Przetwarzanie informacji
Download
1 / 55

Przetwarzanie informacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Przetwarzanie informacji. Wykład Jacka FLORKA ( http://ii1.ap.siedlce.pl/~florek/sk ) (Ewa Banachowicz Zakład Biofizyki Molekularnej). SYSTEMY LICZBOWE. Rodzaje informacji (analogowe i cyfrowe) System dwójkowy System heksadecymalny. 1. RODZAJE INFORMACJI. Informacje analogowe. U(t).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przetwarzanie informacji' - kesia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przetwarzanie informacji
Przetwarzanieinformacji

Wykład Jacka FLORKA (http://ii1.ap.siedlce.pl/~florek/sk )

(Ewa Banachowicz Zakład Biofizyki Molekularnej)

SYSTEMY LICZBOWE

 • Rodzaje informacji (analogowe i cyfrowe)

 • System dwójkowy

 • System heksadecymalny

1


Przetwarzanie informacji

RODZAJE INFORMACJI

Informacje analogowe

U(t)

Umax

Umax

MASZYNA ANALOGOWA

R=(0,Umax)

WE

WY

nieskończony zbiór możliwych wartości

0

0

Informacje dyskretne (cyfrowe)

U(t)

Umax

Umaxq

#

#

MASZYNA CYFROWA

#

#

R=(U, 2U, 3U, 4U)

a/c

c/a

moc zbioru R wynosi 4

0

0

U - kwant wartości


Przetwarzanie informacji

Oznaczenie symboliczne

Długość słowa

Nazwa

a0

a3...a0

a7.....a0

a15.......a0

a31.........a0

a63...........a0

bit

tetrada, kęs

bajt

słowo 16-bitowe, słowo

podwójne słowo, dwusłowo

słowo 64-bitowe, czterosłowo

1

4

8

16

32

64

INFORMACJA CYFROWA (1)

Def.1. Informacją cyfrową nazywamy informację przedstawioną w postaci słów cyfrowych

Def.2. Słowem cyfrowym nazywamy dowolny ciąg składający się z symboli 0 i/lub 1

1b - oznacza 1 bit 1B=8b

1B - oznacza 1 bajt 1kB=1024B (210)

1MB=1024kB

1GB=1024MB

Przykład: 20 MB jest ilością informacji ośmiokrotnie większą niż 20Mb


Przetwarzanie informacji

INFORMACJA CYFROWA (2)

W słowach cyfrowych wyróżnia się najstarszą i najmłodszą pozycję, tj. bit najbardziej znaczący zwany najstarszym (ang. MSB - Most Significant Bit)

oraz bit najmniej znaczący zwany najmłodszym (ang. LSB -Least Significant Bit)

an-1 ......................... a0

MSB

LSB

Analogicznie możemy mówić o starszym i najmłodszym bajcie lub o starszej lub młodszej tetradzie


Przetwarzanie informacji

DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY

Do zapisu dowolnej liczby system wykorzystuje dziesięć symboli (cyfr):

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Dowolną liczbę w systemie dziesiętnym możemy przedstawić jako następująca sumę:

(an-1...a1a0)(10) = an-1*10(n-1) +...+ a1*101 + a0*100 =

gdzie: i - numer pozycji w liczbie,

ai - dowolna z cyfr od 0 do 9,

n - ilość cyfr (pozycji) w liczbie

Przykład:

424(10) = 4*102 + 2*101 + 5*100

pozycja jedynek (0)

pozycja dziesiątek (1)

pozycja setek (2)


Przetwarzanie informacji

DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY

Do zapisu dowolnej liczby system wykorzystuje dwa symbole (cyfry):

0, 1

Dowolną liczbę w systemie dwójkowym możemy przedstawić jako następująca sumę:

(an-1...a1a0)B = an-1*2(n-1) +...+ a1*21 + a0*20 =

gdzie: i - numer pozycji w liczbie,

ai - dowolna z cyfr (0 lub 1),

n - ilość cyfr (pozycji) w liczbie

Przykład:

10100B = 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20


Przetwarzanie informacji

KONWERSJA LICZB

1.

10100B = 1*24 + 0*23 + 1*22 + 0*21 + 0*20 =

= 1*16 + 0*8 + 1*4 + 0*2 + 0*1 = 20D

2.

20:2 = 10

10:2 = 5

5:2 = 2

2:2 = 1

1:2 = 0

reszta=0

reszta=0

reszta=1

reszta=0

reszta=1

kierunek odczytu wyniku

czyli 20D = 10100B


Przetwarzanie informacji

HEKSADECYMALNY (SZESNASTKOWY) SYSTEM LICZBOWY

Do zapisu dowolnej liczby system wykorzystuje szesnaście symboli (cyfr i liter):

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Dowolną liczbę w systemie heksadecymalnym możemy przedstawić jako następująca sumę:

(an-1...a1a0)H = an-1*16(n-1) +...+ a1*161 + a0*160 =

gdzie: i - numer pozycji w liczbie,

ai - dowolna cyfra heksadecymalna,

n - ilość cyfr (pozycji) w liczbie

Przykład:

1C2H = 1*162 + C*161 + 2*160


Przetwarzanie informacji

KONWERSJA LICZB (1)

1.

1C2H = 1*162 + C*161 + 2*160 = = 1*256 + 12*16 + 2*1 = 450D

2.

450:16 = 28

28:16 = 1

1:16 = 0

reszta=2

reszta=C

reszta=1

kierunek odczytu wyniku

reszty zapisujemy w postaci cyfry heksadecymalnej

czyli 450D = 1C2H


Przetwarzanie informacji

KONWERSJA LICZB (2)

Do konwersji zapisu binarnego na heksadecymalny i odwrotnie wykorzystuje się tabelę:


Przetwarzanie informacji

KODOWANIE LICZB I TEKSTÓW

 • Kody binarne

  • kod naturalny NKB

  • kod BCD

  • kod Gray’a

  • inne kody

 • Kodowanie znaków (tekstów)

2


Przetwarzanie informacji

KODOWANIE

Def.1. Kodowaniem nazywamy przyporządkowanie poszczególnym obiektom zbioru kodowanego odpowiadających im elementów zwanych słowami kodowymi, przy czym każdemu słowu kodowemu musi odpowiadać dokładnie jeden element kodowany

A

111

100

B

010

C

001

Zbiorem kodowanym może być zbiór dowolnych obiektów (cyfr, liter, symboli graficznych, stanów logicznych, poleceń do wykonania itp.)

Proces kodowania może być opisem słownym, wzorem (zależnością matematyczną), tabelą kodową itp.

Def.2. Kodem liczbowym nazywamy taki kod, który liczbom dowolnego systemu będzie przyporządkowywał słowa kodowe w postaci zerojedynkowej (binarnej)


Przetwarzanie informacji

NATURALNY KOD BINARNY (NKB)

Def. Jeżeli dowolnej liczbie dziesiętnej przyporządkujemy odpowiadająca jej liczbę binarną, to otrzymamy naturalny kod binarny (NKB)

Minimalna długość k słowa binarnego reprezentującego liczbę dziesiętną A musi spełniać warunek:

Oznacza to, że aby zakodować liczbę dziesiętną w zakresie 0-15 wystarczy wykorzystać jedną tetradę (długość słowa kodowego k=4) gdyż


Przetwarzanie informacji

KOD PROSTY BCD

Gdy w systemie wygodnie jest operować liczbami dziesiętnymi stosowany jest kod BCD. Liczba terad kodu BCD jest bowiem równa liczbie pozycji dziesiętnych reprezentowanej liczby. Np. dziesiętna liczba 6-pozycyjna (000000-999999) jest kodowana na 24 bitach

 • Konstrukcja:

 • każdej cyfrze dziesiętnej przyporządkowujemy czterocyfrową liczbę dwójkową w kodzie NKB*);

 • słowo kodowe w kodzie prostym BCD otrzymujemy zapisując każdą cyfrę liczby dziesiętnej w postaci tetrady binarnej

463D = 010001100011BCD

67D = 01100111BCD

*) gdybysmy zamiast kodu NKB użyli kodu np. Gray’a wówczas otrzymalibysmy kod BCD Gray’a


Przetwarzanie informacji

KODOWANIE ZNAKÓW

Początki:

 • Harald C. M. Morse (kropka - kreska - ....);

 • Anatol de Baudot (dalekopis);

 • w pierwszych maszynach cyfrowych - kod dalekopisowy 5-bitowy, a potem 8-bitowy (EBCDIC);

W 1977 roku kiedy to ANSI (American National Standards Institute) zatwierdził kod ASCII (The American Standard Code for Information Interchange).

Jest to 7-bitowy kod (8 bit do kontroli parzystości), definiujący 128-elementowy zestaw znaków (character set) o wartościach kodowych od 0 do 127. Zestaw zawiera litery łacińskie (duże i małe), cyfry i znaki interpunkcji oraz różne znaki specjalne. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacji - ISO, nadała amerykańskiemu systemowi kodowania status standardu międzynarodowego oznaczonego jako ISO 646.

 • Kod ASCII rozszerzony wprowadza dodatkowe 128 znaków wykorzystując mało używany bit parzystości:

 • IBM wprowadza

 • Code Page 474 dla USA

 • Code Page 852 dla Europy WschodniejPrzetwarzanie informacji

KODOWANIE ZNAKÓW

problem polskich liter

 • 1. W 1987 roku ISO tworzy standard ISO 8859 (rozszerzone ASCII):

  • ISO 8859-1 (Latin-1) - Europa zachodnia

  • ISO 8859-2 (Latin-2) - Europa wschodnia

  • ...............................

  • ISO 8859-5 (cyrlica)

  • ...............................

  • ISO 8859-7 (greka)

  • ...............................

2. W 1990 roku Instytut Maszyn Matematycznych tworzy kod Mazovia (rozpowszechniony w dobie kart graficznych Hercules)

3. Firma Microsoft tworzy własny zestaw znaków dla Europy wschodniej Windows CP 1250


Przetwarzanie informacji

KODOWANIE ZNAKÓW

problem polskich liter


Przetwarzanie informacji

ELEMENTY ALGEBRY BOOLE’A

 • Zmienne logiczne i operacje logiczne

 • Aksjomaty algebry Boole’a i prawa de Morgana

 • Funkcje logiczne

 • Minimalizacja funkcji logicznych

 • Realizacja funkcji logicznych

3


Przetwarzanie informacji

ZMIENNE LOGICZNE I OPERACJE LOGICZNE

Def.0. Zmienną logiczną nazywamy zmienną, która może przyjmować jedną z dwóch wartości logicznych: prawdę lub fałsz („0” lub „1”, „L” lub „H”).

 • Algebra Boole’a jest algebrą z trzema operacjami na dwuwartościowych argumentach (wyniki też są dwuwartościowe)

  • suma logiczna (alternatywa)

  • iloczyn logiczny (koniunkcja)

  • negacja (inwersja)

działania dwu- lub więcej argumentowe

działania jedno-argumentowe

Def.1. Jeżeli co najmniej jeden z argumentów jest równy 1, to wynik sumowania jest równy 1. Suma jest równa 0 tylko w przypadku, gdy wszystkie argumenty są równe 0.

Def.2. Wynik iloczynu jest równy 1, wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie argumenty przyjmują wartość 1.

Def.3. Negacja polega na zmianie wartości argumentu, tj. jeśli argument ma wartość 1, to operacja daje w wyniku wartość 0, a jeśli argument ma wartość 0, to operacja daje w wyniku wartość 1.


Przetwarzanie informacji

AKSJOMATY ALGEBRY BOOLE’A I PRAWA DE MORGANA

1. Przemienność

2. Łączność

3. Rozdzielczość

4. Tożsamość

5. Komplementarność

Prawa de MorganaPrzetwarzanie informacji

FUNKCJE BOOLE’OWSKIE

 • Istnieją cztery sposoby przedstawienia tych funkcji:

  • tablica prawdy

  • postać kanoniczna funkcji

  • dziesiętny zapis funkcji

  • mapa Karnaugha

1.

2.

4.

3.

- wskazanie na postać alternatywną

- wskazanie na postać koniunkcyjną


Przetwarzanie informacji

REALIZACJA FUNKCJI BOOLE’OWSKICH

OR

AND

NOR

NAND

EXOR

NOTPrzetwarzanie informacji

OR

AND


Przetwarzanie informacji

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW LOGICZNYCH

 • Podział układów logicznych

 • Realizacja funkcji logicznych układów kombinacyjnych

 • Realizacja układu sekwencyjnego

4


Przetwarzanie informacji

PODZIAŁ UKŁADÓW LOGICZNYCH

Układy logiczne można podzielić (w zależności od przyjętego kryterium) na:

 • układy kombinacyjne

 • układy sekwencyjne

Def.1. Układem kombinacyjnym nazywamy taki układ cyfrowy, w którym stan wejść jednoznacznie określa stan wyjść układu.

Def.2. Układem sekwencyjnym nazywamy taki układ cyfrowy, w którym stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzednich stanów układu.

 • układy asynchroniczne

 • układy synchroniczne

Def.3. Układem asynchronicznym nazywamy taki układ cyfrowy, dla którego w dowolnym momencie jego działania stan wejść oddziaływuje na stan wyjść.

Def.4. Układem synchronicznym nazywamy taki układ cyfrowy, dla którego stan wejść wpływa na stan wyjść w pewnych określonych odcinkach czasu zwanych czasem czynnym, natomiast w pozostałych odcinkach czasu zwanych czasem martwym stan wejść nie wpływa na stan wyjść.


Przetwarzanie informacji

PODZIAŁ UKŁADÓW LOGICZNYCH

układy kombinacyjne:

 • układy zbudowane z bramek

 • bloki kombinacyjne

 • sumatory

 • komparatory

 • dekodery, kodery, transkodery

 • multipleksery, demultipleksery

 • .....

 • układy matrycowe

 • ........

układy sekwencyjne:

 • przerzutniki

 • rejestry

 • liczniki

 • .....

A={X,Y,: XY}

X- zbiór stanów sygnałów wejściowego

Y - zbiór stanów sygnałów wyjściowego

 - funkcja opisująca działanie układu

A={X, Y, S, : XxSS, : XxSY}

X- zbiór stanów sygnałów wejściowego

Y - zbiór stanów sygnałów wyjściowego

S - zbiór stanów wewnętrznych

 - funkcja przejść (określa zmiany stanów układu wszystkich wzbudzeń)

 - funkcja wyjść (przyporządkowuje sygnały wyjściowe stanom układu i wzbudzeniom)


Przetwarzanie informacji

REALIZACJA FUNKCJI LOGICZNYCH

Przykład: Zaprojektować układ realizujący funkcję f(A,B,C,D)=(5,7,13,15)

f(A,B,C,D)=(5,7,13,15)=

A

B

C

D

lub na podstawie tablic Karnaugha

B

D


Przetwarzanie informacji

REALIZACJA FUNKCJI LOGICZNYCH

Przykład: Zaprojektować układ realizujący funkcję

CD

AB

A B C D


Przetwarzanie informacji

REALIZACJA UKŁADU SEKWENCYJNEGO

 • Założenia (przykład):

 • układ dwustanowy S={S1=0, S2=1}

 • o czterech pobudzeniach X={X1=00, X2=01, X3=10, X4=11}

 • i dwóch stanach sygnałów wyjściowych Y={Y1=1,Y2=0}

 • oraz funkcjach

 • : X1x S1= S1 : S1= Y2

  • X2xS1 = S1 S2= Y1

  • X3x S1 = S2

  • X4xS1 = S2

  • X1x S2 = S2

  • X2xS2 = S1

  • X3x S2 = S2

  • X4xS2 = S2

tabela przejść i wyjść

zakodowana

stany pierwotne

stany następne St

x1

y

S

x2


Przetwarzanie informacji

PODSTAWY DZIAŁANIA UKŁADÓW CYFROWYCH

 • Cyfrowe układy arytmetyczne

 • Przerzutniki

 • Rejestry

 • Liczniki

 • Dzielniki

 • Bramki trójstanowe

 • Multipleksery i demultipleksery

 • Magistrale danych

5-6


Przetwarzanie informacji

Przykład projektowania układu kombinacyjnego(jednobitowy półsumator)

Dodawanie binarne dwóch bitów

przeniesienie

wynik sumowania

b

b

a

a

C=ab

a

Y

b

półsumator

C

sumator

ci

b

y

yi

półsumator

bi

y

c

b

a

półsumator

Ci+1

ai

c

a


Przetwarzanie informacji

Przykład projektowania układu kombinacyjnego(jednobitowy sumator)

ai

yi

bi

ci

ci+1

ai

ai

bi

bi

1. Dane są dwie liczby w kodzie NKB:

 • 2. Jak znaleźć sumę?

  • Dodawać poszczególne pozycje (począwszy od pozycji najmniej znaczących) uwzględniając przeniesienie. Czyli obliczyć dwie funkcje: yi - binarny wynik dodawania oraz ci+1 - wartość przeniesienia

3. Tabela prawdy

4. Mapy Karaugha

ci

ci

ci+1

yi

ai

yi

bi

ci

ci+1


Przetwarzanie informacji

Przykład projektowania układu kombinacyjnego(sumator wielobitowy)

 • Aby zrealizować sumowanie dwóch k-bitowych liczb należy połączyć ze sobą k sumatorów jednobitowych

b0

a0

b1

a1

ak-1

bk-1

c0=0

ck

y0

y1

yk-1


Przetwarzanie informacji

PRZERZUTNIKI

wejścia informacyjne

wejście zegarowe

wyjścia

wejścia programujące

Def.1. Przerzutniki są podstawowymi elementami układów sekwencyjnych, których zasadniczym zadaniem jest pamiętanie jednego bitu informacji

Posiada co najmniej dwa wejścia i z reguły dwa wyjścia

Zasadnicze typy przerzutników: RS, JK, D i T


Przetwarzanie informacji

ASYNCHRONICZNY PRZERZUTNIK RS

S

Q

R

Q

Q

R

Q

S

wejście ustawiające (SET)

wyjście proste

wejścia informacyjne/programujące

wyjścia

wyjście zanegowane

wejście zerujące (RESET)

pamiętanie

ustawianie

zerowanie

stan zabroniony

wpis jedynki

S

R

zerowanie

Q

pamiętanie

Q

czas


Przetwarzanie informacji

SYNCHRONICZNY PRZERZUTNIK RS

S

Q

Q

R

wejście ustawiające (SET)

wyjście proste

zegar

CK

wyjście zanegowane

wejście zerujące (RESET)

CK

S

R

Q

asynchroniczny

Q

czas


Przetwarzanie informacji

INNE PRZERZUTNIKI

D

R

J

T

Q

Q

Q

Q

zegar

zegar

zegar

zegar

Q

Q

Q

Q

S

K

T

D

JK

RS

Q

Q

Q

Q

Przerzutnik JK działa podobnie jak RS, z tą różnicą, że gdy J=K=1, to sygnał zegara zmienia stan. W innych przypadkach J działa jak S, a K jak R.

Przerzutnik D zapamiętuje stan wejścia D w chwili impulsu zegara.

Przerzutnik T zmienia swój stan w czasie impulsu zegarowego, jeżeli T=1 a pozostaje w stanie pierwotnym, gdy T=0


Przetwarzanie informacji

REJESTRY

rejestr

CLK

We 3

We 2

We 1

We 0

a 3

a 3

a 3

a 3

a 2

a 1

a 0

a 2

a 2

a 2

a 1

a 1

a 1

a 0

a 0

a 0

Def.1. Rejestrem nazywamy układ cyfrowy przeznaczony do krótkoterminowego przechowywania niewielkich informacji lub do zamiany postaci informacji z równoległej na szeregową lub odwrotnie.

Wprowadzanie równoległe - wszystkie bity słowa informacji wprowadzamy jednocześnie , w jednym takcie zegara

Wprowadzanie szeregowe - informację wprowadzamy bit po bicie (jeden bit na jeden takt zegara)

rejestr

rejestr

rejestr

...

CLK

CLK

CLK

T1

T2

T3


Przetwarzanie informacji

REJESTRY

 • PIPO - parallel input, parallel output - z wejściem i wyjściem równoległym (rejestry buforowe)

 • SISO - serial input, serial output - wejście i wyjście szeregowe (rejestry przesuwające)

 • SIPO - serial input, parallel output - z wejściem szeregowym i równoległym wyjściem

 • PISO - parallel input, serial output - z wejściem równoległym i szeregowym wyjściem

Q1

Q2

Q3

Q4

UST

P1

P2

P3

P4

CLK

ZER

D1

D2

D3

D4


Przetwarzanie informacji

LICZNIKI

 • Def.1. Licznikiem nazywamy układ cyfrowy, na którego wyjściu pojawia się zakodowana liczba impulsów podanych na jego wejście zliczające.

 • Musi być znany:

  • stan początkowy licznika (zero)

  • pojemność licznika

  • kod zliczania

 • Rodzaje liczników:

 • liczące w przód (następnikowe)

 • liczące w tył (poprzednikowe)

 • rewersyjne (mozliwość zmiany kierunku zliczania)

 • szeregowe (asynchroniczne)

 • równoległe (synchroniczne)

Q3

Q0

Q2

Q1

D0 - D3 - wejścia danych

CLK - wejście zegarowe

CLR - wejście zerujące

LD - wejście sterujące do wpisywania danych z wejść D0-D1

CEP - wejście dostępu (umożliwia zliczanie)

CET - wejście dostępu (umożliwia powstanie przeniesienia TC)

Q0 - Q3 - wyjścia

TC - wyjście przeniesienia (umożliwia rozbudowę)

CEP

TC

CET

LICZNIK

CLK

LD

CLR

D2

D1

D3

D0


Przetwarzanie informacji

LICZNIKI

Q

T

Q

CLK

Q

Q

T

T

Q

Q

CLK

CLK

CLK

Q3

Q2

Q1

Q1

Q2

Q3

Licznik poprzednikowy (liczący w tył)

111

110

101

100

011

010

001

000

Q3

CLK

Q2

Q1

Q

Q

Q

T

T

T

Q1

Q

Q

Q

CLK

CLK

CLK

Q2

Licznik następnikowy (liczący w przód)

Q3

000

001

010

011

100

101

110

111


Przetwarzanie informacji

BRAMKI TRÓJSTANOWE

Bramka trójstanowa jest narzędziem umożliwiającym odseparowanie elektryczne dwóch lub więcej punktów w systemie, np. wyjścia pewnego układu i wspólnego przewodu , po którym przesyłane są dane.

WE

WY

ENABLE

 • Na wyjściu mogą pojawić się trzy stany:

  • stany logiczne przekazywane z wejścia bramki (0 lub 1)

  • stan Z tzw. wysokiej impedancji (brak wzajemnego wpływu wartości elektrycznych na wejściu na wartości elektryczne na wyjściu bramki


Przetwarzanie informacji

MULTIPLEKSERY I DEMULTIPLEKSERY

Mutipleksery i demutipleksery są układami umożliwiającymi zrealizowanie systemu transmisji.

Po stronie nadawczej występuje przetwornik formatu słów z równoległego na szeregowy - mutiplekser. Umożliwia on przesłanie (w postaci prostej lub zanegowanej) na wyjście tego z sygnałów podanych na wejście informacyjne, który jest doprowadzony do wejścia o numerze określonym przez stan wejść adresowych.

Po stronie odbiorczej przetwornik słów z formatu szeregowego na równoległy - demutiplekser. Umożliwia on przesłanie (w postaci prostej lub zanegowanej) sygnału z wejścia na to wyjście, które zostało wyróżnione przez stan wejść adresowych.

DEMULTIPLEKSER

MULTIPLEKSER

WE

WY

Linia przesyłowa

Adres

Adres


Przetwarzanie informacji

MULTIPLEKSERY

D0

D1

D2

D3

D4

W

D5

D6

D7

Strob.

A

B

C


Przetwarzanie informacji

DEMULTIPLEKSERY

Y0

Y1

Y2

Y3

W

Y4

Y5

Y6

Y7

Strob.

A

B

C


Przetwarzanie informacji

MAGISTRALE DANYCH

Def.1. Magistralą nazywamy zestaw linii oraz układów przełączających, łączących dwa lub więcej układów mogących być nadajnikami lub odbiornikami informacji. Przesyłanie informacji zachodzi zawsze pomiędzy dokładnie jednym układem będącym nadajnikiem a dokładnie jednym układem będącym odbiornikiem, przy pozostałych układach odseparowanych od linii przesyłających.

NAD

Układ odseparowany

ODB


Przetwarzanie informacji

 • Podstawy architektury komputera

  • Jednostka centralna (5 systemów)

 • system logiczny

 • system wyświetlania obrazu

 • system przechowywania danych

 • system obsługi wejść i wyjść

 • system komunikacyjny

  • 2. Wyświetlacze

  • 3. Urządzenia wejściowe


Przetwarzanie informacji

Rys. Schemat przetwarzania informacji


Przetwarzanie informacji

Rys. Układy przetwarzania informacji: a) specjalizowany układ cyfrowy, b) maszyna cyfrowa


Przetwarzanie informacji

Rys. Organizacja maszyny cyfrowej


Przetwarzanie informacji

Rys. Schemat połączeń pomiędzy blokami komputera