dalyvavimas gerinant darbuotoj saug ir sveikat 2012 2013 m s augi darbo viet kampanija n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos - PowerPoint PPT Presentation


 • 169 Views
 • Uploaded on

Dalyvavimas gerinant darbuotojų saug ą ir sveikat ą 2012–2013 m. S augi ų darbo viet ų kampanija. Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos. Dat a | Renginio pavadinimas. Sa uga ir sveikata darbe turi rūpintis visi . Tai naudinga jums . Tai naudinga verslui .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dalyvavimas gerinant darbuotoj saug ir sveikat 2012 2013 m s augi darbo viet kampanija

Dalyvavimas gerinant darbuotojų saugą ir sveikatą2012–2013 m. Saugių darbo vietų kampanija

Pranešėjo vardas, pavardė ir pareigos

Data | Renginio pavadinimas

Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

teis s pareigos ir savo vaidmens atlikimas
Teisės, pareigos ir savo vaidmens atlikimas
 • Esate nuolatinis darbuotojas, per agentūrą įdarbintas darbuotojas, rangovas?
 • Turite žinoti, kas turi įtakos Jūsų sveikatai ir saugai darbe:
  • Jūsų darbdavio pareigos;
  • Jūsų teisės ir pareigos;
  • kaip prisidėti prie saugios ir sveikos aplinkos darbe kūrimo.
slide3

Darbo vietose, kuriose vyrauja sveikatos ir saugos kultūra:

 • yra stipri lyderystė, o vadovai:
  • stengiasi užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • sudaro partnerystei palankias sąlygas;
 • visi
  • visavertiškai dalyvauja veikloje;
  • žino savo teises, vaidmenis ir pareigas, susijusias su sveikata ir sauga;
  • bendradarbiauja, kad išvengtų ligų ir sužeidimų.
kod l verta dalyvauti
Kodėl verta dalyvauti
 • Saugioje darbo vietoje saugoma Jūsų sveikata.
 • Niekas geriau už Jus nežino, kaip atlikti Jūsų darbą ir kaip darbas Jus veikia.
 • Jeigu visi prisidėtų, padėtis iš tiesų galėtų pasikeisti.
 • Darbo vietose, kurių darbuotojai aktyviai dalyvauja gerinant saugą ir sveikatą, dažnai būna mažiau nelaimingų atsitikimų.
teis s ir pareigos
Teisės ir pareigos
 • Turite teisę dirbti tokioje vietoje, kurioje Jūsų sveikatai ir saugai kylanti rizika tinkamai kontroliuojama.
 • Už tai pirmiausia yra atsakingas Jūsų darbdavys, bet Jūs taip pat privalote padėti išvengti ligų ir sužeidimų.
k privalo padaryti j s darbdavys kad u tikrint j s saug ir sveikat
Ką privalo padaryti Jūsų darbdavys, kad užtikrintų Jūsų saugą ir sveikatą:
 • įvertinti riziką ir imtis prevencinių priemonių;
 • informuoti Jus apie riziką ir surengti atitinkamus mokymus;
 • įrengti tualetus, poilsio ir pirmosios pagalbos patalpas, aprūpinti geriamuoju vandeniu ir išduoti reikalingas apsaugos priemones ir aprangą;
 • pranešti apie sužeidimus, ligas ir pavojingus incidentus;
 • bendradarbiauti su kitais darbo vietoje veiklą vykdančiais darbdaviais ir rangovais bei laikinojo įdarbinimo agentūromis;
 • konsultuotis su Jumis ir Jūsų atstovais dėl rizikos valdymo ir saugos priemonių ir įtraukti Jus į su tuo susijusią veiklą;
 • nacionaliniuose teisės aktuose ir praktikoje numatyti konsultavimosi būdai gali skirtis.
k privalote padaryti j s
Ką privalote padaryti Jūs:

Kaip darbuotojas Jūs esate teisiškai įpareigotas:

 • saugiai atlikti savo darbą, kaip buvote mokytas, naudoti tinkamus saugos įtaisus, asmenines apsaugos priemones ir kt.;
 • bendradarbiauti su darbdaviu saugos ir sveikatos klausimais;
 • informuoti savo darbdavį, darbų prižiūrėtoją ar darbuotojų atstovą, jeigu manote, kad darbas ar prastos saugos priemonės kelia pavojų sveikatai.
darbuotojai turi pad ti valdyti profesin sveikat ir saug
Darbuotojai turi padėti valdyti profesinę sveikatą ir saugą

Kad įtrauktų Jus į saugos ir sveikatos gerinimo veiklą, Jūsų darbdavys turėtų:

 • skatinti Jus pranešti apie saugos problemas;
 • suteikti Jums galimybę aktyviai dalyvauti nustatant problemas;
 • prašyti Jūsų teikti pasiūlymus, kaip pagerinti saugos priemones;
 • leisti aiškiai suprasti, kad Jūsų idėjos vertinamos ir į jas bus rimtai atsižvelgta;
 • vertinti jus už Jūsų pasiūlytą idėją;
 • paaiškinti, kuriomis idėjomis bus pasinaudota, o kuriomis – ne, ir kodėl.
abipusis procesas
Abipusis procesas

Darbuotojų dalyvavimas yra abipusis procesas, kai darbdaviai ir jų darbuotojai ir (arba) darbuotojų atstovai:

 • kalbasi ir išklauso vieni kitų;
 • kartu iškelia ir sprendžia problemas;
 • siekia gauti nuomonių ar informacijos ir jomis keičiasi;
 • laiku aptaria problemas;
 • kartu priima sprendimus.
dalyvaukite
Dalyvaukite!

Jūs žinote, kokie pavojai kyla Jūsų darbo vietoje, – padėkite juos kontroliuoti ir užtikrinkite geresnes sveikatos ir saugos sąlygas sau ir savo kolegoms.

 • Būkite pasirengę:
  • bendradarbiauti;
  • išsakyti savo nuomonę;
  • būti atkaklūs;
  • būti atidūs;
  • priimti atsiliepimus.
dalyvavimo b dai
Dalyvavimo būdai:
 • užduokite klausimus, teikite pasiūlymus;
 • visada praneškite apie nelaimingus atsitikimus bei sveikatos ir saugos problemas;
 • kalbėkitės su savo atstovu;
 • visada dalyvaukite veikloje, kurioje gali dalyvauti darbuotojai;
 • jeigu manote, kad Jūsų sveikatos problemos gali būti susijusios su darbu, praneškite apie tai savo gydytojui.
esate jaunas darbuotojas ar naujokas darbe
Esate jaunas darbuotojas ar naujokas darbe?

Vos pradėję dirbti turite ypač didelę galimybę patirti nelaimingą atsitikimą. Kad apsisaugotumėte:

 • per mokymus užduokite klausimus;
 • jei dėl ko nors abejojate, klauskite savo darbų prižiūrėtojo;
 • konsultuokitės su labiau patyrusiais kolegomis;
 • išsakykite savo idėjas ar pastabas.
su inokite daugiau apie savo sveikat ir saug darbe
Sužinokite daugiau apie savo sveikatą ir saugą darbe:
 • EU-OSHA tinklalapiuose apie darbuotojų dalyvavimą;
 • EU-OSHA kampanijai skirtoje interneto svetainėje;
 • EU-OSHA informaciniuose biuleteniuose 24 kalbomis;
 • iš savo nacionalinės sveikatos ir saugos tarnybos;
 • iš profesinių sąjungų ir verslo asociacijų;
 • Iš draudimo nuo nelaimingų atsitikimų organizacijų.

Darbo vietos, kuriose darbdaviai ir darbuotojai bendradarbiauja užtikrindami darbuotojų sveikatą ir saugą, yra saugesnės visiems.

kampanij vykdymas naudojantis tinklais
Kampanijų vykdymas naudojantis tinklais

Pagrindinis pranašumas – nacionaliniai ryšių punktai ir trišaliai tinklai.

Be to, į veiklą įtraukiami kiti suinteresuotieji subjektai ir (arba) partneriai.

 • Oficialūs kampanijos partneriai (visoje Europoje veiklą vykdančios ir tarptautinės organizacijos), įskaitant socialinius partnerius, nevyriausybines organizacijas, sektorių federacijas ir tinklus, privačias įmones
 • ES institucijos, įskaitant Europos Komisiją, ES Parlamentą, ES atstovybes, ES agentūras, Europos verslo ir inovacijų tinklą
kaip dalyvauti
Kaip dalyvauti

Kampanija atvira visiems asmenims ir organizacijoms. Galite prisidėti šiais būdais:

 • platinti kampanijos informaciją ir medžiagą;
 • prisidėti prie kampanijos renginių - konferencijų, konkursų, reklamos kampanijų – organizavimo;
 • organizuoti savo veiklą.
kampanijos partneryst s pasi lymas
Kampanijos partnerystės pasiūlymas

Europos organizacijos taip pat gali teikti paraiškas tapti kampanijos partnerėmis. Agentūra siūlo:

 • partnerio pažymėjimą;
 • informacijos apie kampaniją rinkinį;
 • reklamą ES lygmeniu ir žiniasklaidoje;
 • internetinę informacijos mainų platformą;
 • partneriui skirtą interneto

svetainės skyrelį.

europ os gerosios praktikos apdovanojimai
Europosgerosios praktikos apdovanojimai
  • Pripažįstami išskirtiniai ir naujoviški sprendimai.
  • Vadovai ir darbuotojai skatinami dirbti kartu.
  • Gerinama sauga ir sveikata darbo vietose.
  • Dalyvauja ES valstybės narės, EEE, Vakarų Balkanų valstybės ir Turkija.
  • Išskiriamos dvi kategorijos:
  • darbo vietos, kuriose dirba mažiau nei 100 žmonių;
  • darbo vietos, kuriose dirba 100 ar daugiau darbuotojų.
  • Laimėtojai išrenkami iš nacionalinių ryšių punktų pateiktų nominantų
 • http://osha.europa.eu/en/about/competitions
i tekliai
Ištekliai:
  • kampanijos vadovas;
  • praktiniai vadovai darbuotojams ir vadovams;
  • gerosios praktikos pavyzdžiai;
  • naujienos apie kampanijos renginius;
  • pateiktys ir animuoti vaizdo įrašai;
  • visa informacija pateikiama 24 kalbomis.
 • www.healthy-workplaces.eu
slide19

Pagrindinės datos

19

 • Kampanijos pradžia 2012 m. balandžio 18 d.
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės 2012 ir 2013 m. spalio mėn.
 • Gerosios praktikos apdovanojimų

ceremonija 2013 m. balandžio mėn.

 • Aukščiausio lygio susitikimas saugių

darbo vietų klausimais 2013 m. lapkričio mėn.

i samesn informacija
Išsamesnė informacija
  • Apsilankykite kampanijos interneto svetainėje
 • www.healthy-workplaces.eu.
  • Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie renginius ir veiklą savo šalyje, susisiekite su nacionaliniu ryšių punktu
 • www.healthy-workplaces.eu/fops.