Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


  • 187 Views
  • Uploaded on

Nytteverdien av en miljøsaneringsbeskrivelse. Siv.ing. Steinar Amlo. Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for? Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? Er beskrivelsene klare nok? Hvordan kartlegge det vi ikke ser? Eksempel på beskrivelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - kimn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?

Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde?

Er beskrivelsene klare nok?

Hvordan kartlegge det vi ikke ser?

Eksempel på beskrivelser

Hvordan kan beskrivelsene bli bedre?


Nytteverdien av milj saneringsbeskrivelsen forutsetter
Nytteverdien av miljøsaneringsbeskrivelser for?miljøsaneringsbeskrivelsen forutsetter

at man faktisk leser den


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Selger/kjøper/leier av en eiendom miljøsaneringsbeskrivelser for?

Eier (rehabilitere eller rive ?) (tilstandsanalyse)

Byggherre (input til byggeprosess)

Rådgiver (underlag til anbudsgrunnlaget)

Entreprenør (ved riving/rehab.)

Kommunen (byggesaksbehandling, kontroll)

Hvilke forskjellige målgrupper skrives miljøsaneringsbeskrivelser for?


Hva b r milj saneringsbeskrivelsen inneholde avfallsforskriften 15 5
Hva bør miljøsaneringsbeskrivelsen inneholde? miljøsaneringsbeskrivelser for?Avfallsforskriften §15-5

hvem kartleggingen er utført av

dato for kartleggingen

resultatet av representative materialprøver og analyser


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

forekomsten og miljøsaneringsbeskrivelser for?mengden av farlig avfall fordelt på type

plasseringen av farlig avfall i bygget, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

hvordan farlig avfall gjennom merking, skilting eller andre tiltak er identifisert


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

hvordan det farlige avfallet er miljøsaneringsbeskrivelser for?planlagt fjernet

hvor det farlige avfallet er planlagt levert

alle funn av farlig avfall, sammenstilt i en tabell

byggeår og tidligere bruk hvis dette er kjent.


Er beskrivelsene klare nok
Er beskrivelsene klare nok? miljøsaneringsbeskrivelser for?

Tja….

”Ut fra byggeår kan bygningen tenkes å inneholde……”

Upresis lokaliserings- og mengdeangivelse


Hvordan kartlegge det vi ikke ser
Hvordan kartlegge miljøsaneringsbeskrivelser for?det vi ikke ser ?

Skjulte forekomster avdekkes ved å åpne konstruksjonen.


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

  • Kunnskap om: miljøsaneringsbeskrivelser for?

    • byggeår

    • byggemåte

  • => Mistanke om skjult miljøfarlig stoff


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Asbestplater bak stålplater miljøsaneringsbeskrivelser for?


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Enkelte forekomster er utilgjengelige før riving: miljøsaneringsbeskrivelser for?

For eksempel XPS-plater under betonggulv på grunn.

Da må vi forutsette at XPS-plater finnes og at de inneholder HKFK og BFH. Riveentreprenør må evt. ta prøve.


Det er ikke alltid total konomisk eller praktisk riktig ta en materialpr ve
Det er miljøsaneringsbeskrivelser for?ikke alltidtotaløkonomisk eller praktisk ”riktig”å ta en materialprøve:

Mange forskjellige typer av samme stoff

Svært liten mengde av bygningsdelen

Bygningsdelen har lav vekt

=> Beskrive at bygningsdelen inneholder det miljøfarlige stoffet den kan inneholde


Forenklet milj sanerings beskrivelse
Forenklet miljøsaneringsbeskrivelser for?miljøsanerings-beskrivelse

Kun for boliger og fritids-bebyggelse opp til 400 m2

Eksempler på bakgrunn av hva man normalt kan finne i eneboliger

Bør oppdateres med ny kunnskap

Fanger ikke opp spesielle forhold


Norconsults mal
Norconsults mal miljøsaneringsbeskrivelser for?

Sammendrag

Innledning, bygnings-beskrivelse, tiltaksbeskrivelse

Generelt om helse- og miljøfarlige stoffer

Kartlegging og materialprøvetaking


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Avdekkede forekomster (hva vi har funnet) miljøsaneringsbeskrivelser for?

Miljøsaneringsbeskrivelse (hvordan sanere/fjerne)

Konklusjon

Vedlegg 1 Analyseresultater materialprøver

Vedlegg 2 Skisser over avmerkede forekomster

Vedlegg 3 Fotos av en del av de avdekkede

forekomstene


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Vedlegg: miljøsaneringsbeskrivelser for?

Aktuelle forekomster, bilder med litt tekst


Hjellnes consults mal
Hjellnes Consults mal miljøsaneringsbeskrivelser for?

Sammendrag

Prosessen med miljøkartlegging og -sanering

Funn av miljøfarlige stoffer

VEDLEGG

Befaringsrapport

Miljøsaneringsveiledning

Anbudsspesifikasjon

Erfaringstall

Analyserapporter


Nytteverdien av en milj saneringsbeskrivelse

Angivelse av funn på skisse for hver etasje miljøsaneringsbeskrivelser for?

Forskjellig farge for forskjellig stoff


Veolia milj entrepren r
Veolia Miljø Entreprenør miljøsaneringsbeskrivelser for?

Skriver om stoffet, forekomstene og hvordan saneringen skal utføres i ett

Saneringsskjemaer (for alle viktige forekomster)


Hvordan kan beskrivelsene bli bedre
Hvordan kan beskrivelsene bli bedre? miljøsaneringsbeskrivelser for?

Opplæring (kurs avholdes bl.a. av MEF, RIF, Norsas m.fl.)

Kommunene må tørre å avvise ufullstendige/ dårlige beskrivelser

Miljøsaneringsbeskrivelsen må inneholde:

Klare angivelser (kulepunkter ?)

Angi mengder (m2, lm, stk, tonn)

Avmerke forekomster på tegning/skisse

Samletabell

Saneringsråd

Hvis lavkontaminerte masser, så skriv det