obje ktovo orientovan datab zy odbms
Download
Skip this Video
Download Presentation
Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS) - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS). Martin Janušek MFF UK Praha 26.11.2003. Príčiny vzniku ODBMS. Databáza ako fundamentálna komponenta softvérových systémov Potreba komplexnejších aplikácíí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obje ktovo – Orientovan é Datab ázy (ODBMS)' - kerryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obje ktovo orientovan datab zy odbms

Objektovo – Orientované Databázy (ODBMS)

Martin Janušek

MFF UK Praha

26.11.2003

pr iny vzniku odbms
Príčiny vzniku ODBMS
 • Databáza ako fundamentálna komponenta softvérových systémov
 • Potreba komplexnejších aplikácíí
 • Tradičné databázy neumožňovali špecifikovať štruktúru komplexných objektov a operácie s nimi
 • Rozvoj objektovo orientovaných programovacích jazykov
hist ria
História
 • Vznik prvých objektovo orientovaných databázových systémov (DBMS)
  • OPENOODB – Texas Instruments
  • ARDENT – Ardent Software
  • ODE – AT&T Bell Labs …
 • Vznik štandardu ODMG-93 konzorciom ODMG (Object Database Management Group)
odmg 93 objektov model
ODMG-93 Objektový Model
 • Základné modelové primitivum – objekt
 • Kategorizácia objektov – typy
  • spoločné chovanie
  • spoločný rozsah stavov
 • Definícia chovania na objekte – operácie
 • Stav objektu – skupina vlastností
  • atribúty
  • vzťahy
odmg 93 objektov model 2
ODMG-93 Objektový Model(2)
 • typ – jeden interface, viac implemntácií
  • interface
   • vlastnosti
   • operácie na danom type objektu
  • implementácie
   • dátové štruktúry
   • implementácia operácií
odmg 93 typy
ODMG-93 Typy
 • Definuje stav a chovanie (charakteristiku) inštancie objektu
  • stav – množina vlastností
  • chovanie – množina operácií
 • Dedičnosť
  • abstraktné typy
  • strom dedičnosti – acyklický graf
odmg 93 objekty
ODMG-93 Objekty
 • koreňový typ - Denotable_Object
 • hierarchia
  • Object - nestály (mutable)
   • Atomic_Object - atomický (atomic)
   • Structured_Object - štruktúrovaný (structured)
  • Literal - stály (immutable)
   • Atomic_Literal - atomický (atomic)
   • Structured_Literal- štruktúrovaný (structured)
odmg 93 objekty 2
ODMG-93 Objekty (2)
 • Typ Object
  • identita (OID)
  • pomenovanie
  • popis
   • predikáty
  • vlastnosti
   • Has_name?:Boolean
   • name: Set
   • type: Type
odmg 93 objekty 3
ODMG-93 Objekty (3)
  • operácie
   • delete()
   • same_as? (oid: Object_id) ->b:Boolean
  • životný cyklus
   • procedúra
   • proces
   • databáza
 • Typ Literal
  • atomické – integer, float, boolean, character
  • štruktúrované – bit_string, char_string, enumeration, date, time, dateTime, interval
odmg 93 vlastnosti
ODMG-93 Vlastnosti
 • Atribúty
  • typ literal alebo množina literálov - bez OID
  • definované operácie – set_value, get_value
  • definujú abstraktný stav
 • Vzťahy
  • definované medzi nestálymi objektmi
  • pomenovaný každý smer vzťahu
  • 1:1, 1:N, M:N
odmg 93 oper cie
ODMG-93 Operácie
 • definované na 1-objektových typoch
 • signatúra operácie
  • argumenty, typy, výnimky
 • preťažovanie operácií
 • koreňový typ Výnimka
odmg 93 trukt rovan objekty
ODMG-93 Štruktúrované objekty
 • Kolekcie (Collection)
   • abstraktné typy
   • typ Iterator T – Collection::create_iterator
   • nepomenované pozície
   • rovnaký typ
  • množina (set) – nezoradená, bez duplikátov
  • batoh (bag) – nezoradená, duplikáty
  • zoznam (list) – zoradená, duplikáty
  • pole (array) – 1 dimenzia, variabilná veľkosť
odmg 93 trukt rovan objekty 2
ODMG-93 Štruktúrované objekty (2)
 • Štruktúry
  • pevná dĺžka
  • pomenované pozície
  • dvojica (názov, hodnota)
  • pri kopírovaní sa vytvára „plytká“ kópia
odmg 93 trukt rovan liter ly
ODMG-93 Štruktúrované literály
  • po vytvorení sa nedajú meniť
 • Kolekcie
  • neimplementujú operáciu remove()
  • String, Bit_String
 • Štruktúry
  • používajú sa ako návratové typy dotazov
  • Date, Time, DateTime
odmg 93 kompatibilita tran sakcie typ database
ODMG-93 Kompatibilita, tran- sakcie,typ Database
 • Kompatibilita
  • silne typová kontrola
  • nedefinované konverzie medzi literálmi
 • Transakcie
 • Typ Database
  • open()
  • close()
  • contains_object? (oid:Object) ->b: Boolean
  • lookup_object (oid:Object) ->b: Boolean
odmg 93 object defintion language odl
ODMG-93 Object Defintion Language (ODL)
 • ODL by mal podporovať všetky konštrukcie ODMG Objektového Modelu
 • ODL nie je programovací jazyk, ale špecifikácia jazyka pre signatúry interfacov
 • ODL je nezávislý na programovacom jazyku
 • ODL by mal byť kompatibilný s Interface Definition Language
 • ODL by mal byť rozšíriteľný
odmg 93 object defintion language odl 2
ODMG-93 Object Defintion Language (ODL) (2)
 • ODL je DDL pre objektové typy
 • schéma pre definíciu objektových typov v akomkoľvek OOPJ
 • pre aplikáciu zabezpečuje „izoláciu“ medzi programovacím jazykom a podkladovým ODBMS produktom
odmg 93 object defintion language odl 3
ODMG-93 Object Defintion Language (ODL) (3)
 • Špecifikácia typu

::= Interface [ ]

{

[]

[]

[]

};

 • Špecifikácie charakteristík, atribútov, vzťahov, operácií ...
odmg 93 object query language oql
ODMG-93 Object Query Language (OQL)

Založený na nasledujúcich princípoch a predpokladoch:

 • OQL je dotazovací jazyk, ktorý sprostredkúva jednoduchý prístup k objektovej databázi
 • OQL nie je výpočtovo kompletný
 • OQL umožňuje deklaratívny prístup k objektom
odmg 93 object query language oql 2
ODMG-93 Object Query Language (OQL) (2)
 • OQL závisí na ODMG Objektovom Modele
 • OQL má abstraktnú syntax
 • OQL má konkrétne syntaxe definované na prepojenie s programovacími jazykmi
 • OQL nezabezpečuje explicitné update operátory, ale spolieha sa na definované operácie na objektoch
odmg 93 object query language oql 3
ODMG-93 Object Query Language (OQL) (3)
 • Formálna sémantika OQL je ľahko definovateľná
 • OQL je ľahko optimalizovateľný
 • OQL ako samostatný jazyk používa konkrétnu syntax podobnú SQL
ad