V stsvenska paketet
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Västsvenska paketet. Visionen om Västsverige. Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden. Utgångspunkten är att den lokala arbetsmarknaden ökas från 990 000 till 1 500 000 människor

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Visionen om v stsverige
Visionen om Västsverige

Västsverige med Göteborg som kärna, ska vara en attraktiv, hållbar och växande region. Nu och i framtiden.

Utgångspunkten är att

 • den lokala arbetsmarknaden ökas från 990 000 till 1 500 000 människor

 • regionens kärna – Göteborgs centrala delar – ska stärkas genom en kraftfull utbyggnad och ökad tillgänglighet

 • utvecklingen i övrigt koncentreras utmed de fem huvudstråken till/från Göteborg


D kr vs
Då krävs…

För att kunna skapa en god livsmiljö och förutsättningar för tillväxt behövs en utveckling av kollektivtrafiken, järnvägar och vägar.

En omställning till ett mer hållbart transportsystem.

För att nå detta krävs:

 • en attraktiv kollektivtrafik med hög kapacitet

 • ett järnvägssystem med hög kapacitet

 • att näringslivets transporter blir mer tillförlitliga


F ruts ttningar f r det goda livet
Förutsättningar för det goda livet

Förbättrad infrastruktur ökar tillgängligheten och möjliggör regionförstoring och uthållig tillväxt med

 • expanderad arbetsmarknad

 • ökad sysselsättning

 • vidgad marknad för varor och tjänster

 • ekonomisk tillväxt

  En väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för hållbar regionförstoring och en attraktiv regionkärna

  Det är också en förutsättning för att det långväga resandet i storstadstriangeln ska fungera effektivt


Ett paket med infrastruktursatsningar
Ett paket med infrastruktursatsningar

Med start nu och fram till 2027 planeras en rad infrastruktursatsningar – Det Västsvenska paketet.

Avtalsparter i Västsvenska paketet är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Region Halland samt Trafikverket (huvudman) i nära samarbete med Västtrafik.


V stsvenska paketet

Trängselskatten en viktig pusselbit

Trängselskatten införs för att

 • motverka trängsel

 • bidra till minskad miljöpåverkan

 • bidra till medfinansiering av Västsvenska paketet

  Minskad trängsel och förbättrad miljö bidrar dessutom till att skapa en attraktiv, hållbar och växande region.


Vad ing r
Vad ingår

Västlänken en tågtunnel under Göteborg

Marieholmstunneln en vägtunnel under Göta Älv

Ny Göta älvbro viktig central älvförbindelse

K2020 kollektivtrafiksatsningar för att fördubbla kollektivtrafikresandet

Effektivare åtgärderför bättre framkomlighet, trafiksystem mindre miljöpåverkan och högre trafiksäkerhet

IT-system i vägnätet

Stimulansåtgärder för olika resslag


Finansiering av v stsvenska paketet
Finansiering av Västsvenska paketet

Staten: 17 mdkr

Göteborgs stad: 1, 25 mdkr

Västra Götalandsregionen, Region Halland: 1 mdkr

Realisering av markvärden: 0,75 mdkr

+

Trängselskatt: 14 mdkr

=

Kostnad för Västsvenska infrastrukturpaketet: 34 mdkr


ad