Kernprocessen van de act methodiek
Download
1 / 17

Kernprocessen van de Act methodiek - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Kernprocessen van de Act methodiek. Het recept voor een goede ACT maaltijd. Hoe geven we als Act team, in de dagelijkse praktijk, vorm aan de ACT methodiek. Het belangrijkste doel van de Act werkwijze is:. Cliënten te helpen bij hun herstelproces. Herstel. Definitie dr. Ruth Ralph:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kernprocessen van de Act methodiek' - kin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Het recept voor een goede act maaltijd
Het recept voor een goede ACT maaltijd

Hoe geven we als Act team, in de dagelijkse praktijk, vorm aan de ACT methodiek


Het belangrijkste doel van de act werkwijze is

Het belangrijkste doel van de Act werkwijze is:

Cliënten te helpen bij hun herstelproces


Herstel
Herstel

Definitie dr. Ruth Ralph:

Herstel is een proces waarbij patiënten leren omgaan met dagelijkse

Problemen, hun handicap leren overwinnen, vaardigheden aanleren,

zoveel als mogelijk onafhankelijk kunnen leven en hun bijdrage

Aan de maatschappij kunnen leveren.

Herstel gaat hand in hand met Rehabilitatie


Rehabilitatie
Rehabilitatie:

Anthony e.a. (1990) stelt dat het doel van psychiatrische rehabilitatie is om het functioneren van personen met psychiatrische handicaps zodanig te verbeteren dat ze succesvol en tot hun tevredenheid kunnen wonen, leren en werken in de milieus van hun keuze met de minste mate van professionele hulp.Act instrumenten
ACT instrumenten perspectief) staan centraal !!!

Om goed in te kunnen schatten wat de behoeften, doelen en wensen van de cliënt zijn:

 • De volledige beoordeling

 • De tijdslijn


Volledige beoordeling
Volledige beoordeling perspectief) staan centraal !!!

 • Een grondige beoordeling van het psychiatrische en het sociale verleden van de cliënt én hoe hij/zij op dit moment functioneert

 • Is een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling en implementatie van een behandelplan

 • Doel: alle teamleden krijgen inzicht in de sterke kanten en verwachtingen van de cliënt én in zijn/haar ervaring met de psychiatrische stoornis en de GGZ


Principes van de volledige beoordeling
Principes van de volledige beoordeling perspectief) staan centraal !!!

 • Begint vanaf het eerste contact met de cliënt en/of belangrijke netwerkleden

 • Urgente behoeften worden het eerst aangepakt: basisbehoeften: veiligheid, voedsel, kleding, onderdak en medische voorzieningen

 • De beoordeling gebeurt tijdens het werken met de cliënt

 • Doorvragen

 • Essentieel: focus op de behoeften van de cliënt!

 • Delen van informatie  Ochtendoverleg, informele momenten, BHP

 • Kijk naar patronen  Assessment, Tijdslijn


Tijdslijn
TIJDSLIJN perspectief) staan centraal !!!

 • Is een schematische weergave van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van de cliënt

 • Omvat de periode vanaf het moment dat de cliënt de eerste problemen kreeg tot het heden

  DOEL: teamleden krijgen inzicht in wat de cliënt in het verleden verder heeft geholpen en wat niet.

  van belang voor het ontwikkelen van een effectief behandelplan.


Potenti le informatiebronnen
Potentiële informatiebronnen perspectief) staan centraal !!!

 • dossiers van klinische en ambulante psychiatrische-, verslavings- en somatische behandelingen

 • juridische correspondentie

 • gesprekken met de cliënt

 • gesprekken met familieleden en andere belangrijke netwerkleden

 • gesprekken met werkgevers

 • gesprekken met vroegere hulpverleners

 • informatie die nodig is om de tijdslijn compleet te krijgen mag alléén worden ingewonnen met toestemming van de cliënt


Het plannen van een behandeling
Het plannen van een behandeling perspectief) staan centraal !!!

 • Het Behandelplan:

 • Wordt opgesteld op basis van:

  BEHOEFTEN / DOELEN / WENSEN CLIENT + VOLLEDIGE BEOORDELING EN TIJDSLIJN

  Bestaat uit: Rehabilitatieplan (zie ook verbeterpunten CAN) + CPAP + Zorgplan

  Bestaat ook uit: korte- (2 à 3 maanden) en lange termijn doelen (6 maanden). + de specifieke interventies die zullen worden gedaan

  Wordt iedere 6 maanden formeel vastgesteld


Weekschema cli nt
Weekschema Cliënt perspectief) staan centraal !!!

Na het schrijven van het behandelplan worden de activiteiten die daarin beschreven staan vertaald naar een weekschema waarin de contacten en activiteiten van de teamleden met de cliënt worden vastgelegd


Dagschema team
Dagschema team perspectief) staan centraal !!!

Hierin worden alle afspraken met cliënten op een dag vastgelegd. Vervolgens worden de afspraken toegewezen aan de verschillende teamleden

Op basis van:

 • terugkerende afspraken in de weekschema's van cliënten

 • eventuele extra contacten die nodig zijn


Pro actief vs een reactief team
Pro-actief vs een reactief team perspectief) staan centraal !!!

Het goed uitvoeren van de beschreven kernprocessen maken het verschil tussen een pro-actief team en een reactief team


Wat doen we fout
Wat doen we fout? perspectief) staan centraal !!!

Wanneer de cliënt tijdens de behandeling:

slechter gaat functioneren,

meer last krijgt van symptomen,

niet (meer) op afspraken komt/ nooit thuis is,

meer niet-geplande contact uren met het team heeft buiten werktijd

anders gaat reageren…

Dient het team zich de volgende vragen te stellen:

WAT DOET HET TEAM (NIET DE CLIËNT) MOMENTEEL FOUT?

Werken we aan de doelen van de cliënt of aan onze eigen doelen?

Houden we rekening met de voorkeuren van de cliënt?

Zijn de doelstellingen van de cliënt veranderd?


Conclusies
Conclusies perspectief) staan centraal !!!

 • Rehabilitatie en herstel moeten de uitgangspunten van onze hulpverlening aan cliënten zijn.

 • De kernprocessen van de ACT werkwijze worden de komende jaren zo veel als mogelijk geïmplementeerd in de werkwijze.

 • De kernprocessen van ACT zijn niet statisch

 • Valkuil ACT: het niet goed uitvoeren van de kernprocessen zal op termijn kunnen leiden tot minder effectieve hulpverlening  bijv. crisis management


ad