BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ
Download
1 / 12

mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009 - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ . REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE. mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' mgr Anna Skotarczak Szczecin 2009' - khuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BIBLIOTEKARZ W SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ.REFLEKSJE Z PRACY BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ TWP W SZCZECINIE.

mgr Anna Skotarczak

Szczecin 2009


„Bibliotekarze i pracownicy informacji winni być osobami godnymi zaufania publicznego, ekspertami pośredniczącymi pomiędzy czytelnikami i użytkownikami informacji a zasobami piśmienniczymi i informacyjnymi, których użytkownicy ci potrzebują do realizacji swoich różnorodnych zadań i celów”

S. Cisek, Z. Gębołyś, H. Hollender, A. Jazdon, B. Sosińska-Kalata(zesp. autorski), Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji, [online], [dostęp 02.05.2009]. Dostępny w Internecie: www.ebib.info/content


„To muszą być profesjonaliści o aktualnej, rozległej i zróżnicowanej wiedzy: bibliotekarze biblioteczni, bibliotekarze informacyjni, biblioteczni inżynierowie, organizatorzy bibliotecznych struktur oraz- bezwzględnie konieczni- bibliotekarze dziedzinowi. Tylko razem, wspólnie i komplementarnie, da się sprostać wyzwaniom przyszłości”

J. Wojciechowski, Czy ten zawód zniknie?, „Bibliotekarz”, 2006, nr 12, s. 5


„Współczesny bibliotekarz powinien być nie tylko doskonale przygotowany merytorycznie, ale powinien wykazać się ponadto m. in.- znajomością podstaw psychologii w zakresie obsługi czytelnika. Zmieniająca się sytuacja wywołuje konieczność stałego doskonalenia się bibliotekarzy w zakresie psychologii kontaktu z czytelnikiem”

L. Szydlik, Bibliotekarz psychologiem?, „Bibliotekarz”2005, nr 12, s. 21


„Potrzebny jest zatem bibliotekarz, który jest przewodnikiem po wiedzy, potrafi wyszukać potrzebną informację, jest propagatorem dobrej książki i wychowawcą czytelnika”

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.80


„W bibliotekach pracują głównie zawodowcy, czyli bibliotekarze, którzy trafili do zawodu ze świadomego wyboru, dla których jest to wymarzona praca”

G. Bilska, Satysfakcja zawodowa bibliotekarzy- wyniki sondażu, „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 7-8, s.9


„Pojęcie kompetencji definiuje się różnie. Ich ogólny sens można ująć jako ogół sprawności, które są niezbędne człowiekowi do tego, aby stać się elastycznym, kompetentnym pracownikiem, potrafiącym przystosować się do zmian, uczyć się i kształcić przez całe życie(…)”

M. Majewska, Kompetencje bibliotekarza wobec zmian społecznych i edukacyjnych, [W:] M. Drzewiecki, M. Majewski (red.), Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym, Wydaw. CEBID, Warszawa 2005, s.77


„Praca bibliotekarza w nowym środowisku informacyjnym powoduje, że dzięki dociekliwości i posiadanej wiedzy, zainteresowaniom nowościami bibliotekarstwa światowego, podróżom zagranicznym, bibliotekarz doskonale umie poradzić sobie z najnowocześniejszymi technikami informatycznymi”

D. Konieczna, Kadra polskich bibliotek uczelnianych w perspektywie rozwoju społeczeństwa informacyjnego [W:] A. Jazdon, A. Chachlikowska (red.), Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań 13-15.11. 2002, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2002, s. 80


„Dokonująca się na naszych oczach elektroniczna metamorfoza bibliotek pozwala przypuszczać, że proces krystalizowania się nowych specjalizacji bibliotecznych związanych z przemianami nie jest zakończony, a to dowodzi, że zawód bibliotekarza stale się rozwija i oferuje swoim adeptom coraz to nowe możliwości”

E. Stachowska- Musiał, Zawód bibliotekarza dziś i jutro, „Poradnik Bibliotekarza” 2003, nr 12, s.7


„Zawód ten stwarza możliwość poszerzenia wiedzy, rozwoju kulturalnego. Daje szansę pogłębionej refleksji nad światem i człowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych”

J. Przybylska, Jak czytelnicy postrzegają zawód bibliotekarza, „Poradnik Bibliotekarza”1996, nr 3,s.14


Tab 1 kryteria oceny jako ci pracy biblioteki wsh twp
Tab. 1 Kryteria oceny jakości pracy biblioteki WSH TWP rozwoju kulturalnego. Daje szansę pogłębionej refleksji nad światem i człowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych”

Źródło: W. Urbanik (oprac.), Jakość pracy jednostek organizacyjnych uczelni w ocenie studentów. Raport z badań. WSHTWP w Szczecinie. Rok akademicki 2006/2007, Szczecin 2007; W.Urbanik (oprac.), Ocena jakości pracy zespołów pracowniczych WSH TWP w Szczecinie. Raport, Szczecin 2008


KONIEC rozwoju kulturalnego. Daje szansę pogłębionej refleksji nad światem i człowiekiem. Pozwala na dystans wobec spraw codziennych”

Dziękuję za uwagę


ad