Sistem online de verificare a autenticit ăţii documentelor - PowerPoint PPT Presentation

kineta
sistem online de verificare a autenticit ii documentelor n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Sistem online de verificare a autenticit ăţii documentelor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Sistem online de verificare a autenticit ăţii documentelor

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation
Sistem online de verificare a autenticit ăţii documentelor
133 Views
Download Presentation

Sistem online de verificare a autenticit ăţii documentelor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sistem online de verificare a autenticităţii documentelor Proiect realizat de Radu-Constantin Ciobănică Coordonat de S.L. Dr. Ing. Iulian Niţă

 2. Structura lucrării • Forme de plagiat • Scenarii vizate • Metode de evitare • Algoritmul Smith-Waterman • Algoritmul Boyer-Moore • Criterii de performanţă • Comparaţie între algoritmi • Concluzii • Implementare

 3. Forme de plagiat • Copy & paste • Schimbarea cuvintelor • Plagiatul de stil • Plagiatul metaforei • Plagiatul de idei

 4. Scenarii vizate • Boyer-Moore: • copy&paste • schimbare ordine de apariţie • Smith-Waterman: • cuvinte derivate • plagiat de stil • plagiat metafore

 5. Tehnici de evitare • Înţelegerea plagiatului • Folosirea surselor multiple • Semnele citării – ghilimelele • Referinţe la parafraze • Referinţe la reformulare sau rezumare • Precizarea surselor

 6. Smith-Waterman • Compară segmente de toate lungimile • Găseşte similarităţi structurale 1. Preprocesare: • Iniţializare matrici • Maparea caracterelor

 7. Smith-Waterman 2. Calcularea matricii de scoruri

 8. Smith-Waterman 3. Calcularea părinţilor (traceback)

 9. Smith-Waterman 4. Identificare potriviri semnificative • Decizie dependentă de valoarea scorului 5. Populare matrice M.

 10. Boyer-Moore • Analiza se face de la dreapta la stânga • Căutare la nivel de pattern • Dispune de shift-ări inteligente

 11. Boyer-Moore • Preprocesare: • Indexare • Generare tabele shift-are în funcţie de ocurenţă

 12. Boyer-Moore 2. Aliniere pattern 3. Compararea cu ultimul caracter: • Shift-are caracter greşit(distinct)

 13. Boyer-Moore • Shift-are cu sufix bun - shift-are 2 poziţii

 14. Boyer-Moore • Shift-are cu sufix bun - shift-are 5 poziţii

 15. Criterii de performanţă Smith-Waterman: • Complexitate temporală: O(M+N) + O(MN) + O(MN) = O(MN) Iniţializare umplere matr traceback Boyer-Moore: • faza de preprocesare O(M+ N) de timp şi spaţiu; • faza de căutare în O(MN); • performanţă maximă O(N/M)

 16. Comparaţie algoritmi • Dimensiune eşantion / şir: • Eficienţa în timp • Spaţiu de stocare necesar • Ţinta analizei

 17. Concluzii • “Ligi” diferite • Funcţionalităţi complementare • Performanţe complementare

 18. Implementare