moodle l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט - טק , במודל ( Moodle ) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות ה PowerPoint Presentation
Download Presentation
פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט - טק , במודל ( Moodle ) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות ה

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט - טק , במודל ( Moodle ) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות ה - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט - טק , במודל ( Moodle ) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים . ד"ר מרסל פרייליך ד"ר שולמית קוצר ד"ר יוסי אלרן ד"ר זהבה שרץ. כנס מיט"ל, יוני 2011. רקע תאורטי.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט - טק , במודל ( Moodle ) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות ה' - khuong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
moodle
פיתוח סביבת למידה מתוקשבת מו"ט-טק, במודל (Moodle) המשלבת מיומנויות למידה ותכנים במדע וטכנולוגיה לחטיבות הביניים

ד"ר מרסל פרייליך

ד"ר שולמית קוצר

ד"ר יוסי אלרן

ד"ר זהבה שרץ

כנס מיט"ל, יוני 2011

slide2
רקע תאורטי
 • שימוש מוגבר בטכנולוגיות האינטרנט מהווה בסיס למהפכת הלמידה המתוקשבת (Galagan, 2000).
 • הידע והמיומנויות הנדרשים מבוגרי מערכת החינוך במאה ה 21 מזוהים כ"פדגוגיה חדשנית": חשיבה יצירתית, ביקורתית, פתרון בעיות, אוריינות טכנולוגית תקשוב (וידיסלבסקי, 2009).
 • שימוש באמצעים ויזואליים מגוונים דיגיטליים מסייעים בהמחשת תופעות במדע ובהגברת ההבנה בנושאים מורכבים ומופשטים (עשת והמר, 2006 Nachmias & Tuvi, 2001; Linn, 2003; Frailich, Kesner & Hofstein, 2009)
 • מערכת המודל מאפשרת למידה פעילה ואינטראקטיבית כמו גם למידה רב-חושית באמצעות המולטימדיה (Martin-Blas & Serrano-Fernandez, 2009).
 • מערכת מודל מאפשרת למידה בגישה קונסטרוקטיביסטית.
slide3
מטרות פיתוח סביבת מו"ט-טק

שימוש מושכל בטכנולוגיות תקשוב מתקדמות לקידום הוראה ולמידה במדע וטכנולוגיה בחט"ב.

פיתוח סביבת הוראה ולמידה מבוססת תקשוב, הכוללת מערך פעילויות למידה והוראה המשלבות מיומנויות ותכנים במדע וטכנולוגיה.

סביבת למידה תומכת במיומנויות המאה 21.

סביבת למידה המשלבת מאפיינים מחיי היום יום של התלמיד.

התייחסות לשונות תלמידים.

modular object oriented dynamic learning environment
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment
 • מערכת לניהול למידה, מערכת הכוללת כלים לבנייה, עיצוב, ארגון וניהול של קורסים/שיעורים.
 • בנייה של קורסים ברמות תקשוב שונות בהתאם למשתמש/ ללומד.
 • מגוון של פעילויות אינטראקטיביות.
 • מגוון כלי הערכה.
 • מגוון כלי תקשורת.
slide5
יחידה 1: תהליך החקר המדעי בנושא חומרים

מיומנויות

 • שאלת שאלות
 • החקר המדעי

תכנים

 • היבטים מאקרוסקופיים ומיקרוסקופיים במבנה החומר, דגש על תהליך המסה במים.
 • זיהוי מים על פי תכונות, מים ממקורות שונים.
 • תהליך החקר המדעי וזיהוי שלביו השונים.
slide6
יחידה 2: טיעון והסבר במדע בנושא חומרים ואינטראקציה וכוחות

מיומנויות

 • הטיעון המדעי
 • ההסבר המדעי

תכנים

 • תכונות חומרים
 • מודל חלקיקי של החומר
 • אינטראקציה וכוחות
slide7
יחידה 3: מיומנויות חקר בנושא מאפייני חיים והצרכים לקיום חיים

מיומנויות

 • זיהוי גורמי סביבה
 • זיהוי משתנים
 • גורם משפיע ומושפע
 • בידוד משתנים

תכנים

 • מאפייני חיים
 • צרכים לקיום החיים ברמת הפרט וברמת המערכת
 • יחסי גומלין בין גורמים ביוטיםוא-ביוטים
slide8
סביבת מו"ט-טק כוללת
 • הדמיות, אנימציות, משחקים ממוחשבים וסרטונים מדעיים בנושאי לימוד נבחרים.
 • פעילויות אינטראקטיביות: מיומנויות חשיבה ולמידה ותכנים.
 • משוב מיידי לתלמיד.
 • מערכת לניהול למידה, מעקב למורה על כל התלמידים

(Learning Management System, LMS).

 • גמישות: התאמת הפעילויות לצורכי המורים ולתלמידיהם, בהתאם לתשתית הטכנולוגית.
slide9

סרטונים

תכנים

מיומנויות

סימולציות

פעילויות אינטראקטיביות

משחקים

סביבת מו"ט-טק
slide10
יישום והערכה, יחידה 1
 • מיומנויות: "שאלת שאלות" ו"חקר מדעי".
 • תכנים: מדעי החומר בנושא המים.
 • השתלמות מורים.
 • הפעלה בשלוש כתות: N=57 תלמידים.
 • עבודה יחידנית מול מחשב אישי, או בזוגות.
 • צפייה בהדמיות, סרטונים, וביצוע פעילויות אינטראקטיביות בסביבת מו"ט-טק.
 • המורים: הנחו וסייעו לתלמידים בהתאם לצורך.
slide11
הערכה

מטרת השאלון: לבחון את עמדות התלמידים כלפי מימדי למידה שונים בסביבת מו"ט-טק: הבנה, עניין והנאה.

השאלון כלל:

 • שאלות סגורות המבוססות על סקלת Likert בסולם הערכה 1-4.
 • שאלות על היישומים הממוחשבים: הדמיות סרטונים וכדומה.
 • שאלות על הפעילויות הנלוות ליישומים הממוחשבים.
 • שאלות פתוחות.
slide13
ניתוח ממצאים כמותיים
 • עמדות רוב התלמידים חיוביות כלפי היישומים הממוחשבים וכלפי הפעילויות הלימודיות כאחד.
 • שני המרכיבים גם יחד השפיעו על הבנת החומר ויצרו הנאה ועניין בלמידה אצל רוב התלמידים.
slide14
ממצאי המשוב הפתוח
 • 82% מהתלמידים ענו על משוב פתוח.
 • תשובות התלמידים נבדקו וסווגו לקטגוריות בשיטת שקדי (2003).
 • רוב התלמידים (89%) הביעו עמדות חיוביות אשר תמכו בממצאים הכמותיים.
 • 11% מהתלמידים הציגו עמדות לא חיוביות.
slide16
ממצאי ראיונות המורים לאחר ההפעלה
 • המערכת מאפשרת למורה להתבונן מקרוב על תהליך הלמידה.
 • סביבת מו"ט-טק הגבירה את רמת המעורבות והעניין אצל התלמידים.
 • בלמידה עם המערכת יש אווירה של למידה פעילה וחווייתית.
 • ההדמיות ענו על מחסור באמצעי המחשה הקיימים.
 • פעילויות מובנות אפשרו התקדמות הדרגתית בהתאם לרמת התלמידים.
 • כל אלו תרמו להבנת החומר אצל התלמידים.
slide18
סיכום ומסקנות
 • מרבית התלמידים סבורים שסביבת הלימוד מעניינת ותורמת להבנה וללמידה.
 • החומרים המתוקשבים מעודדים את מעורבות התלמיד בלמידה.
 • הסביבה מזמינה למידה פעילה וחווייתית.
 • סביבת מו"ט-טק מסייעת למורים בהוראה.
 • הסביבה מאפשרת תמיכה ומעקב על ידי המורה.
slide19
מגבלות הסביבה והצעות לשיפור
 • להוסיף פעילויות מאתגרות לתלמידים מצטיינים. שופר ומיושם בכל היחידות.
 • עבודה בשני חלונות מסורבלת. שופר על ידי הכנסת היישום לאותו חלון עבודה.
 • חוסר אפשרות לכתוב בטבלה (מגבלה של ה Moodle). שופר.
 • עיצוב הסביבה והתאמתה ל- web3.
 • לפשט פעילויות מסורבלות כגון סיעור מוחות. נמצא בעבודה.
 • "שפת" ה Moodle שופרה, שימוש במונחים המקובלים יותר בשפה העברית ומוכרים לתלמידים.
slide20
שיפורים נוספים בסביבה
 • תמונות מהיישומונים שובצו בפעילויות.
 • סרטונים על ניסויים שקשה או לא ניתן לבצע בבית הספר.
 • הוספת כתוביות לסרטונים.
 • שיבוץ הסרטונים ליוטיוב של דוידסון והטמעתם (embed) בסביבה ללא תלות בתוכנת עזר.
 • שיפור משוב התלמיד.
 • הרחבת מגוון השאלות.
slide21
תודות
 • ייעוץ אקדמי: ד"ר זהבה שרץ, המחלקה להוראת המדעים, מכון ויצמן למדע.
 • יחידת יט"ב (היחידה לטכנולוגיה בחינוך): ד"ר יוסי אלרן, ד"ר שולי קוצר.
 • מורות מפתחות: טלי שפירא, סטפני ביסמוט, יפית דהן-עמיחי, אילנה שיינין.
 • יחידת התמד"ע (התפתחות מקצועית מורי מדע): ד"ר איילת ויצמן.
 • תוכנית כתו"ם: זהבה אפל.
 • צוות טכני: איציק ראובן, ארז מלניק מחלקת צילום, מכון ויצמן למדע.

נורית בר-יוסף, תכנות. נטלי קוריץ, סימולציות (יט"ב)