orta mediasten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Orta Mediasten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Orta Mediasten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

Orta Mediasten - PowerPoint PPT Presentation


 • 564 Views
 • Uploaded on

Orta Mediasten. Dr. Salih TOPÇU Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Mediastinum. Mediasten iki plevra yaprağı arasındaki boşluk olarak tanımlanır. Üst kenar: Torasik inlet Alt kenar: Diafragma Ön kenar: Sternum Arka kenar: Vertebra. Mediastinum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Orta Mediasten' - kipling


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
orta mediasten

Orta Mediasten

Dr. Salih TOPÇU

Göğüs Cerrahisi Uzmanı

mediastinum
Mediastinum
 • Mediasten iki plevra yaprağı arasındaki boşluk olarak tanımlanır.
  • Üst kenar:Torasik inlet
  • Alt kenar:Diafragma
  • Ön kenar:Sternum
  • Arka kenar:Vertebra
mediastinum1
Mediastinum

Anatomik ve cerrahi bakış açısından mediasten üç kompartmana ayrılır.

 • Ön mediasten (Anterior)

Sternumun arkasında, innominate venin inferioru, perikart ve büyük damarların önündeki bölge.

 • Orta mediasten (Visseral)

Perikardın ön yüzünden, vertebral korpusun ön yüzü arasındaki bölge.

 • Arka mediasten (Posterior)
  • Gerçek bir boşluk değildir. Her iki paravertebral sulkus veya kostovertebral bölgeyi anlatır.
orta mediasten yap lar
Orta Mediasten Yapıları
 • Lenf nodları
  • Mediasten lenf nodlarından en zengin bölgedir.
  • Akciğer ve osefagusun lenftikleri buraya drene olur.
  • Diafragma ve perikardın lenf nodlarıda burada yerleşmiştir.
orta mediasten yap lar1
Orta Mediasten Yapıları
 • Trachea,
  • Trakeanın intratorasik kısmının tamamı,
  • Ana bronşların proksimal kısmı buradadır.
orta mediasten yap lar2
Orta Mediasten Yapıları
 • Osefagus,
  • Osefagusun intratorasik kısmının en büyük kısmı orta mediastendedir.
orta mediasten yap lar3
Orta Mediasten Yapıları
 • Kalp ve büyük damarlar,
  • Kalp,
  • Perikardium,
  • Çıkan aorta,
  • Arkus aortanın proksimali
orta mediasten patolojilerinde tan
Orta mediasten patolojilerinde tanı
 • Noninvaziv yöntemler,
  • PA ve Lateral Akciğer grafisi
  • Toraks Tomografisi
  • Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  • Positron Emission Tomografi (PET)
  • Lokosit Sintigrafi,
  • Iodine Radionuclide Imaging,
  • Lymphosintigraphy
  • Meta- Iodo Benzyl Guadine (MIBG)
invaziv prosed rler
Invaziv Prosedürler
 • Perkutenöz Transtorasik İnce İğne Biopsisi,
  • Tedavi kararı için tanı gerekitiğinde yapılır.
  • CT eşliğinde,
  • Akciğerden geçerek uygulanır.
   • Komplikasyon olasılığı fazladır.
   • Sitoloji bu bölge lezyonlarında netleşemez.
  • Bu nedenle pek çok klinik bu tetkikden kaçınır.
invaziv prosed rler1
Invaziv Prosedürler
 • Mediastinoskopi,
  • Doku elde edilmesi nedeni ile tercih edilir.
  • Paratrakeal lenf nodu,
  • Lenf noduna benzetilen kitle varlığında uygulanır.
 • Anterior mediastinotomi,
  • Kitle mediastenin bir tarafına lokalize ise tercih edilir.
invaziv prosed rler2
Invaziv Prosedürler
 • Video-Assisted Thoracoscopic Surgery (VATS),
  • Tanı ve tedavide kullanılır.
  • Kitleye tam hakimiyet (ekspojur) sağlar.
   • Mediastinal yapılarla ilişki,
   • İyi diseksiyon,
   • Tamamını çıkarma olanağı sağlar.
  • Daha az travmatiktir.
  • Beniğn kistlerde tam rezeksiyon,
  • Unrezektabıl kitlelerden yeterli biopsi alınır.
invaziv prosed rler3
Invaziv Prosedürler
 • Median sternotomi,
  • Tanı ve tedavi amaçlı kullanılır.
 • Bronkoskopi,
  • Trakea lezyonlarında.
 • Osefagoskopi,
  • Osefagus lezyonlarında
 • Endoskopik Ultrason
  • İğne aspirasyonu yapmak için.
orta mediasten patolojileri
Orta mediasten patolojileri
 • Lenfadenopatiler,
 • Trakea hastalıkları,
 • Osefagus hastalıkları
 • Kistler
  • Bronkogenik kist,
  • Osefagial kist,
  • Plöroperikardial kist.
 • Mediastinal enfeksiyonlar
1 lenfadenopati
1. Lenfadenopati

Malign mediastinal lenfadenopatiler,

Metastatik

Akciğer kanseri en sık neden.

Osefagus kanserleri,

Trakea karsinomları

Melanom

Sarkom

Batın ve diğer sistem maligniteleri

Küçük hücreli AC kanser metastazı

slide23

1. Lenfadenopati

 • Lenfoma; (En çok görülen mediastinal tümörlerdendir.)
  • Hodgin’s lenfoma: Ön mediastende daha çok görülür.
  • Non-Hodgin’s lenfoma

Non-Hodgin lenfoma

1 lenfadenopati1
1. Lenfadenopati

İnflamatuar lenfadenopatiler.

Sarkoidoz

Bakteriel pnömoniler

Viral pnömoniler

Mycobakteriel enfeksiyonlar,

Tüberküloz

Fungal enfeksiyonlar

Histoplazmozis

Crytococosis

Diğer

Castleman hastalığı

Tüberküloz lenfadenit

slide25

Plazma hücreli tip

Hyalin vaskuler tip

Castleman hastalığı

2 trakea hastal klar
2. Trakea hastalıkları
 • Primer maliğn tümör
  • Squamöz hücreli karsinom
  • Adenoid kistik karsinom
 • Dıştan bası yapan maliğn ve beniğn lezyonlar
  • Tiroid patolojileri
  • Diğer mediasten tümörleri
 • Benign darlıklar
  • Post entübasyon
  • Trakeostomi sonrası
3 osefagus hastal klar
3. Osefagus hastalıkları
 • Benign
  • Leiomyoma,
 • Maliğn
  • Squamöz hücreli karsinom
  • Adeno karsinom
 • Trakeosefagial fistül
  • Maliğniteler
  • Tbc
 • Perforasyon
  • Iatrogenik
  • Spontan
4 kistler bronkogenik kist
4. KistlerBronkogenik kist
 • Trakeobronşial agacın embriolojik gelişmesi esnasında ayrışması ıle oluşur.
 • Trakeobronşial agaçla nadiren ilişkilidir.
 • Genellikle unilokulerdir.
 • İçi kolumnar epitelle döşelidir.
 • Sıklıkla karina bölgesine lokalizedir.
 • Mediastinal kistlerin %50-60 ını oluşturur.
 • Genellikle asemptomatiktirler.
 • Bası oluşturabilir.
 • Enfekte olabilir.
bronkogenik kist tedavi
Bronkogenik kistTedavi
 • Aspirasyon.
  • Denenebilir.
  • Nüks mutlaktır.
  • Enfeksiyon nedeni olur.
bronkogenik kist tedavi1
Bronkogenik kistTedavi
 • Komplet cerrahi eksizyon
  • Tam kürdür.
  • Subkarinal lokalizasyon için sağ torakotomi yapılır.
  • VATS güncel yaklaşımdır.
  • Mediastinoskopik rezeksiyon yapanlar da var.
osefagial kist
Osefagial kist
 • Embriyolojik foregut vakuollerinden köken aldığına inanılır.
 • Nadiren semptomatiktir.
  • Ağrı
  • Disfaji
 • Osefagial lümenle ilişkisi yoktur.
 • Ancak duvarına gömülmüş olabilir.
 • Tedavisi cerrahi eksizyondur.
  • Osefagus lümeni korunmalı
pl roperikardial kist
Plöroperikardial kist

Perikardın embriyolojik gelişmesi esnasında oluşur.

Coğunlukta sağ kardiofrenik köşede yerleşir.

Perikardial ilişki nadirdir.

Genellikle asemptomatiktir.

Torakoskobik rezeksiyon tercih edilir.

CT eşliğinde iğne aspirasyonu önerilebilir.

Nüks edebilir.

mediastinal enfeksiyonlar
Mediastinal Enfeksiyonlar

1. Osefagus perferasyonu,

  • İatrogenik,
  • Spontan,
  • Travmatik.
 • Osefagus perforasyonu ile orofaringeal sekresyon orta mediasteni kontamine eder.
 • Gerçek cerrahi acildir.
  • Nekrotik dokunun debridmanı,
  • Perforasyonun canlı fleple desteklenmiş primer tamiri,
  • Uygun drenaj,
  • Sistemik antibiotik
slide34
2. Postoperatif sternotomi
 • Diyabet,
 • Redo operasyon,
 • Bilateral internal mamaryal arter kullanımı.
 • Tedavide;
  • Hızlı tanı
  • Agresif debridman,
  • Adele transpozisyonu.
slide35
3. Desending nekrotizan mediastinit
 • Diş apsesinden gelişir..
 • Orofarengial bakteriler neden olur.
 • Karotis kılıfı, retrovisseral ve pretrakeal boşluk yolu ile mediastene iner.
 • Servikal enfeksiyondan 48 saat sonra mediastinit gelişir.
 • Nonspesifik semptomlar nedeni ile tanı gecikir.
 • CT de mediastinal hava gözükür.
slide36
TEDAVİ
 • Sistemik antibiotik,
 • Boyun ve mediastnin cerrahi drenajı.
  • Debridman ve geniş drenaj
 • Gerekirse trakeostomi.
slide37
4. Kronik fibroz mediastinit
 • Orta mediasten boyunca yoğun fibröz doku birikir.
 • Nedeni çoğunlukla mantar enfeksiyonlardır.
  • Histoplazmozis gibi…
 • Buradaki yapılar çepeçevre sarılır.
  • Vena cava superior gibi.
 • Torako tomi ile v. Cava superior, trakea ve osefagus serbestleştirilir.