Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Panitikan ay parte na sa ating mga Pilipino, isa na rito ang Maikling Kwento. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Panitikan ay parte na sa ating mga Pilipino, isa na rito ang Maikling Kwento.

Panitikan ay parte na sa ating mga Pilipino, isa na rito ang Maikling Kwento.

1671 Views Download Presentation
Download Presentation

Panitikan ay parte na sa ating mga Pilipino, isa na rito ang Maikling Kwento.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Maikling kwento Panitikan ay parte na sa ating mga Pilipino, isa na rito ang Maikling Kwento. Maraming Ama ng maikling kwento pero ang kinikilala sa lahat, ay si Edgar Allan Poe. Para sa ibang impormasyon I click lang ito........ http://tl.answers.com/Q/Sino-sinu_ang_mga_ama_ng_maikling_kuwento

 2. Ano nga ba ang maikling kwento,o ano ang mga iba’t ibang uri ng maikling kwento ? Masayang pagdating sa ating talakayan ngayon, alam ko nagdala kayo ng Komiks na pwedeng gamitin natin ngayon sa ating talakayan......

 3. May Siyam na Uri ng maikling kwento kwento ng tauhan kwentong bayan http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kwento_ng_tauhan kwento ng katutubong kulay http://tl.wikipedia.org/wiki/Kuwentong-bayan http://zabafofyge.xlx.pl/halimbawa-ng-kwentong-katutubong-kulay.php kwento ng kababalaghan kwento ng madulang pangyayari kwento ng katatakutan http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_ibig_sabihin_ng_kwentong_kababalaghan http://wiki.answers.com/Q/What_is_kwento_ng_madulang_pangyayari http://tl.answers.com/Q/Kahulugan_ng_katatakutan

 4. Sa Pagpapatuloy kwento ng sikolohiko kwento ng katatawanan http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_ibig_sabihin_ng_kwentong_sikolohiko http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kwento_ng_katatawanan kwento ng pakikipagsapalaran http://tl.answers.com/Q/Ano_ang_kahulugan_ng_pakikipagsapalaran Para sa ibang impormasyon i click lang ito: http://tl.answers.com/Q/Anu-ano_ang_mga_uri_ng_maikling_kwentong_tagalog

 5. MaiklingKwento ay kwento o salaysay na nag-iiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mambabasa ay kwento o salaysay na nag-iiwan ng isang impresyon o kakintalan sa mambabasa http://tl.wikipedia.org/wiki/Tuluyan Para sa ibang impormasyon I click lang ang mga ito: http://tl.answers.com/Q/Mga_uri_ng_panitikan_at_halimbawa_ng_panitikan http://www.takdangaralin.com/filipino/panitikan/panitikang-pilipino-ang-panitikan-at-mga-uri-nito/

 6. Isa samgaHalimbawangMaiklingKwento ay MabangisnaLungsod

 7. MabangisnaLungsod Nanalo ang kanyang kwento sa Palanca Award at nagkamit ng pangatlong gantimpala . Isinulat sa isa sa mga magagaling na manunulat ng Pilipinas na si Efren Abueg Para sa ibang impormasyon http://en.wikipedia.org/wiki/1961_Palanca_Awards

 8. Sa isang Lugar ng QuiapoUmiikot ang buong kwento ng Mabangis na Lungsod.....

 9. Si Adong, isa sa mga pulubing nakaabang sa may labasan ng Simbahan ng Quiapo maghapon siyang namamalimos at araw araw niya ito ginagawa ngunit sa kasamaang-palad ay hindi pa nakakalimos ng sapat na halaga upang mapunan kahit ang pangangailangan ng kanyang sikmura. Tinuturi ni Adong ang simbahan na kanyang buhay,dahil dito siya kumukuha ng kanyang pagkain sa araw araw May tatlong Tauhan sa Kwentong ito: Adong

 10. Nilalakad lamang niya kung pupunta siya sa Quiapo. Siya ay wala ng pamilya wala na siyang mga magulang mag-isa niyang binuhay ang kanyang sarili, at siya ay mabait na bata .

 11. AlingEbeng Kagaya din siya ni Adong lagi mong makikita sa gilid ng simbahan ngunit ang pinagkaiba lang, siya ay hindi nanlilimos ang hanapbuhay niya ay pagtitinda ng kung ano ano sa loob ng Quiapo MabaitsiyakayAdong

 12. Lagi niyang itong tinutulungan,siya rin ang nagbibigay ng hudyat kay Adong kung papunta na si Bruno sa kanyang kinalalagyan Hanggangisangaraw ay biglangdumatingsi Bruno parakuninang parte nitongtigpipisosalahatngnagtitinda at namamalimossa may simbahan.

 13. Bruno Siya naman ay isang tambay, walang ibang pinagkakaabalahan kundi kunin ang pera ng mga taong nanlilimos sa gilid ng simbahan,wala siyang ibang alam na trabaho kundi ang mang abala sa mga taong nagsisikap para merong makain.

 14. NagpasyasiAdongnaumalis at magtagongunitnasundansiyani Bruno . NagpupumiglassiAdongngunitbakalangmgakamayni Bruno at naramdamannalamangniyaangmalulupitnapaladni Bruno. Natuligsiya. Nahilo. At pagkaraanngilangsandali, hindinaniyanaramdamanangkabangisansakapayapaangbiglangkumandongsakanya.

 15. Angmgasumusunod ay short film ngmabangisnalungsod. (i-click lamangitoupangmapanuod) • http://www.youtube.com/watch?v=9dBvJqKvpdg • http://www.youtube.com/watch?v=9cQ5Dzeh2s4 • http://www.youtube.com/watch?v=BeN9t_fzjGs

 16. Talasanggunian http://tl.answers.com/Q/Anu-ano_ang_mga_uri_ng_maikling_kwentong_tagalog http://tl.answers.com/Q/Mga_uri_ng_panitikan_at_halimbawa_ng_panitikan http://k12filipino.files.wordpress.com/2012/05/gabay-sa-guro_baitang-7_ikalawang-markahan_042712.pdf