exkurzia do viedne n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Exkurzia do Viedne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Exkurzia do Viedne

play fullscreen
1 / 22
Download Presentation

Exkurzia do Viedne - PowerPoint PPT Presentation

kerri
104 Views
Download Presentation

Exkurzia do Viedne

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Exkurzia do Viedne SOŠT Zvolen 2. december 2009

 2. Viedeň • Hlavné mesto Rakúska • 1.65 milióna obyvateľov • Rozloha 415 km2 • Sídlo organizácií UNIDO (Organizácia pre priemyselný rozvoj), ICEM ( Komisia pre európske vysťahovalectvo), OPEC (Organizácia krajín vyvážajúcich ropu), IAEO (Medzinárodná organizácia pre atómovú energiu)

 3. Odchod zo ZV 6:00 – príchod Viedeň 10:00

 4. Exkurzia na mape

 5. Prírodovedecké múzeumNaturhistorishesMuseum

 6. Umelecko-historické múzeumKunsthistorischesMuseum

 7. Pred Pamätníkom Márie-TerézieMaria-TheresiaDenkmal

 8. Hofburg

 9. Hofburg bol 600 rokov panovníckym sídlom a 250 rokov sídlom nemeckých cisárov a kráľov. • Založil ho Otakar II. • Jeho rozloha je 240 tisíc m2. • Časti: Neuburg- najnovšia časť Schweizerhof – najstaršia časť

 10. Socha Františka I.

 11. Heldentor – brána hrdinov

 12. Dóm sv. ŠtefanaStephansdom

 13. Dóm sv. Štefana - neskorá gotika • Prvá zmienka o tomto kostole z r. 1147 • Na hlavnom oltári je vyobrazený sv. Štefan – mučeník. • Organ má 10 tisíc píšťal. • Tu sú pochovaní Habsburgovci od r. 1735.

 14. Život v uliciach Viedne

 15. Pred parlamentom

 16. Parlament • helenistický štýl (1873 – 1883) • pred budovou je Aténina fontána • konávajú sa tu zasadnutia národnej a spolkovej rady

 17. Parlament

 18. Radnica vo „Vianočnom šate“Rathaus

 19. Vianočné trhy vo ViedniWeihnachtsmarkt

 20. Betlehem pri radnici

 21. Na záver by sme sa chceli poďakovať kolektívu učiteľov nemeckého jazyka za zorganizovanie tejto exkurzie, Mgr. Ivone Beňovej, PhDr. Andrei Gehrerovej a Mgr. Pavlovi Schlankovi. Naše poďakovanie patrí aj Rodičovskej rade SOŠT za jej finančný príspevok, vďaka ktorému bolo možné túto exkurziu uskutočniť. Autori fotografií: študenti SOŠT Dana Šagátová (autor prezentácie)