Kasvattajan vastuu
Download
1 / 59

KASVATTAJAN VASTUU - PowerPoint PPT Presentation


 • 432 Views
 • Uploaded on

KASVATTAJAN VASTUU. Kasvattajapäivät 2012 28.10.2012 OTM Mika Leppinen. Vastuun näkökulmat. Oikeudellinen vastuu Myyjänä – kuluttajansuojalaki, kauppalaki Eläimen pitäjänä – eläinsuojelulaki, järjestyslaki Kenneltoiminnan harjoittajana - jätelaki, naapuruussuhdelaki Eettinen vastuu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KASVATTAJAN VASTUU' - kim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kasvattajan vastuu

KASVATTAJAN VASTUU

Kasvattajapäivät 2012

28.10.2012 OTM Mika Leppinen


Vastuun n k kulmat
Vastuun näkökulmat

 • Oikeudellinen vastuu

  • Myyjänä – kuluttajansuojalaki, kauppalaki

  • Eläimen pitäjänä – eläinsuojelulaki, järjestyslaki

  • Kenneltoiminnan harjoittajana - jätelaki, naapuruussuhdelaki

 • Eettinen vastuu

  • Ostajaa kohtaan

  • Rotua ja koirayhteisöä kohtaan

  • Yhteiskuntaa kohtaan

 • Kennelharrastusvastuu


Oikeudellinen vastuu
Oikeudellinen vastuu

 • Sopimusvapaus

  • lähtökohtainen vapaus sopia yhdessä mitä vain

  • ei lain- tai hyvän tavan vastaisia sopimuksia

 • Sopimussidonnaisuus

  • huonokin sopimus sitoo – myös eettinen kysymys

 • Kohtuuttomuuskielto

  • mikään ehto ei kuitenkaan ole kohtuuton ennen kuin tuomioistuin, kuluttajariitalautakunta, kurinpitolautakunta tms. on todennut kohtuuttomuuden


Sovellettavat lait
Sovellettavat lait

 • Oikeustoimilaki

  • kuvaus sopimussuhteen teknisestä syntytavasta sekä mahdollisista virheistä tässä prosessissa

  • ”Suullisesti tehtyyn tarjoukseen on, jos se hyväksytään, heti annettava vastaus, ellei ole varattu aikaa sen antamiseen; jos vastausta ei heti anneta, katsotaan tarjous hylätyksi.”

  • valtuutus, sovittelu jne.

  • pätemättömyysperusteet:

   • pakottaminen, petollinen viettely, pula, ymmärtämättömyys, kevytmielisyys, riippuvainen asema, valeasiakirja, erehdys


Sovellettavat lait1
Sovellettavat lait

 • Kauppalaki

  • irtaimen kaupan yleislaki

  • myyjä vastaa tuotteen virheellisyydestä

  • ostajan reagoitava kohtuullisessa ajassa

 • Kuluttajansuojalaki

  • irtaimen kaupan erityislaki

  • kun ostaja kuluttaja ja myyjä elinkeinonharjoittaja

  • myyjän tiukempi vastuu tuotteen virheellisyydestä

   • 6 kuukauden käänteinen todistustaakka

   • 2 kuukauden reklamaatioaika jne.


Elinkeinonharjoittaja
Elinkeinonharjoittaja

 • kuluttajariitalautakunnan peukalosääntö

 • kasvattaja elinkeinonharjoittaja, jos pentueita:

 • ei tarvitse vastata muussa lainsäädännössä tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa


Sopimusoikeudellinen vastuu
Sopimusoikeudellinen vastuu

 • Omistusoikeus siirtyy, kun kauppahinta on maksettu kokonaisuudessaan ja pentu on luovutettu

 • Kaupan purkautuminen tämän jälkeen myyjän vaatimuksesta harvinaista ja poikkeuksellista

 • Kasvattajalla (= entisellä omistajalla) ei pääsääntöisesti ole enää sananvaltaa

 • Kasvattajan kirjaamien itseään hyödyttävien lisäehtojen kohtuullisuus / eettisyys ?


Lis ehdot
Lisäehdot

 • Omistajan päätösvallan rajaukset

  • omistajan TÄYTTÄ päätösvaltaa rajataan jotenkin

  • esim. etuosto-oikeus, terveystutkimuspakot tms.

  • rajoitus huomioitava kauppahinnassa  alennus

  • katsotaan herkästi kohtuuttomiksi kuluttajan kannalta  eivät sido omistajaa

 • Kohtuuttomuus torjutaan tasapainottamalla osapuolten edut

 • SKL:n kurinpitolautakunnan tulkinnat


Kaupan esitoimet
Kaupan esitoimet

 • Markkinoinnin sisällöllä voi olla merkitystä myöhemmässä riitatilanteessa

  • esim. mihin koira soveltuu

 • Mainos ei sido kasvattajaa, jos kyse on tarjouksesta ”tuntemattomalle joukolle potentiaalisia ostajia”

  • Kuluttajariitalautakunnan mukaan ”julkinen mainos on myyjän kehotus tuntemattomalle joukolle potentiaalisia ostajia tulla tekemään ostotarjous”


Esisopimus
Esisopimus

 • Yksilöidylle ostajaehdokkaalle tehty tarjous sitoo kasvattajaa

  • mitä täsmällisempi tarjous, sitä sitovampi

  • myönteinen vastaus synnyttää esisopimuksen eli sopimuksen tulevan sopimuksen tekemisestä

  • suullinenkin tarjous/vastaus on sitova (näyttö?)

  • vastausaika suulliseen tarjoukseen on lyhyt

 • Hyväksytty tarjous sitoo ostajaa ja myyjää

  • varausrahan maksaminen tai vastaanottaminen on vahvaa näyttöä esisopimuksen teosta


Esisopimuksen purku
Esisopimuksen purku

 • Esisopimuksen purkuun oltava laillinen peruste – muuten sopimusrikkomus

  • ostajan humalatila ei riittävä peruste

  • force majeure –tilanteet

 • Laittoman purun seuraukset

  • korvaus turhista kuluista = kulut, jotka jäävät turhiksi, kun ostaja ei saa juuri kyseistä pentua

   • puhelinkulut, matkakulut

  • velvollisuus maksaa hinnanero verrattuna muualta hankittuun vastaavantasoiseen pentuun


Esisopimuksen purku1
Esisopimuksen purku

 • Esisopimuksen purkuun oltava laillinen peruste – muuten sopimusrikkomus

  • ostajan humalatila ei riittävä peruste

  • force majeure –tilanteet

 • Laittoman purun seuraukset

  • korvaus turhista kuluista = kulut, jotka jäävät turhiksi, kun ostaja ei saa juuri kyseistä pentua

   • puhelinkulut, matkakulut

  • velvollisuus maksaa hinnanero verrattuna muualta hankittuun vastaavantasoiseen pentuun


Kauppasopimus
Kauppasopimus

 • Sopimuksen ehdot lähtökohtaisesti sitovia

 • Yhdessä voidaan aina muuttaa

  • tehdään uusi sopimus, joka kumoaa entisen

 • Sopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti

  • suullinen sopimus sinänsä pätevä


Tiedonantovelvollisuus
Tiedonantovelvollisuus

 • Myyjällä on tiedonantovelvollisuus kaikista ostopäätöksen kannalta merkityksellisistä seikoista

 • Ostaja ratkaisee, tekeekö hän ostopäätöksen tiedossaan olevista riskeistä huolimatta

 • Kauppahintaan kuuluvat KSL:n mukaan kirjalliset “käyttöohjeet”

  • ruokinta- ja hoito-ohjeet

  • joidenkin vaativien rotujen kohdalla pito-ohjeet


Ostajalle kerrottavia asioita
Ostajalle kerrottavia asioita

 • Todennetut ja mahdolliset viat ja sairaudet

  • rodussa, suvussa, myytävässä pennussa

 • Miten viat ja sairaudet vaikuttavat / voivat vaikuttaa koiran elämään

 • Millaisia ylimääräisiä kustannuksia vioista ja sairauksista aiheutuu / voi aiheutua ostajalle

 • Lisäksi kasvattajan vastuulle kuuluu avata ostajalle sopimuksen sisältö ehtoineen ymmärrettävällä tavalla

  • suomeksi


Tiedonantovelvollisuus1
Tiedonantovelvollisuus

 • Myyjällä on tiedonantovelvollisuus kaikista ostopäätöksen kannalta merkityksellisistä seikoista

 • Ostaja ratkaisee, tekeekö hän ostopäätöksen tiedossaan olevista riskeistä huolimatta

 • Kauppahintaan kuuluvat KSL:n mukaan kirjalliset “käyttöohjeet”

  • ruokinta- ja hoito-ohjeet

  • joidenkin vaativien rotujen kohdalla pito-ohjeet


Sopimuksen muoto
Sopimuksen muoto

 • Kasvattajasitoumus ja Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö

  • sopimus Kennelliiton vahvistamaa lomaketta käyttäen tai muuten kirjallisesti samansisältöisenä

 • ”Samansisältöisenä” tarkoittaa, että kohtuullisia lisäehtoja voi edelleen käyttää

  • arvioinnin tekee 1. vaiheessa hallitus lähettäessään asian kurinpitolautakunnalle ja lopullisesti kurinpitolautakunta ratkaistessaan kurinpitoasian

  • hyvän kenneltavan arvioiminen

   • esim. sijoitussopimuksessa kaksi pentuetta


Vastuu pennun viallisuudesta
Vastuu pennun viallisuudesta

 • 1) koira ei sovellu oletettuun/sovittuun käyttötarkoitukseensa

 • 2) koira ei vastaa terveydeltään oletettua/sovittua

 • 3) koirasta aiheutuu odottamattomia ja kohtuuttomia lisäkustannuksia


Viallisuus k ytt tarkoitus
Viallisuus - käyttötarkoitus

 • Koira on viallinen oikeudellisessa mielessä, jos se ei sovellu oletettuun käyttötarkoitukseensa

 • Lähtökohtaoletus on yleensä lemmikkikäyttö eli koiran pitää soveltua lemmikiksi

  • jos koira on esim. aggressiivinen, on se viallinen

  • näyttötaakka pääsäännön mukaan väitteen esittäjällä paitsi kuluttajakaupassa, jossa ensimmäiset 6 kk ns. käänteinen todistustaakka eli taakka myyjällä

 • Joissakin roduissa lähtökohtaoletus on toinen

  • esim. suomenajokoiran sovelluttava metsästykseen


Viallisuus k ytt tarkoitus1
Viallisuus - käyttötarkoitus

 • Merkitystä myös sillä, mitä ostaja oletti

  • markkinointi tai muut lupaukset

  • ovatko vaikuttaneet ostopäätökseen

 • Jos ostaja väittää koiran tulleen luvatuksi muuhun kuin ns. tavanomaiseen käyttö-tarkoitukseen, tulee ostajan osoittaa lupaus

 • Käyttötarkoitus voidaan kirjata sopimukseen

  • ”myyty lemmikiksi”, ”myyty jalostuskoiraksi”

  • tällaisen kirjauksen kohdalla on myös syytä täsmentää, milloin/miten esim. näyttelykoiran kriteerit täyttyvät


Viallisuus k ytt tarkoitus2
Viallisuus - käyttötarkoitus

 • Merkitystä myös sillä, mitä ostaja oletti

  • markkinointi tai muut lupaukset

  • ovatko vaikuttaneet ostopäätökseen

 • Jos ostaja väittää koiran tulleen luvatuksi muuhun kuin ns. tavanomaiseen käyttö-tarkoitukseen, tulee ostajan osoittaa lupaus

 • Käyttötarkoitus voidaan kirjata sopimukseen

  • ”myyty lemmikiksi”, ”myyty jalostuskoiraksi”

  • tällaisen kirjauksen kohdalla on myös syytä täsmentää, milloin/miten esim. näyttelykoiran kriteerit täyttyvät


Viallisuus terveys
Viallisuus - terveys

LÄHTÖKOHTA JA PÄÄSÄÄNTÖ

 • Perinnölliset ja synnynnäiset viat ja sairaudet katsotaan kaupan virheiksi = myyjä vastuussa

 • Virhe on ollut pennussa jo luovutushetkellä

 • Ostajan ei pidä joutua kärsimään sellaisesta, mikä ei ole hänen syytään

 • Myyjällä on laaja vastuu, mikäli hän ei käytä SKL:n kauppasopimuslomakkeita


 • Viallisuus terveys1
  Viallisuus - terveys

  POIKKEUS PÄÄSÄÄNTÖÖN

  • SKL-lomakkeen ”siinä kunnossa kuin se on ehto”

   • myyjä pystyy tietoa antamalla vapautumaan ainakin jossakin määrin virhevastuusta

  • Myyjä ei ole vastuussa, jos ostajan voidaan katsoa annetun tiedon perusteella ottaneen tietoisen harkitun riskin ostaessaan pennun

 • Eläinlääkärintarkastus vapauttaa vastuusta, jos havaitut viat ja sairaudet on kerrottu ostajalle

  • ”terveys” ei vapauta piilevien virheiden vastuusta


 • Viallisuus terveys2
  Viallisuus - terveys

  POIKKEUKSEN POIKKEUS

  • Myyjä on kuitenkin jossakin määrin vastuussa, jos vika on niin olennainen, että sen jättäminen yksin ostajan kannettavaksi olisi kohtuutonta

   • esim. lopettamiseen tai kalliiseen leikkaukseen johtavat perinnölliset viat ja sairaudet

 • Väite: Pidolla suurempi vaikutus kuin perimällä

 • Fakta: Aika kasvattajan luona merkityksellisin

  • ostajan vaikutus vian vakavuuteen marginaalinen


 • Viallisuus terveys3
  Viallisuus - terveys

  • PÄÄSÄÄNTÖ - Perinnölliset ja synnynnäiset viat ja sairaudet katsotaan pennun virheiksi = myyjä on vastuussa

   • POIKKEUS – Jos ostajan voidaan katsoa annetun tiedon perusteella ottaneen tietoisen harkitun riskin ostaessaan pennun = myyjä ei vastuussa

   • POIKKEUKSEN POIKKEUS – Jos virhe on kuitenkin niin olennainen, että sen jättäminen kuluttajan kannettavaksi olisi kohtuutonta = myyjä on kuitenkin vastuussa


  Ei korvausvastuuta viasta
  Ei korvausvastuuta viasta

  • ”Vika” ei ole sopimusoikeudellisessa mielessä virhe, jos vialla ei ole merkitystä ostajalle

   • esim. oireeton häntämutka tai värivirhe lemmikiksi myydyn koiran kohdalla

 • Ostajan aiheuttaman vian osalta myyjällä ei ole vastuuta

  • vastaavasti ostajan myötävaikutus vian pahenemiseen alentaa myyjän korvausvastuuta

 • Myöhästynyt reklamaatio


 • Reklamaatio
  Reklamaatio

  • Kuluttajan on reagoitava 2 kuukauden kuluessa terveysongelman havaitsemisesta tai sen merkityksen ymmärtämisestä, jotta hän säilyttää oikeutensa korvaukseen

   • aika ei välttämättä lähde liikkeelle vielä ontumisen havaitsemisesta

  • Ensimmäisen 6 kuukauden aikana ns. käänteinen todistustaakka eli väitetty viallisuus katsotaan todeksi ellei myyjä osoita pentua virheettömäksi


  Viallisuuden seuraamukset
  Viallisuuden seuraamukset

  • Myyjän ensisijaisesti valittavissa:

   • Korjaaminen

   • Uusi vastaava tuote tilalle

  • Elleivät edelliset vaihtoehdot ole mahdollisia tai kohtuullisia ostajalle, niin:

   • Hinnanalennus

   • Kaupan purkaminen

  • Aina mahdollinen:

   • Vahingonkorvaus


  Korjaaminen
  Korjaaminen

  • Myyjällä on KSL:n mukaan ensisijainen oikeus korjata viallinen tuote

   • ostaja voi kieltäytyä korjaamisesta ainoastaan, mikäli korjaaminen on kohtuuton vaihtoehto ostajan kannalta

  • Pentujen kohdalla ongelmana on se, että perinnöllinen vika tai sairaus ei välttämättä ole korjattavissa, jolloin korjaaminen ei tosiasiallisesti ole myyjän valittavissa


  Korjaamisen kustannukset
  Korjaamisen kustannukset

  • Myyjän korvattavaksi tulevat kustannukset voivat ylittää koiran kauppahinnan, ellei kasvattaja tee ostajalle purkutarjousta

   • tällöin ostaja voi valita, ottaako kauppahinnan kokonaisuudessaan takaisin (ja menettää koiran) vai pitääkö koiran ja vastaa itse siitä hetkestä eteenpäin tulevista leikkauskustannuksista

  • Purkutarjouksen tekohetkeen mennessä syntyneet leikkauskustannukset tulevat joka tapauksessa myyjän korvattaviksi

   • paitsi jos myyjää ei ole informoitu asianmukaisesti


  Korjauspaikka
  Korjauspaikka

  • Käyttöesineiden kohdalla esine viedään yleensä myyjälle, joka huolehtii korjaamisesta

  • Koirien kohdalla on hyväksytty se, että ostaja huolehtii leikkauspaikan valinnasta

  • Jos kasvattaja haluaa koiran leikattavaksi tiettyyn paikkaan ja omistaja tästä tietoisena vie koiran leikattavaksi toiseen paikkaan

   • kasvattajan korvausvastuu on halvemman paikan hinnan mukainen, mikäli paikoilla ei ole merkittävää tasoeroa ja hinta on näytettävissä


  Uusi koira tilalle
  Uusi koira tilalle

  • Myyjällä on KSL:n mukaan ensisijainen oikeus antaa ostajalle uusi vastaava virheetön tuote viallisen tilalle

   • ostaja voi kieltäytyä uudesta tuotteesta ainoastaan, mikäli tämä on kohtuuton vaihtoehto ostajan kannalta

  • Pentujen kohdalla vaihtoehto ei tosiasiallisesti ole myyjän valittavissa, koska elävän olennon kohdalla ei Kuluttajariitalautakunnan mukaan ole olemassa ”vastaavaa” tuotetta


  Hinnanalennus
  Hinnanalennus

  • Ostaja voi hyväksyä korjaamisen tai uuden koiran mutta mitään pakkoa siihen ei ole

  • Jos korjaus tai uusi koira ei tule kyseeseen, ostaja voi vaatia hinnanalennusta

  • Tällöin myyjä palauttaa maksetusta kauppahinnasta summan, jonka jälkeen koiran hinnaksi jää sen käypä hinta

   • eli hinta jonka kyseisellä vialla varustetusta koirasta saisi ns. vapailla markkinoilla


  I n vaikutus alennukseen
  Iän vaikutus alennukseen

  • Korvausvastuu ei ole voimassa loputtomasti

  • Jokaisella tuotteella on määritettynä keskimääräinen käyttöikä, jonka tuotteen pitäisi kestää ehjänä

  • Jokainen vuosi, jona tuotetta käytetään ilman ongelmia, tuo käyttöhyötyä, joka ”syö” tuotteesta maksettua hintaa

   • mitä lähempänä ollaan keskimääräistä käyttöikää, sitä vähemmän tuotteessa on enää jäljellä käyttämätöntä käyttöhyötyä


  I n vaikutus alennukseen1
  Iän vaikutus alennukseen

  • Eli

   • koirilla keskimääräiseksi käyttöiäksi on katsottu noin kuusi vuotta (vähän rodusta riippuen)

   • mitä vanhempana koira sairastuu perinnölliseen sairauteen tai synnynnäinen vika ilmenee, sitä enemmän koiran käyttöhyödystä on käytetty ja sitä pienempi on korvauksen suhteellinen osuus

  • Karkeita esim.:

   • 1-vuotias, leikkauskulut 600 €, korvaus 500-600 €

   • 5-vuotias, kauppahinta 1000 €, arvo nyt 100 €, hinnanalennus 1/6 x 900 € = 150 €


  Kaupan purkaminen
  Kaupan purkaminen

  • Mikäli edelliset vaihtoehdot eivät johda ostajan kannalta kohtuulliseen lopputulokseen, ostaja voi purkaa kaupan

  • Ei mahdollista, mikäli tuotteen virhe on vähäinen

  • Tarkoittaa sitä, että kauppaa edeltävä tilanne palautetaan ennalleen

   • koira kasvattajalle ja rahat ostajalle

   • mahdollinen vahingonkorvaus kustannuksista


  Vahingonkorvaus
  Vahingonkorvaus

  • Ostajalle maksettava vahingonkorvaus voi tulla kyseeseen kaikissa em. tilanteissa

  • Kuluttajansuojalain periaatteena on, että kuluttaja ei saa joutua kärsimään taloudellista vahinkoa myyjän virheistä tai asioista, joihin kuluttaja ei ole syypää

  • Kuluttajan oma myötävaikutus vahingon tai kustannusten syntymiseen alentaa tai poistaa oikeuden vahingonkorvaukseen


  N in v lt t ongelmat
  Näin vältät ongelmat

  • Käytä SKL:n lomakkeita – älä virittele

  • Tee selkeästi joko kauppa tai sijoitus

   • sijoituksista huomattavasti enemmän riitoja

  • Tee pentuetarkastus

  • Anna ostajalle runsaasti asiallista ja olennaista tietoa todisteellisesti

  • Kirjaa sopimukseen käyttötarkoitus

  • Jos provosoidaan – älä provosoidu

  • Parempi laiha sovinto kuin lihava riita

  • Jos riitelet, riitele kuluttajariitalautakunnassa


  Verovastuu
  Verovastuu

  • Vaikka kasvatus on harrastustoimintaa

   • silti on hyvä pitää kirjaa tuloista ja menoista

   • verotuksellinen ILMOITUSvelvollisuus AINA

    • ALV:n osalta raja 8500 euroa

   • toiminnan voitosta on veronMAKSUvelvollisuus

  • Kasvatustoiminnan tulot – menot = tulos

   • kaikki kuitit talteen

   • ajopäiväkirja, arviot muista kuluista: sähkö, vesi, puhelut, puhtaanapito, markkinointi…

   • verottaja tiukentanut linjaansa vähennysten osalta

    • esim. näyttelyiden osalta kysymys, onko näyttelyssä käyty tulonhankkimistarkoituksessa


  El insuojeluvastuu
  Eläinsuojeluvastuu

  • Eläinsuojelulain tavoitteet

   • koiria on kohdeltava hyvin

   • koirille ei saa aiheuttaa tarpeetonta kipua, tuskaa tai kärsimystä

   • koiranpidossa on edistettävä koirien terveyden ylläpitämistä

   • koiranpidossa on otettava huomioon koirien fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet

    http://wwwb.mmm.fi/el/laki/


  El insuojelulains d nt
  Eläinsuojelulainsäädäntö

  • http://wwwb.mmm.fi/el/laki/

  • Eläinsuojelulaki ja –asetus

  • Laki eläinten kuljetuksesta (ja Neuvoston asetus)

  • Laki eläintenpitokieltorekisteristä

  • Laki ja asetus koe-eläintoiminnasta

  • Valtioneuvoston asetus koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta

  • Kielto käyttää�kilpailuissa tai pitää näytteillä koiria, joille on suoritettu ulkonäön muuttamiseksi leikkaus

  • Lemmikkieläinten suojelua koskeva eurooppalainen yleissopimus


  Koiran pitopaikka
  Koiran pitopaikka

  • Pitopaikan pitää olla

   • riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen

   • muutoinkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon koirarodun tarpeet

    • ”…eläimen tulee voida toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan kuten kiipeilyä, kaivamista, jyrsimistä, piiloutumista, suojautumista, kylpemistä, uimista, sukeltamista tai pesän rakentamista.”


  Koiran pitopaikka1
  Koiran pitopaikka

  • Häkissä ei saa pitää muuta kuin hyväksyttävästä syystä tilapäisesti ja lyhytaikaisesti

  • Häkin tai muun vastaavan tilan korkeuden on oltava vähintään koiran pituus rintalastasta hännän juureen kerrottuna kahdella

  • Koiran tilojen on oltava sellaisia, että koiralla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen


  Koiran yksinolo
  Koiran yksinolo

  • Mikä on liian pitkä aika koiralle olla yksin?

  • Ei ole tutkittu

   • yksinoloajalla vaikutusta siihen miten koira käyttäytyy kun omistaja palaa: koira tervehtii intensiivisemmin pidemmän poissaoloajan jälkeen (Rehn & Keeling 2010)

  • Suomen lainsäädännössä ei mainintaa

   • Ruotsissa suositus on max 6 tuntia  Koiran liikunta
  Koiran liikunta

  • Täysikasvuista koiraa on ulkoilutettava päivittäin riittävän usein ja erityistä huomiota on kiinnitettävä koiran liikunnantarpeen tyydyttämiseen

  • Ei ole käytännössä yhtään tutkimustietoa siitä, montako kertaa koiran on päästävä tarpeilleen tai miten paljon koira tarvitsee liikuntaa


  Koiran liikunta1
  Koiran liikunta

  • Lyhyemmät ulkoilut yhteydessä pelokkuuteen, tuhoamiseen, keskittymiskyvyttömyyteen (Tami 2008)

  • Koe-eläiminä käytettävillä koirilla päivittäiset kävelyt alensivat stressiä (Beerda 2000)

  • Mitä enemmän koiraa ulkoilutetaan, sitä vähemmän se juoksentelee sisällä, haukkuu tai karkaa (Kobelt 2003)

  • Australia 31 % ulkoiluttaa koiraa korkeintaan kerran viikossa; USA: 29 % ulkoiluttaa koiraa 1-2 kertaa viikossa; Ruotsi (Sallander 2010) 460 koiraa: 3 % ei lainkaan ulkoilua, 3 % kerran viikossa, 12 % 2-5 kertaa viikossa


  Koiran k sittely
  Koiran käsittely

  • Eläimen liiallinen rasittaminen ja kohtuuttoman ankara kurissa pitäminen ja kouluttaminen sekä liian kovakourainen käsittely on kielletty

  • Eläimen hoitoon, käsittelyyn, … tarkoitettujen välineiden, laitteiden ja aineiden, joiden käyttö ilmeisesti aiheuttaa eläimelle tarpeetonta kipua tai tuskaa, valmistus, maahantuonti, myynti, luovutus ja käyttö on kielletty

   • piikki- ja sähköpannat on kielletty


  Koirille suoritettavat toimenpiteet
  Koirille suoritettavat toimenpiteet

  • Kipua aiheuttavan toimenpiteen saa tehdä vain, jos se on sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi tarpeellista

   • toimenpiteen saa suorittaa vain eläinlääkäri

  • Jos aiheutuva kipu on lievää ja hetkellistä, saa toimenpiteen tehdä muukin osaava henkilö

   • sirutus, tatuointi

  • Akupunktion saa tehdä vain eläinlääkäri, koska vaatii oireiden perusteella tehtyä päätelmää oireiden aiheuttajasta (sairauden diagnoosia)


  Koirille suoritettavat toimenpiteet1
  Koirille suoritettavat toimenpiteet

  • MMM voi asetuksella antaa luvan kipua tuottavien toimenpiteiden suorittamiseen mutta tällaista lupaa ei voi antaa ulkonäön muuttamisen osalta

   • häntien ja korvien typistys on kiellettyä

   • kannusten poistaminen on kiellettyä

  • Eläinlääkäreiden tietoon ei juurikaan tule metsästyksessä vahingoittuneita häntiä tai muuten vahingoittuneita kannuksia


  Koiranjalostus
  Koiranjalostus

  • Jalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä koirien terveys

  • Sellainen jalostus, josta voi aiheutua koiralle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty

   • lonkkadysplasia, patella luxatio, entropion, liian pitkä pehmeä kitalaki, luonneviat, ihon poimuisuuteen liittyvät dermatiitit, kuurous, synnytysheikkous, kyynärdysplasia, linssiluksaatio,..


  Euroopan neuvoston p t slauselma
  Euroopan Neuvoston päätöslauselma

  ”jalostuksessa käytettävän lemmikkieläimen valinnassa otettavaksi huomioon sellaiset anatomiset ja fysiologiset ominaisuudet sekä käyttäytymispiirteet, jotka todennäköisesti vaarantavat joko jälkeläisen tai emon terveyden ja hyvinvoinnin”

  ”kehitettäessä äärimmäisominaisuuksia, jotka ovat eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta haitallisia”

  ”mainitut ongelmat aiheutuvat suurelta osin tavasta, jolla jalostusnormeja muotoillaan ja tulkitaan”


  Koiran suorituskykyyn vaikuttaminen
  Koiran suorituskykyyn vaikuttaminen

  • Eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty

  • SKL:n dopingsääntö

   • eläinsuojelulainsäädännön ”edellyttämä”

   • ei vielä valmis / lopullinen

   • tällä hetkellä myös ”reilun kilpailun” sääntö (karvat)

  • Virkaeläinlääkäreillä on perustellusta epäilystä oikeus tehdä tarkastus ja ottaa näytteitä


  Laajamittainen kasvatustoiminta
  Laajamittainen kasvatustoiminta

  • Laajassa mitassa tapahtuvaa koirien myymistä, välittämistä, kasvattamista, kouluttamista ja hoidettavaksi ottamista harjoittavan on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle

  • Riittää, kun jokin seuraavista täyttyy:

   • koirien säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen

   • kasvattajalla on vähintään kuusi narttua, jotka ovat penikoineet ainakin yhden kerran

   • samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi koiraa

   • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen koiranpito


  Kasvattajan el insuojeluvastuu jatkossa
  Kasvattajan eläinsuojeluvastuu jatkossa

  • Eläinsuojelulain uudistus tällä hetkellä alustavassa virkamiesvalmistelussa

  • Työryhmä ja ohjausryhmä perustettu

  • Paineet säännösten tiukentamiseen kovat

  • Säädökset tulevat todennäköisesti tiukentumaan jalostuksen osalta


  Kasvattajan vastuu skl n suuntaan
  Kasvattajan vastuu SKL:n suuntaan

  • Jalostustieteellinen toimikunta

   • jalostukseen liittyvät säännöt ja ohjeet

  • Kasvattajatoimikunta

   • kurinpidon valmistelu suurelta osin

  • Hallitus

   • päättää kurinpitoon menevät asiat, valtuustoon menevät jalostussäännöt sekä lopullisesti jalostusohjeet


  Kurinpitolautakunta
  Kurinpitolautakunta

  • Käsiteltävien asioiden määrä kasvanut

  • Enemmän kasvattajiin liittyviä tapauksia

  • Enemmän eläinsuojelutapauksia

  • Tyyppitapaus kuitenkin edelleen rekisteripaperien luovuttamattomuus tms. sopimusongelma

  • Julkisuus lisääntynyt

  • Käsittelyajat nopeutuneet


  Kasvattajan kannalta t rke t asiakirjat
  Kasvattajan kannalta tärkeät asiakirjat

  • Sopimuslomakkeet

  • Kasvattajasitoumus

   • koiranomistajan ja –haltijan perussääntö

  • Koirarekisteriohje

  • Jalostussäännöt ja -ohjeet

  • Liiton säännöt

   • kurinpitopäätösten julkisuus


  Kiitos mika leppinen@pp inet fi
  KIITOS!mika.leppinen@pp.inet.fi