Notiuni de - PowerPoint PPT Presentation

notiuni de n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Notiuni de PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 17
Notiuni de
91 Views
Download Presentation
kimberly
Download Presentation

Notiuni de

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SpeleoTeam Notiuni de CARSTOLOGIE

 2. Carstologia – studiaza reliefului format pe roci solubile carbonatice si necarbonatice , agentul principal fiind dizolvarea SpeleoTeam

 3. SpeleoTeam CARSTOLOGIE KRAS KARST

 4. SpeleoTeam Carstologia moderna incepe cu lucrarea prof. J. Cvijic “Geografia terenurilor calcaroase”publicata in 1893

 5. SpeleoTeam Pe teritoriul României rocile solubile ocupă 5500km2 adică 2,3 % din suprafaţa

 6. SpeleoTeam Roci solubile (carstificabile) Calcare si Dolomite Evaporite: sare, gips, anhidrit Marmura (calcare si dolomite metamorfozate) Roci detritice cu ciment solubil (gresii, brecii si conglomerate calcaroase) Alte roci nacarbonatice (gresii, cuartite, sisturi, etc.) Cele mai raspindite sunt calcarele CaCO3

 7. Formarea calcarelor SpeleoTeam • Calcare anorganice – precipitare din apamarilorsau la guraizvoarelorcarstice • Calcare biogene – precipitare sub influentavietuitoarelor • Calcare organogene – acumulareaunorcantitatimari din cochiliilesaucorpurileunorvietuitoare

 8. SpeleoTeam Pestera – gol subteran accesibil omului format in mod natural si umplut cu gaze sau apa

 9. SpeleoTeam • Roca • Solubilitate • - calcarulestefoarteputin solubil in apa • - solubilitateacrestedaca in apae dizolvatdioxid de carbon sauacizi • Fisuratie • leptoclaze • - diaclaze • - falii Formarea pesterilor – conditionata de roca si apa

 10. SpeleoTeam Formareapesterilor – conditionata de rocasiapa • Apa • Procesechimice • - coroziune • - precipitare • Procesemecanice • - eroziune • - sedimentare

 11. SpeleoTeam Apa • Pesterisaugaleriifosile – uscate • Pesterisaugalerii active – apa e prezenta in galerie • in regimvados (existasiaer in galerie) • - in regiminecat (galeria e umpluta cu apa)

 12. SpeleoTeam • Carstologie • - formele prezente la exterior EXOCARST

 13. Fomatiuni de exocarst SpeleoTeam Guri de pesteri Portale Poduri naturale

 14. Fomatiuni de exocarst SpeleoTeam Lapiezuri -forme de disoluţie de tipul şanţurilor separate de creste mai mult sau mai puţin late sau de tipul unor excavaţii cu aspect de mici bazine eliptice sau circulare

 15. Fomatiuni de exocarst SpeleoTeam Doline - depresiuni circulare sau ovale închise, cu dimensiuni de la câţiva metri la peste 1000 m, sunt formele carstice elementare cele mai răspândite Uvale - depresiuni carstice închise cu forme neregulate şi cu fundul inegal, lipsite de ape curgătoare, reprezintă superioară dolinelor

 16. SpeleoTeam Polii- depresiuni închise săpate integral în calcare, au fundul plat, au o reţea hidrografică proprie, apa fiind de provenienţă carstică, se pot forma lacuri temporare prin inundarea poliilor

 17. Fomatiuni de exocarst SpeleoTeam Izbucuri – izvor carstic Ponoare – loc de captare al unei ape de suprafata in subteran Chei (defilee, canioane) – sector ingust dintr-o vale cu versanti stancosi, inalti si abrupti