slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
EISMO ĮVYKIŲ PREVENCIJA ĮMONĖSE.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

EISMO ĮVYKIŲ PREVENCIJA ĮMONĖSE. - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

EISMO ĮVYKIŲ PREVENCIJA ĮMONĖSE. DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ REKOMENDACIJOS. 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EISMO ĮVYKIŲ PREVENCIJA ĮMONĖSE.' - kerri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EISMO ĮVYKIŲ PREVENCIJA ĮMONĖSE.

DARBUOTOJŲ NUŠALINIMO NUO DARBO DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ REKOMENDACIJOS

2008

slide2

Valstybinės darbo inspekcijos informacija apie įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe Lietuvos Respublikoje nuo 2007 01 01 iki 2007 12 31

 • Mirtini nelaimingi atsitikimai – 106 ( iš jų 32 darbuotojai neblaivūs);
 • Sunkūs nelaimingi atsitikimai – 234 ( iš jų 38 darbuotojai neblaivūs).
slide3

Pagrindiniai teisės aktai:

 • Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės, (žin., 2006, Nr. 56 - 2000);
 • Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinės rekomendacijos, (žin., 2008, Nr. 55 - 2113);
 • Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus, Lietuvos policijos generalinio komisaro ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko įsakymas, “Dėl su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų darbe prevencijos šalies įmonėse, įstaigose ir organizacijose”, (žin., 2007, Nr. 94 - 3812);
 • Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo Lietuvos Respublikos įmonėse, įstaigose ir organizacijose rekomendacijos, (žin., 2008, Nr. 62 - 2373).
slide4

Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklės

 • Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymas;
 • Kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymas.
slide5

Darbuotojų, vairuojančių juridinio asmens transporto priemones, neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymas :

 • Darbuotojų medicininės apžiūros organizavimas;
 • Privaloma darbuotojų medicininė apžiūra likus ne daugiau kaip 30 minučių iki reiso pradžios;
 • Darbuotojų medicininę apžiūrą turi atlikti sveikatos priežiūros specialistas.
slide6

Kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatymas

 • Darbuotojų medicininės apžiūros organizavimas;
 • Darbuotojų medicininę apžiūrą turi atlikti sveikatos priežiūros specialistas.
slide7

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

 • Iš burnos sklinda alkoholio kvapas;
 • Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir kt.);
 • Nerišli kalba;
 • Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena;
 • Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai.
slide8

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

 • 1 priedas
 • ......................................................................................................
 • (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)
  • NUŠALINIMO NUO DARBO
 • DĖL NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ AKTO
 • PAVYZDINĖ FORMA
 • 200....m. .......................... d.   Nr. ............
 • .................. val. ....................min.
 • ......................................................
 • (surašymo vieta)
 • Pagrindas______________________________________________________________________________________
 • (tarnybinis pranešimas, kita informacija)
 • Darbuotojas ____________________________________________________________________________________
 • (vardas ir pavardė)
 • Pareigos _______________________________________________________________________________________
 • Darbo vieta _____________________________________________________________________________________
 • Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ir/ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:
 • Iš burnos sklindantis alkoholio kvapas________________________________________________________________ (taip – 1, ne – 2)
 • Neadekvati elgsena (susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus, kt.) _________________________________________ (taip – 1, ne – 2)
 • Nerišli kalba____________________________________________________________________________________
 • (taip – 1, ne – 2)
 • Nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena_____________________________________________________________(taip – 1, ne – 2)
 • Alkoholio nustatymo iškvepiamame ore aparato (alkotesterio) rezultatai:_____________________________________
     • (taip – 1, ne – 2)
slide9

Kiti duomenys:__________________________________________________________________________________

Darbuotojui įteiktas raštiškas nurodymas pateikti paaiškinimą dėl pateiktų įtarimų, kad jis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų _______________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Nušalinamo darbuotojo paaiškinimas raštu ________________________________________________________ (pateikė, atsisakė pateikti, kita)

______________________________________________________________________________________________

Siuntimas dėl neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ______________________________________________________________________________________________

(įteiktas – 1, neįteiktas – 2)

______________________________________________________________________________________________

Darbuotojas atsisakė medicininės apžiūros atlikimo_________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

______________________________________________________________________________________________

Darbuotojas atsisakė vykti darbdavio transportu ir darbdavio atstovas sutiko, kad darbuotojas pats nuvyktų į asmens sveikatos priežiūros įstaigą _______________________________________________________________

(taip – 1, ne – 2)

Nušalinimo aktą užpildė: (pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė) ________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

Nušalinamo darbuotojo įrašas ranka apie susipažinimą su nušalinimo aktu:

______________________________________________________________________________________________

(susipažinau ir sutinku/nesutinku su nušalinimu nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo)

______________________________________________________________________________________________

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Patvirtiname, kad darbuotojas atsisakė susipažinti su nušalinimo aktu*

______________________________________________________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

______________________________________________________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas ir pavardė)

* Pildoma, jei nušalinamas darbuotojas atsisako susipažinti su nušalinimo aktu.

slide10

Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinių rekomendacijų

 • 2 priedas
 • __________________________________________________________________________________
 • (įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas,
 • ___________________________________________________________________________________
 • (adresas ir kodas)
 • SIUNTIMO
 • DĖL ASMENS NEBLAIVUMO (GIRTUMO) AR APSVAIGIMO NUO PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMO PAVYZDINĖ FORMA
 • 200.....m. ..................... ......d.   Nr. ...........
 •  .................val. ...............min.
 • _________________________
 • (surašymo vieta)
 • Darbuotojas:
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • (vardas ir pavardė)
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • (gimimo data)
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • (darbo vieta)
 • siunčiamas į _______________________________________________________________________________________________________________________
 • (asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas)
 • medicininei apžiūrai neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti. __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • Siuntimo priežastis _________________________________________________________________________________________________________________
     • (įtarimas dėl asmens neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų)
 • Darbdavys pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateiktą sąskaitą įsipareigoja atlygintimedicininės apžiūros išlaidas __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • ........................................................................................ ..................................... ........................................................
 • (darbdavio atstovo, kito įgalioto asmens pareigos)             (parašas)                    (vardas, pavardė)
 • __________________________________________________________________________________________________________________________________
 • (sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, adresas, kodas)
 • Į asmens sveikatos priežiūros įstaigą darbuotojas atvyko (pristatytas):
 • 200.....m. ...................... .....d. .................val. ...............min.
 • (pildo asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojas)
slide11

Drausminės nuobaudos, jų skyrimas:

 • Pastaba;
 • Papeikimas;
 • Atleidimas iš darbo.
slide12

Nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimas:

 • Paskirti įmonės administracijos darbuotoją, atsakingą už visų procedūrų, susijusių su transporto naudojimu, organizavimą bei koordinavimą.
 • Parengti ir patvirtinti įmonių, įstaigų, organizacijų ir asmeninių transporto priemonių, naudojamų pagal sutartį darbo reikmėms, naudojimo, priežiūros, remonto taisykles.
 • Vadovaujantis Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ parengti iš įmonės išvažiuojančių ir grįžtančių iš reisų vairuotojų sveikatos patikrinimų dėl neblaivumo tvarką.
 • Sudaryti sutartis (jei jos nesudarytos) su medicinos priežiūros įstaigomis arba su transporto, pramonės ar kt. įmonėmis, kuriose yra tokios įstaigos, dėl vairuotojų blaivumo (neblaivumo) patikrinimų, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-505 patvirtintą Medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo metodiką, arba šiam klausimui spręsti kooperuotis kelioms įmonėms.
slide13

Organizuoti viktorinas, konkursus, siekiant išaiškinti drausmingiausius, profesionaliausius vairuotojus. Nugalėtojus skatinti materialiai ir moraliai.

 • Sudaryti vairuotojų kvalifikacijos kėlimo, papildomų mokymų (saugiai vairuoti, tikrinti transporto techninę būklę, saugiai krauti ir pan.) grafikus, taip pat nustatyti tvarką, užtikrinančią sistemingą ir operatyvų eismo dalyvių informavimą apie eismo sąlygas, galimų rizikos veiksnių pasireiškimo tikimybę kelionių maršrutuose ir būdus, kaip nuo jų saugotis.
 • Nustatyti incidentų, eismo įvykių, į kurias pateko įmonės transportas, informacijos iš policijos apie įmonės vairuotojų kelių eismo taisyklių pažeidimus registravimo ir analizės tvarką. Apie analizės rezultatus informuoti darbuotojus.
 • Švietėjiškai, auklėjamajai bei informacinei veiklai užtikrinti įrengti vaizdinės agitacijos priemones (stendus, tablo, ekranus ir kt.), kuriuose pateikti įmonės veiklos eismo prevencijos srityje medžiagą, taip pat informaciją, gaunamą iš valstybės kontrolės įstaigų.
 • Inicijuoti transporto priemonių vairuotojų atmintinės kūrimą. Organizuoti transporto priemonių vairuotojų, iš jų ir vairuojančių asmenines transporto priemones darbo reikmėms, įsipareigojimų laikytis atmintinės nuostatų pasirašymą. Viešai skelbti vairuotojų, įsipareigojusių laikytis atmintinės nuostatų, pavardes, o esant galimybei – skatinti materialiai, parengti premijavimo sistemą, siekiant įvirtinti drausmingą vairavimą, darbą be avarijų.
 • Papildyti pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles ar darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas nuostata, kad apie pastebėtą neblaivų darbuotoją (vairuotoją) privalu nedelsiant pranešti administracijai ir imtis visų priemonių nelaimei užkirsti.
 • Parengti ir įgyvendinti komunikavimo sistemą (vairuotojas–administracija–vairuotojas–vairuotojas), aprūpinant vairuotojus mobiliaisiais telefonais, kitomis bevielio ryšio priemonėmis.
 • Nustatyti tvarką, kad grįžęs iš maršruto transporto priemonės vairuotojas įmonės vadovo patvirtintos formos žurnale padaro įrašus apie kelionėje patirtus incidentus ir kelių eismo taisyklių pažeidimus, už kuriuos buvo nubaustas, pavojus kelyje, apie kuriuos reikėtų informuoti kitus vykstančius šiuo maršrutu vairuotojus.
slide14

Prieš išvykstant transporto priemonei, raštu suteikti informaciją vairuotojui apie būsimo maršruto ypatumus (kelio remontas, transporto spūstys, meteorologinių sąlygų pasikeitimai ir kt.), aprūpinti atmintine apie transporto priemonių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, kita aktualia informacija.

 • Organizuoti psichologinę pagalbą vairuotojams, ypač po patirtų avarijų ar kitų eismo įvykių.
 • Parengti pagrįstus užduočių atlikimo grafikus, atsižvelgiant į realią eismo situaciją šalyje bei eismo taisyklių reikalavimus tose šalyse, į kurias planuojami reisai, taip pat vadovaujantis aktų, reglamentuojančių darbo ir poilsio režimo laikymąsi, reikalavimais.
 • Lokaliniu tvarkomuoju dokumentu paskirti darbdavio įgaliotą asmenį atsakingu už prevencijos, susijusios su neigiamomis alkoholio vartojimo pasekmėmis, koordinavimą (planavimas, įgyvendinimo, stebėsenos, kontrolės ir priežiūros organizavimas ir kt.).
 • Pasitelkiant sveikatos, psichologijos, psichosocialinės srities specialistus, organizuoti paskaitas, pokalbius apie alkoholio žalą sveikatai, galimą neigiamą poveikį įmonės veiklos rezultatams, konsultacijas dėl abstinencijos ir saikingo alkoholio vartojimo.
 • Ugdyti nepakantumą besaikiam alkoholio vartojimui šviečiant vairuotojus ir kitus darbuotojus, kuriant bei puoselėjant darbo ir šventines tradicijas, organizuoti konkursus, viktorinas, platinti lankstinukus, plakatus, kviečiančius netoleruoti alkoholio vartojimo.