dane informacyjne ugp n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane Informacyjne UGP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane Informacyjne UGP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 53

Dane Informacyjne UGP - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Dane Informacyjne UGP. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Rajsku ID grupy: 98/85_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna Temat projektowy: Prąd. Semestr drugi Rok szkolny: 2010/2011. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Lubięcinie ID grupy: 98/23_MF_G1 Kompetencja: Matematyczno Fizyczna

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane Informacyjne UGP' - khuyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne ugp
Dane Informacyjne UGP
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół w Rajsku
 • ID grupy:
 • 98/85_MF_G1
 • Kompetencja:
 • Matematyczno Fizyczna
 • Temat projektowy:
 • Prąd.
 • Semestr drugi
 • Rok szkolny: 2010/2011
 • Nazwa szkoły:
 • Zespół Szkół w Lubięcinie
 • ID grupy:
 • 98/23_MF_G1
 • Kompetencja:
 • Matematyczno Fizyczna
 • Temat projektowy:
 • Prąd.
 • Semestr drugi
 • Rok szkolny: 2010/2011
dane informacyjne u gp
Dane Informacyjne UGP

Agnieszka Bartzel

Agnieszka Kasprzyk

Agnieszka Garbacz

Urszula Stroczyńska

Olga Kowalska

Skład grupy: 98/23_MF_G1

Damian Kotowski

Sergiusz Molek

Nicolaus Reisch

Oliwer Jasiński

Rafał Szmigielski

Albert Owczarz

plan prezentacji
Plan prezentacji
 • Co to jest prąd elektryczny?
 • Wielkości opisujące prąd elektryczny
 • Źródła prądu
 • Obwody elektryczne
 • Wyładowania elektryczne
 • Domowa instalacja elektryczna (schemat, odbiorniki, koszt, bezpieczniki, uziemienie)
 • I pomoc przy porażeniu prądem
 • Elektrownie
 • Przykłady naszych ciekawych doświdczeń
co to jest pr d elektryczny1
Co to jest prąd elektryczny?
 • Prąd elektryczny– uporządkowany (skierowany) ruch nośników ładunku.
 • W naturze przykładami są wyładowania atmosferyczne, wiatr słoneczny, czy czynność komórek nerwowych, którym również towarzyszy przepływ prądu.
 • W technice obwody prądu elektrycznego są masowo wykorzystywane w elektrotechnice i elektronice.
pr d elektryczny no niki adunku
Prąd elektryczny-nośniki ładunku
 • W metalach: elektrony
 • W elektrolitach: jony dodatnie (kationy) i jony ujemne (aniony)
 • W gazach: elektrony, jony
wielko ci opisuj ce pr d elektryczny
Wielkości opisujące prąd elektryczny:
 • Natężenie prądu

Wielkością opisującą prąd elektryczny jest natężenie prądu elektrycznego I, które definiuje się jako stosunek ładunku, który przepływa przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu przepływu tego ładunku t:

Jednostką jest amper 1A

Miernikiem: amperomierz

wielko ci opisuj ce pr d elektryczny1
Wielkości opisujące prąd elektryczny:

Jednostką jest wolt 1V

Miernikiem: woltomierz

Napięcie elektryczne

Różnica potencjałów elektrycznych między dwoma punktami obwodu elektrycznego lub pola elektrycznego. Symbolem napięcia jest U. Napięcie elektryczne jest to stosunek pracy wykonanej podczas przenoszenia ładunku elektrycznego między punktami, dla których określa się napięcie, do wartości tego ładunku

wielko ci opisuj ce pr d elektryczny2
Wielkości opisujące prąd elektryczny:
 • Praca prądu

Praca prądu elektrycznego jest sumą prac sił opisujących oddziaływanie poruszających się ładunków elektrycznych z siecią krystaliczną przewodnika (grzałki, żarówki, itp.) lub z innymi poruszającymi się ładunkami wytwarzającymi pole magnetyczne (silniki prądu stałego).

 • Praca prądu elektrycznego w obwodzie prądu stałego jest równa iloczynowi napięcia źródła energii elektrycznej, natężenia prądu przepływającego przez odbiornik oraz czasu przepływu prądu. W przypadku zmian natężenia prądu lub napięcia praca jest sumą prac elementarnych podobnie jak w przypadku zmian siły.
 • Jednostką pracy jest dżul 1J
wielko ci opisuj ce pr d elektryczny3
Wielkości opisujące prąd elektryczny:

P =

Jednostka: Watt 1W

Moc urządzeń elektrycznych jest równa stosunkowi pracy wykonanej przez dane urządzenie do czasu, w którym ta praca została wykonana

wielko ci opisuj ce pr d elektryczny4
Wielkości opisujące prąd elektryczny:
 • Prawo Ohma określa opór elektryczny przewodnika:

Jednostką oporu jest om 1Ω

Prawo Ohma – proporcjonalność napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I. Wyraża się wzorem:

ogniwo galwalnicze
Ogniwo galwalnicze:
 • układ złożony z dwóch elektrod zanurzonych w elektrolicie (dwa półogniwa).
bateria ogniw
Bateria ogniw:
 • zestaw dwóch lub więcej pojedynczych ogniw elektrycznych.
akumulator
Akumulator:
 • rodzaj ogniwa galwanicznego, które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym.
gniazdo elektryczne
Gniazdo elektryczne:
 • Gniazdo elektryczne (zwane też gniazdkiem lub gniazdem wtykowym, kontaktem) – złącze stanowiące na ogół część instalacji elektrycznej, służące do przyłączania do niej odbiorników energii elektrycznej.
pr dnica
Prądnica:
 • Prądnica, będąc szczególnym przypadkiem maszyny elektrycznej i generatora elektrycznego jest urządzeniem przekształcającym energię mechaniczną w energię elektryczną.
dynamo rowerowe
Dynamo rowerowe:
 • Dynamo– dawna nazwa prądnicy, aktualnie rzadko używana. Obecnie nazwa stosowana potocznie tylko dla prądnic rowerowych napędzanych przez oponę obracającego się koła rowerowego.
obw d elektryczny
Obwód elektryczny:

Obwód elektryczny - układ źródeł prądu i napięcia, przewodów elektrycznych, przez które prąd może bez przerwy płynąć, oraz rozmaitych elementów obwodów elektrycznych elementów aktywnych lub pasywnych obwodu jak rezystory, kondensatory, cewki (zwojnice), diody, transformatory, itp.

Przykład obwodu złożonego z kondensatora, cewki i opornika połączonych równolegle ze źródłem napięcia.

Podstawowy podział obwodów elektrycznych obejmuje dwa następujące rodzaje:

obwody liniowe w których wszystkie elementy spełniają prawo Ohma,

obwody nieliniowe w których dla niektórych elementów zależność pomiędzy prądem a napięciem jest funkcją nieliniową

slide26

Wyładowanie elektryczne- przepływ prądu elektrycznego w dielektryku (izolatorze) następujący pod wpływem pola elektrycznego.

 • Warunkiem wystąpienia wyładowania elektrycznego jest obecność czynników jonizujących lub źródeł swobodnych elektronów. Może ono zachodzić w dielektrykach stałych, gazowych i ciekłych.
 • W gazach obserwuje się błyski świetlne w postaci łuku elektrycznego lub piorunu oraz towarzyszące im efekty akustyczne.
schemat
Schemat
 • Podstawowy schemat instalacji elektrycznej
slide31

Domowe odbiorniki

energii elektrycznej

 • To podstawowe narzędzia w domu np.

- lodówka

 • Toster
 • Kuchenka
 • Żarówki
 • Czajnik
 • Odkurzacz
 • Pralka
 • komputer
 • Silniki elektryczne np. w kosiarce
 • Wiele innych
rola bezpiecznik w
Rola bezpieczników:

Bezpieczniki elektryczne są to elementy chroniące obwody elektryczne, urządzenia w nich występujące, lub osoby obsługujące przed skutkami nieprawidłowego działania sieci lub urządzeń np. zwarć.

Rola bezpieczników w domowej instalacji

Energia elektryczna dostarczana jest do domu z sieci elektrycznej, płynie przez skrzynkę z bezpiecznikami i rozdziela się na dwa typy obwodów. Jeden z nich zasila główne oświetlenie. Drugi dostarcza energię do gniazd. Większość obwodów wyposażonych jest w bezpiecznik, czyli w automatyczny wyłącznik.

Dzięki bezpiecznikom nie dochodzi do pożarów i innych przykrych wypadków związanych z elektryka w domu.

Możemy obniżyć zużycie energii elektrycznej poprzez stosownie energooszczędnych żarówek, stosować oświetlenie punktowe i unikać zbędnego oświetlenia

rola uziemienia
Rola uziemienia

Pojęciem nierozerwalnie związanym ze stabilnością potencjału elektrycznego jest uziemienie instalacji elektrycznej. Uziemienie ( system uziemiający, sieć uziemiająca) jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dóbr i osób. Ponadto, udowodniono dodatni jego wpływ na EMC.

Uziemieniem nazywamy układ składający się ze wszystkich znajdujących się w budynku metalowych konstrukcji i instalacji połączonych ze sobą tj.: legary, kanalizacje, trasy kablowe, obudowy metalowe urządzeń, jak również elementy połączone ze sobą mających na celu wyrównanie potencjału elektrycznego.

slide35
I pomoc

przy porażeniu prądem

elektrycznym

pierwsza pomoc przy pora eniu pr dem
Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem

Objawy porażenia prądem

 • Ból
 • Poparzenia skóry
 • Zaburzenia w oddychaniu
 • Utrata przytomności
pierwsza pomoc przy pora eniu pr dem1
Pierwsza pomoc przy porażeniu prądem
 • Nie wolno dotykać osoby porażonej prądem, zanim nie odłączy się jej od źródła prądu. Odłącz bezpieczniki (korki), wyjmij z gniazdka wtyczkę urządzenia elektrycznego, które spowodowało porażenie. Użyj do tego przedmiotu który nie przewodzi prądu (np. drewnianego kija od szczotki), odsuń kabel elektryczny od poszkodowanego.
 • Sprawdź stan poszkodowanego
  • Czy jest przytomny
  • Czy oddycha
 • Wezwij Pogotowie Ratunkowe nr tel to 999 lub 112
 • Jeśli ratowany nie oddycha przystąp do reanimacji
 • Jeśli ratowany jest nieprzytomny, ale oddycha, ułóż go w pozycji bocznej.
 • Załóż opatrunek na oparzone miejsce.
 • Zostań z poszkodowanym do czasu przybycia Pogotowia Ratunkowego i przejęcia opieki na poszkodowanym.
slide39

Elektrownia wodnato zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną.Elektrownie wodne dzieli się na "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne (określane skrótem MEW) to te o mocy poniżej 5 MW Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż MEW są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii.

Elektrownia wodna na Zaporze Hoovera (Hoover Dam) na rzece Kolorado, USA

slide42

Wnioski:

Elektrownie wodne są efektowne lecz by one powstały trzeba zbudować tamę, która niszczy środowisko naturalne.

slide44

Elektrownia Wiatrowa- produkuje energię elektryczną. Wykorzystują turbinę wiatrowe. Są ekologiczne. Nie wykorzystują paliwa.

Elektrownia

wiatrowa

na morzu, w

Cieśninie Sund,

3,5 km od Kopenhagi.

slide47

WADY

 • Brak pobierania energii w nocy
 • Potrzebny duży nakład finansowy
slide48

ZALETY

 • Niezawodne ogniwa słoneczne
 • Ogniwa nie wymagają częstej konserwacji
nasze do wiadczenie przy u yciu zestawu invicta bateria s oneczna
Nasze doświadczenie przy użyciu zestawu inviCta- bateria słoneczna
 • Przebieg: Zmontowaliśmy zestaw, z powodu zachmurzenia użyliśmy lampy.
 • Obserwacje: światło lampki uderzające w powierzchnię elektrowni wytwarza energię elektryczną, co rejestruje amperomierz
 • Wnioski: Można pozyskiwać energię ze światła.
nasze do wiadczenie przy u yciu zestawu invicta elektrowania wodna
Nasze doświadczenie przy użyciu zestawu inviCta- elektrowania wodna

Przebieg:

Zmontowaliśmy zestaw umieszczając rurkę doprowadzającą wodę do kranu, a rurkę odprowadzającą umieściliśmy w umywalce. Po wykonaniu powyższych czynności odkręciliśmy kran uruchamiając mechanizm.

Obserwacje:

Wartość odczytana z amperomierza wyniosła 0,5 mA

Wnioski:

Można uzyskać energię elektryczną z energii wodnej