savremen e tr i ne privrede n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
SAVREMEN E TRŽIŠNE PRIVREDE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

SAVREMEN E TRŽIŠNE PRIVREDE - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

SAVREMEN E TRŽIŠNE PRIVREDE. TIPOVI I MODELI. O čemu govorimo kada govorimo o tržišnoj privredi. Tranzicija: prelaz u tržišnu privredu U kakvu tržišnu privredu – da li su sve iste ? Šta odlikuje tržišnu privredu ? Različiti modeli i t i povi Različito vreme nastanka (i preko 250 g.)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SAVREMEN E TRŽIŠNE PRIVREDE' - kevyn-cobb


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
o emu govorimo kada govorimo o tr i noj privredi
O čemu govorimo kada govorimo o tržišnoj privredi
 • Tranzicija: prelaz u tržišnu privredu
 • U kakvu tržišnu privredu – da li su sve iste ?
 • Šta odlikuje tržišnu privredu ?
 • Različiti modeli i tipovi
 • Različito vreme nastanka (i preko 250 g.)
 • Različite promene tokom vremena
 • Različite socijalne vrednosti
 • U osnovi: TRI TIPA

SOCIJALNI,

POTROŠAČKI I

ADMINSTRATIVNO USMERAVANI

socijalni tip s
SOCIJALNI TIP (S)

Karakterističan za evropske zemlje

Posebno – Nemačka, Švedska (nešto manje)

Naziv po jakoj socijalnoj infrastrukturi koju podržava država

karakteritike s tipa
KARAKTERITIKE S TIPA
 • jaka socijalna infrastruktura
 • dominiratržišni mehanizam i konkurencija
 • privatna svojina– osnovni svojinskioblik
 • državna odgovornost za važne socijalne funkcije:
  • zdravstvena zaštita,
  • deo obrazovanja,
  • pravo na korektno stambeno rešenje (nekad i neke subvencije),
  • zaposlenost, programi protiv nezaposlenosti itd.
 • ne retko se država angažuje i naizgradnji i modernizacijiinfrastrukturnih objekata kao i nazaštiti okoline
slide5
IPAK...
 • Model zadržava osnovne odlike tržišnog i konkurentskog okruženja
 • Socijalne funkcije – ne derogiraju te elemente
 • Monetarna i fiskalna politika uravnotežene
 • Liberalni tretman spoljno-ekonomskih odnosa podržava konkurenciju (i pojačava domaću)
 • Osnova – privatna svojina uz državnu (javni sektor; mešovita privreda)
 • Specifičnost Švedske (60% GDP redistribuirano)
 • Socijalizam, tržišni socijalizam i veličina GDP p.c.
va no
VAŽNO:
 • Visok nivo socijalne funkcije države postignut na visokom nivou razvoja
 • Prethodi period štednje i odricanja u potrošnji
 • Slučaj Nemačke: 1950-55 rast 57% uz nezaposlenost od preko 1 mil. ljudi i ...
 • ...monetarne reforme 1949-50 i štednja 50-ih
 • Sačuvani podsticaju privatne svojine
 • Iskustvo za tranziciju
potro a ki tip p
POTROŠAČKI TIP (P)
 • Karakteriše privredu SAD
 • Minimalna uloga države (destimuliše se)
 • Regulacija samo u odnosu na potrošače i njihovu zaštitu
 • Kriterijum efikasnosti regulacije → korist za potrošača (a ne proizvođača)
karakteristike p tipa
Osnovni razvojni mehanizam → tržišno prilagođavanje

Preduzetništvo kao društvena vrednost

Prioritet potrošnje nad štednjom – “potrošačko društvo”

POSLEDICE

Nesaglasnost dugoročnih i kratkoročnih ciljeva

Nerazvijenost socijalne infrastrikture

Budžetski deficit

REŠENJE

Visoka mobilnost faktora i

razvijenost faktorskih tržišta (kapitala i rada)

KARAKTERISTIKE P TIPA
administrativno usmeravani tip au
ADMINISTRATIVNO USMERAVANI TIP (AU)
 • Karakterističan za Japan i “pacifičke tigrove”
 • Jaka uloga države
 • Zaštita proizvođača
 • Ali kakva?
 • Trajno podizanje efikasnosti i konkurentnosti
karakteristike au tipa
KARAKTERISTIKE AU TIPA
 • Državna zaštita van klasičnog protekcionističkog modela
 • Jaka domaća konkurencija
 • Pritisak na brzo postizanje konkurentnosti na međunarodnom tržištu
 • Povezivanje modela sa tradicijom:
 • Slaba mobilnost faktora rada → vernost
 • Rad: prticipacija i bonusi
 • Interna mobilnost rada – promena posla
karakteristike au tipa1
KARAKTERISTIKE AU TIPA
 • Još jedna veza sa tradicijom:
 • Štednja ali i...
 • ... jak podsticaj štednji = povećani kreditni potencijal (za investicije) uz...
 • ... nedovoljno razvijeno finansijsko tržište zbog:
 • Vremena u kome se dešava (50-60-e godine)
 • Plitkost tržišta
 • Važno iskustvo za tranziciju
zajedni ke karakteristike 1
VLADAVINA ZAKONA

Prekid selektivnosti i voluntarizma

Snažna finansijska disciplina

REZULTAT:

Poštovanje SVOJINE

UGOVORA

PRIVATNA SVOJINA

Dominantna

Ne nužno individualna

Institucionalna

Mehanizmi i podsticaji privatnosvojinski

Ograničenja svojinskih prava

Tržišni neuspesi - državna

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE (1)
zajedni ke karakteristike 2
3. KONKURENCIJA

Ključni element

Svojina i konkurencija

Mala zemlja i zaštita

Otvaranje

Privlačenje stranih investitora

4. ZDRAV NOVAC

Monetarna i fiskalna politika

Podsticaj štednji

Konvertibilnost i međunarodne veze

Uvoz, izvoz i repatrijacija profita

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE (2)
zajedni ke karakteristike 3
5. PODSTICAJ DOMAĆOJ ŠTEDNJI

Krediti – povraćaj

Donacije – ograničene

Štednja – dugoročnost

Sistem finansijskog posredovanja

Banke, fondovi, tržište – primer SAD

6. EFIKASAN PORESKI SISTEM

Stabilnost i transparentnost

Nediskriminatornost

Granica fiskalnog zahvatanja

Ispod 50%

Preko = ograničenje za efikasnost

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE (3)
zajedni ke karakteristike 4
7. INFRASTRUKTURA i OKRUŽENJE

Komunikacije i saobraćaj

Socijalna (uređena)

Zdravo prirodno okruženje

Mogućnost profesionalnog ostvarenja

ŠTA ODABRATI ?

Saglasnost sa tradicijom

Sa nasleđem

Sa očekivanjima

Mogućnost: EU model sa elementima AU ali strogo limitiranim

ZAJEDNIČKE KARAKTERISTIKE (4)
ad