1 / 22

Rodzaje uzależnień – jak im przeciwdziałać, rozpoznawać i leczyć.

Rodzaje uzależnień – jak im przeciwdziałać, rozpoznawać i leczyć. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ BADANIA SZKOLNE DZIECKO W SIECI. CZY DZIECKO SIĘGA PO NARKOTYKI?

kina
Download Presentation

Rodzaje uzależnień – jak im przeciwdziałać, rozpoznawać i leczyć.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Rodzaje uzależnień – jak im przeciwdziałać, rozpoznawać i leczyć. • PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ • BADANIA SZKOLNE • DZIECKO W SIECI

 2. CZY DZIECKO SIĘGA PO NARKOTYKI? • Narkotyki stały się dostępne wszędzie: na ulicy, dyskotece, także w szkołach. Wcześniej czy później kontakt z nimi może się przydarzyć każdemu dziecku, także Twojemu. Stanowią realne niebezpieczeństwo, nawet jeślidziś myślisz sobie: „mój syn, moja córka nigdy tego nie zrobi”. • Powinieneś jednak jako rodzic zdawać sobie sprawę, że wiele zależy od Ciebie. Ty możesz mieć ogromny wpływ na to, czy Twoje dziecko sięgnie po środki odurzające.

 3. Co należy wiedzieć i co należy robić, aby chronić dziecko przed narkotykami? • Często dzieci wiedzą na temat narkotyków dużo więcej od nas, rodziców. Nasze informacje wynikają z mitów krążących wśród młodzieży i nie są prawdziwe. Jeśli chcesz być dla dziecka autorytetem i partnerem podczas rozmów na ten temat, powinieneś: • wykazać się rzetelną wiedzą na temat środków odurzających, a by móc obalić fałszywe przekonania, jakie Twoje dziecko posiada na temat narkotyków; • nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, wskazujące na zażywanie środków odurzających;

 4. NARKOTYKI = SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE = ŚRODKI UZALEŻNIAJĄCE = „DRAGI” • środki chemiczne pochodzenia roślinnego lub syntetycznego, które są zażywane nie w celach leczniczych ani odżywiania się; • Zażywane są w celu doraźnego poprawienia sobie samopoczucia psychicznego, czasem stanu fizycznego.

 5. KLASYFIKACJA ŚRODKÓW I. DEPRESANTY - działają hamująco na CUN, dają poczucie uspokojenia. • OPIATY (pochodne maku): OPIUM, MORFINA, KODEINA • HEROINA • ALKOHOL , ŚRODKI USPOKAJAJACE i NASENNE • KLEJE, AEROZOLE, ROZPUSZCZALNIKI II. STYMULANTY - działają pobudzająco na CUN, dają poczucie ożywienia. • Amfetamina Kokaina • Sterydy Kofeina Teina - herbata III. HALUCYNOGENY - zmieniają odbiór rzeczywistości (dają „odloty”). • Pochodne konopi indyjskich: MARIHUANA, HASZYSZ, • EKSTAZY GRZYBY HALUCYNOGENNE • LSD POCHODNE KAKTUSA

 6. SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE, CZYLI NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ? • Pierwsze próby z narkotykami dziecko zwykle starannie ukrywa przed dorosłymi. Niepokojące objawy będzie Ci na pewno łatwiej zauważyć, jeśli masz z dzieckiem dobry kontakt. Pamiętaj jednak, że niektóre zachowania i postawy mogą mieć inne przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub rodzinne, zranione uczucia, niepowodzenia w kontaktach z rówieśnikami i wiele innych, które należy traktować równie poważnie i starać się pomóc dziecku je zrozumieć.

 7. Zmiany w zachowaniu: • nagłe zmiany nastroju i aktywności: okresy wzmożonego ożywienia przeplatane ze zmęczeniem i ospałością • nadmierny apetyt lub brak apetytu • spadek zainteresowania ulubionymi zajęciami • pogorszenie się ocen, wagary, konflikty z nauczycielami • izolowanie się od domowników, zamykanie się w pokoju, niechęć do rozmów • częste wietrzenie pokoju, używanie kadzidełek i odświeżaczy powietrza • wypowiedzi zawierające pozytywny stosunek do narkotyków • bunt, łamanie ustalonych zasad, napady złości, agresja

 8. nagła zmiana grona przyjaciół na innych, zwłaszcza na starszych od siebie • tajemnicze, krótkie rozmowy telefoniczne, nagłe wyjścia, używanie tajemniczych określeń podczas rozmów – swoistego slangu • niewytłumaczone spóźnienia, późne powroty lub też noce poza domem • kłamstwa, wynoszenie wartościowych przedmiotów z domu, • kłopoty z pieniędzmi; nie wyliczanie się z reszty, prośba o pieniążki na cele, na które już rodzice dawali

 9. Zmiany w wyglądzie zewnętrznym: • nowy styl ubierania się • spadek ciężaru ciała, częste przeziębienia, przewlekły katar, krwawienia z nosa, bóle różnych części ciała • przekrwione oczy, zwężone lub rozszerzone źrenice • bełkotliwa, niewyraźna mowa • słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania, zapach alkoholu, nikotyny, chemikaliów • ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliźnie • brak zainteresowania swoim wyglądem, nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej • zaburzenia pamięci oraz toku myślenia Przyczyny sięgania po narkotyki to ciągle namowa i presja kolegów, ciekawość oraz nuda.

 10. CO ZROBIĆ, GDY DZIECKO MA JUŻ ZA SOBA PIERWSZE KONTAKTY Z NARKOTYKAMI? • Może się zdarzyć, że mimo Twoich najlepszych starań, uwagi i znajomości problemu, Twoje dziecko sięgnie po narkotyki. Nie możesz wtedy: • wpadać w panikę, ani przeprowadzać zasadniczych rozmów z dzieckiem, gdy ono jest pod wpływem środka odurzającego • udawać, że to nieprawda, nie wierzyć w przedstawione fakty, bezgranicznie ufać dziecku • wierzyć zapewnieniom dziecka, że ma kontrolę nad narkotykami i że samo sobie poradzi z tym problemem • nadmiernie ochraniać dziecka przed konsekwencjami używania narkotyków, np. pisać usprawiedliwień nieobecności w szkole spowodowanych złym samopoczuciem po zażyciu środków odurzających, spłacać długów dziecka; • poddawać się!

 11. Musisz koniecznie: • wysłuchać dziecko i spokojnie z nim porozmawiać • zastanowić się, dlaczego dziecko sięga po narkotyki? Czy powody nie są związane z sytuacją w Waszej rodzinie; Jeśli tak, zastanów się, co można zmienić. • działać; nie liczyć na to, że problem sam się rozwiąże; SZUKAĆ POMOCY U SPECJALISTÓW! • wspólnie ze specjalistą i dzieckiem ustalić reguły postępowania i konsekwentnie ich przestrzegać • zastosować regułę „ograniczonego zaufania”. Starać się zawsze wiedzieć gdzie jest i co robi Twoje dziecko. • To trudny temat dla całej rodziny, dlatego szukaj pomocy także dla siebie i bliskich. Skorzystaj z pomocy terapeuty, a także z doświadczeń innych rodzin, które miały podobne problemy.

 12. Co możesz zrobić, aby zapobiegać? • Dbaj o dobry kontakt z dzieckiem. Powinieneś jak najczęściej: • słuchać i nie lekceważyć jego problemów • służyć radą, nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt wysokich wymagań • nie oceniać, nie porównywać z innymi; doceniać starania i chwalić postępy • pomagać uwierzyć w siebie • uczyć podstawowych wartości • wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec narkotyków • rozmawiać nie unikając trudnych tematów • poznawać przyjaciół swojego dziecka • zawsze wiedzieć gdzie jest i co robi Twoje dziecko.

 13. Badania szkolneAnkieta nt. "Uzależnienia moim zagrożeniem"przeprowadzona wśród uczniów klas VI w styczniu 2008r.Celem badań było min.:* rozpoznawanie skali zagrożenia uzależnieniami tkj.: nikotynizm, alkoholizm wśród uczniów klas szóstych;* analiza zjawiska związanego z ilością czasu spędzanego przez uczniów przy komputerze;* analiza porównawcza z wynikami z 2006r.

 14. Wyniki badań(analiza porównawcza) • odnotowano utrzymywanie się wskaźników dotyczących poziomu wiedzy związanej ze środkami psychoaktywnymi (100% uczniów wie co to są narkotyki); głównym źródłem wiedzy wymienianym przez uczniów jest szkoła 84 % - wzrost o 32%, telewizja 56% - spadek o 20%, rodzice 36%, czasopisma 36% - wzrost o 5% oraz Internet 50% - wzrost o 22%; • 2 % uczniów twierdzi, iż doświadczyło sytuacji namawiania do spróbowania narkotyku ( to także papieros, alkohol);

 15. 6%- (wzrost o 5% ) badanej populacji przyznaje się do palenia papierosów w okresie 3 miesięcy poprzedzających badanie; uczniowie zostali poczęstowani papierosem przez kolegów lub samodzielnie je kupili. • uczniowie potrafią wskazać w klasie osoby, które mają za sobą próbę palenia; • odnotowano mniejszy procent uczniów 14% - (spadek o 15%), którzy próbowali alkohol; najczęściej próbowanym gatunkiem jest szampan (10%), piwo (5%), wino (2%), wódka (3.5%) ; okoliczności spożywania alkoholu to imprezy rodzinne, sylwester (12%), namowy kolegów (1%) oraz samodzielny zakup alkoholu (2 osoby);

 16. Czy masz w domu komputer?Jeśli TAK, to ile czasu dziennie spędzasz przed komputerem? Badanie wykazało, iż 94% (90% - 2006) uczniów posiada w domu komputer Czas „spędzany z komputerem” (dziennie): • 26% badanych - 1 godzina, • 24% - od 1 do 2 godzin, • 18% - od 2 do 3 h, • 14% - od 3 do 4 godzin, • 4% - ponad 4 godziny dziennie • 8% uczniów spędza przy komputerze tylko weekendy lub rzadko korzysta z tego urządzenia.

 17. CYBERUZALEŻNIENIA Czym jest Internet? • Niełatwo jest odpowiedzieć na pytanie, czym jest Internet. Przede wszystkim zapewnia ono rozmaite typy komunikacji – tekstową, głosową, video – bez ograniczeń czasowo-przestrzennych. Sprzyja to tworzeniu się społeczności w Sieci, stanowiących kolejny ważny element Internetu. To użytkownicy Sieci wpływają na jej wygląd i sposoby, w jakie się ją wykorzystuje. • W kontakcie z Internetem warto pamiętać o kilku faktach: • Zalety Internetu znacznie przeważają nad jego wadami; • Ciekawość dziecka jest rzeczą naturalną; • Anonimowość w Sieci jest tylko pozorna; • Internet jest dobry, źli bywają jedynie ludzie, którzy go używają.

 18. Zagrożenia • W Internecie istnieje wiele potencjalnych zagrożeń, na które narażone może być każdy, zwłaszcza dzieci. Do najważniejszych z nich zaliczyć można: • kontakt z nieodpowiednimi treściami; • narażenie na niebezpieczeństwo w prawdziwym świecie; • różne formy nękania za pośrednictwem Sieci; • złamanie prawa i/lub narażenie na straty finansowe.

 19. Warto z dzieckiem spisać umowę dotyczącą korzystania z internetu. To podkreśli ważną dla dziecka świadomość, że doceniacie wagę internetu, ale też zwróci uwagę na zagrożenia. Przykładowa umowa spisana wspólnie z dzieckiem: • Jeśli podczas korzystania z Internetu coś mnie zaniepokoi lub przestraszy rozłączę się i jak najszybciej opowiem Wam o tej sytuacji. • Nie będę podawać nikomu w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska ani żadnych innych danych, takich jak adres, numer telefonu, nazwa i adres mojej szkoły.

 20. Bez Waszej zgody nie spotkam się z nikim, kogo poznałem przez Internet. Powiadomię Was, jeśli ktokolwiek zaproponuje mi spotkanie. • Nie będę odpowiadać na obraźliwe i agresywne wiadomości. • Obiecuję, że w czasie korzystania z Sieci nie będę posługiwać się wulgarnym językiem. • Dobrze jest określić czas spędzany przy komputerze. Czas optymalny to: • Dziecko do lat 10 – 30 minut dziennie • Młodzież 10 – 18 lat: 1 godzina dziennie • Dorosły 2 razy po 45 minut dziennie

 21. Internet a dzieci (dane zebrane przez Fundację Dzieci Niczyje): • 92% dzieci używających Internetu korzysta z serwisów umożliwiających komunikację on-line. • 87% dzieci podaje obcym swój adres e-mail • 64% dzieci podaje obcym swój numer telefonu • 42% dzieci podaje obcym adres zamieszkania • 44% dzieci przesyła obcym swoje zdjęcie • 25% dzieci spotyka się z obcymi „poznanymi” w Internecie (!!!)

 22. Gdzie można otrzymać pomoc?*pedagog, psycholog szkolny*Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul.Warszawska 14* Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul.Grudziądzka 8 * Narkotyki – Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania 0801 199 990 Warto przeczytać:Ruth Maxwell "Dzieci, Alkohol, Narkotyki"Marzena Pasek "Narkotyki? Na pewno nie moje dziecko„ .

More Related