Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa
Download
1 / 36

- PowerPoint PPT Presentation


 • 198 Views
 • Uploaded on

Opettajan vastuu päiväkodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa. Nina Lahtinen Kehittämispäällikkö OTM,KM Opetusalan Ammattijärjestö OAJ nina.lahtinen@oaj.fi 050-3413 964. Opettajan vastuu päiväkodin ja koulun turvallisuudesta:. P Ä Ä S Ä Ä N T Ö J Ä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jase


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Opettajan vastuu päiväkodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Nina Lahtinen

Kehittämispäällikkö

OTM,KM

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

nina.lahtinen@oaj.fi

050-3413 964


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta
Opettajan vastuu päiväkodin ja koulun turvallisuudesta:

P

Ä

Ä

S

Ä

Ä

N

T

Ö

J

Ä

 • OPE OSAA TYÖN: Opettaja perehdytetty ja osaamista ylläpidetään

 • OPE TIETÄÄ MITEN TOIMITAAN: tuntee vaaralliset paikat, tekijät ja tilanteet: riskikartoitus ja toimintaohjeet

 • OPE HAVAINNOI JA PUUTUU mm. huonokuntoisista tiloista: terveydenhuoltolaki 16 §

 • OPE TIETÄÄ RYHMÄNSÄ/LAPSENSA

 • OPE TOIMII YHDESSÄ Yhteistyö kodin kanssa: ops

 • OPE OPETTAA JA KASVATTAA TURVALLISESTI

 • OPE PUUTTUU OPPILAAN KÄYTTÄYTYMISEEN JA TUEN TARPEESEEN

 • OPE VOI HYVIN, OPPILAS VOI HYVIN, KOTI VOI HYVIN

 • TURVALLISUUDEN TUNNE

 • TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI JA YHTEISTYÖ


Vastuun p s nt j
VASTUUN PÄÄSÄÄNTÖJÄ

Järjestäjällä päävastuu: lainsäädännön

noudatus

 • Lapset: resurssit

  • Henkilökunnan riittävyys, kelpoisuus

  • Toiminnan laatu, suunnitelmallisuus

  • Tilat, ympäristö

  • Välineiden turvallisuus, kunnossapito

 • Henkilöstö: resurssit

  • Toiminnan ohjeistus, linjaukset

  • Osaaminen, jaksaminen

  • Yhdenvertainen kohtelu


Vastuun p s nt j1
VASTUUN PÄÄSÄÄNTÖJÄ

Päiväkodinjohtaja ja rehtori: lainsäädännön noudatus

 • Esim. johtosäännöstä ilmi ( em. delegoitu)

 • Ilmoitusvelvollisuus, kirjaaminen, tiedotus

 • Palvelun suunnitelmallinen ja turvallinen järjestäminen

  • Toiminta, toimitilat, piha-alue, välineet ja lelut

 • Henkilöstö: tuntemus, kohtelu ja käyttö

  • Miten toimitaan, jos ei riittävästi mm. sijaistus

  • Perehdytys työhön, linjauksiin, suunnitelmiin…

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuun p s nt j2
VASTUUN PÄÄSÄÄNTÖJÄ

opettaja, muu henkilöstö:

lainsäädännön noudatus

 • Ilmoitusvelvollisuus, kirjaaminen

 • Omasta työstä ja toiminnasta (annetut tehtävät, lapset)

  • Avustajalla ei päävastuuta

  • Harjoittelija, ei henkilökuntaa, ei vastuuta

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuu helppo kantaa kun
VASTUU HELPPO KANTAA KUN

 • Riskianalyysit: tunnista, ehkäise, suojaudu, varaudu, poista ( tunne lapset ja olosuhteet, sijaiset)

 • Kirjaa, seuraa, arvioi –hyödynnä ja raportoi (omavalvonta)

 • Suunnitelmat (poliisi, pelastustoimi ja sote):

  turvallisuuskansio, pelastussuunnitelma

  TURVALLISUUS OPAS KOULUILLE LOKAKUUSSA!

 • Harjoittelu

  (poistu, suojaudu sisälle, etsi lapsi, ensiapu, palon sammutus, haastava/uhkaava hlö)

 • Koulutus ( kartoita tarve)

 • Toimintalinjat ja niistä tiedotus, päivitys

Nina Lahtinen, OAJ


1 ty ntekij t perehdytetty opettajan edellytett v perehdytyst uusiin teht viin t ydennyskoulutus
1. Työntekijät perehdytettyOpettajan edellytettävä perehdytystä uusiin tehtäviin (täydennyskoulutus)

 • Lainsäädännöstä työnantajan perehdyttämisvelvollisuus

 • Esimiehen tehtävä, jollei delegoitu huom. sijaiset

  Perehdytettävä ainakin:

 • Työtehtävät huom. uusi tehtävä

 • Päiväkodin tai koulun toiminta, käytännöt, tilat,

 • Lapset

 • Piha-alue ja lasten ulkoilu

 • Vastuukysymykset


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

2. RISKIKARTOITUS JA TOIMINTAOHJEET TEHTY; opettajan pyydettävä toimintalinjat

TyöTL 17 §: yhteistoimintavelvoite turvallisuuden parantamiseksi, työntekijällä aloitteenteko oikeus

Omaisuus

Tieto

Muut

Toiminta

Henkilö

 • Tulo/Lähtö

 • Käytös/

 • ojentaminen

 • Välitunnit

 • Siirtymät

 • Sairaus/ tapaturma

 • ulkopuolinen liikkuminen

 • Katoaminen/ karkaaminen

 • Uhkaavat henkilöt

 • Henkilöstön riittävyys

 • Kelpoisuus

 • Tukitoiminnot

 • Kiinteistö/ tilat/ympäristö

 • Piha, leikki- välineet

 • Liikunta,

 • välineaineet

 • Tulipalo

 • Kosteus

 • Homeet

 • Ilkivalta

 • Salassapito

 • Asialinjat

 • Säilytys

 • Käsittely

 • Hävittäminen

 • Vastuu

 • Laatu

 • Yhteistyö

 • koti,

 • muut toimijat

Nina Lahtinen, OAJ


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

2. RISKIKARTOITUS JA TOIMINTAOHJEET TEHTY

TyöTL 17 §: yhteistoimintavelvoite turvallisuuden parantamiseksi, työntekijällä aloitteenteko oikeus

Resurssit

Ryhmät

Johtaminen

Tilat

 • Palotur- vallisuus

 • Ilmanvaihto

 • Puitteet, välineet

Henkilöstö/kelpoisuus

Lääkehoito

Tuntiresurssi

Tukipalvelut

LSL 9 §

 • PK/koulu osoittaminen

 • Ryhmiinjako

 • POL 30 § PHL 6 § Poa 2 §

 • Suositukset

 • Järjestys- säännöt

 • Koulutus

 • Sisäiset linjat

 • Henkilöstön hyvinvointi

 • Tukipalvelut

 • Kurinpito

 • Yht. työ koti-koulu

 • Tiedotus

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1489999

Nina Lahtinen, OAJ


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Käytännön opetustyön haasteet TOP 20

Eniten puhutaan johtamisesta, kriittisimmiksi arvioidaan lisääntyvät oheistehtävät, tyytymättömyys palkkaan sekä heterogeenisiin ja isoihin opetusryhmiin liittyvät haasteet.

(N=8538)


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Numerolla 1 on merkitty kunkin taustaryhmän keskimäärin kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

3. HAVAINNOI JA PUUTU kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Ilmoita ahtaista ja huonokuntoisista tiloista

Ahtaissa ja homeisissa tiloissa ei viihdytä – saati opita. Opetustiloja ei ole riittävästi, ja huono sisäilma vaivaa. Huonokuntoiset ja vanhanaikaiset opiskeluvälineet eivät tue opetusta.

Onnismaa 2010:

alakouluissa

kosteusvaurioita 24 % ja homealtistusta 15 %

50 % vuosikorjauksia laiminlyötiin

80 prosentissa ilmanvaihto riittämätön

yläkouluissa

33 % kosteus- ja 19 % homevaurioita

n. 20 prosenttia rehtoreista arveli riittämättömän ilmanvaihdon haittaavan koulutyötä

oka kymmenes katsoi vuosikorjausten laiminlyönnin haittaavan koulutyötä erittäin paljon


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten sisäilma-asiaa kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • STM:n selvityksiä 2009:18 (Kosteusvauriot työpaikoilla):

  TTL:n ja KTLn tutkimuksiin perustuvat arviot merkittävistä kosteusvaurioista ja niihin liittyvien homealtistusten määrästä vaihtelevat 20 % – 50 %:n välillä (toimistot, koulut).

  Kuntaliiton selvitysten mukaan 20 -25 %:ssa julkisista rakennuksista on kosteusvaurioita, varsinaisia homevaurioita 5 %:ssa

 • Työ ja terveys Suomessa 2010, TTL:

  homeen ja maakellarin hajua työpaikalla koulutusalalla työskentelevien vastaukset: vuonna 2000 vastasi 17 %, vuonna 2009 vastasi 23 %


Kouluterveydenhuollon teht v n oppimisymp rist n terveellisyyden seuranta tervl 16 2 mom 1 kohta
kouluterveydenhuollon kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. tehtävänä oppimisympäristön terveellisyyden seuranta (TervL 16 § 2. mom. 1. kohta).

 • kouluympäristö on tutkittava vähintään kolmen vuoden välein yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojeluhenkilöstön ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

 • Tarkastuksen jälkeen kouluympäristössä ja -yhteisössä havaittujen puutteiden korjaamista tulisi seurata vuosittain (HE 90:2010)

  Kouluterveydenhuollon laatusuositus (STM 2004b ja HE 90:2010):

 • tavoite on terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti viihtyisä oppimisympäristö, jossa on huomioitu fyysiset työolot, kuten sisäilman laadun, kalusteiden, sosiaalitilojen, säilytystilojen ja koulun siivouksen asianmukainen taso sekä sisä- ja ulkotilojen tapaturmavaarat

  OPETTAJAN ILMOITETTAVA TEKEMÄNSÄ HAVAINNOT JA SAAMANSA TIEDOT SEKÄ PUUTUTTAVA, JOS TILANNE EI KORJAANNU.


4 vastuulla olevat lapset
4. Vastuulla olevat lapset kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • Tunteminen ja havainnointi

 • Määrä vs. heterogeenisyys

 • Opetussuunnitelmat (ops, hojks, vuosiluokkiin sitomaton opetus

 • Kaikilla hyvä olla, turvallisuuden tunne

 • Asioiden hoito, kirjaaminen, ilmoittaminen…


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

5. Yhteistyö kodin kanssa kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Vanhempien suuret vaatimukset ja odotukset sekä oppilaan vaikeat kotiolot tuovat haasteita opetustyöhön. Yhteydenpito vanhempiin ja yhteistyö heidän kanssaan voi olla hyvinkin hankalaa.

Oulussa rikosilmoitus huoltajista usean vuoden häirinnän jälkeen.

”Nykypäivänä vanhempien tyytymättömyys näkyy sanallisena

uhkailuna, oikeushaasteina ja jopa fyysisenä uhkailuna.”

” Vanhemmat kasvattajina eivät välttämättä ole yhteistyökykyisiä/-haluisia hoitamaan oman lapsen asioita.”

 • - OAJ jäsensivuilla linjattu koulun ja kodin yhteistyötä

 • - Opettajan ohjattava perhe tarvittavan tuen piiriin

  • Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioinnista LSL 25 a §

  • Lastensuojeluilmoitus LSL 25 §


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

O kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

A

J

J

Ä

S

E

N

S

I

V

U

T

 • Perusopetuksen laatukriteerit toteavat (2009, sivu 27)…

 • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset ( määrys 29.10.2010 dnro 50/011/2010) edellyttävät, että kodin kanssa tehtävän yhteistyön osalta määritellään…

 • Perusopetuslaki ( 15 § 2 momentti) edellyttää, että kodin ja koulun välistä yhteistyötä koskeva opetussuunnitelman osuus laaditaan yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon toimeenpanoon kuuluvia tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa.

 • Yhteisiä periaatteita luotaessa on suositeltavaa tarpeellisilta osin käydä ne läpi myös huoltajien tai heidän edustajiensa (esim. vanhempaintoimikunta) kanssa.

 • OAJ on koonnut kodin ja koulun välisen yhteistyön linjaamisen tueksi:

 • Perusopetuslain, -asetuksen ja tuntijakoasetuksen säännökset, jotka edellyttävät kodin ja koulun välistä yhteistyötä

 • OAJ suosittaa yhteistyössä huomioon otettavaksi

 • Toimintakuvauksia menettelytavoista yhteistyöhön liittyvissä ongelma- ja kurinpitotilanteissa

 • Ojentaminen perusopetuksessa

 • OAJ:n näkemyksiä kodin ja koulun välisestä yhteistyöstä aikaisemmin:

 • Opetusalan eettisen neuvottelukunnan kannanotto 18.1.2007; Kodin ja koulun yhteistyö kuuluu opettajan ammattietiikkaan

 • OAJ:n ja Vanhempainliiton yhteiset ohjeet; Opettajille ja vanhemmille pelisäännöt 


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

5. OPETTAMINEN JA OPPILAAN TUKEMINEN kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Huoli erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrän kasvamisesta sekä heidän oppimisesta. Integrointi normaaliluokkaan ei palvele tarkoitustaan. Opettajan taidot ovat koetuksella.

”En ole erityisopettaja enkä psykologi, sitä työtä en osaa, miksi joudun sitä kuitenkin jatkuvasti tekemään?”

- Erityisopetusta voi antaa vain erityisopettaja (poa 2 §)

- Koulunkäynnin tuki LsL 9 §

HE 109/2010

”Ehdotuksella vahvistettaisiin pedagogisen ja moniammatillisen asiantuntemuksen merkitystä erityisen tuen päätöstä valmisteltaessa.”

”Päätöksenteossa korostuisi pedagoginen jamoniammatillinen asiantuntemus.”

Nina Lahtinen, OAJ


5 opettaminen ja oppilaan tukeminen
5. Opettaminen ja oppilaan tukeminen kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • Opettajan seurattava lasta/oppilasta ja esitettävä tarvittavat muutokset järjestelyihin

  Oppilaalla tulee olla edellytykset opiskella hänelle osoitetussa ryhmässä

  • Opettajan tulee kohdella oppilaita yhdenvertaisesti

  • Jokaisella oppilaalla oikeus ikä ja kehitystasonsa mukaiseen opetukseen

 • Opettajan vastuulla kertoa havaintonsa: huoltaja, OH ja rehtori

 • Opettaja ei opeta taloudellisten resurssien mukaan, vaan oppilaan oikeudet ja lapsen etu huomioon ottaen.


Opetus ja oppiminen
OPETUS JA OPPIMINEN kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Opettajan vastuulla:

 • Tuntea mitä, miten ja milloin opettaa: Uudistettu opas: Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet

 • Opetussuunnitelman mukaisen opetuksen antaminen oppilaalle ikäkauden ja edellytysten mukaisesti

 • Oppilaan opintojen ohjaaminen

 • Oppilaan riittävä tukeminen heti tuen tarpeen ilmetessä tarpeellisin tavoin

 • Oikeudenmukainen ja monipuolinen arviointi

 • Mahdollistaa oppilaalle riittävästi aikaa harrastuksiin ja lepoon

 • Kirjaaminen, ilmoittaminen ja asiakirjojen oikea säilytys, arkistointi ja mahdollisesti hävittäminen

 • Salassapito ja vaitiolovelvollisuus


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

 • Metallisorvionnettomuus kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. 7. luokan oppilaan käsi vammautui vaikeasti sen jouduttua metallisorviin. Opettaja ja rehtori tuomittiin työsuojelurikoksesta, vammantuottamuksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kaupunki tuomittiin maksamaan yhteisösakkoa sekä maksamaan vahingonkorvauksia. Teknisen työn opetuksessa oli n. 5,5 vuoden ajan käytetty työturvallisuusmääräysten vastaista metallisorvia. Sorvin syöttökara ja johtoruuvi olivat suojaamatta. Ennen tapaturman sattumista opettaja oli poistunut luokasta. Opettaja ei ollut katkaissut virtaa pääkatkaisimesta poistuessaan ja siten kolmen oppilaan ryhmä oli jäänyt valvomatta sorvin äärelle. Lisäksi vahingoittuneen oppilaan suojatakki oli ollut liian suuri. Opettaja työtä johtavana ja valvovana tahona oli vastuussa laiminlyönneistä. Rehtorin olisi tullut ottaa aktiivisesti selvää työturvallisuusasioista, kartoittaa ja arvioida vaarat ja laatia seurantajärjestelmä. Hänen olisi tullut käyttää asiantuntijoita, mikäli oma asiantuntemus ei ollut riittävä. [24.8.2011]


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

7. Puuttuminen oppilaan häiriökäyttäytymiseen kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Levottomien, aggressiivisten ja opetusta häiritsevien oppilaiden käsittely vie aikaa perustyöltä. Opetustyö alkaa monesti käytöskoululla.

”Koetuksella joka päivä. Päivittäin henkilökunta kohtaa työssään raapimista, potkimista, sylkemistä ja tavaroiden heittelyä tai jotain näistä. Tärkeä tehtävämme on tietenkin suojella muita oppilaita näiltä "hyökkäyksiltä". Jokaisen aikuisen tulee olla aikuinen, joka tohtii puuttua aggressiivisesti käyttäytyvän oppilaan tekoihin. Henkisesti ja fyysisesti työ on välillä aika kuormittavaa.”


Oppilaan h iri k ytt ytyminen
Oppilaan häiriökäyttäytyminen kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • Opettajan vastuu reagoida

 • Yhteistyö huoltajien kanssa

 • Pedagogiset ratkaisut ja ennaltaehkäisy

  • Opetus

  • Tilat

  • Ryhmä

  • Eri tukimuodot

  • Päätetään keinot reagoida ja tavat puuttua

 • Syyn kartoitus moniammatillisesti

  • Syyn poistaminen, lievennys

 • Opettajan osaaminen, tuki ja oma jaksaminen


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

8. Opettajan oma jaksaminen kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Työ on henkisesti raskasta, ja oma jaksaminen mietityttää. Työnohjaukseen tarvetta.

Selvitystä päivähoidon työoloista 2010http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/sosiaali_ja_terveysala/2010_kyselytutkimus/Documents/sote_nettiraportti_jakaumat_ammatti.pdf

”Opetusalalla tulee tulevaisuudessa olemaan kato, sillä nuoret opettajat eivät jaksa tätä liiankin ihmiskuluttavaksi tullutta ammattia. Loppuunpalamiset lisääntyvät. Nuoret opettajat sanovat uransa alkuvaiheessa, että tätä ei jaksa eläkkeelle asti!”

”Oma jaksaminen askarruttaa. Työelämä syö myös paljon vapaa-ajasta. Opettajan työssä vapaa-ajan erottaminen on toisinaan vaikeaa.”

”Vuorotteluvapaa saattaisi olla tie jaksamiseen.”

- SUUNNITELMA OSAAMISEN YLLÄPIDOSTA JA KEHITTÄMISESTÄ

- KÄYTÄNTÖ ILMOITTAA TYÖN HAASTEISTA, JOISSA KAIPAA TUKEA

- OMASTA JAKSAMISESTA HUOLEHTIMINEN: PITÄYTYY OMASSA

TYÖNKUVASSA, TUNNUSTAA MUIDEN AMMATTIEN OLEMASSA

OLON JA OSAAMISEN

- USKALTAA OLLA EPÄTÄYDELLINEN

- VIRHEISTÄ YHDESSÄ OPPIMINEN


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

9. Turvattomuuden kokemukset kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Oppilaiden uhkaava ja aggressiivinen käytös, kouluammuntatapaukset mutta myös määräaikaiset työsuhteet aiheuttavat turvattomuuden tunnetta.

”Kouluissa tapahtuneet väkivallanteot. Työskentely on turvallista

arkipäivisin, mutta usein mediaa seuratessa ja myös koulun

turvallisuusasioita läpi käytäessä muistutetaan, että aseellinen tai

muu väkivalta on mahdollista. Toteutuneet tapaukset muutaman

vuoden sisällä koti- ja ulkomailla muistuttavat, että arkipäivisin

pitäisi olla enemmän hereillä kaikissa arkitoimissa; ovien

sulkemisissa ja muissa.”

OPETUSJÄRJESTELYT

TURVALLISUUSASIAKIRJAT KUNNOSSA: OPAS LOKAKUUSSA

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

OPPILAAN OJENTAMINEN

OMAT TOIMET: OPETTAJAN PÖYDÄN SIJAINTI, YKSIN

TYÖSKENTELY (kännykkä), TYÖTERVEYSHUOLTO


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

10. Työyhteisön hyvinvointi ja yhteistyö kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

Epätasa-arvoinen ja ammattitaidoton esimies, yhteistyökyvyttömät kollegat sekä huonot henkilökemiat horjuttavat työyhteisön hyvinvointia.

Työhyvinvointiin satsaamalla säästöjäStrategisen hyvinvoinnin tila Suomessa – 2011 tutkimus julkaistiin 29.8.2011. 

Työhyvinvointiin panostamalla voitaisiin säästää vuosittain miljardeja euroja. ”Turhan” eläköitymisen kustannuksiksi lasketaan noin 24 miljardia euroa vuodessa.

Työturvallisuuslaki 18 § 3 mom. OPEN VASTUU:

”Työntekijän on työpaikalla vältettävä sellaista muihin

työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja epäasiallista

kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai

terveydelleen haittaa tai vaaraa.”

Nina Lahtinen, OAJ


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

Nina Lahtinen, OAJ kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.


Kouluta perehdyt tiedota
KOULUTA, PEREHDYTÄ, TIEDOTA kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • Kaikilla kouluyhteisöön kuuluvilla on vastuu turvallisuudesta.

 • Turvallisuusasiat ovat osa opetusta sekä koulun ja kodin yhteistyötä.

 • Koulun johdon sekä opetushenkilöstön ja muun henkilöstön koulutus avainasemassa.

 • Koko kouluyhteisön on määräajoin harjoiteltava tilanteissa toimimista.


Vastuun p s nt j3
Vastuun pääsääntöjä kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä.

 • Oppilas on koko koulupäivän ajan koulun toiminnassa koulun vastuulla

 • Opettajan vastuuta ei voi siirtää, vaikka tehtäviä voisikin

 • Oppilaan oma harkintakyky – ikä, kehitystaso

 • Jos jotakin sattuu, vastuullisia haetaan ensin opettajista ja rehtorista

 • Oikeudessa ratkaisee näyttö – dokumentoi

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuun p s nt j mik ohjaa opettajan ty t
Vastuun pääsääntöjä kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. mikä ohjaa opettajan työtä?

 • Lainsäädäntö

 • Opetussuunnitelma

 • Vuosisuunnitelma

 • Työjärjestys

 • Esimiesten ohjeet ja määräykset

 • Opettajan ratkaisut opetuksen järjestämisessä

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuun p s nt j koulun oppilaitoksen toimintaa on
Vastuun pääsääntöjä kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. Koulun/oppilaitoksen toimintaa on:

 • Vuosisuunnitelman mukainen opetus

 • Siirtymiset opetuspaikoille

 • Välitunnit ja muut tauot

 • Kouluretket ja muu koulun järjestämä koulun ulkopuolinen toiminta

 • (POL) Jälki-istunnot

 • (POL) Kyyditystä odottavan oppilaan ohjattu toiminta

 • Koulun kerhotoiminta

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuun p s nt j koulun oppilaitoksen toimintaa ei ole
Vastuun pääsääntöjä kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. Koulun/oppilaitoksen toimintaa ei ole:

 • Koulu- ja kotimatkat

 • Hammashoitokäynnit

 • Iltadiskot

 • Viikonloppu- tai loma-ajan vietto yhdessä

 • Abiristeilyt

 • Rahankeruu retkiin, ks. OAJ:n jäsensivut

 • (POL) Aamu- tai iltapäivätoiminta, ellei vuosisuunnitelmassa

Nina Lahtinen, OAJ


Vastuun p s nt j oikeudenk ynnit ja niiden merkitys
Vastuun pääsääntöjä kriittisimpänä pitämä teemaluokka, numerolla 2 toiseksi kriittisin jne. Taulukossa teemaluokat on järjestetty kriittisyysjärjestysten keskiarvon mukaan riippumatta kunkin ryhmän vastaajamääristä. Oikeudenkäynnit ja niiden merkitys

 • Vastuu ja sen rajat määräytyvät konkreettisesti oikeuskäytännössä

 • Tuomioistuinten tuomiot ovat totta, vaikka olisimme eri mieltä niiden oikeellisuudesta

Nina Lahtinen, OAJ


Opettajan vastuu p iv kodin ja koulun turvallisuudesta 30 minuutissa

TURVALLINEN KOULU/OPPILAITOS HENKILÖSTÖ TUNTEE SOVELLETTAVAN VOIMASSAOLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

 • yhteiset pelisäännöt, noudatus: henkilökunnan perehdytys

 • tiedetään ja tunnetaan lapset, oppilaat, opiskelijat

 • ennaltaehkäisy ja ennakointi suunnitelmallista JA HARJOITELTUA:

 • riskit tunnistettu ja minimoitu

 • valppaus havaita ongelmia, puutteita (oman työpöydän sijainti …)

 • ilmoitetaan ongelmat, puutteet kirjallisesti

 • tarvittaessa toiminnan keskeytys ellei korjattavissa

 • poikkeusolosuhteista tieto rehtorille: vastuu järjestelyistä viime kädessä

 • vastuut selvillä ja jaettu eritilanteiden osalta

 • läheltä piti tilanteet analysoidaan ja opitaan niistä

 • virheet myönnetään ja niistä opitaan yhdessä

 • dokumentointi, arkistointi

 • tuki – yksin ei jätetä

 • vakuutukset kunnossa

 • tiedotetaan koteihin ja muille tarpeen mukaan

Nina Lahtinen, OAJ


Lopuksi
LOPUKSI SOVELLETTAVAN VOIMASSAOLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

 • Kukaan ei ole hyödytönaina voi olla edes huonona esimerkkinä.

 • Aiemman kokemuksen tulisi olla majakka, joka näyttää meille tietä, eikä laituri, johon kiinnitämme aluksemme


Kiitos mielenkiinnosta
KIITOS MIELENKIINNOSTA SOVELLETTAVAN VOIMASSAOLEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN

nina.lahtinen@oaj.fi