Ured za udruge vlade republike hrvatske
Download
1 / 20

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Prioritetna os 5. – JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BOLJE UPRAVLJANJE Mjera 5.2. – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj. Prijedlozi projekata – IPA 2012./2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske' - kevork


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ured za udruge vlade republike hrvatske

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Prioritetna os 5. – JAČANJE ULOGE CIVILNOG DRUŠTVA ZA BOLJE UPRAVLJANJEMjera 5.2. – Jačanje uloge organizacija civilnog društva za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj


Prijedlozi projekata ipa 2012 2013
Prijedlozi projekata – IPA 2012./2013.

 • Jačanjeregionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

 • Podrška programima organizacija civilnog društva u području zagovaranja i motivacije za socijalno isključene skupine

 • Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije


Ja anje regionalnih i lokalnih struktura za podr ku razvoju civilnog dru tva
Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

 • Sredstva: 600.000 €Cilj: Proširiti područje djelovanja regionalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva te jačati sudjelovanje građana i OCD-a u lokalnim zajednicama.

 • Objava natječaja: 4. kvartal 2012. godine


Ja anje regionalnih i lokalnih struktura za podr ku razvoju civilnog dru tva1
Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

 • jačanje postojećih iuspostava novihlokalnih struktura i drugi institucionaliziranih modela suradnje JLPS i OCD

 • uvođenje inovativnih alata i modela sudjelovanja građana i OCD kojima se unaprjeđuje uključivost, dostupnost, održivost i sigurnost zajednica

 • jačanje kapaciteta OCD-a za kvalitetno sudjelovanje u procesu donošenja i provedbi lokalnih javnih politika u svim sektorima

 • analiza potreba, definiranje prioriteta, praćenje i evaluacija programa i prilagodba intervencija u lokalnoj zajednici

 • poboljšanje transparentnog i participativnog donošenja lokalnih proračuna


Ja anje regionalnih i lokalnih struktura za podr ku razvoju civilnog dru tva2
Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnog društva

 • Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade te pravne osobe vjerskih zajednica

 • Potencijalni partneri:

 • -jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška razvoju civilnog društva programima organizacijacivilnogdruštva u područjuzagovaranjaimotivacijezasocijalnoisključeneskupine

 • Sredstva:1.133.530,00€Cilj: Osnažiti kapacitete OCD-a u za zagovaranje politika usmjerenih povećanju zapošljivosti, socijalnog uključivanja i unapređenja kvalitete života građana RH, a posebno socijalno osjetljivih skupina. Objava natječaja: 1. kvartal 2013. godine


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška razvoju civilnog društva programima organizacijacivilnogdruštva u područjuzagovaranjaimotivacijezasocijalnoisključeneskupine

 • izravno zagovaranje prava ranjivih socijalnih skupina

 • sudjelovanje OCD-a u procesima donošenja javnih politika (posebno zapošljavanja i socijalnog uključivanja)

 • kreiranje specijaliziranih web portala, kreativno korištenje medija, javnih skupova, izložbi i radionica koji omogućuju informiranje građana i javne rasprave o politikama zapošljavanja i socijalnog uključivanja

 • razvijanje novih i jačanje postojećih mreža, koalicija i saveza

 • praćenje i analiziranje provedbe javnih politika u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška razvoju civilnog društva programima organizacijacivilnogdruštva u područjuzagovaranjaimotivacijezasocijalnoisključeneskupine

 • Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge

 • Potencijalni partneri:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije

 • Sredstva: 1.000.000 €

 • Cilj: Unaprijediti broj građana Republike Hrvatske koji volontiraju, doprinoseći time unapređenju njihovih prilika za zapošljavanje.

 • Objava natječaja: 2. kvartal 2013. godine


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije

 • razvijanje volonterskih aktivnosti u području pružanja socijalnih usluga

 • organiziranje velikih volonterskih akcija

 • unapređivanje javne svijesti, kapaciteta organizacija i razmjene iskustava o volonterstvu

 • uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volonterstva

 • povećavanje prepoznatljivosti doprinosa volonterstva društveno-ekonomskom razvoju


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Podrška programima organizacija civilnog društva aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije

 • Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge

 • Potencijalni partneri:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Prijedlozi projekata esf 2013
Prijedlozi projekata – u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezijeESF 2013.

 • Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

 • Mikroprojekti za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

 • Sredstva: 2.000.000 €Cilj: Unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje socijalnih usluga.Objava natječaja: 3. kvartal 2013. godine


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

 • unapređenje kapaciteta OCD-a-pružatelja socijalnih usluga kako bi mogli preuzeti veće odgovornosti u pružanju socijalnih usluga od javnih institucija te odgovoriti na rastuće potrebe korisnika socijalnih usluga (socijalno osjetljivih skupina- osoba s invaliditetom, starih, liječenih ovisnika, beskućnika, žrtava obiteljskog nasilja, djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti, dugotrajno nezaposlenih osoba)


Ured za udruge vlade republike hrvatske
Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva koje djeluju u području pružanja socijalnih usluga

 • Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge

 • Potencijalni partneri:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Mikroprojekti za dru tveno ekonomski rast i demokratski razvoj
Mikroprojekti djeluju u području pružanja socijalnih usluga za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

 • Sredstva: 1.000.000 €Cilj: Podupirati rad OCD-a koje djeluju u lokalnim zajednicama za aktivno sudjelovanje u društvenim procesima.Objava natječaja: 3. kvartal 2013. godine


Mikroprojekti za dru tveno ekonomski rast i demokratski razvoj1
Mikroprojekti djeluju u području pružanja socijalnih usluga za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

 • organizacije aktivne u lokalnim zajednicama kojima se unapređuje učinkovit razvoj i provođenje javnih politika na lokalnim razinama te provođenje inicijativa razvoja zajednice čime se doprinosi povećanju zapošljivosti i dobrog upravljanja


Mikroprojekti za dru tveno ekonomski rast i demokratski razvoj2
Mikroprojekti djeluju u području pružanja socijalnih usluga za društveno-ekonomski rast i demokratski razvoj

 • Potencijalni prijavitelji:

 • OCD ili mreže OCD-a koje su registrirane kao udruge, udruge poslodavaca, sindikati, zaklade, pravne osobe vjerskih zajednica te socijalne zadruge

 • Potencijalni partneri:

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove i transnacionalne organizacije, kao i svi tipovi pravnih osoba koji su prihvatljivi potencijalni prijavitelji


Ured za udruge vlade republike hrvatske