Neurodegenerativn nemoci
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Neurodegenerativní nemoci. 28. 4. 2010. Patogeneze?. Zánět Ztráta axonů Metabolismus. Elektrická a magnetická detekce změn. EEG Transkraniální magnetická stimulace (TMS) Positronová emisní tomografie (PET) Magnetická rezonance (MRI). Obrázky PET. Komunikace mezi neurony.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - khuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Patogeneze
Patogeneze?

 • Zánět

 • Ztráta axonů

 • Metabolismus


Elektrick a magnetick detekce zm n
Elektrická a magnetická detekce změn

 • EEG

 • Transkraniální magnetická stimulace (TMS)

 • Positronová emisní tomografie (PET)

 • Magnetická rezonance (MRI)Komunikace mezi neurony
Komunikace mezi neurony

 • Akční potenciál dle zákona „vše nebo nic“

 • Elektrický impuls podél axonu

 • Influx kationtů v důsledku tlaku, napětí, světla nebo stimulace dalšími neurony

 • Excitační a inhibiční synapse

 • Existence prahu

 • Je nutno dosáhnout prahu podráždění

 • Je možno měnit charakteristiky akčního potenciálu


Hematoencefalick bari ra
Hematoencefalická bariéra

 • Vhodnější možná termín bariéra mezi krví a mozkomíšním mokem

 • Dynamický proces molekulárního průniku vzhledem k průtoku CSF.

 • Koncentrace CSF proteinů zavisí na tom, odkud pocházejí (krev nebo mozek).

 • Koncentrace proteinů pocházejících z krve se kontinuálně zvyšuje na jejich cestě z komor do páteřního kanálů v důsledku pasivní difúze.

 • Pohybová energie CSF pocházi z tlakového rozdílu mezi arteriálním a venózním systéme.

 • Pokud hematoenecefalická bariéra nefunguje optimálně, koncentraci kevních bílkovin moduluje v primárně průtok CSF; pokles průtoku CSF zvyšuje miolekulární průnik krevních bílkovin


Inzul n gluk za a mozek
Inzulín, glukóza a mozek

 • Tradičně bylo vychytávání glukózy mozkem a oxidativní energetický metabolismus v mozku považovány za inzulín-nesenzitivní

 • Později se ukázalo, že inzulínem regulovaný metabolismus je v gliích neuronálními cestami insulin/IR.

 • Dnes se má za to, že i mozek lze považovat za tkáň senzitivní na glukózu i inzulín. Tuto hypotézu podporuje překrývající se distribuce inzulínu, IR, GLUT1 a GLUT4 transporterů v jistých oblastech mozku, zejména v hipokampu a v plexus chorioideus.


Inzul n gluk za a mozek1
Inzulín, glukóza a mozek

 • Hladiny inzulínu po jídle maximálně stimulují celkový metabolismus glukózy v kůře mozkové, buď přímo (jako v periferních tkáníchú, nebo nepřímo cestou inzulínem, stimulované neuronální aktivace.

 • Jako transportér se zřejmě uplatňuje částečně senzitivní na inzulín GLUT1 v gliích, protože hlavní neuronální transportér pro glukózu je inzulín nesenzitivní.

 • Inzulín patrně stimuluje akumulaci glukózy v gliích a jeho metabolizaci na laktát pro neurony, což, jak se zdá, je sekundární akce po neuronální aktivaci inzulínem.


Inzul n gluk za a mozek2
Inzulín, glukóza a mozek

 • Inzulín je také schopen inhibovat uptake NA, což aktivuje gliální NA β-adrenoreceptory, což má za následek uvolnění glukózy ze zásob glykogenu v gliích.

 • Jakýkoliv problém v souhře inzulínu a metabolismu glukózy v neuronech ohrožuje syntézu ATP, což vede k apoptóze.


Neurodegenerativn nemoci

Schematic of the hypothesized remote cell death mechanisms. After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.


Synuklein
-Synuklein After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.

 • Tento presynaptický protein (140 AK) je hlavní složkou intracelulárních agregátů tzv. Lewyho tělísek (PD).

 • Zatím identifikovány tři missense mutace v genu SNCA, který kóduje synuklein u pacientů s familiárním parkinsonismem s poklesem kognitivních funkcí.

 • Dynamika synukleinu in vivo je závislá na mnoha metabolických funkcích, zejména souvisejících s proteasomovou a lysosomální aktivitou.

 • Pokles koncentrace v CSF u neurodegenerativních nemocí; neví se přesně, proč.


Amyloid peptidy
Amyloid- After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.  -Peptidy

 • Různě dlouhé amyloid-  (A  ) peptidy vznikají během enzymatického štěpení 120 kDa transmembránového amyloidového prekurzorového proteinu (APP) třemi různými sekretázami -sekretázou (BACE-1), -sekretázou a metaloproteázou -sekretázou. Vznikající peptidy mají různou tendenci agregovat, což záleží na jejich délce a stupni postranslační oxidace.

 • Amyloidní plaky v mozku pacientů s AD se skládají zejména z karboxyterminálně prodloužených form A peptidů, jako je A 1-42.


Neurodegenerativn nemoci

LRP=low-density lipoprotein receptor-related protein After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.


K p edchoz mu obr zku
K předchozímu obrázku. After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.

 • Clearance Aβ se může uskutečnňovat několika cestami:

 • 1 Transcytóza řízená LRP (purpurová, receptor) přes hematoencefalickou bariéru (červeně, kapiláry) odstraňuje Aβ z CSF a přesunuje jej do krve. Tato degradace Aβ ve svalovině cév a v pericytech snižuje Aβ také v extracelulárním prostoru (modře, buňky),

 • 2 solubilní LRP (purpurová, solubilní receptor) zvyšuje clearance Aβ a snižuje hladiny volného Aβ v cirkulaci

 • 3 Aβ chaperony v CSF jako izoformy ApoE mohou redukovat clearance Aβ způsobem závislým na izoformě (apoE4 > apoE3 nebo apoE2)

 • 4 clearance Aβ mikrogliemi a perivaskulárními mozkovými makrofágy (oranžová, buňky) z mozkového parenchymu a perivaskulárních prostor,

 • 5 přímá enzymatická degradace Aβ v mozku (zeleně, enzymy),

 • 6 eliminace Aβ z perivaskulárních prostor pasivní drenáží, ovlivněnou pulsním arteriálním průtokem

 • 7 jiné?


Tau protein
Tau Protein After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.

 • Fosfoprotein tau (68 kDa) je nativně nezavinutý protein spojený s mikrotubuly, který je zodpovědný za stabilizaci mikrotubulů.

 • Neurofibrilární změť se často nachází u pacientů s AD. Jedná se o proteinová filamenta ve formě stabilních nerozpustných polymerů tohoto tau proteinu. Afinita k mikrotubulům je dána různou mírou fosforylace na 79 možných místech. U nemocí s těmito strukturami je tau protein hyperfosforylován ještě dříve, než dojde k tvorbě změtí.

 • Hodnota CSF celkového proteinu tau

 • u pacientů s AD - 300 - 900 pg/mL

 • u Creutzfeldt-Jakobovy nemoci (CJD) - 1300 pg/mL

 • Obecněji jako obecný marker pro ztrátu neuronů


Tau protein1
Tau Protein After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.

 • Kvantifikace fosforylace tau proteinu v CSF může pomoci v DD pro AD oproti jiným neurodegenerativním nemocem.


Alzheimerova nemoc
Alzheimerova nemoc After axotomy neuronal and glial changes take place. Axonal lesion can trigger nitric oxide synthase synthesis and changes in the expression of cannabinoid receptors with the appearance of the cannabinoid receptor type 2 in neurons. Neurons that do not present these changes rapidly degenerate. Neuronal changes are associated with both microglial and astrocytic activations. Selective activation of CB2 receptor is associated with neuronal survival and inhibition of the reactive gliosis.

 • Cerebrovaskulární a neuronální dysfunkce vedoucí k progresivní ztrátě kognitivních funkcí

 • Tau protein a extracelulární amyloidové plaky, jejich základní součástí je peptid amyloid β (Aβ). Aβ (38–43 AK) je to vedlejší proteolytický produkt amyloidového prekurzorového proteinu (APP) tvořeného následným štěpením β-sekretázou a γ-sekretázou

 • Oligomeric Aβ druhy (nejmenší jsou dimery) jsou nejvíce synaptotoxické.

 • Časný začátek AD (<1%) je způsoben mutacemi v APP, presenilinu 1 (PSEN1) nebo presenilinu 2 (PSEN2), které vedou ke zvýšené tvorbě APP.


Neurodegenerativn nemoci

MYOCD a SRF hypotéza arteriální patofyziologie u AD. Vysoké hladiny SRF-MYOCD

V AD VSMC připsívák hypoperfúzimozku u AD (bílá cesta)zvýšenou expresí kontraktilních proteinů (=„ smooth muscle (SM) α-actin, calponin, a myosin heavy chain (MHC) a zvýšeby increasing the expression of genes that regulate calcium homeostasis. This leads to arterial hypercontractility, reduced resting cerebral blood flow (CBF) and attenuated CBF responses to brain activation, which ultimately creates a chronic hypoperfusion state. Furthermore, SRF-MYOCD potentiate CAA and focal brain Aβ accumulation (yellow pathway) via CArG-box dependent activation of SREBP2, which acts as transcriptional suppressor of LRP, a key Aβ clearance receptor


Neurodegenerativn nemoci

neurofibrillary tangles Vysoké hladiny SRF-MYOCD

 • ER – endoplasmic reticulum; GA – Golgiho aparát


Neurodegenerativn nemoci
ALS Vysoké hladiny SRF-MYOCD

 • Amyotrofická laterální skleróza

 • Progresivní, fatální onemocnění se selektivní ztrátou horních i dolních motoneuronů

 • Končetinová a obličejová motorická slabost, atrofie, spasticita, smrt.

 • Prevalence 4–6 na 100000 osob.

 • Sporadická (sALS)

 • Familiární forma (fALS).

 • Mutace v genu pro Cu/Zn SOD1..

 • Výskledek komplexní neurotoxické kaskády, která zahrnuje abnormální agregaci proteinů, dysfunkci proteosomu, defekty axonálního transportu, oxidativní poškození, mitochondriální defekty, poruchy homeostázy kalcia, aktivaci apoptozy.


Sclerosis multiplex
Sclerosis multiplex Vysoké hladiny SRF-MYOCD

 • Nejčastější zánětlivé onemocnění CNS

 • Přítomnost fokálních T buněk, makrofágových infiltrátů, demyelinizace a axonální ztráta.

 • Dvě základní formy:

 • Relabující remitentní, 90%, hlavně ženy (2:1)

 • Primární progresivní.

 • CD4+ autoreaktivní T buňky.

 • HLA-DR15 haplotyp u Kavkazanů (DRB1   1501, DRB5   0101, DQA1   0102, DQB1   0602) nese nejsilnější genetické riziko.


Neurodegenerativn nemoci

Current understanding of the pathogenesis of MS and potential therapeutic targets. Neuroinflammation has been classically described as the starting point in the pathology of MS. Myelin-specific T cells are believed to orchestrate the autoimmune attack that leads to oligodendrocyte damage and demyelination. Another hallmark of MS, however, is neuronal damage involving both axonal and neuronal loss. Demyelination, axonal transection, and neuronal loss are partly mediated by inflammation but might also occur independently of inflammatory activity. This current understanding of MS pathology impacts directly on therapy development. Ideally, patients need therapies that target both the process of inflammation and the process of neurodegeneration.


D kuji v m za pozornost
Děkuji vám za pozornost potential therapeutic targets. Neuroinflammation has been classically described as the starting point in the pathology of MS. Myelin-specific T cells are believed to orchestrate the autoimmune attack that leads to oligodendrocyte damage and demyelination. Another hallmark of MS, however, is neuronal damage involving both axonal and neuronal loss. Demyelination, axonal transection, and neuronal loss are partly mediated by inflammation but might also occur independently of inflammatory activity. This current understanding of MS pathology impacts directly on therapy development. Ideally, patients need therapies that target both the process of inflammation and the process of neurodegeneration.