Download
topik n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TOPIK : PowerPoint Presentation

TOPIK :

405 Views Download Presentation
Download Presentation

TOPIK :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TOPIK : Aqidah Matapelajaran : Pendidikan Islam Tingkatan : Satu Tahun : 2010 TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 2. SUB TOPIK : KONSEP AQIDAH • Pengertianaqidah • Nama-nama lain ilmuaqidah • Ciri-ciriaqidah • Tujuan • Aqidahberdasarkanalamsyahadah • Hubunganaqidahdansyariah • Penghayatan • ISU SEMASA • LatihanPengukuhan TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 3. Pengertianaqidah BAHASA ISTILAH TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 4. DALIL إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُہُمۡ وَإِذَا تُلِيَتۡ عَلَيۡہِمۡ ءَايَـٰتُهُ ۥ زَادَتۡہُمۡ إِيمَـٰنً۬ا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ Surah Al-Anfal: 2 Sesungguhnyaorang-orang yang beriman[594] ialahmereka yang biladisebutnama Allah[595] gementarlahhatimereka, danapabiladibacakanayat-ayatNyabertambahlahimanmereka (karenanya), danHanyakepadaTuhanlahmerekabertawakkal. TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 5. Nama-nama Lain BagiIlmuAqidah علم الكلام علم المعرفة علم اصول الدين علم التوحيد TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 6. Ciri-ciriaQidah Penafiankeesaan Allah Syirik Bertentangandengan Al-Quran &Sunnah • Keyakinan yang teguh • Jauhdarisyirik • Berlandaskan Al-Quran & Sunnah TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 7. TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 8. Terpelihara Iman, Aqidah tidak terseleweng TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 9. MantapimanHatilebihyakin TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 10. Menolak ajaran salah Fahaman sesat TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 11. Aqidah berdasarkan alam syahadahpemerhatian kejadian alam TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 12. KEJADIAN ALAM TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 13. Bukti kekuasaan Allah! Kuasamemusnah Kuasamencipta TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 14. Dalil Surah Ali Imran ayat 196 191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambilberdiriataududukataudalamkeadanberbaringdanmerekamemikirkantentangpenciptaanlangitdanbumi(serayaberkata): "YaTuhankami, tiadalahEngkaumenciptakanInidengansia-sia, MahaSuciEngkau, Makapeliharalahkamidarisiksaneraka. TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 15. Hubungandiantara TOPIK: AQIDAH. SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 16. Syariah Aqidah TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 17. penghayatan • Yakin dengan kewujudan Allah • Memelihara Iman • Berdoa dimantapkan Iman TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 18. YoGa MURTAD ISU SEMASA! BLaCkMeTal TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 19. DiskusiHukumanJenayahMurtad Soal peribadi yang tidak boleh diganggu gugat? TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 20. MajlisFatwa, Yoga & Pertikaian Isu Aqidah atau meditasi dalaman diri? TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 21. Black Metal idealisme songsang TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 22. Sumber rujukan • Razali b. Sharif, Husaimi b. Uthman, Usrati b. Mahdi (2008) BukuTeksPendidikan Islam Tingkatan 1. DewanBahasa & Pustaka: Kuala Lumpur • www.zaharuddin.net/content/view/145/91/ • www.ilim.gov.my/ILIM/images/stories/ulasan/niksukiman.pdf • http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2006&dt=0130&pub=utusan_malaysia&sec=rencana&pg=re_05.htm&arc=hive&arc=hive TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 23. LATIHAN PENGUKUHAN TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 24. HASIL USAHA BERSAMA: NUR KHASANAH ULFAH BT. MOHAMAD ANUAR & NURUL HUSNA BT. MOHD HAMDAN TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH

 25. TOPIK: AQIDAH SUB TOPIK: KONSEP AKIDAH