Reactor technology group Department of Chemical Engineering - PowerPoint PPT Presentation

reactor technology group department of chemical engineering n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reactor technology group Department of Chemical Engineering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reactor technology group Department of Chemical Engineering

play fullscreen
1 / 12
Reactor technology group Department of Chemical Engineering
164 Views
Download Presentation
kipling
Download Presentation

Reactor technology group Department of Chemical Engineering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reactor technology groupDepartment of Chemical Engineering • NTNU : • Prof.: Hugo A. Jakobsen og Hallvard F. Svendsen. • Prof II: Arne Grislingås (Statoil) • Postdoc: 2 • PhD students: 11 • Diploma students: 7-15/år. • Marie Curie Training Site: 2 PhD students • Collaboration with SINTEF chemical engineering: • Researchers: 5

 2. A Fluidized bed reaktor used for studies on bubble formation and particle-velocities. A stirred tank used for studies of heat transport and flow phenomena. Research Areas A) Reactor modelling an experimental verification • Modellig examples: • Secondary reformer (fixed bed) • Methanol reactor (fixed bed and slurry) • Dehydrogenation • Fischer Tropsch (bubble column, multiphase monolite) • Desulfurization • Polymer reactors • Bio-reactors • Eksperimental: • Fluid bed • Fixed bed • Slurry reactors (Bubble columns and three phase reactors ) • Agitated tanks

 3. A B) HiPGaS, High Pressure Gas Separation Formation and capture of droplets in gas streams (models and experimental) • Droplet/droplet and droplet/surface coalescence • Droplet break-up • Deposition • Entrainment • Cyclone performance • Mesh-pad performance • Inlet geometry

 4. C) Numerikk og programmering • Bruk av CFD-verktøy (Fluent, CFX) • Utvikling av programmer for strømningsanalyse • Evaluering av numeriske metoder • Parallellisering

 5. D ) CO2-fjerning fra naturgass og eksosgass • Eksperimentelt: • Likevekter og kinetikk • Pilotstudier • Termiske data Modellering: • Membrankontaktor • Absorpsjonstårn • Likevekter og kinetikk • Molekylmodellering av aminer • Desorpsjon

 6. D ) CO2-fjerning fra naturgass og eksosgass Pilotanlegg for CO2 -fjerning

 7. Samarbeid • SINTEF (Kjemi, Material) • NTNU (Mekanikk, termo- og fluiddynamikk, Matematikk) • UiB (Fysisk institutt) • HIT (Prosessteknikk) • Statoil (Rotvoll og Stavanger) • Kværner Process Systems • DNMI (luftforurensing) • Washington University, St Louis (Reaktor) • ENSIACET, Toulouse, (Reaktor) • Univ. of Texas, Austin (CO2) • Univ. of Regina, Canada, (CO2) • Univ. of Stuttgart, TysklandNorman, (HiPGaS, CO2)

 8. Forskningsprogrammer • HiPGaS (High Pressure Gas Separation, www.hipgas.ntnu.no) • Carpet (CFD Applied to Reactor Process Technology,www.carpet.ntnu.no) • CO2-SIP (Strategisk instituttprogram, SINTEF) • Natural Gas Systems Group (NGSG) • CASTOR ( IP i 6 rammeprogram) • ULCOS ( IP i 6 rammeprogram

 9. Reaktorteknologi Fag i 4. årskurs (7. og 8. semester) • SIK 2063 Transportprosesser Faglærere: H. Jakobsen og H. Svendsen • SIK 2053 Reaktorteknologi Faglærer: H. Jakobsen • SIK 2070 Prosjektering av prosessanlegg Veiledere: Alle i gruppa.

 10. SIK 2093 Reaktorteknologi fordypningsemne • Reaktorteknologi prosjekt (15-20 SP) • Gassrensing(Faglærere: May-Britt Hägg og Hallvard Svendsen 5 SP) • Reaktormodellering(Faglærer: Hugo Jakobsen 5 SP) • Moduler på 5 SP kan også velges fra andre grupper/ institutter/fakulteter, men valgene må godkjennes.

 11. Hvor har studentene fra Reaktorteknologi fått jobb • Industrien: • Olje/gass-industri (Statoil, Hydro, Phillips etc. • Kjemisk industri (Statoil, Hydro, Borealis, Jotun, Dyno...) • Ingeniørselskaper (Aker-Kværner, ABB, Slumberger …) • Forskningsinstitutter (SINTEF, DNMI, ..) • Offentlig forvaltning (NFR, SFT..) • Universiteter/høgskoler

 12. CARPETCFD Applied to Reactor ProcEss Technology NTNU • CARPET 1: Experimental characterization of disperse multiphase flows (Elisabeth Thorbjørnsen). • CARPET 2: Modeling of dispersed multi-fluid flow in chemical reactors (Carlos Dorao) . • CARPET 3: Modeling of Fluidized bed reactors (Håvard Lindborg) • CARPET 4: Application of Large Eddie Simulation (LES) in reactor modeling (Thomas Braseth). • CARPET 5: Experiments on near-interface flow phenomena (Maria Fernandino) SINTEF Ca 7 forskere fra Kjemi, Material og Matematikk