Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_12_14_M PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_12_14_M

VY_32_INOVACE_12_14_M

108 Views Download Presentation
Download Presentation

VY_32_INOVACE_12_14_M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Dělení desetinných čísel 10 a 100 VY_32_INOVACE_12_14_M

  2. Úvod Uvedeme si příklad Příklad: Na ušití 10 stejných sukní potřebuje švadlena 15,5 m látky. Kolik metrů látky potřebuje na jednu sukni? Postup: V centimetrech V metrech 15,5 m = 1 550 cm 1 550 : 10 = 155 155 cm = 1,55 m 15,5 : 10 = 1,55 Pozoruj, co se stalo s desetinnou čárkou: Dělíme-li desetinné číslo deseti, posuneme desetinnou čárku o 1 místo doleva.

  3. Počítáme Zadání: Za stejných 10 sešitů platily děti 67 Kč. Kolik korun stál jeden sešit? Počítej: 67,0 : 10 = 6,70 Přirozené číslo zapíšeme jako desetinné: 67 = 67,0 Zadání: Za jeden balíček 10 sušenek zaplatily 8,80 Kč. Jaká je cena jedné sušenky? 8,80 : 10 = 0,880 = 0,88 Počítej: Pomocná značka pro posun desetinné čárky.

  4. Procvičujeme Zadání: Vyděl deseti, šipkou vyznač posunutí desetinné čárky. 65 : 10 = 54 : 10 = 23 : 10 = 48 : 10 = 96 : 10 = 36 : 10 = 10 : 10 = 75 : 10 = 6,5 5,4 2,3 4,8 9,6 3,6 1 7,5 23,5 : 10 = 67,3 : 10 = 17,2 : 10 = 49,7 : 10 = 36,8 : 10 = 69,4 : 10 = 89,1 : 10 = 57,6 : 10 = 2,35 6,73 1,72 4,97 3,68 6,94 8,91 5,76 6,1 : 10 = 7,2 : 10 = 0,5 : 10 = 3 : 10 = 8,3 : 10 = 9,4 : 10 = 1,9 : 10 = 3,6 : 10 = 0,61 0,72 0,05 0,3 0,83 0,94 0,19 0,36

  5. Převáděj jednotky 35 dm = ___ m 88 dm = ___ m 22 dm = ___ m 65 cm = ___ m 54 cm = ___ m 23 cm = ___ m 48 cm = ___ m 96 cm = ___ m 36 cm = ___ m 10 cm = ___ m PAMATUJ! dm -> m = : 10 cm -> m = : 100 cm -> dm = : 10 mm - > cm= : 10 61 cm = ___ dm 47 cm = ___ dm 5 cm = ___ dm 16 mm = ___ cm 42 mm = ___ cm 98 mm = ___ cm

  6. Pracovní list 1 Zadání: Z 10 kg jablek jsme získali 5,8 litrů moštu. Kolik moštu se získalo průměrně z 1 kg jablek? Je to více, nebo méně než půl litru moštu? Z 1 kg jablek se získá desetkrát (více – méně) moštu než z 10 kg jablek? Proveďte zápis a výpočet. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

  7. Pracovní list 2 Zadání: Ivan se dozvěděl, že jejich auto spotřebuje na ujetí 100 km průměrně 7 litrů benzínu. Jaká je průměrná spotřeba jejich auta na 1 km? Je to více nebo méně jak 2 litry? Jaká by byla spotřeba benzínu na 1000 km? Proveďte zápis a výpočet. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

  8. Závěr PAMATUJ SI! Při dělení desetinného čísla deseti se posune desetinná čárka o 1 místo doleva. Při dělení desetinného čísla stem se posune desetinná čárka o 2 místo doleva.