muzeum ben tky nad jizerou n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU PowerPoint Presentation
Download Presentation
MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU. HISTORIE MUZEA. Zakladatelem byl Ing. Jindřich Soukal. Ustavující valná hromada Musejního spolku se konala 10. března 1935 a přijala název „Museum Novobenátecka v Nových Benátkách“.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MUZEUM BENÁTKY NAD JIZEROU' - kimo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
historie muzea
HISTORIE MUZEA
 • Zakladatelem byl Ing. Jindřich Soukal. Ustavující valná hromada Musejního spolku se konala 10. března 1935 a přijala název „Museum Novobenátecka v Nových Benátkách“.
 • Umístěno bylo do dvou místností Okresního domu na náměstí v Benátkách I. Otevření pro návštěvníky se konalo 20. června 1937. Jako první akce byla uspořádána výstava obrazů, spojená s ukázkou prvních darovaných předmětů.
d le it ud losti
DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI
 • 20.6.1937 – slavnostní zpřístupnění sbírek muzea veřejnosti
 • 17.6.1951 – slavnostní otevření archeologického oddělení muzea; zároveň byly všechny sbírky předány do vlastnictví města a muzeum dostalo název „Soukalovo městské muzeum Benátecka“; 1953 – vydání prvního písemného materiálu o muzeu: Průvodce po historii a památnostech města a okolí Benátek nad Jizerou
 • 8.5.1955 – přestěhování do druhého patra zámku v Benátkách n.J. a zahájení provozu; v tomto roce archiv se oddělil od muzea; 20.7.1956 – slavnostní otevření síně TychoBrahe; 10.11.1957 – slavnostní otevření síně Bedřicha Smetany; 27.9.1964 – slavnostní otevření síně bratří Bendů
 • 1981 – městské muzeum převedeno pod Okresní muzeum Mladá Boleslav, které bylo v roce 2003 přejmenováno na Muzeum Mladoboleslavska
 • 22.9.1993 – v nově rekonstruovaných prostorách muzea otevřena síň bratří Bendů, síň Bedřicha Smetany a výstavní síň; 11.4.1996 – zpřístupněna vstupní hala s expozicí Benátečtí rodáci; 9.4.1997 – otevřena expozice Příroda Benátecka; 21.4.1999 – slavnostně otevřena expozice Astroarcheologie; 29.4.2003 – zpřístupněna interaktivní expozice Páni z Dražic; 1.5.2006 – slavnostně otevřena interaktivní expozice TychoBrahe a Benátky
 • 28. 10. 2009 otevřena další nová interaktivní expozice Jan z Werthu.
st l expozice vstup
STÁLÉ EXPOZICE – VSTUP
 • Vstupní sál je věnován známým rodákům Benátecka. Např. cestovatelé Josef Kořenský (1847-1938) a Josef Polák (1844-1899), parašutistka Marie Krupičková (1909-1997), spisovatelé a básníci: Zdeněk Kalista (1900-1982), Arnošt Vaněček (1900-1983), Václav Jaromír Picek (1812-1869), Antonín Jaroslav Vrťátko (1815-1892) a Věnceslav Ráb (1804-1838), průkopník české archeologie Ludvík Šnajdr (1839-1913) a elektrotechnik Ing.Dr.Karel Novák (1867-1941).
 • Malá expozice seznamuje s dějinami a vývojem benáteckého muzea.
p roda ben tecka
PŘÍRODA BENÁTECKA
 • Expozice je zaměřená na Benátecký, Mladoboleslavský a Polabský bioregion, jež se nacházejí v okolí řeky Jizery. Přibližuje návštěvníkům živočichy i rostliny, které v uvedených lokalitách lze najít.
 • Výstava je doplněna mapami, fotografiemi, obrázky i vycpanými exponáty zvířat, zkamenělinami i minerály vyskytujícími se v okolí Benátek.
prav k a st edov k astronomie
PRAVĚKÁ A STŘEDOVĚKÁ ASTRONOMIE
 • Tento sál je zaměřen na spojení pravěké astronomie a archeologie. Uvádí např.: astronomii v pravěku až v časném středověku ve střední a západní Evropě; neolitickou kruhovou ohradu Krpy; hroby skrčenců v Brodcích nad Jizerou; jeskyni Dobšín v údolí Plakánku – podzemní svatyni.
 • Orientaci slovanských hrobů, rotund a kostelů; slovanská pohřebiště na Benátecku.
 • Co je gnómon a jak se určovaly světové strany a den rovnodennosti.
bronzov poklad
BRONZOVÝ POKLAD
 • Expozice zahrnuje soubor bronzových dýk a kruhů z 19.-18. století před Kristem. Je to jedinečný doklad víry obyvatel z doby bronzové.
 • A dále zlomky různých kuchyňských nádob, kamenné sekery, nástroje zemědělců mladší doby kamenné, srpové čepelky, model komorové hrobky a jiné zajímavé archeologické nálezy.
 • Také tu najdete skládačku

pra pra pradědečka

p ni z dra ic
PÁNI Z DRAŽIC
 • Rod pánů z Dražic vystupoval v českých dějinách necelých 150 let. Nejstarším známým příslušníkem byl Budislav, o něm víme, že byl kanovníkem.
 • Jeho syn Jan byl v letech 1258 až 1278 pražským biskupem, další syn Řehník zastával různé úřady u dvora a také získal do rodového držení panství Dražice, kde asi v 60. letech 13. století založil nový hrad. I Řehníkův syn Jan zastával v letech 1301 až 1343 úřad pražského biskupa.
p ni z dra ic1
PÁNI Z DRAŽIC
 • Za biskupa Jana byl dražický hrad goticky přestavěn. Jeho stejnojmenný synovec pak právně přenesl trhové městečko Benátky na návrší na protějším břehu Jizery a založil zde ve 40. letech 14. století Nové Benátky. Jeho synem, také Janem, rod pánů z Dražic roku 1385 vymřel.
 • V expozici jsou umístěny různé interakce.
tycho brahe a ben tky
TYCHO BRAHE A BENÁTKY
 • Benátecký zámek postavili v první polovině 16. století purkrabí z Donína. V roce 1597 ho prodali císaři Rudolfu II., který ho v roce 1599 nabídl slavnému dánskému astronomovi Tychonovi Brahe de Knudstrup.
 • Prováděl zde různá měření a pozorování na různých přístrojích, začal budovat observatoř, a také se zde setkal

s Janem Keplerem, spolupracovníkem i rivalem v oblasti astronomických věd.

 • Ve druhé polovině roku 1600 byl Tycho Brahe povolán zpět do Prahy, kde 24. října 1601 zemřel.
tycho brahe a ben tky1
TYCHO BRAHE A BENÁTKY
 • Na zámku se zachoval takzvaný „Benátecký poledník“, který vyměřil Tycho Brahe. Byl nalezen při opravě této místnosti zámku.

Poledník byl vyměřen:

14° 59´ 34´´.

 • Stálá expozice byla otevřena 1. května 2006. Jsou zde k vidění repliky „tychonovských“ přístrojů na měření hvězd; originální modely znázorňující planetární soustavy, observatoř na ostrově Hven, knihy a další zajímavosti. Také můžete vyzkoušet různé činnosti, např.: z kostek postavit jeden z portrétů Tycha Brahe, obléci si renesanční oděvy, najít souhvězdí na otočné mapě, nakreslit si supralibros atd.
jan z werthu gener l t icetilet v lky
V roce 1647 získal benátecké panství generál Jan z Werthu jako dar za své zásluhy a služby, a také zároveň jako splátku za dluh vzniklý vydržováním císařského vojska ve třicetileté válce, od císaře Ferdinanda III.

Na benátecký zámek se přistěhoval se svou poslední manželkou Zuzanou Marií z Kuefsteinu, ale jako voják, zvyklý rozkazovat, nebyl moc oblíben.

JAN Z WERTHU, GENERÁL TŘICETILETÉ VÁLKY
jan z werthu gener l t icetilet v lky1
JAN Z WERTHU,GENERÁL TŘICETILETÉ VÁLKY
 • Zásadně přestavěl zámek - přistavěl severní barokní křídlo, takže k tzv. starému zámku přibyl nový zámek, každý s vlastním schodištěm. Byla postavena četná hospodářská stavení a cely areál byl ohrazen zdí se třemi branami.
 • Zemřel v Nových Benátkách roku 1652.
 • I zde si můžete vyzkoušet různé interakce
historie ben teck ho panstv
HISTORIE BENÁTECKÉHO PANSTVÍ
 • Výstava přibližuje historii benáteckého panství. Tato erbovní místnost nabízí zajímavé informace o zakladatelích našeho města a o ostatních majitelích zámku a panství od 13. stolení po současnost.
merkur jaroslava vancla
MERKUR JAROSLAVA VANCLA
 • - Expozice je věnována významnému benáteckému rodákovi, Jaroslavu Vanclovi, který se zapsal do historie coby konstruktér a vynálezce světově proslulé stavebnice Merkur
 • - K vidění jsou unikátní exponáty postavené z historických sérií. Jejich autorem je sběratel Jiří Mládek, který je zapsán do Guinessovy knihy rekordů za sestavení největšího kovového města z Merkuru. Dominantou expozice je téměř dvoumetrová Eiffelova věž.
 • - Pro děti i hravé dospělé je tu opět možnost zapojit se do dění a postavit si vlastní model.
obrazov galerie
OBRAZOVÁ GALERIE
 • Galerie se nachází na chodbě muzea a pochází z majetku rodiny Thun-Hohensteinů. Jsou tu zobrazeni někteří majitelé zámku a panství: Bedřich a Jindřich, purkrabí z Donína; císař Rudolf II. Habsburský; Jan z Werthu, jeho dcera a zeť; hrabě Leopold Thun-Hohenstein a jeho manželka Alžběta a další.
 • Galerie je doplněna soškami z různých domů Benátek a truhlami ze sbírek muzea.
 • Zámek ze „sirek“ je dílem benáteckého rodáka Eduarda Bárta. Použil na něj 70.000 ks zápalek a stavěl ho 5 let.
s brat bend
SÍŇ BRATŘÍ BENDŮ
 • V době, kdy panství Benátky vlastnil Ignác z Klenové, milovník hudby a umění, žili v Benátkách i později slavní Bendové. Ignác z Klenové jim umožnil dosáhnout výrazných hudebních úspěchů zejména na pruské půdě.
 • František Benda (1709-1786) již v mládí vynikal výborným hlasem a pilně cvičil na housle. Přijal místo v královském orchestru v Berlíně a působil ve dvorní kapele krále Bedřicha II. Proslavil se také skladatelskou činností.
 • Jiří Antonín Benda (1722-1795) se po přestěhování do Pruska stal členem královské kapely v Berlíně, pak zastával místo kapelníka ve vévodově orchestru v Gotě. Jeho význam spočívá také ve skladatelské činnosti (melodram, symfonie, komorní i koncertní skladby).
s bed icha smetany
SÍŇ BEDŘICHA SMETANY
 • Hudební tradice města je spojena se jménem slavného skladatele Bedřicha Smetany. Na zámku v Benátkách působil v letech 1844-47 jako mladý učitel hudby v rodině hraběte Thun-Hohensteina.
 • V síni věnované jeho památce se dozvíte o hudebních začátcích našeho slavného skladatele, nachází se zde i dobový nábytek, na klavír hrál Smetana osobně.
 • V expozici je umístěna jeho sádrová busta, kterou zhotovil akademický sochař Strachovský v roce 1881.
slide19

MUZEUM BENÁTKYzámek 49294 71 Benátky n.J.Itel: 326 316 682e-mail: info@muzeumbenatky.czweb: www.muzeumbenatky.czOTEVŘENO: KVĚTEN - ZÁŘÍúterý-neděle 9.oo-12.oo a 13.oo-17.oo OTEVŘENO: ŘÍJEN úterý-neděle 9.oo-12.oo a 13.oo-16.oo mimořádné akce, výstavy, koncerty, přednášky, všechny akce dle plakátů a webových stránkách