kapitel 7 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kapitel 7

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

Kapitel 7 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Kapitel 7. Point Estimation Dan Hedlin. Vad är en punktskattning?. CB: Defintion 7.1.1: A point estimator is any function of a sample Väldigt vid definition: syftet är att skatta något, t.ex. en parameter  (syftet med minimalt tillräcklig statistika är datareduktion)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kapitel 7' - kieran-shaffer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kapitel 7

Kapitel 7

Point Estimation

Dan Hedlin

vad r en punktskattning
Vad är en punktskattning?
 • CB: Defintion 7.1.1: A point estimator is any function of a sample
 • Väldigt vid definition: syftet är att skatta något, t.ex. en parameter  (syftet med minimalt tillräcklig statistika är datareduktion)
 • Teman i kap. 7: - konstruera punktestimatorer - utvärdera dessa
konstruktion
Konstruktion

CB tar upp:

 • Momentmetoden
 • Maximum-likelihood
 • EM-algoritmen
 • Bayesianska metoder
 • Jag fokuserar på de två första
tv sk l till att l ra sig konstruktion
Två skäl till att lära sig konstruktion
 • I praktiskt arbete använder man för det mesta ”färdiglagade” estimatorer, men…
 • Ibland finns det ingen färdig, eller så hittar man ingen i litteraturen
 • Även om man hittar någon, t.ex. på internet, är det bra att kunna konstruera själv för att kolla
momentmetoden
Momentmetoden
 • Enkel, ger nästan alltid hyfsat bra resultat, kan rekommenderas för praktiskt arbete
 • Enligt stora talens lag

osv (om det behövs)

slide6
Med antagande om modellfamilj ”vet” vi vad högerleden är
 • Kan använda t.ex. första och tredje momentet istället för första och andra momentet
 • Istället för det ocentrerade andra momentet kan man använda
ex gammaf rdelning
Ex: gammafördelning
 • Med momentmetoden sätter vi

(lös ut)

maximum likelihood
Maximum likelihood
 • Svarar på frågan: vilket eller vilka parametervärden maximerar likelihooden
 • Ger ofta den ”naturliga” skattningen, t.ex. andelen ”lyckade” försök som skattning av p om man drar ur binomialfdl
ml skattningars egenskaper
ML-skattningars egenskaper
 • Inte alltid möjligt att få ut ett slutet uttryck
 • Besvär vid flackt optimum
 • Existerar inte alltid
 • Ofta krångligare härledning än moment-metoden
 • Invariant: om är en MLE av , då är en MLE av , för vilken funktion som helst
slide10
Om vi uppfattar likelihoodfunktionen som en statistika är den minimalt tillräcklig
 • En MLE uppfyller alltid tillräcklighets- och likelihoodprincipen
 • Goda asymptotiska egenskaper (kap. 10)
hur utv rdera en estimator
Hur utvärdera en estimator?
 • Liten eller ingen bias
 • Liten varians
 • Liten MSE
 • Robust mot avvikelser i data
 • Robust mot avvikelser i modell
 • Liten ”loss”
 • Andra egenskaper?
slide12
Finns ingen, enda allmänt accepterad egenskap
 • I så fall skulle det vara minsta MSE
 • Ytterligare en egenskap: uppfyller Cramér-Raos olikhet
 • Det finns en gräns för hur liten varians som en estimator kan ha i vissa typer av problem (måste kunna byta ordning på integrering och derivering)
standardtill mpningar p ml
Standardtillämpningar på ML
 • Finn stationära punkter genom att sätta derivatan till 0. Undersök dessa med t.ex. andra-derivatan. Kolla även randpunkter.
 • Knep: om täthet har formen exp(parameter), ta log först
 • Exempel 7.2.5-7.2.7; Ex 7.2.11-7.2.12
 • Annat, ”inkrementresonemang” Ex 7.2.9
enemy tank problem
Enemy Tank Problem
 • Approximera med kontinuerlig likformig fördelning på (1, )
 • Minimalt tillräcklig statistika max(xi)
 • Vi vill skatta 
 • Momentmetoden
slide15
Sätt (en parameter: behövs bara en ekvation)
 • Approximera med kontinuerlig likformig fördelning på (a, b) (där vi sätter a =1)
slide16
Alternativ skattning
 • Maximum likelihood
 • ekvivalent
slide17
stickprov
 • Vilket val av , som fkt av stickprov, ger max(L)?
 • T.ex. om inte alla xi lika, dvs

nästan alltid; därför

 • maximerar likelihooden
slide18
Tre alternativa estimatorer
 • inte minimalt tillräcklig (ej 1-1-funktion av
 • Utvärdera estimatorerna
 • Bias? (teorem 5.2.6)

(exempel 5.4.5)

slide19
är alltså ej väntevärdesriktig men är det
 • Varians
 • Kan visa att även är av ordning 1/n
 • Men
 • Alltså av ordning
cram r raos olikhet
Cramér Raos olikhet
 • Den minsta variansen för en estimator W(X):
 • Villkor: måste kunna kasta om integral och derivata. Kan inte göra detta om supporten beror av parametern (se Leibnitz regel)
fisherinformationen
Fisherinformationen
 • Ett tal (eller symbol som representerar ett tal); ju större desto mer info
slide22
Om alla xi oberoende är informationen additiv, dvs infon för stickprovet är summan av delarna
 • Om ej oberoende är informationen mindre
attainment
”attainment”
 • Antag att
 • a() är någon funktion
 • Då nås nedre gränsen omm
 • Betyder att skattningen och HL, ”score”, ska samvariera starkt

Felet i skattningen

mer om cram r raos olikhet
Mer om Cramér Raos olikhet
 • Den minsta variansen för en estimator W(X):
 • där är the score
 • dvs
slide25
Detta är alltid sant för stokastiska variabler att
 • CR:s olikhet bidrar med uttryck för högerledet i olikheten
 • Av beviset framgår att E(S(X)) = 0
 • Fisherinformationen är Var(S(X)) , dvs…
attainment1
”attainment”
 • Antag att
 • a() är någon funktion
 • Då nås nedre gränsen ommKan visa att det gäller för tillräcklig statistika i en exponentialfamilj
 • Korrelationen ska vara hög
slide28
Ytterligare teorem:
 • Det finns bara en bästa vvr estimator av
 • Anta att T(X) är en fullständig (complete) och tillräcklig statistika m.a.p.  är en estimator som är baserad enbart på T(X). Då är den unika, bästa (minsta varians) estimatorn som är vvr för
rao blackwells teorem
Rao-Blackwells teorem
 • Villkor 1: W(X) vvr för
 • Villkor 2: T(X) tillräcklig för 
 • Konstruera en ny estimator genom att ta
 • Då är den nya estimatorn vvr och ”likformigt bättre” än W(X) , dvs mindre varians, alltid
slide30
Om kriteriet är minsta varians, kan (bör) vi alltså begränsa valet av estimator till dem som bygger på en tillräcklig statistika
 • Ännu bättre: tillräcklig och fullständig
ad