slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet Liikelaitosten johtokuntien PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet Liikelaitosten johtokuntien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet Liikelaitosten johtokuntien - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet Liikelaitosten johtokuntien koulutustilaisuus 19.2.2009 Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö. Tilinpäätösennuste 2008. milj.euroa muutos % Toimintamenojen kasvu 102,1 8,7 Toimintakatteen heikennys 47,1 6,3

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet Liikelaitosten johtokuntien


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Tampereen taloudellinen tilanne ja tasapainottamisen haasteet

Liikelaitosten johtokuntien

koulutustilaisuus 19.2.2009

Taloussuunnittelupäällikkö Jukka Männikkö

tilinp t sennuste 2008
Tilinpäätösennuste 2008

milj.euroa muutos %

 • Toimintamenojen kasvu 102,1 8,7
 • Toimintakatteen heikennys 47,1 6,3
  • ilman maa-alueiden myyntivoittoja 82,1 10,8
 • Vuosikate 130,2 10,9
  • ilman maa-alueiden myyntivoittoja 79,7 -21,8
 • Tulos 181,2 460,4
  • ilman satunnaisia eriä 37,9 18,1
  • sekä ilman maa-alueiden myyntivoittoja -12,6 -175,9
tilinp t sennuste 20081
Tilinpäätösennuste 2008

milj.euroa muutos %

 • Investoinnit 211,5 73,6
  • ilman Sähkölaitoksen 165,5 27,6

yhtiöittämisinvestointia

muutos euroamuutos %

 • Lainamäärä, milj. euroa 196,4 milj. euroa -2,9 milj. euroa
 • Lainamäärä euroa /as 938 euroa -21 euroa
 • Rahavarat 31.12.2008 105,077 milj. euroa -40,574 milj. euroa -27,9

(Rahavarat 31.12.2007 145,650 milj. euroa)

liikelaitos
Liikelaitos
 • (kunnallinen) liikelaitos on osa kunnan hallintoa ja taloutta
  • ei siirrytä pois valtuuston päätösvallasta
  • ei siirrytä kunnan talousarvion ja tilinpäätöksen ulkopuolelle
  • sovellettavaan lainsäädäntöön ei tule muutoksia
 • kunnan sijoitus liikelaitoksen määritellään aloittavassa taseessa
  • voi olla peruspääomaa tai lainaa
 • korvaus peruspääomasta muodostaa omistajalle määritellyn voitto-osuuden
   • merkitsee tavoitteena käytännössä sitä, että liikelaitoksen on tulorahoituksellaan kyettävä kattamaan lyhytvaikutteiset menot sekä pitkävaikutteisten menojen eli investointien poistot
   • loppu tuloksesta kirjataan liikelaitoksen taseeseen (kertyy erään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä)
menojen kasvu liikelaitokset kaupungin yksik iden v linen liiketoiminta eliminoitu
Menojen kasvu Liikelaitokset Kaupungin yksiköiden välinen liiketoiminta eliminoitu
 • Liikelaitosten menot ilman Sähkölaitosta kasvoivat vuodesta 2007 vuoteen 2008 yhteensä 20,1 milj. euroa
  • Henkilöstömenojenkasvu6,0milj. euroa
  • Palvelujen ostojenkasvu8,0 milj. euroa
   • Katu- ja vihertuotanto 4,5 milj. euroa
    • Rakennusten ja alueiden kunnossapito 2,7 milj. euroa, matkustus- ja kuljetuspalvelut 0,7 milj. euroa, maansiirto- ja työkonepalvelut 1,1 milj. euroa
   • Tampereen Ateria 0,9 milj. euroa
   • Tietotekniikkakeskus 0,8 milj. euroa
   • Auto- ja konekeskus 0,6 milj. euroa
    • koneiden ja kaluston kunnossapito 0,3 milj. euroa
  • Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kasvu 4,8 milj. euroa
   • Katu- ja vihertuotanto 1,2 milj. euroa
   • Auto- ja konekeskus 1,3 milj. euroa
    • lähinnä polttoaineiden ostot
   • Ateria 0,9 milj. euroa
  • Vuokramenot 1,3 milj. euroa
   • Tilakeskus 0,9 milj. euroa
taloudellinen tilanne
Taloudellinen tilanne
 • Kansainväliset talousongelmat alkoivat rahoitusmarkkinoilta, markkinoiden toimintahäiriöt laajenivat maailmanlaajuiseksi taloustaantumaksi ja luottamuspulaksi.
 • Kuntien talousarvioita tehtäessä loka-marraskuussa taantuma oli jo tiedossa, mutta sen arvioitiin tulevan kuntasektorille vasta viiveellä, erityisesti vuonna 2010.
 • Taantuma tuli Suomeen huomattavasti arvioitua nopeammin – muutamassa kuukaudessa kaikki talouden tunnusluvut kääntyivät jyrkkään laskuun.
 • Kaikkialla maailmassa BKT:n kehitysarvioita vedetään alaspäin prosenttikaupalla.
 • EU:n komission ennuste euroalueen talouden kehityksestä on nopeasti romahtanut kaksi prosenttiyksikköä (+0,1%  -1,9%), ennuste Suomelle –1,2% (VM / –2,0%).
 • Kriisi on ennen muuta luottamuskriisi, historiassa ensimmäisen kerran täysin globaali.
 • Taantuma romahdutti valtion ja kuntien verotulojen tilitykset tammikuussa.
 • Tämän jälkeen verohallinto ja Kuntaliitto ovat uudistaneet koko vuoden verotulojen kertymäennusteet.
 • Kukaan ei tiedä milloin taantuma kohtaa pohjan – osakepörssit ovat hyvä indikaattori.
 • Pörssikurssien heilunta on ollut toistaiseksi erittäin kovaa – useiden päivien nousujaksoja ei ole näkynyt.
tampereen toimenpiteet ja taloudellinen tilanne
Tampereen toimenpiteet ja taloudellinen tilanne
 • Tarvittavien toimenpiteiden laajuus riippuu siitä, millainen arvio taloudellisesta kehityksestä tehdään.
 • Oleellisia kysymyksiä ovat
  • Mikä on taantuman kesto?
  • Mikä on taantuman laajuus/ rajuus?
  • Miten työllisyys ja työpaikat kehittyvät?
  • Millaisen roolin valtio ottaa taantuman myötä kuntien suhteen?
  • Kuinka yhteisöverotulot ja kunnallisverotulot kehittyvät taantuman aikana?
  • Miten palvelutarpeet kehittyvät taantuman oloissa?
 • Kaikkiin edellä oleviin kysymyksiin on löydettävä vastaus/paras mahdollinen arvaus ja sen jälkeen on RAKENNETTAVA KESTÄVÄ SILTA YLI TAANTUMAN.
 • On löydettävä nopeasti yhteinen näkemys sillan rakennuspuista ja toiminnan ja talouden sopeuttamisen keinoista.
verotuloarvio 2009
Verotuloarvio 2009
 • Ennusteen ja talousarvion muutos-% verrattu tilinpäätökseen 2008
vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997 2011
Vuosikate ja nettoinvestoinnit 1997–2011

Jos tasapainottamis-toimenpiteet käytössä

Jos ”mitään” ei tehdä

* Vuosikate 2008 ilman 50,5 milj. euron maa-alueiden myyntivoittoja

lainam r n kehitys 1997 2011
Lainamäärän kehitys 1997–2011

Milj.euroa

Euroa/as.

Jos ”mitään” ei tehdä

Jos tasapainottamistoimenpiteet käytössä

tasapainottamisohjelman valmistelu
Tasapainottamisohjelman valmistelu
 • Konsernin johtoryhmä 9.2.
  • tasapainottamisohjelman linjausten valmistelu
 • Kaupunginhallitus 9.2. ja 16.2.
  • tasapainottamisohjelman toimenpidelinjaukset
 • Lauta- ja johtokunnat helmi-maaliskuu
  • tasapainottamisohjelman toteuttamisesitykset
 • Konsernin johtoryhmä 6.4.
  • tasapainottamisohjelman toteuttamistoimenpiteiden käsittely
 • Kaupunginhallitus 14.4.
  • tasapainottamisohjelman toteuttamistoimenpiteiden viimeistely
 • Kaupunginvaltuusto 22.4.
  • tasapainottamisohjelmasta päättäminen
talouden tasapainottamisen kohteet ja toimijat
Talouden tasapainottamisen kohteet ja toimijat
 • Palvelut
  • vastuu tilaajalla
  • keinoja: palvelujen priorisointi, tilausten määrien tai laatutason muuttaminen, palveluverkon muutokset, palvelujen ostaminen edullisemmin (kilpailuttamalla), palvelumaksujen nostaminen…
  • talousarviossa: määritellään ydinprosessin kehys, jonka puitteissa lautakunta tekee ratkaisut
 • Tuotannon tehokkuus
  • vastuu tuottajalla (sekä konserniohjauksella)
  • keinoja: tuottavuuden lisääminen, säästöt resurssien (henkilöstö, hankinnat, palvelut) käytössä, sopeutuminen tilaajan tekemiin kysynnän muutoksiin, organisatoriset muutokset, konsernin yhteiset periaatteet (esim. vakanssien täyttörajoite)…
  • talousarviossa: asetetaan hinnan nousu-% ja asetetaan tulostavoite.
 • Tulot ja omaisuus, yhteensovittaminen sekä tasapaino
  • vastuu kaupunginhallituksella ja konsernihallinnolla
  • keinoja: tuloveroprosentin nostaminen, investointien vähentäminen, lainanotto, omaisuuden myynti…
  • talousarviossa: tasapainotetaan kokonaisuus
talouden tasapainottaminen periaatteita
Talouden tasapainottaminen - Periaatteita
 • Talouden tasapainottamistarve vuodelle 2009 on yli 50 milj. euroa  Näin suurten säästöjen aikaansaaminen yhdessä vuodessa vaarantaa kaupungin palvelujen määrän ja laadun säilyttämisen, minkä vuoksi talouden tasapainottaminen on tehtävä pidemmällä aikavälillä.
 • Tasapainottaminen on aloitettava nopeasti, jolloin helpotetaan tulevien vuosien toimenpiteitä.
 • Vuoden 2009 säästötavoitteeksi asetetaan noin puolet arvioidusta alijäämästä eli haetaan 30 milj. euron toimintakatteen parantamista tuloslaskelmaennusteeseen verrattuna.
 • Tilaajalautakunnat tekevät yhden prosentin säästöt toimintakatteeseen ja konsernihallinto ja –palvelut, hyvinvointipalvelujen tuotanto ja liikelaitokset kahden prosentin säästöt toimintamenoihinsa.
 • Jako perustuu siihen, että ensivaiheen säästöissä painottuvat nopeat toimenpiteet mm. henkilöstömenoissa, hankinnoissa ja palvelujen ostoissa.
 • Tilaajalautakuntien rooli kasvaa kun mietitään miten toimintamenojen kasvu pidetään 2-3 prosentissa 2010 ja 2011.
 • Kaikki säästöt on tehtävä ulkoisissa toimintamenoissa. Omien säästövelvoitteiden vyöryttäminen sisäisesti muille kaupungin toimintayksiköille ei ole sallittua.
talouden tasapainottaminen lyhyt aikav li ta 2009
Talouden tasapainottaminen - Lyhyt aikaväli, TA 2009
 • Tampereen kaupungin toimintakatetta parannetaan 30,2 milj. eurolla kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon verrattuna seuraavasti:
  • Tilaajalautakuntien toimintakatetta parannetaan 9,7 milj. eurolla (Toimintakate TA:ssa 968,7 m€ / säästö 1%).  Voidaan tehdä tuloja lisäämällä tai menoja vähentämällä (PSHP:n laskennallinen osuus 3,8 milj. euroa).
  • Konsernihallinnon toimintamenoja vähennetään 1,5 milj. eurolla (Toimintamenot TA:ssa 75,2 m€ / säästö 2 %).
  • Palvelukeskusten toimintamenoja vähennetään 0,3 milj. eurolla (Toimintamenot TA:ssa 15,1 m€ / säästö 2 %).  Toimintakatteen parannus
  • Hyvinvointipalvelujen tuotannon toimintamenoja vähennetään 12,8 milj. eurolla (Toimintamenot TA:ssa 642,3 m€ / säästö 2 %).  Toimintakatteen parannus
  • Liikelaitosten ja aluepelastuslaitoksen liikeylijäämätavoitetta parannetaan 5,8 milj. eurolla (Toimintamenot TA:ssa ilman poistoja 290,9 m€ / säästö 2 %).  Tehdään tuloja lisäämällä (ei sisäisiä tuloja) tai menoja vähentämällä.
  • Koko maassa sovittu Kela-maksun alennus tuottaa vuodelle 2009 3 milj. euron säästön (2010 noin 8 milj. euron säästön) koko kaupungin tasolla  Sovitaan keskitetysti miten säästö toteutetaan.
talouden tasapainottaminen pidempi aikav li ts 2010 ja ts 2011
Talouden tasapainottaminen - Pidempi aikaväli, TS 2010 ja TS 2011
 • Vuoden 2010 talousarviokehykset valmistellaan nopeutetulla aikataululla ja viedään kaupunginhallituksen ja –valtuuston käsittelyyn huhtikuussa 2009.
 • Samassa yhteydessä valmistellaan myös vuoden 2011 alustava kehys.
 • Johtoryhmä valmistelee esityksen kehyksistä 2010 ja 2011 ylimääräisessä talousseminaarissa maaliskuussa.
 • Kehyksiä voidaan tarkistaa tarvittaessa alkukesän ja syksyn 2009 aikana, mikäli toiminnassa tai talouden ennusteissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.
 • Kehysten sisällössä otetaan huomioon pidemmän aikavälin säästömahdollisuudet palvelujen määrässä ja laadussa, erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen ns. rakenteellisiin uudistuksiin.
 • Kehysten laadinnan yhteydessä arvioidaan myös veroprosentin noston tarve vuodelle 2010, investointien kehys, omaisuuden myynnin mahdollisuudet ja lainanottotarve.
talouden tasapainottaminen kaupunginhallitus 16 2 2009 ponnet
Talouden tasapainottaminen - Kaupunginhallitus 16.2.2009 ponnet
 • Kaupunginhallitus päättää,
  • että tilaajalautakuntien tulee esittää vähintään yhden prosentin säästöt verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toimintakatteeseen,
  • että konsernihallinnon ja palvelukeskusten tulee esittää vähintään kahden prosentin säästöt verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toimintamenoihin,
  • että hyvinvointipalvelujen johtokuntien tulee esittää vähintään kahden prosentin säästöt verrattuna kuluvan vuoden talousarvion toimintamenoihin,
  • että liikelaitosten johtokuntien tulee esittää vähintään kahden prosentin parannus verrattuna kuluvan vuoden liikeylijäämätavoitteisiinsa,
  • että esitykset tulee tehdä viimeistään 27.3.2009 mennessä,
  • että säästövelvoitteiden tarkemmasta kohdentamisesta lautakuntien ja johtokuntien välillä neuvotellaan konsernihallinnon ja tilaajien ja tuottajien kesken kuitenkin niin, että kokonaissäästömäärät toteutetaan.
  • että henkilöstösuunnitelmat on arvioitava uudelleen osana talouden tasapainottamista.
  • että henkilöstömenoissa pyritään keskitettyjen neuvottelujen kautta säästöihin ja joiden toteutumisesta tiedotetaan erikseen.
talouden tasapainottaminen kaupunginhallitus 16 2 2009 ponnet1
Talouden tasapainottaminen - Kaupunginhallitus 16.2.2009 ponnet
 • Lisäksi kaupunginhallitus päättää,
 • että lauta- ja johtokuntien sekä konsernihallinnon ja –palveluiden tulee
  • varautua talouden tasapainottamiseen koko taloussuunnitelmakaudella kaupunginhallituksen ja –valtuuston myöhemmin määrittelemällä tavalla,
  • arvioida uudelleen osana talouden tasapainottamista valtuuston 17.11.2008 hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet, ja
  • ottaa huomioon muuttunut taloustilanne kaupunkistrategian tavoitteiden valmistelussa.