Dezvoltarea comunit ilor i a asisten ei sociale rurale
Download
1 / 17

Dezvoltarea comunit??ilor ?i a asisten?ei sociale rurale - PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on

Dezvoltarea comunităţilor şi a asistenţei sociale rurale. Lect. dr. Mihai-Bogdan Iovu. Aspecte organizatorice. Disciplină opţională: 6 credite Încărcătura disciplinei: 2C + 1S Programarea întâlnirilor Curs: Joi: 16:00-18:00 Seminar: 18:00-20:00 (din 2/2 săptămâni)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dezvoltarea comunit??ilor ?i a asisten?ei sociale rurale' - kesler


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Aspecte organizatorice
Aspecte organizatorice

 • Disciplină opţională: 6 credite

 • Încărcătura disciplinei: 2C+1S

 • Programarea întâlnirilor

  • Curs: Joi: 16:00-18:00

  • Seminar: 18:00-20:00 (din 2/2 săptămâni)

 • Durata:01.10.2013 - 22.12.2013 (12 săpt.)

  06.01.2014 - 19.01.2014 (2 săpt.)

 • Comunicarea cu titularul de curs:

  • Consultaţii birou 313: luni 12:00-14:00

  • E-mail: iovu.mihai@socasis.ubbcluj.ro


A tept ri
Aşteptări

 • Parcurgerea materialelor din lista bibliografică. Acestea se regăsesc la biblioteca BCU sau biblioteca FSAS, precum şi online (acces liber). Redactarea unos fişe de lectură care vor fi utile în pregătirea examenului final.

 • Parcurgerea materialelor de curs şi seminar care vor fi transmise în avans pe grupul de discuţii de pe yahoo.

 • Parcurgerea materialelor indiferent dacă studentul va fi sau nu prezent la întâlnire. În caz de neparticipare, este responsabilitatea studentului de a se informa cu provire la tema discutată şi de a face rost de materialele folosite. NU AM ŞTIUT, NU AM AVUT DE UNDE SĂ AFLU/SĂ FAC ROST nu reprezintă scuze valide.


A tept ri cont
Aşteptări (cont)

 • Este responsabilitatea studentului de a redacta temele de curs şi seminar la timp. Nu vor fi acceptate teme primite după termenul limită. De asemenea temele lipsă nu se pot reface retroactiv. Studentul îşi asumă responsabilitatea cu privire la prioritizarea sarcinilor

 • Temele trebuie redactate la calculator, TNR-12, spaţiere la 1 ½ rânduri, diacritice


Absen e
Absenţe

 • Prezenţa la curs nu este obligatorie

 • Prezenţa la seminar: minim 5 pentru a primi punctajul aferent activităţii (3)

 • Fişa de prezenţă pentru seminar va fi singurul document care va justifica participarea la activitate. Este responsabilitatea studentului de a se asigura că semnează fişa de prezenţă. Eventualele absenţele vor trebui justificate. Titularul de curs trebuie anunţat ÎN AVANS ÎN SCRIS cu privire la neparticipare. De asemenea, documentele justificative vor trebui ataşate la întâlnirea următoare. Urgenţele medicale se referă doar la cele ce implică direct studentul. Nu se vor lua în calcul urgenţele familiale sau cele ce implică prietenii sau alte rude. În cazul unor absenţe datorate unor activităţi profesionale (legate de universitate sau locul de muncă) documentaţia necesară va trebui ataşată. Titularul de curs îşi rezervă dreptul de a nu accepta un număr de prezenţe mai mic de 3 pentru activitatea de seminar


Participarea activ la curs i seminar
Participarea activă la curs şi seminar

 • Pentru participarea activă la curs şi seminar se acordă un bonus de maxim 0.5p

 • Participanţii trebuie să respecte opiniile exprimate pe parcursul discuţiilor

 • Comportamente precum vorbitul la telefon, citirea presei, redactarea unor teme la alte discipline, vorbitul cu colegii despre probleme personale sunt perturbatoare

 • Se recomandă închiderea telefoanelor mobile/comutarea pe modul silenţios


Obiectivele disciplinei
Obiectivele disciplinei

 • Obiectivul general

  • Familiarizarea studenţilor cu domeniul dezvoltării comunităţilor rurale şi a asistenţei sociale rurale, cu conceptele ei fundamentale, cu principalele modele de intervenţie explicative ale domeniului


Obiectivele disciplinei cont
Obiectivele disciplinei (cont.)

 • Obiective specifice

  • Familiarizarea studenţilor cu o serie de concepte vehiculate în literatura ştiinţifică privind dezvoltarea comunitară şi asistenţa socială rurală;

  • Identificarea unor modalităţi concrete de acţiune privind dezvoltarea comunitară şi asistenţa socială rurală;

  • Identificarea unor situaţii concrete de aplicare a modelelor şi principiilor asistenţei sociale rurale;

  • Utilizarea unor metode de autoevaluare a propriei activităţi de învăţare;

  • Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, specifice asistentului social;

  • Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de învăţare;


Con inutul nv rii curs
Conţinutul învăţării - curs

 • C1: . Concepte generale. Obiectul şi funcţiile sociologiei rurale. Raporturile ei cu celelalte ştiinţe particulare care abordează ruralul (economie, geografie, asistenţa socială)

 • C2: Apariţia sociologie rurale în Europa şi SUA

 • C3: Comunitatea rurală. Realitate şi construcţie teoretică (sat-comunitate). Orientări în analiza ruralului.

 • C4: Tipuri de comunităţi rurale în România. Trecut, prezent şi perspective de evoluţie


Con inutul nv rii curs1
Conţinutul învăţării - curs

 • C5: Regionalizare şi sustenabilitate în mediul rural. Perspective locale, naţionale şi europene. Dezvoltare comunitară

 • C6: Asistenţa socială în mediul rural. Definiţie, caracteristici, obiective. Modele de asistenţă socială comunitară

 • C7: Profilul profesional al asistentului social comunitar

 • C8: Evaluarea comunităţilor rurale


Con inutul nv rii curs2
Conţinutul învăţării - curs

 • C9: Asistenţa socială în mediul rural. Intervenţii specifice. Studii de caz

 • C10: Asistenţa socială în mediul rural. Populaţia deservită şi domenii de practică. Studii de caz

 • C11: Planificarea, implementarea şi evaluarea unui proiect de asistenţă socială în mediul rural

 • C12: Parteneriatul dintre sectorul guvernamental, nonguvernamental şi societatea civilă în dezvoltarea serviciilor comunitare


Con inutul nv rii curs3
Conţinutul învăţării - curs

 • C13: Pregătirea asistenţilor sociali pentru practica în mediul rural

 • C14: Perspective ale asistenţei sociale rurale în România


Con inutul nv rii seminar
Conţinutul învăţării - seminar

 • S1: seminar introductiv

 • S2: Comunităţi urbane şi rurale

 • S3: Asistenţa socială rurală. Definiţie, caracteristici, perspective

 • S4: Dezvoltare comunitară în mediul rural

 • S5: Practica asistenţei sociale în mediul rural. Evaluarea nevoilor, resurselor, planificarea intervenţiei

 • S6: Practica asistenţei sociale în mediul rural. Intervenţia şi evaluarea intervenţiei

 • S7: Prezentarea proiectelor finale


Evaluarea
Evaluarea

 • Activitatea de curs – 7p

  • Examen scris (subiecte de sinteză) în sesiune (20.01.2014 - 09.02.2013) din tematica parcursă la curs. Durata examenului 2h (6p)

  • Prezentarea la curs a unei analize privind spaţiul rural românesc (C9-C14) (1p)


Prezentarea la curs a unei analize privind spa iul rural rom nesc
Prezentarea la curs a unei analize privind spaţiul rural românesc

 • Studentul va conduce o discuţie de 15 minute privind spaţiul rural românesc

 • Alege un articol de presă recent privind o problemă de interes pentru locuitorii din mediul rural

 • Cu o săptămână înainte de discuţie articolul va fi trimis colegilor şi titularului de curs

 • Prezentarea va cuprinde un rezumat al articolului cu accent pe problema socială ilustrată, pe politica socială implicată, riscuri, beneficii, oprtunităţi etc.

 • Responsabilitatea studentului este de a implica colegii în discuţii, de a facilita schimbul de idei, de a analiza critic informaţia


Evaluarea1
Evaluarea românesc

 • Activitatea de seminar – 3p

  • Proiect de grup (2 studenţi): realizarea unui interviu cu un asistent social/lucrător social din mediul rural privind problemele specifice cu care se confruntă

  • Ghidul de interviu va fi furnizat de titularul de curs

  • Transcrierea interviului şi redactarea unei analize de maxim 5 pagini privind rezultatele

 • Bonus – maxim 0.5 pentru participarea activă la discuţii şi implicare în activităţi


Standard minim de performan
Standard minim de performanţă românesc

 • Jumătate din punctajul aferent activităţii de curs (3.5p)

 • Jumătate din puncatjul aferent activităţii de seminar (1.5p)