1940 1950
Download
1 / 21

????????? ????? ? ??????? 1940-1950? - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Культурне життя в Україні 1940-1950р. Відновлення системи освіти.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????? ????? ? ??????? 1940-1950?' - kimberley-hanson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1940 1950

Культурнежиття в Україні 1940-1950р


1940 1950
Відновленнясистемиосвіти

 • Поширеннянабуврух за відбудовузруйнованих і спорудженняновихшкільнихприміщень силами самого населення – «методом народноїбудови». У 1944-1945 рр. у республіцібуловідбудовано і побудовано 1669 шкіл. На 1950 р. довоєнна мережа шкілбула практично відновлена, але для налагодженнянормальноїсистемиосвітицьогобулонедостатньо: у середині 50-х років 16 тис. шкіл (33,2% відїхзагальноїкількості), вякихнавчалося 1,67 млн. дітей, змушенібулиорганізовуватизаняття в дві, а то і в три зміни. Значнакількістьцихзакладів, особливо в сільськіймісцевості і у робітничих селищах, буларозташована у приміщеннях, мало пристосованих для навчання.


1940 1950

 • Школипостійновідчувалигостру потребу в підручниках, зошитах і навчальномуобладнанні. Для матеріальноїпідтримки тих, кого батьки не могли забезпечитимінімумомнеобхідного для навчання, створювався фонд всеобучу.


1940 1950

 • Труднощі, що стояли перед системою освіти, викликалинеобхідністьзапровадженнямережівечірніхшкіл. Були заснованітакожнавчальнікурси для до­рослих, професійнізаочнішколи.


1940 1950

 • Але реалії часу потребували все більшеосвічених людей. У 1953 р. булоздійсненоперехіддообов'язковоїсемирічноїосвіти. Це, у свою чергу, створило додатковітруднощі – нестачуприміщень, вчителів, навчальнихпосібників.


1940 1950

 • Як і в довоєнні роки, Комуністичнапартіяпрагнулаперетворити школу на знаряддявстановлення і посиленнясвого контролю над учнівськоюмолоддю. Булавідновлена робота піонерських і комсомольськихорганізацій. ПрищепленнявідданостіЙ.Сталіну й ідеаламкомунізмуоголошувалосянайважливішимпокликаннямшколи.


1940 1950

 • Закривалисьнаціональнішколи (польські, угорські, румунські та ін.). Всі вони булиперепрофільовані на російські.


1940 1950

 • Протягомчетвертоїп'ятирічкибуловідтворено і систему вищоїосвіти.

 • Внаслідокпроведеноїпіслявійниреорганізаціїкількістьвищихнавчальнихзакладів в УРСР зменшиласьу порівнянні з довоєннимперіодом, тоді як кількістьстудентівзросла з 99 до 325 тис. (на 1956 р.). Правда, майже половина з них навчалася на заочних і вечірніхвідділеннях.

 • Викладання в більшостівузіввелосяросійськоюмовою.


1940 1950
Розвиток науки в Україні

 • Якщо у 1945 р. в республіціналічувалося 267 науково-досліднихустанов, то в 1950 р. вже 462, в тому числібільше 30 академічнихінститутів. Зміцнювалася, хоча й повільно, їхняматеріально-технічна база, зроставкадровийпотенціал. Кількістьнауковців в Українідосягла у 1950 р. 22,3 тис. осіб.


1940 1950

 • Головною науковоюустановоюУкраїнизалишаласьАкадемія Наук УРСР, яку очолювавО.Палладін.


1940 1950

 • ВченіУкраїнидосяглизначнихуспіхів у дослідженнях з фундаментальних наук, їхнаближенні до потреб господарства. У республіці в 1946 р. було запущено перший в СРСР атомний реактор. У 1956 р. Генеральним конструктором будівництвакосмічнихкораблів у СРСР став виходецьізЖитомирщиниС.Корольов.


1940 1950

 • ПідкерівництвомС.Лебедєва у Києві у 1948-1950 рр. буловиготовлено першу в Європіцифровуобчислювальну машину.


1940 1950

 • Значнимтехнічнимдосягненнямбулапобудова у 1953 р. найбільшоготоді в світісуцільнозварного моста через Дніпрозавдовжкипонад 1,5 км (містім. Патона у м. Києві). За короткий час завдякиновійавтоматичнійтехнологіїзварюваннябулоспорудженогазопровідДашава –Київ.


1940 1950
Розвитоклітератури і мистецтва

 • Особливупопулярність у повоєнні роки здобулатворчістьО.Гончара, автора трилогії«Прапороносці»,повісті«Земля гуде». Плідно творили такожпрозаїкиВ.Козаченко, В.Совко, письменник і режисерО.Довженко, гумористОстап Вишня (П.Губенко), поетиМ.Рильський, П.Тичина, В.Сосюра, А.Малишко. Л.Первомайський.


1940 1950

 • Повоєннийперіод заслужено асоціюється з відомимсталінським тостом «за великий російський народ». У ньомувиявилосяпрагнення Й. Сталінасполучитикомуністичнуідеологію з ідеєювинятковоїроліросіян у світовійісторії. На кожнийвинахідзахідноговченогорадянськіпропагандистизнаходилиросіянина, якийвисловивцюідеюраніше, на кожного видатногозахідного автора бувкращий за ньогоросійський автор, а на кожного видатного державного діяча Заходу знаходивсяросійськийзіщебільшвидатнимидосягненнями.


1940 1950

 • «Ждановщина» (1946-1949 рр.) означала посиленнявтручаннясталінського режиму в сферу ідеології, культури, науки, літератури, мистецтва з метою встановленняжорсткого контролю над духовнимрозвиткомрадянськогосуспільства.


1940 1950

 • Для «зміцненнякерівництва» українськоюпарторганізацією м. Київбуло направлено Л.Кагановича(М.Хрущовбувпереміщений на другорядний пост голови уряду). Л.Кагановичрозгорнувборотьбуз«українськимбуржуазнимнаціоналізмом». Фактичносаме ним булапідготовлена велика «справа», жертвою якоїмав стати цвітукраїнськоїінтелігенції того часу – А.Малишко, П.Панч, М.Рильський, Ю.Яновськийта ін. Та ініціативаЛ.Кагановичавиявиласьневчасною, і вінбуввідкликаний до Москви.


1940 1950

 • Особливо лютій і нещаднійкритицібулопідданоВ.Сосюруза вірш«ЛюбітьУкраїну» (1944 р.), якийбулооголошено «ідейнопорочнимтвором».