pl nli okul gel m
Download
Skip this Video
Download Presentation
PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ. Dündar UYAR İlköğretim Müfettişleri Başkan Yardımcısı. PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ. Okullarımızda bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli eğitime, ancak çağımızın gereği plânlı çalışma sistemi ile ulaşılabilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ' - kevin-roberts


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pl nli okul gel m

PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ

Dündar UYAR

İlköğretim Müfettişleri

Başkan Yardımcısı

slide2
PLÂNLI OKUL GELİŞİMİ
 • Okullarımızda bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikli eğitime, ancak çağımızın gereği plânlı çalışma sistemi ile ulaşılabilir.
 • Sürekli gelişimin gerçekleşmesi için okulda plânlı çalışma sisteminin yerleşmesi ve okul toplumunun bütününün bu gelişim sürecine katılması gerekmektedir.
 • Plânlı Okul Gelişimi’nde Okul Gelişim Süreci Basamakları’nın uygulanması esastır.
slide3
Okul Gelişim Süreci Basamakları, okulun fizikî kaynaklarını ve insan kaynaklarını geliştirerek eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını artırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.
 • Bu süreç, okulda iyi bir plânlama ve koordinasyonun kurulup yerleşmesini gerektirir.
slide4
OKUL GELİŞİM SÜRECİNİN TEMELİNDE YER ALAN VARSAYIMLAR
 • Okul, gelişim süreci sonunda daha etkin bir eğitim kurumu olacaktır,
 • Gerçekleştirilecek bütün çalışmalarda ,sürekli ve plânlı gelişim temel esastır,
 • Okul Gelişim Süreci, okulda karar verici grubun genişlemesini sağlar.En başarılı çalışmalar okul toplumunu oluşturan yöneticiler, öğretmenler, destek personeli, öğrenciler ve velilerin katılımı ve işbirliği ile gerçekleşir,
slide5
(devam)

4. Her öğretim yılı için bir “Okul Gelişim Plânı” hazırlaması ve uygulanması gereklidir.

5. Ulaşılamayan hedefler, daha sonraki plânlama dönemlerinde dikkate alınacaktır,

6. Standartlara ulaşma, bütün okullarda öğrenme ve öğretme için uygun ve sürekli gelişen bir ortam sağlar,

7. Yönetimde ve öğretimde gelişme, nitelikli personele bağlıdır. Bu sebeple okullarda personel gelişimi desteklenir.

slide6
(devam)
 • 8. Okul müdürü, okulda eğitimin niteliğinin artması için ekip çalışmasını destekler,
 • 9. Okulun yönetim, eğitim ve destek hizmetleri veren personeli, okulun amaçlarına ulaşması için, etkili olacak stratejileri uygulamada ekip çalışmalarına katılır.
slide7
Her öğretim yılı için Okul Gelişim Plânı hazırlanır ve uygulanır.
 • Bu plân, OKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİ tarafından, her öğretim yılının başında uygulamaya girecek şekilde hazırlanır.
 • Bu amaçla, plânlama süreci bir önceki öğretim yılının Mart ayı içinde başlayıp ilgili öğretim yılının sonunda sona erer.
 • Süreç sonunda yapılacak değerlendirmede, yapılan çalışmaların okulun gelişimine ne ölçüde katkıda bulunduğu tespit edilir.Sonuçlar, “Okul Gelişim Raporu” ile okul toplumuna sunulur.
i basamak okul gel m y net m ek b n n kurulu u
I.BASAMAKOKUL GELİŞİMİ YÖNETİM EKİBİNİN KURULUŞU
 • OGYE, okul toplumunu temsilen, Plânlı Okul Gelişimi’nden sorumlu bir ekiptir.
 • OGYE, her öğretim yılı içinde Okul Gelişim Plânını hazırlar ve yürütür,
 • OGYE, okul toplumunu temsil eden üyelerden oluşur ve demokratik bir seçimle kurulur.
 • Bu amaçla düzenlenecek seçimler, bir önceki öğretim yılının Mart ayında yapılır.
ogye yeler
OGYE ÜYELERİ
 • Okul müdürü,
 • Projeden sorumlu müdür yardımcısı,
 • Öğretmen (ikiden az olmaz, I. ve II. kademe temsilcileri bulunur)
 • Rehber öğretmen,
 • En az bir destek personeli,
 • Veli ( ikiden az olmaz)
 • Öğrenci ( ikiden az olmaz)
 • Bir Okul Koruma Derneği temsilcisi,
 • Bir Okul Aile Birliği temsilcisi,
 • Okul Aile Birliği sınıflar temsilcisi
slide10
OGYE - devam

11.Sivil toplum örgütlerinden seçilen bir temsilci(çalışmaların belirli bölümlerine katılır)

12.Muhtar(çalışmaların belirli bölümlerine katılır)

13. Okulun bulunduğu mahallede bulunan Sanayi/Ticaret Odalarının birer temsilcisi (çalışmaların belirli bölümlerine katılır.)

okul m d r n n g revler
OKUL MÜDÜRÜNÜN GÖREVLERİ
 • Okul gelişiminin sürekliliğinden sorumludur.
 • Plânlı Okul Gelişimi için gerekli plânlama, organizasyon ve görevlendirmeleri yapar,
 • İlgili bakanlık birimleri ile koordinasyonu sağlar,
 • Okul-üniversite işbirliğini sağlar,
 • Okul personelinin meslekî gelişimini destekler.
projeden sorumlu m d r yardimcisi
PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI
 • Plânlı okul gelişiminde yönetim kadrosunu temsil eder. Süreçte, okul içi koordinasyon ve organizasyondan sorumludur.
 • OGYE’nin toplantılarını düzenler, üyeleri toplantıya çağırır ve toplantılarda kullanılacak her türlü dokümanın çoğaltılması ve dağıtımını yapar,
 • Okul müdürünün katılmadığı OGYE toplantılarına başkanlık yapar,
slide13
Projeden sorumlu müdür yardımcısı-devam
 • Çalışma gruplarının kurulması için ön hazırlık yapar, çalışma guruplarının çalışmalarını izler,
 • Okul gelişimi ile ilgili gelişmelerden okul toplumunu haberdar eder,
 • Okul personelinin meslekî gelişimi için onların hizmet-içi eğitim ihtiyacını belirler ve okul personelinin katılımını sağlar.
slide14
NOT : Okul Aile Birliği Sınıflar Temsilcisi, Sivil Toplum örgütlerinden seçilen temsilci, Mahalle Muhtarı ve Sanayi/Ticaret Odaları temsilcileri,

Okul Gelişim Süreci Basamaklarının, gelişim hedeflerinin belirlenmesi, kaynakların kullanımında önceliklerin belirlenmesi, gelişim hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığının değerlendirilmesi gibi çalışmalara gözlemci olarak katılırlar, fikir belirtirler ve kararların alınmasında oy kullanırlar.

II. Basamak : Gelişim hedeflerinin belirlenmesi,

IV. Basamak : Önceliklerin belirlenmesi,

VII. Basamak : Biçimlendirici değerlendirme

X. Basamak : Son Değerlendirme

slide16
Stratejik plân okula kimlik kazandırır.
 • Okullar, çevre şartları ve değişen öğrenci ihtiyaçlarından dolayı farklılık gösterirler,
 • Buna rağmen gelişim hedefleri, Millî EğitiminGenel Amaçlarına ters düşmez ve okuldaki eğitim-öğretimin kalitesinin ve öğrenci başarısının artışına yönelik olması gereklidir.
 • Okulun Gelişim Plânı hazırlanmadan önce, Okulun Stratejik planı hazırlanmalıdır.
 • Stratejik plân içinde, okulun ilkeleri, değerleri, yargıları, misyonu ve vizyonu bulunur.
iii basamak ht ya anal z
III.BASAMAKİHTİYAÇ ANALİZİ
 • İhtiyaç Analizi, gelişim hedeflerine ulaşabilmek için, okullarda yapılması gerekli çalışmaları belirlemek amacıyla yapılır.
 • İhtiyaç Analizi Anket Formu,
 • Görüşme Formları’nın uygulanıp değerlendirilmesi ile yapılacak çalışmaların belirlenmesi basamağıdır.
slide18
İHTİYAÇ ANALİZİ ANKET FORMLARININ KİMLERE VE NE KADAR KİŞİYE UYGULANAĞICI
 • ilköğretim okullarında :
 • Bütün yöneticiler
 • Bütün öğretmenler
 • Bütün destek personel
 • Rast gele seçilen 50 veli
 • Rast gele seçilen 5, 6, 7. Sınıf öğrencilerinden 50’şer kişi ( toplam 150 kişi )
slide19
IV. BASAMAK

ÖNCELİKLERİN BELİRLENMESİ ve ÇALIŞMA GRUPLARININ KURULMASI

 • Fizikî ve insan kaynaklarının verimli kullanılması gereklidir.
 • İhtiyaç analizi ile belirlenen okulun gelişimine en fazla katkıda bulunacak önceliklerin belirlenmesi ve sınırlı kaynakların bunlara ayrılması sağlanmalıdır.
slide20
IV. Basamak - devam
 • İhtiyaç olarak belirlenmiş, ancak kaynakların yetersizliği sebebiyle öncelikli konular arasına alınamamış olan ihtiyaçlar, göz ardı edilmeden daha sonraki öğretim yıllarının gelişim plânlarında dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir.
 • Çalışma alanları belirlendikten sonra belirlenen konuların her biri için ayrı bir çalışma grubu kurulacaktır. Çalışma gruplarının kuruluşunda grup üyelerinin kimlerden oluşacağı ve üyelerin sayısı çalışma özelliklerine göre belirlenecektir. Dinamik olması için gruplar 3-5 kişilik olmalıdır.
v basamak ali ma pl nlarinin hazirlanmasi
V. BASAMAKÇALIŞMA PLÂNLARININ HAZIRLANMASI
 • Her çalışma grubu ayrı bir “Çalışma Plânı” hazırlar.
 • Çalışma plânları, gerçekleştirilecek çalışmalar için sistematik bir plânlamayı ve plânlamaya yönelik organizasyonu sağlamada etkili olacaktır,
 • Hazırlanan çalışma plânları, Okul Gelişim Plânı hazırlanması için OGYE’ye verilecek, ancak plânlanan çalışmalar, çalışma grupları tarafından uygulanacaktır.
vi basamak yillik okul gel m pl ninin hazirlanmasi
VI. BASAMAKYILLIK OKUL GELİŞİM PLÂNININ HAZIRLANMASI
 • Okul Gelişim Plânı uygulanacağı öğretim yılı başında hazır olmalıdır.
 • Tüm sorumluluk OGYE’ye aittir.
 • Okul Gelişim Plânı, bir uygulama plânıdır.
 • Yapılacak çalışmaların hangi tarihte başlayıp hangi tarihte tamamlanacağını gösterir.
 • Tamamlandıktan sonra büyütülüp çoğaltılarak herkesin göreceği yere asılır.
slide23
VI.BASAMAK - devam
 • Müdür odası, Projeden sorumlu müdür yardımcısı odası, öğretmenler odası ile öğrenci ve velilerin görebileceği yere asılması uygun olur.
 • Ayrıca, gelişim plânının özel gündemli öğretmenler kurulunda öğretmenlerin görüşüne, özel amaçlı veli toplantısında da velilerin görüşüne sunulması gerekir,
 • Yapılacak tanıtım çalışmaları sonucunda oluşturulacak metinler(dergi, bülten) bastırılarak diğer okullara gönderilip okullar arasında görüş alış verişi sağlanabilir.
vii basamak yillik okul gel m pl ninin uygulanmasi
VII. BASAMAKYILLIK OKUL GELİŞİM PLÂNININ UYGULANMASI
 • Uygulama, çalışma grupları tarafından gerçekleştirilir,
 • Her çalışma grubu, plânlamasını yaptığı çalışmanın uygulamasından sorumludur.
 • OGYE, çalışma gruplarına destek verecektir,
 • Ayrıca, çalışma grupları ve okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlayacaktır.
viii basamak b mlend r c de erlend rme ve d zeltme
VIII.BASAMAKBİÇİMLENDİRİCİ DEĞERLENDİRME ve DÜZELTME
 • İlk değerlendirme OGYE tarafından I.dönemin sonunda yapılır,
 • Değerlendirmede, plânın aksayan yönleri tespit edilerek ihtiyaç duyulan eklemeler veya çıkarmalar yapılacaktır,
 • Biçimlendirici değerlendirme sonuçları esas alınarak Okul Gelişim Plânı üzerinde gerekli düzeltmeler OGYE tarafından yapılacaktır.
ix basamak d zelt lm okul gel m pl ni nin uygulanmasi
IX. BASAMAKDÜZELTİLMİŞ OKUL GELİŞİM PLÂNI’NIN UYGULANMASI

Düzeltilmiş Gelişim Plânının uygulanışı, bir önceki uygulama basamağında olduğu gibi, bu basamakta da çalışma grupları tarafından gerçekleştirilecektir,

Çalışma grubu plânlamasını yaptığı çalışmanın uygulamasından da sorumludur.

x basamak son de erlend rme ve rapor yazimi
X. BASAMAKSON DEĞERLENDİRME ve RAPOR YAZIMI
 • Öğretim yılı sonunda gerçekleştirilen çalışmalar ve bunun eğitim-öğretimin gelişimine katkıları değerlendirilir.
 • Değerlendirme çalışmasını OGYE yapar,
 • OGYE tarafından “Okul Gelişim Raporu” hazırlanır.
ad