cesta lujzijana n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cesta Lujzijana PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cesta Lujzijana

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 7
Download Presentation

Cesta Lujzijana - PowerPoint PPT Presentation

kiara
187 Views
Download Presentation

Cesta Lujzijana

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cesta Lujzijana

  2. Zašto cesta Karolina nije uspjela? • Zbog konfiguracije terena, koja je na nekim mjestima jako uska, s nekoliko teških uspona i strmina i oštrih zavoja • Zaostali načini prijevoza su povećavali prijevozne troškove • Učestali napadi razbojnika

  3. Tko gradi Lujzijanu? • Izgrađena između 1803. do 1809. • Gradnja je bila povjerena barunu Filipu Vukasiću 1803. • Potrebna je nova trgovačka cesta koja bi vodila od Rijeke do Karlovca, pošto se svi plovni putevi preko rijeka ispostavili kao veoma skupi

  4. Problemi pri izgradnji • Česti sukobi europske Koalicije i Napoleonove Francuske dovode do nestašice radnika • Cesta je bila projektirana po putu izgradnje, nije bilo detaljnog plana • Razni mostovi su trebali biti podignuti kod Lokava

  5. Posljedice izgradnje • Ukupni troškovi ceste su iznosili 2 110 194 forinta, od kojih je 1 207 834 plaćeno u gotovini • Poštanski promet se prebacuje 1816. na Lujzijansku cestu

  6. Promet nakon izgradnje • Ukupni promet robe od Rijeke do Karlovca Lujzijanskom cestom je iznosio samo 2 % • Trgovci su zbog visokih cestarina (nametnutih da otplate dug izgradnje) bili prinuđeni da pronađu jeftinije puteve • Podaci o prometu • 1824. 457 835 • 1825. 525 955 • 1826. 674 874 • 1827. 702 321 • 1828. 686 985 • 1829. 808 625 • 1830. 718 736 • 1831. 816 225