slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VY_32_INOVACE_E3-0 6 PowerPoint Presentation
Download Presentation
VY_32_INOVACE_E3-0 6

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 27
kesia

VY_32_INOVACE_E3-0 6 - PowerPoint PPT Presentation

93 Views
Download Presentation
VY_32_INOVACE_E3-0 6
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VY_32_INOVACE_E3-06 MYŠ AUTOR: Mgr. Vladimír Bartoš VYTVOŘENO: SRPEN 2011 STRUČNÁ ANOTACE: VÝKLAD LÁTKY K TÉMATU POČÍTAČÉVÁ MYŠ Časová náročnost: 25-30 minut Tento materiál byl vytvořen jako učební dokument projektu inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 2. ZÁPIS POČÍTAČOVÁ MYŠ • vstupní zařízení počítače • polohovací zařízení určené k ovládání pozice kurzoru na obrazovce

 3. Obvyklá myš je složena z několika součástí. V první řadě je to kryt, za který myš držíme a pohybujeme jím po stole. Ten je vyroben z plastické hmoty. Na horní straně krytu jsou tlačítka. Tlačítek může být libovolný počet, obvykle se používají dvě. Levé tlačítko se používá pro výběr nebo potvrzování akcí, pravé pro vyvolání kontextového menu nebo jiných funkcí. Většina dnešních typů myší je vybavena také tzv.kolečkem, které bývá umístěno mezi tlačítky a slouží pro rolování v programových oknech nebo i jako třetí tlačítko.

 4. DouglasEngelbart VYNÁLEZCE • 1963 - první prototyp počítačové myši • dřevěná kostka s jedním červeným tlačítkem • později vylepšena na tři tlačítka a zkosené hrany pro lepší držení

 5. dvě na sebe kolmá kovová kolečka přenášela pohyb na dva zabudované potenciometry (elektrické součástky), jejich odpor byl digitalizován a převeden na změnu souřadnic. Princip Engelbartovy myši

 6. 1970 - DouglasEngelbart získává patent na svou myš počátek 70. let - kotouče nahrazeny kuličkou - pohyb je stále ještě přenášen na dva válce ovládající potenciometry HISTORIE 70. léta

 7. 1981 - na trhu první myš pro běžného uživatele 1981 - založena firmy Logitech 1982 - optomechanická myš ( kuličková myš) (Logitech) 1983 - osobní počítač dodávaný společně s myší 80. léta

 8. 80. léta • 1983 - myš od firmy Microsoft • 1984 - bezdrátová myš využívající infračervenou komunikaci (Logitech) • 1985 - společnost Genius

 9. 1991 - bezdrátové myši s rádiovým přenosem 1996 - kolečko pro posouvání obsahu v okně (Microsoft) 1999 - optické myši bez nutnosti rastrové podložky 90. léta

 10. 2001 - bezdrátová optická myš prostorová 3D myš vibrační myš myš s vestavěným gyroskopem myš s čtečkou otisků prstů 21. století

 11. ZÁPIS Dělení myšípodle principu snímaní orientace • elektromechanické • optomechanické • optické

 12. Optomechanická myš Princip

 13. Optomechanická myš Princip 1. Kulička myši2. Válcový snímač s kruhovou clonou3. LED (prosvěcuje clonu se zářezy)4. Mikrospínač pro tlačítka myši5. Optický senzor (za clonou)

 14. Ve směru osy X a Y jsou umístěny dva válečky, doléhající na kuličku, umístěnou ve středu myši. Pohyb kuličky se rozkládá na oba válečky. Na konci každého válečku je nalisován malý disk s otvory po obvodu. Na jedné straně disku je zabudován zdroj světla (nejčastěji infračervená dioda), na druhé pak optický senzor. • Jak se disk otáčí, infračervené světlo je střídavě propouštěno a blokováno, čímž vznikají záblesky, které optický senzor detekuje a elektronika myši je převádí na elektrický signál. Signál je posílán kabelem do počítače, který tento signál vyhodnocuje. Optomechanická myš Princip

 15. V zásadě stejný jako u optoelektrické myši. Na kuličku doléhají dva válečky umístěné vzájemně pod úhlem 90°. Válečky se otáčejí současně s kuličkou a rozkládají pohyb myši na vodorovný a svislý směr. Při otáčení válečků se přerušuje proud pomocí elektrických kontaktů, čímž vznikají el. impulsy. Podle nich počítač určuje polohu. Elektromechanická myš Princip

 16. V myši je umístěna malá kamerka která vysokou rychlostí snímá obraz (1000 - 6000 snímků/s). potřeba výkonného procesoru nutnost osvětlení plochy pod myší (LED) Optická myš Princip

 17. LED KAMERA MIKROPROCESOR Optická myš Princip OPTICKÝ SNÍMAČ

 18. Rozdíl mezi optickou myší, využívající odrazu od osvětleného povrchu LED diodou, je v přesnosti a intenzitě infračerveného laseru a ve vyšším rozlišení snímače. Laserové myši mají také výkonnější mikroprocesor. Pouhým pohledem je pak laser na rozdíl od optiky neviditelný. Paprsek vyzařuje přes lesklý prstenec, který zaznamenává odraz laseru. Optická myš - laserová

 19. ZÁPIS A) KABELOVÉ B) BEZDRÁTOVÉ ROZDĚLENÍ DLE PŘIPOJENÍ

 20. ALTERNATIVY K MYŠI

 21. v podstatě obrácená myš otáčí se kuličkou, která je umístěna oproti myši navrchu a tím se určuje pozice kurzoru nepoužívá se optická technologie tlačítka na boku, která slouží k obyčejným kliknutím původně integrováno v přenosných zařízeních TrackBall

 22. Joystick • v současnosti slouží především jako herní periferie • páka otáčející se na jednom konci a přenášející úhel otočení ve 2D nebo 3D do počítače • obvykle 2D, se dvěma osami rotace (podobně jako myš) • 3D – pohyb v ose z pomocí kroucení páky joysticku

 23. vstupní zařízení počítače, které slouží k posunu kurzoru, poklepání na něj nahrazuje kliknutí tlačítkem myši ploška reagující na tlak nebo na elektrickou vodivost obvykle jsou vedle citlivé plochy umístěna většinou dvě tlačítka, která mají podobnou funkci jako na myši a případně i dvoj-tlačítko nahrazující funkci otočného kolečka na myši. TouchPad

 24. u notebooků, zabírají méně místa než myši lze jej najít též v externím provedení, které lze připojit pomocí standardního rozhraní USB, COM nebo PS2 k velké skupině osobních počítačů TouchPad

 25. GRAFICKÝ TABLET • hlavně pro práci s grafikou • práce s ním nejvíce připomíná kreslení tužkou na papír • velká citlivá plocha podobná touchpadu, ale je odolnější a přesnější

 26. SPECIÁLNÍ TUŽKAK TABLETU • malá vzdálenost nad tabletem = pohyb kurzoru • dotek povrchu = stisk tlačítka myši • přítlak = různá tloušťka čáry (až 1.024 úrovní) • funkce guma • spojená s tabletem kabelem • bezdrátová (napájení el.-mag. indukcí)

 27. ZDROJE: http://cs.wikipedia.org/wiki/Laserov%C3%A1_my%C5%A1 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/Mouse-mechanism-cutaway.png http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/komponenty/periferie/mys/princip/princip.gif http://img.kasa.cz/k-foto/800/8/7/7/product_810778.jpg http://im9.cz/iR/importprodukt-orig/47c/47c5da489c365b64633194e490202d18--mmf250x250.jpg http://www.digenvt.com/webbios/webbioengelbart/picture.jpg http://cache.gawkerassets.com/assets/images/gizmodo/2009/01/kensington-slimblade-trackball.jpg http://img.kasa.cz/k-foto/800/9/8/5/product_981589.jpg http://owebu.bloger.cz/obrazky/owebu.bloger.cz/banan/img/sony-nw-white-touchpad-detail-450.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Wacom_graphics_tablet_and_pen.png/800px-Wacom_graphics_tablet_and_pen.png http://png.bilyraj.ofdn.cz/products_images/it-a-kancelar/prislusenstvi/pero-ke-grafickemu-tabletu-wacom-art-pen-pro-intuos4-a-cintiq-21-dtk_full.jpg?hash=1347669563