu, 20 členů

 • podporuje účast českých firem v rozvojových projektech
 • prosazuje koherenci rozvojových principů a obchodních zájmů českých firem a hájí zájmy soukromého sektoru v Radě pro ZRS ČR
 • členům poskytuje informační servis o výběrových řízeních a programech podpory podnikání v rozvojových zemích, expertízy a konzultace
 • podporuje účast českých firem v mezinárodních projektech – zejména financovaných z EDF – European Development Fund a z fondů vnější pomoci EU
d kuji za va i pozornost

Děkuji za Vaši pozornost

Ing. Dagmar Kuchtová

zástupkyně generálního ředitele

ředitelka mezinárodních vztahů

dkuchtova@spcr.cz

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Freyova 948/11, 190 05 Praha 9