f rel sning 2 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Föreläsning 2

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Föreläsning 2 - PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on

Föreläsning 2. Föreläsning 2. Fasta och rörliga kostnader Marginalkostnad Styckkostnad Efterfråga Elasticitet Indifferenskurva Utbud. Kostnader. Kostnad: Den ersättningen som verksamheten under en viss period betalar för att få produktionsresurser.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Föreläsning 2' - arin


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
f rel sning 21
Föreläsning 2
 • Fasta och rörliga kostnader
 • Marginalkostnad
 • Styckkostnad
 • Efterfråga
 • Elasticitet
 • Indifferenskurva
 • Utbud
kostnader
Kostnader
 • Kostnad:Den ersättningen som verksamheten under en viss period betalar för att få produktionsresurser.
  • Finansiell kostnad
  • Alternativkostnad
 • Man kan titta på kostnader från olika perspektiv:
  • Individen,
  • Produktionsenheten,
  • Samhället.
kostnader i produktionen
Kostnader i produktionen
 • Fasta kostnader (FC): Kostnader som inte påverkas av hur många enheter verksamheten producerar. Lokalkostnader, Löner till ledningen.
 • Rörliga kostnader (VC): Kostnader som varierar med hur många enheter som produceras. Löner till sjuksköterskor, medicin och kostnader för material.
 • Totala kostnader (TC):Fasta kostnader + Rörliga kostnader.
slide6

TC, VC, FC

TC

VC

FC

Operationer

kostnader i produktionen2
Kostnader i produktionen
 • ∆ = Förändring
 • Marginalkostnad:

mc = ∆TC/∆q

mc = (230-200)/(1-0) = 30

 • Styckkostnad eller genomsnittskostnad:

atc = TC/q

atc = 230/1 = 230

slide9

marginalkostnad,

genomsnittskostnad

mc

atc

Operationer

nytta
Nytta
 • Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.
 • Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.
 • U=U(Kaffe, Vin, Kött, Hälsa, x, y, z)
slide12

Marginalnytta = 29

Marginalnytta = 33

Marginalnytta = 38

Marginalnytta = 50

marginalnytta
Marginalnytta
 • Ett annat sätt att illustrera principen med avtagande marginalnytta är genom sambandet mellan marginalnyttan och antal varor individen konsumerar.
 • MUH=U/ H.
 • MUH är marginalnyttan av den sista enheten som individen konsumerar.
 • U förändringen av den totala nyttan.
 • H förändringen i konsumtionen.
nytta1
Nytta

Nytta

U(Vin, …, kött1,…)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vin

indifferenskurvan
Indifferenskurvan
 • Visar olika kombinationer av två olika varor som ger samma nytta.
 • Alla punkter på kurvan ger samma nytta.
 • En indifferenskurva som ligger närmare origo innebär lägre nytta.
 • En indifferenskurva som ligger längre bort från origo innebär högre nytta.
slide17

En given mängd kött och vin ger dig 10 enheter nytta

Kött

Mindre kött och mer vin än i punkt A ger dig också 10 enheter nytta

A

Mindre kött och mer vin än i punkt B ger dig också 10 enheter nytta

B

C

Indifferenskurva

Vin

prismekanismen efterfr ga
Prismekanismen-efterfråga
 • För att efterfråga en vara måste du:
  • Önska varan,
  • Ha råd att köpa varan,
  • Ha en bestämd plan för att köpa varan.
 • Individens efterfråga på en vara bestäms av:
  • Inkomst,
  • Behov,
  • Relaterade varor och dess pris,
  • Preferens,
  • Varans pris.
prismekanismen efterfr ga1
Prismekanismen-efterfråga
 • Nytta: Ett abstrakt mått av tillfredställelse eller lycka som en konsument får av att konsumera en vara eller tjänst.
 • Antagande: Konsumenter upplever avtagande marginalnytta.
 • Konsumenten måste lockas med ett lägre pris för att köpa ytterligare en enhet av varan.
prismekanismen efterfr ga2
Prismekanismen-efterfråga

Efterfråga: Q = 10 – 0,1*P

P = 100 – 10*Q

D

Pris

Efterfrågekvantitet

prismekanismen efterfr ga3
Prismekanismen-efterfråga
 • Anta att inkomsterna ökar.
 • För samma pris som tidigare vill konsumenterna köpa fler enheter än tidigare.
 • Det samma gäller om:
  • Preferenserna för varan ökar,
  • Befolkningen ökar,
  • Priset för komplementvaror minskar,
  • Priset för substitut ökar.
priselasticitet
Priselasticitet
 • När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en prisförändring tittar man på efterfrågans priselasticitet.
 • EP = % förändring av efterfrågan / % förändring av priset
 • EP = (ΔQ/Q) / (ΔP/P)
 • EP = (ΔQ/ ΔP) * (P/Q)
inkomstelasticitet
Inkomstelasticitet
 • När man vill veta hur efterfrågan kommer att reagera på en förändring av inkomsterna tittar man på efterfrågans inkomstelasticitet.
 • EY = % förändring av efterfrågan /

% förändring av inkomsten

 • EY = (ΔQ/Q) / (ΔY/Y)
 • EY = (ΔQ/ ΔY) * (Y/Q)
inkomstelasticiteter
Inkomstelasticiteter

Alkohol

 • 1,14.

Sjukvården

 • Newhouse (1977): 1,13-1,31.
 • Parkin et al (1987): < 1,0
 • Leu (1992): >1,0
 • Murrat et al (1994): >1,0

Källa: Health Economics: Theories, insights, and industry study.

prismekanismen utbud
Prismekanismen-utbud
 • Producents utbud bestäms av:
   • Företagets kostnader,
   • Vilka mål företaget har,
   • Varans pris.
 • Antagande: Företaget upplever stigande marginalkostnad.
prismekanismen utbud1
Prismekanismen-utbud

S

Utbud

Pris

Utbjudna kvantitet

prismekanismen utbud2
Prismekanismen-utbud
 • Anta att lönerna ökar.
 • För samma pris som tidigare vill producenterna bjuda ut färre enheter än tidigare.
 • Det samma gäller om:
  • Räntorna ökar,
  • Priset på en viktig insatsvara ökar.
marknadsj mvikt
Marknadsjämvikt
 • Jämvikt: När den utbjudna kvantiteten är exakt lika stor som den efterfrågade kvantiteten.
 • Utbudsöverskott:När priset som råder på marknaden är högre än jämviktspriset leder det till att utbudet är större än efterfrågan.
 • Efterfrågeöverskott:När priset som råder på marknaden är lägre än jämviktspriset leder det till att efterfrågan är större än utbudet.
utbuds verskott och efterfr ge verskott
Utbudsöverskott och efterfrågeöverskott

Utbudsöverskott

S

P=

P=

D

Efterfrågeöverskott

pristak
Pristak

S

p*

Pristak

D

qD

qS

q*

minimil n
Minimilön

S

Minimi-

lön

p*

D

qD

qS

q*