1 / 14

Ameryka Północna

Ameryka Północna. Ameryka Północna. Na półkuli zachodniej leży ląd nazwany Ameryką.Ląd ten dzieli się na dwa kontynenty : Amerykę Północną i Południową.Obszar Ameryki Północnej wynosi ponad 24 mln km². Ameryka Północna została odkryta przez K.Kolumba.

kiele
Download Presentation

Ameryka Północna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. AmerykaPółnocna

 2. AmerykaPółnocna • Na półkuli zachodniej leży ląd nazwany Ameryką.Ląd ten dzieli się na dwa kontynenty : Amerykę Północną i Południową.Obszar Ameryki Północnej wynosi ponad 24 mln km².

 3. Ameryka Północna została odkryta przez K.Kolumba. • Amerykę-w odróżnieniu od Starego Świata ,czyli znanych Europejczykom od strażytnościkontentów Europy, Afryki i Azji –nazwano Nowym Światem.Nazwa Ameryka pochodzi od imienia podróżnika Amerigo Vespucciego,który nie tylko badał i opisywał ziemie odkryte przez Krzysztofa Kolumba ,lecz także sam dokonał wielu odkryć .Geograficzna granica między Ameryką Północną i Południową przebiega na obszarze,którego szerokość wynosi tylko 47km .W miejscu tym,zwanymPrzesmykiem Panamskim ,wybudowano Kanał Panamski – główną drogę morską łączącą Ocean Antlantycki,oblewający obie Ameryki ze wschodu,z Oceanem Spokojnym,otaczającym te kontynenty z zachodu.

 4. Ludność • Amerykę Północną zamieszkuje 524 mln ludzi ,co stanowi około 8% ludności świata, głównie biali, czarni i Indianie. Najbardziej zaludnione tereny to: Bermudy i Barbados, a najmniej zaludnione tereny to obszar Grenlandii i Kanada –. Szczególnie ważnym czynnikiem wpływającym na rozmieszczenie ludności jest fakt, że ogromna powierzchnia kontynentu znajduje się pod wpływem klimatów: polarnego , subpolarnego i umiarkowanie chłodnego, co znacząco ogranicza możliwość trwałego egzystowania człowieka na północy. Kolejnym obszarem o niewielkiej koncentracji ludności są Kordyliery wraz z kotlinami śródgórskimi, a także obszary pustynne i półpustynne. W Ameryce Północnej można również wskazać obszary o wysokiej koncentracji ludności, np. pogranicze kanadyjsko-amerykańskie, północny wschód Stanów Zjednoczonych, niektóre odcinki wybrzeża Oceanu Spokojnego.

 5. Wyspa Wiktorii bermudy

 6. Ameryka Północna leży na półkuli północnej i zachodniej. • Pod względem wielkości Amerykę Północna jest trzecim (po Azji i Afryce) kontynentem na ziemi. Północną i centralną cześć kontynentu zajmują dwa wielkie państwa : Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) i Kanada. Obfituje w liczne wyspy, wśród których jest największa wyspa świata- Grenlandiai Wyspa Wiktorii. Do wielkich półwyspów należą : Labradori Alaska- leżące na północy – oraz Jukatan i Floryda– na południu kontynentu. Wśród cieśnin należy wymienić Cieśninę Beringa i Davisa. Wzdłuż zachodnich wybrzeży rozciąga się potężny łańcuch górski – Kordyliery. Składa się on z kilku równoległych ułożonych pasm górskich. Od wschodu do Gór Skalistych przylegają wyżynne równiny zwane Wielkimi Równinami. Nizina rozciągająca się w środku kontynentu to Nizina Centralna, a na wybrzeża Oceanu Atlantyckiego występują Nizina Atlantycka i zatokowa. Wzdłuż wschodnich wybrzeży rozciągają się stare góry Appalachy. W obniżeniu między Appalachami a Kordylierami płynie najdłuższa rzeka Ameryki Północnej – Missisipi, które największym dopływem jest Missouri. Na granicy Kanady ze Stanami Zjednoczonymi znajduje się pięć wielkich jezior, z których największe –Jezioro Górne - jest drugim co do wielkości jeziorem na świecie. Między jeziorami Erie i Ontario znajduje się powszechnie znanym wodospad Niagara , którego wody we wschodniej części spadają z wysokość 50 metrów.

 7. Państwa i ich stolice • Meksyk-Meksyk • Stany Zjednoczone-Waszyngton • Kuba-Hawana • Kanada-Ottawa • Jamajka-Kingston

 8. PODSUMUJ • Amerykę Północną nazywa się Nowym Światem. • Kanał Panamski dzieli ląd Ameryki na Amerykę Północną i Amerykę Południową . • W Ameryce Północnej leżą dwa ogromne państwa – Stany Zjednoczone i Kanada. • Linia brzegowa Ameryki Północnej jest urozmaicona wieloma wyspami , półwyspami ,zatokami i cieśninami. • Rdzenną ludność Ameryki stanowią Indianie i Eskimosi, a napływową głownie Europejczycy i Afrykanie.

 9. Krzyżówka O C H I C A G N I A G A R A S E S K I M O I K A N A D A A T L A N T Y K J J A M A K A J U K A T A N F L O R Y D A M I S S I S I P I B A K U

 10. MAMY NADZIEJĘ ŻE WAM SIĘ PODOBAŁO • KONIEC

 11. http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e0u8YRHZi9ohttp://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=e0u8YRHZi9o

More Related