Friedmanovsk monetarismus
Download
1 / 13

FRIEDMANOVSKÝ MONETARISMUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

FRIEDMANOVSKÝ MONETARISMUS. 1951 - L. Metzner: Bohatství, úspory a úroková míra 1956 - M. Friedman: Studie o kvantitativní teorii peněz 1963 - Monetární historie USA (1867 - 1960) M. Friedman, A. Schwartz(ová)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' FRIEDMANOVSKÝ MONETARISMUS' - kessie-garrett


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Friedmanovsk monetarismus
FRIEDMANOVSKÝ MONETARISMUS

1951 - L. Metzner:

Bohatství, úspory a úroková míra

1956 - M. Friedman:

Studie o kvantitativní teorii peněz

1963 - Monetární historie USA (1867 - 1960)

M. Friedman, A. Schwartz(ová)

- Relativní stabilita rychlosti oběhu peněz a investiční multiplikátor v USA

M. Friedman, D. Meiselman (1897 - 1958)


1968 - M. Friedman: The Role of Monetary Policy

1970 - K. Brunner: The Monetarist Revolution in Monetary Theory

Chicagská škola

 • M. Friedman (Nobelova cena 1976) *1912

  B.S. Becker (Nobelova cena 1992)

 • H. G. Johnson

  K. Bruner

  A. H. Meltzer

 • A. J. Schwartz (ová)


Obecn charakteristika monetarismu
Obecná charakteristika monetarismu

1. Heterogenní proud

2. Makroekonomický přístup

3. Peníze jako aktivum

(„jenom peníze hrají úlohu“)

4. IR = vyčišťující cena na trhu kapitálu

5. W/P … schopnost vyčistit trh práce

6. Neexistuje problém koupěschopné poptávky

7. Stabilita soukromého sektoru

 • efektivní působení trhu

 • hospodářský liberalismus

  8. Existuje propojení reálného a peněžního sektoru

  9. Adaptivní očekávání


10. MS má dominantní vliv na nominální výstup

 • dlouhodobé hledisko

  • primární vliv na cenovou hladinu a ostatní nominální proměnné

 • krátkodobé hledisko

  • primární vliv na reálný výstup a zaměstnanost

   11. MS je dobře regulovatelná ze strany CEB

   12. Odmítají politiku plné zaměstnanosti, hospodářský liberalismus

 • stabilita růstu MS

 • odmítání diskrétní hospodářské politiky

 • fiskální politika má minimální systematický vliv na reálný výstup


Podm nky rovnov hy na trhu statk
Podmínky rovnováhy na trhu statků

1. Neexistuje problém nedostatečné koupěschopné poptávky (C+I)

2. Výklad odpovídá statistickým údajům

 • z krátkodobého hlediska výdaje na spotřebu kolísají v závislosti na výši důchodu, ale v menší míře než důchod

 • z dlouhodobého hlediska představují výdaje na spotřebu konstantní podíl na důchodu


3. Koncepce permanentního důchodu

YPt = YPt-1 + e . (Yt-1 - YPt-1)

YPt = e . Yt-1 + (1 - e) . YPt-1

Ct = cm .YPt

Ct = cm .e . Yt-1 + cm .(1 - e) . YPt-1

cm .e krátkodobý sklon ke spotřebě (mezní)

cm .e < cm multiplikátor je velmi malý

e 1…velmi malá pravděpodobnost 0 = častěji


Friedmanova kritika phillipsovy k ivky
Friedmanova kritika Phillipsovy křivky

 • 1958

 • A. W. Phillips:

  • Vztah mezi nezaměstnaností a mírou změny sazeb nominálních mezd ve spojeném království, 1861-1957

 • P. A. Samuelson, R. M. Solow

  míra inflace

  míra nezaměstnanosti


  • 1968

  • M. FRIEDMAN: THE ROLE OF MONETARY POLICY

  • (E. PHELPS)

  • NOVÁ INTERPRETACE

   KRÁTKODOBÁ x DLOUHODOBÁ PH. KŘ.

   VERTIKÁLNÍ TVAR

  • PŘIROZENÁ MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI

   (STÁLÁ, SETRVAČNÁ MÍRA INFLACE)

   HP: POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE JE MÍRA NEZAMĚSTNANOSTI NIŽŠÍ NEŽ PMN, JINAK JEN KRÁTKODOBÝ ÚČINEK NA ZAMĚSTNANOST AKCELERACIONISTICKÝ PŘÍSTUP


  • NEZAMĚSTNANOST:

   • DOBROVOLNÁ

   • NEDOSTATEČNÁ PRUŽNOST TRHU

    dlouhodobá PH. Kř.

  • míra

   inflace

   PMN míra nezaměst.


  P klad 1
  Příklad 1

  Vypočítejte přírůstek výdajů na spotřebu v čase t v keynesovském a v monetaristickém modelu, jestliže budete abstrahovat od autonomní spotřeby a máte k dispozici následující údaje:

  Mezní sklon ke spotřebě cm = 0,75

  Běžný důchod v čase t Y(t-1) = 900 p. j.

  Permanentní důchod v čase t-1 YP(t-1) = 800 p. j.

  Permanentní důchod v čase t YP(t) = 1000 p. j.

  Koeficient učení se chybami e = 0,1


  • Keynesovský model:

   C(t-1) = 900 . 0,75 = 675

   C(t) = 1000 . 0,75 = 750

   C(t) - C(t-1) = 75 ... +11,1%

  • Monetaristický model

   C(t-1) = cm . YP(t-1) = 0,75 . 800 = 600

   C(t) = cm . YP(t)* = 0,75 . 810 =607,5

   C(t) - C(t-1) = +7,5 … +1,5%

   *YP(t) = YP(t-1) + e . (Y(t-1) - YP(t-1) )

   YP(t) = 800 + 0,1 (900 – 800)

   YP(t) = 810


  P klad 2
  Příklad 2

  (Vypočítejte přírůstek důchodu v čase t při přírůstku investic) Jaký vliv na ekonomiku bude mít přírůstek investic v čase t o 100 p. j. v keynesiánském a v monetaristickém modelu, jestliže má ekonomika následující parametry

  Mezní sklon ke spotřebě cm = 0,75

  Koeficient učení se chybami e = 0,1

  k = multiplikátor

  Multiplikátor = keynesiánci

  = 1/0,25 = 4