daudzdz vok u m ju siltumnotur bas uzlabo anas pas kumi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 138. Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi' - ketan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
daudzdz vok u m ju siltumnotur bas uzlabo anas pas kumi

Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi

Ministru kabineta 2009. gada 10. februāra noteikumi Nr. 138

daudzdz vok u m ju siltumnotur bas uzlabo anas pas kumi1
Daudzdzīvokļu māju siltumnoturībasuzlabošanas pasākumi
 • Mērķis– mājokļu energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu;
 • Aktivitātē pieejamais ERAF finansējums– 44 337 186 latu;
 • Finansējuma saņēmēji– daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki (to pilnvarotā persona);
 • Projektu iesniegumu atlase – līdz brīdim, kamēr aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots;
slide3
Š.g. 5.aprīlī, Ministru kabinetā apstiprinātas izmaiņas ES fondu programmas daudzdzīvokļu māju renovācijai nosacījumos, kas vēl vairāk atvieglo atbalsta saņemšanu un paplašina projektu iesniedzēju loku.
izmai as aktivit tes daudzdz vok u m ju siltumnotur bas uzlabo anas pas kumi pamatnosac jumos
Izmaiņas aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumos

Atvieglotā pieteikšanās devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā :

 • renovācijas darbi dzīvojamajās mājās, kuru būvniecība uzsākta pirms 1993.gada (ieskaitot) un tās  ir nodotas ekspluatācijā līdz 2002.gadam (ieskaitot), bet ne ēkās, kuras iekļautas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā;
 • projekta pieteikumam nav jāpievieno tehniskās apsekošanas atzinums, pilnvarojuma līgums un lokālā būvniecības izmaksu tāme;
 • tipveida daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas būvētas pēc 1957.gada, ir ar vismaz trīs stāviem, kurās ir uzstādīts siltumenerģijas skaitītājs apkurei un kuru vidējais apkures siltumenerģijas patēriņš pēdējos piecos kalendāra gados ir no 105 līdz 165 kWh uz apkurināmās platības kvadrātmetru gadā, varēs neizstrādāt ēkas energoaudita pārskatu;
izmai as aktivit tes daudzdz vok u m ju siltumnotur bas uzlabo anas pas kumi pamatnosac jumos1
Izmaiņas aktivitātes “Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” pamatnosacījumos

saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu, lēmumu par mājas renovāciju dzīvokļu īpašnieki turpmāk varēs pieņemt vairākos veidos:

 • kopsapulcē;
 • ar aptaujas palīdzību;
 • ja visi dzīvokļu īpašnieki balsos par mājas renovāciju, savstarpēji vienojoties.

Gan astotajā, gan devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā iespēja saņemtavansa maksājumu, kas nepārsniedz 20% no pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēra. Lai saņemtu avansa maksājumu finansējuma saņēmējam jāatver norēķinu kontu Valsts kasē.

slide6
Lai uzlabotu gan projektu iesniegumu, gan projektu ietvaros veikto būvdarbu kvalitāti, devītajā projektu iesniegumu atlases kārtā projektu iesniedzējiem kā obligāta tiks noteikta prasība:
 • par projektētāja profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
 • par būvniecības garantijas laika garantijas apdrošināšanu vai būvniecības garantijas laika bankas garantiju;
 • kā arī par būvdarbu būvuzraudzību.

Projekta īstenošanas rezultātā siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc renovācijas nedrīkstēs pārsniegt:

 • 120 kWh/m2 gadā - 1-2 stāvu ēkām vai
 • 100 kWh/m2gadā - 3 un vairāk stāvu ēkām gadā.

Tiks attiecināta tehniskā projekta ekspertīze un būs iespējama nedalāmo elementu atjaunošana (piem., cokola atjaunošana).

sia daugavpils dz vok u un komun l s saimniec bas uz muma dati par renov taj m m j m
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” dati par renovētajām mājām:
sia daugavpils dz vok u un komun l s saimniec bas uz muma dati par renov taj m m j m1
SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma” dati par renovētajām mājām:
slide9
Paldies par uzmanību!

Daugavpils pilsētas domes

Attīstības departamenta Projektu nodaļas

Eksperte projektu jautājumos

Svetlana Krapivina

Tālr./fakss: 654-76064

E-pasta adrese: svetlana.krapivina@daugavpils.lv

DZĪVO SILTĀK!