a n veked s t nyez i
Download
Skip this Video
Download Presentation
A növekedés tényezői

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

A növekedés tényezői - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

A növekedés tényezői. Kónya István. Növekedés 2013. Referenciák. „Az előadásban elhangzó állítások a szerző nézeteit tartalmazzák, és nem feltétlenül tükrözik a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját.”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A növekedés tényezői' - kioko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a n veked s t nyez i
A növekedés tényezői

Kónya István

Növekedés 2013

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

referenci k
Referenciák

„Az előadásban elhangzó állítások a szerző nézeteit tartalmazzák, és nem feltétlenül tükrözik a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját.”

 • Kónya István, “Növekedés és felzárkózás Magyarországon, 1995–2009”, Közgazdasági Szemle, 2011 május
 • Istvan Konya, „Development accounting with wedges: the experience of six European countries”, The B.E. Journal of Macroeconomics, June 2013

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

j l t s gdp
Jólét és GDP
 • Egy ország jólététnek hagyományos mérőszáma a bruttó hazai termék (GDP), vagyis az ország területén előállított javak összessége
  • A jólét más tényezői is fontosak (egészségügy, iskolázottság, stb), de a jelen vizsgálat ezekkel nem foglalkozik
  • Az egyéb jóléti mérőszámok erősen együtt mozognak a GDP-vel
 • A kibocsátást a termelési függvénysegítségével értelmezzük
  • A GDP előállítása termelési tényezők – tőke, munka - által történik
  • Kulcsfontosságú a rendelkezésre álló tényezők felhasználásának hatékonysága, a termelékenység(Total FactorProductivity, TFP)
 • Egy ország gazdasági jóléte tehát a tényező-felhasználás és a termelékenység függvénye

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

k rd sek
Kérdések
 • Magyarország relatív fejlettségében mekkora szerepe van a termelékenységnek, illetve a tényezőfelhasználásnak?
 • A tőkefelhalmozás és a foglalkoztatottság mértéke mennyiben tekinthető optimálisnak, és ha nem, mekkora a hatékonytalanság mértéke?
 • A mért tőke- és munkapiaci torzulások mögött milyen tényezők állhatnak?
 • Az európai tapasztalatok tükrében mekkora növekedési tartalékokkal rendelkezünk a tőke- és munkapiacon?

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

stiliz lt t nyek
Stilizált tények

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

adatok nemzetk zi sszehasonl that s g
Adatok: nemzetközi összehasonlíthatóság
 • Penn World Table 7.0
  • Vásárlóerő-paritáson mért nemzeti számlák
 • Labor ForceSurvey
  • Foglalkoztatás és népesség
 • Jegybanki statisztikák
  • Jegybanki alapkamat
 • OECD Economic Outlook
  • Növekedési és infláció várakozások

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

stiliz lt t nyek sszefoglal
Stilizált tények: összefoglaló
 • Az időszakban Csehország, Lengyelország és Magyarország GDP-je valamelyest közeledett Németországhoz
 • Az időszak végére a cseh, lengyel és magyar termelékenység közötti kezdeti különbség eltűnt
 • A meglévő lemaradás legfőbb oka mindhárom országban a termelékenység alacsonyabb szintje
 • A tényezőfelhasználás súlya is jelentős, főleg Csehországot Magyarországgal és Lengyelországgal összehasonlítva

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

a t ke s munkapiac vizsg lata
A tőke- és munkapiac vizsgálata

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

a t nyez felhaszn l s hat konys ga
A tényezőfelhasználás hatékonysága

Hatékonysági kritérium: egy tényező határterméke megegyezik annak alternatív költségével

 • A neoklasszikus növekedési modellt használjuk az állítás operacionalizálására
 • A modell segítségével a tőke és munkapiaci torzítás indikátorai számszerűsíthetők
 • A kapott ékek a tényezőpiacok összes torzulását tartal-mazzák: adók, információs problémák, piaci erőfölény, stb.
 • A modell paraméterezése hosszú idősoros átlagok és nemzetközi tapasztalatok alapján történik

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

hat konys gi m r sz mok
Hatékonysági mérőszámok

Munkapiaci ék

Tőkepiaci ék

A tőkepiaci torzulás mérőszáma:MPK,t+1/(1+rt)

A tőkeberuházás hozadéka és a finanszírozás költsége közötti eltérés

Egy kis nyitott gazdaság esetében az utóbbi a világkamat

 • A munkapicaci torzulás mérősszáma:MPL/MRSCL
 • A munka hozadéka és a szabadidő értéke közötti eltérés
 • Durván fogalmazva: „mindenki dolgozik, aki dolgozni szeretne”

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

a m rt kek rtelmez se
A mért ékek () értelmezése

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

kek ad k kamatok n veked s
Ékek, adók, kamatok, növekedés
 • A beruházási ék dekompozíciója
  • A hazai reálkamat és a nemzetközi (reál)kamat közötti prémium
  • A hazai reálkamat és a beruházások megtérülése közötti különbség
 • A becsült ékek és a tőke/munka adókulcsok összehasonlítása
  • Európai Bizottság adó adatbázisa, implicit adókulcsok
 • Növekedési szimuláció
  • Mekkora növekedési tartalék rejlik a tőke- és munkapiacon?

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

a beruh z si k dekompoz ci ja
A beruházási ék dekompozíciója
 • A külső (reál)kamat-prémium Magyarországon és Lengyelországban jelentős volt, különösen az időszak első felében
 • A reálkamat-prémium csökkenése nem jelenti automatikusan a beruházási ék csökkenését
 • Magyarországon volt a legszorosabb a kapcsolat a külföldi finanszírozás költsége és a beruházás hatékonysága között

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

kek s ad k
Ékek és adók
 • Csehországban mind a tőke, mind a munkapiaci torzulások mértéke összemérhető az adószinttel
 • A tőkét terhelő adók mértéke Magyarországon és különösen Lengyelországban nem magyarázta a beruházás alacsony szintjét
 • A munkapiaci hatékonyság Magyarországon és Lengyelországban annál is alacsonyabb volt, mint azt a (magas) adóterhelés indokolná

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

n veked si tartal kok
Növekedési tartalékok
 • Növekedés dekompozíciója változatlan termelékenység mellett
  • A tőke- és munkapiaci ékek csökkenése növeli a tőkeállomnyt és foglalkoztatottságot, így a kibocsátást is
  • „Realisztikus” alternatívák: brit munkapiaci ék, német tőkepiaci ék

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

sszegz s
Összegzés
 • A magyar gazdaság felzárkózását elsősorban a termelékenység növekedése vezérli
 • Ezzel együtt jelentős tartalékok rejlenek a munka és tőkepiacon
 • Ha a munkapiac hatékonysága a brit, a tőkepiac hatékonysága pedig a német szintre emelkedne, a teljes GDP 40%-al lenne magasabb
 • Ennek eléréséhez a módszertan nem ad egyértelmű útmutatót, a különböző korlátozó tényezők részletes elemzésére van szükség

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

egyenletek
Egyenletek
 • Teljes tényező termelékenység
 • Munkapiaci ék
 • Tőkepiaci ék

A növekedés tényezői - Előadó:Kónya István

ad