ANDNINGSSVIKT
Download
1 / 34

Ungefärliga nivåer - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

ANDNINGSSVIKT Ulf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS. Ungefärliga nivåer. SaO2 pO2 25% 2,5kPa Överlevnadsgräns 70% 5,0kPa Risk akut organskada 80% 6,0kPa Risk för kronisk skada 90% 8,0kPa Målvärde. CNS. Ryggmärg. Neuromuskulär.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ungefärliga nivåer' - kiaria


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ANDNINGSSVIKTUlf Ludwigs, Jessica Fryckstedt, Björn Nilsson, Umut Heilborn, Ulrika Wallgren Akutkliniken KS


Ungef rliga niv er
Ungefärliga nivåer

SaO2 pO2

25% 2,5kPa Överlevnadsgräns

70% 5,0kPa Risk akut organskada

80% 6,0kPa Risk för kronisk skada

90% 8,0kPa Målvärde


CNS

Ryggmärg

Neuromuskulär

Thorax

 • Stroke

 • Opiater

 • Guillain-Barré

 • Polio

 • ALS

 • Pneumothorax

 • Muskeldystrofi

 • Obesitas/kyfoskolios

 • Myastenia gravis

Cirkulation

Stora luftvägar

Små luftvägar

Diffusion

 • Främmande kropp

 • Larynxödem

 • LE

 • Chock/Låg CO

 • Anemi

 • Fibros

 • Ödem

 • Aspiration

 • Astma / KOL

 • ARDS/Pneumoni


2 typer av andningssvikt

Ventilationssvikt

= Typ 2 resp svikt

pO2 och pCO2

PO2 < 8 kPa

PCO2 > 6,5 kPa

Hypoxisk svikt

= Typ 1 resp svikt

pO2

PO2< 8 kPa

PCO2 normalt-lågt

2 typer av andningssvikt


Och f r att kr ngla till det hela
Och, för att krångla till det hela:

 • Hypoxisk svikt kan övergå i ventilationssvikt!

 • Detta sker då patienten inte riktigt orkar andas längre.


Etiologi

Hypoxisk svikt (pO2)

Ffa Ventilation/Perfusion mismatch!

EtiologiMismatch ventilation perfusion 2 extremvarianter
Mismatch ventilation/perfusion2 extremvarianter:

SHUNT  DEAD SPACE

Ingen alveolär ventilation Ingen alveolär perfusion

V0/Q=0 V/Q0= 

”Allt däremellan går under benämningen V/Q mismatch”


Forts etiologi

Ventilationssvikt

(pO2och pCO2)

”NEDSATT BÄLGFUNKTION”

Hypoxisk svikt (pO2)

Ffa Ventilation/Perfusion mismatch!

V>Q = Dead space

LE

Chock

Q>V = Shunt

Pneumoni

Lungödem

Atelektaser

Forts EtiologiForts etiologi1

Ventilationssvikt

(pO2 och pCO2)

Central hypoventilation

opiatintox

Neuromuskulär sjd

ALS

Restriktiv ventilationsnedsättning

Grav fetma

Kyfoscolios

Obstruktiv ventilationsnedsättning

KOL

Hypoxisk svikt

(pO2)

Forts EtiologiSymptom vid andningssvikt1
Symptom vid andningssvikt

 • Dyspné, ångest, konfusion, sänkt medvetandegrad

 • Symptom av underliggande orsak: Hjärtsvikt? Intoxikation? Infektion?


Statusfynd
Statusfynd

 • Något ospecifika:

 • Konfusion /Tachypné /Bradypné (vid central hypoventilation)/Tachycardi/ Cyanos


Forts statusfynd
Forts statusfynd

 • Hjälpsamma statusfynd:

 • Benödem + Rassel + ev Halsvenstas

   tänk hjärtsvikt

 • Ronchi + Förlängt expirium

   tänk KOL

 • Feber + Rassel

   tänk pneumoni

 • Stridor

   tänk högt LV-hinder


Diagnostik
Diagnostik

 • Pulsoximetri

  -Falskt pos vid methemoglobinemi och COHb! -Säger inget om pCO2!

 • Art blodgas

  -ger även:

  syra/basstatus, Hb, COHb,

  laktat, elektrolyter, glukos

  - snabbt!!Behandling
Behandling

O2!!!!! • O2 till alla med andningssvikt, även till KOL-patienter!


Oxygenbehandling
Oxygenbehandling

 • GRIMMA 1-4L

 • MASK >5L

 • CPAP 21- 100%

 • BiPAP 30- 100%

 • OXYBOX 100%

 • VENTILATOR

  OXYGEN ÄR LÄKEMEDEL – ORDINERA!


Fortsatt diagnostik
Fortsatt diagnostik

Kan man oftast vänta med

tills det lugnat ner sig!!!


Fortsatt diagnostik1
Fortsatt diagnostik

 • EKG

 • PEF

 • Blodprover

 • Rtg pulm


Fortsatt diagnostik2
Fortsatt diagnostik

 • DT

 • EkokardiografiBehandling m l sa 90

Ventilationssvikt

BiPAP

Hypoxisk svikt

CPAP

Behandlingmål Sa>90%


Cpap continous positive airway pressure
CPAP- Continous Positive Airway pressure

 • Rekryterar atelektaser -> ökar lungvolymen (FRC)

 • Minskar V/Q mismatch

 • Motverkar dynamisk luftvägskompression

 • Förbättrar compliance

 • Minskar pre- (o afterload) vid hjärtsvikt


Indikationer

Hypoxi vid:

Vänsterkammarsvikt – lungödem

Pneumoni

KOL/obstruktivitet

Sömnapnésyndrom

100% O2 tillförsel

Kontraindikationer

Sänkt medvetandegrad

- aspirationsrisk

Hypovolemi

Odränerad pneumothorax

Högt luftvägshinder

Bullöst emfysem

CPAP


Cpap hur g r man
CPAP – hur gör man?

 • Tättslutande mask

 • Högt flöde

 • Välj motstånd 5 - 7,5 – 10 cm H2O

 • Oxygen koncentration 30-60%

 • Reevaluera kontinuerligt!


Bipap niv bilevel pap noninvasive ventilation
BiPAP/NIV- Bilevel PAP/ Noninvasive ventilation


Bipap niv
BiPAP/NIV

2 trycknivåer, båda positiva

- EPAP, expiratory pressure (CPAP/PEEP)

 • EPAP inspiratory pressure

 • Skillnaden mellan IPAP och EPAP kallas tryckunderstöd (eng Pressure support)

 • Samma indikationer/kontraindikationer som CPAP men väljs i första hand vid ventilationssvikt


Bipap
BiPAP

 • Ökar minutventilationen vilket ger ökad utvädring av CO2!Sammanfattning
Sammanfattning

 • Hypoxisk eller ventilatorisk svikt el båda?

 • aB-gas ger mycket information!

 • Behandling och diagnostik samtidigt!

 • O2 till alla!

 • CPAP vid hypoxisk svikt, BiPAP vid ventilationssvikt

 • Överväg intubation och invasiv ventilation


ad