i choose not to n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I choose not to! PowerPoint Presentation
Download Presentation
I choose not to!

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

I choose not to! - PowerPoint PPT Presentation

kermit
151 Views
Download Presentation

I choose not to!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Choose wisely! Välj klokt! English 6B – week 33-34 I choose not to! WOBBLE WEEK 1by Emma Holmquist

 2. WOBBLE WEEK I choose not to! Detta är er första WobbleWeek-lektion. Det är lektion du även kan titta på hemma. En Wobble Week kommer oftast innehålla: Minst ett oregelbundet verb (oftast tre) – denna gång blir det verbet ”välja”. Genomgång av sådant som man har nytta av att förbereda sig på inför nya kapitel. ____. Övningar där du tränar på att formulera dig i tal och skrift. ____. En kortare gloslista, som du inte blir förhörd på, men som ökar ditt ordförråd.

 3. ORDKLASSER I choose not to! Även om vi jobbat med detta tidigare, kan det vara bra med en repetition: Det finns olika typer av ord. I stället för typer av ord säger vi ”ordklasser” Orden dog, catoch raintillhör ordklassen för saker och varelser: ”substantiv”. Du kan ofta sätta the framför dessa ord: The dog seesthe catin the rain. Orden wet, sadoch alonesägerhur något är. De tillhör ordklassen ”adjektiv”. De beskriver ett substantiv: The sad dog sees the wetcat in the rain, all alone. "My life as a dog (6053652632)" by HelgiHalldórsson from Reykjavík, Iceland – My life as a dog. Licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:My_life_as_ a_dog_(6053652632).jpg#mediaviewer/File:My_life_as_a_dog_(6053652632).jpg Photo: WikiCommons Erkännande: I, Jlantzy

 4. VERB I choose not to! en varning Orden do, make och eat beskriver vad man kan göra. De tillhör ordklassen ”verb”. Men först Bara för att man kan göra pannkakor, göra självmål eller göra någon glad, så blir inte ”pannkakor”, ”självmål” eller ”någon glad” några verb. Det är ”göra” som är själva verbet. Tänk att det är sysslor eller aktiviteter som man kan sätta ”att” framför - ”att göra”, eller ”att äta” ”Att” blir på engelska ”to”: It cantake a long timeto make a cookie, but it takes no timeto eatit.

 5. VERB SOM ÄNDRAR FORM I choose not to! Tipsen för att känna igen ett verb är alltså De är sysslor eller aktiviteter Man kan sätta ”att” framför på svenska Man kan sätta ”to” framför på engelska För att göra det lite svårare, så kan samma verb sägas på många sätt. I try to like everybody. I like my classverymuch. I liked the hamburgers for lunch yesterday. I havelikedsongs a lot, that I don’t likeanymore. My motherlikessomesongs, that my fatherdoesn’t like. Vad är skillnaden?

 6. VERB SOM ÄNDRAR FORM I choose not to! Några teman: Men vänta, man kan ju inte sätta ”to” framför ”like” i varje mening?!? Nej, att sätta ”to” framför är bara ett test för att se om ordet är ett verb. I meningar funkar det bara när verbet är i temat grundform, även kallat infinitiv. Infinitiv/GrundformNutid/Presens Dåtid/Imperfekt Perfekt __________ ___________________________________________________________________ (efter have, has och had) I try to like everybody. I like my classverymuch. I liked the hamburgers.I havelikedsongs. that I don’t likeanymore. Här funkar ”to” men inte där. My motherlikessomesongsthat my fatherdoesn’t like.

 7. OREGELBUNDNA VERB I choose not to! I exemplet med ”like” så fanns bokstävernafrån grundformen med i alla former, även i liked och likes. Detta har det gemensamt med de flesta andra verb och dessa verb kallas ”Regelbundna verb”. När du lärt dig ett regelbundet verb så vet du hur det förändras i olika temaformer. like, liked, havelikedellerplay, played, haveplayedeller spela, spelade, har spelat Den grupp verb som inte följer detta mönster kallas ”Oregelbundna verb” Infinitiv/Grundform Nutid/Presens Dåtid/Imperfekt Perfekt _______ It’s hard to choose. I chooseapplepie for dessert. I chosevanillaicecream. I havechosenwaffles. Det är svårt att välja. Jag väljer äppelpaj till dessert. Jag valde vaniljglass. Jag har valt våfflor. Eeh, okej! Till efterrätt väljade jag vaniljglass. Jag har alltid väljat äppelpaj förut. Den som lär sig oregelbundna verb slipper låta så här i en engelsmans öron.

 8. OREGELBUNDNA VERB I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv (Nutid/Presens) Dåtid/Imperfekt Perfekt__ (to) choose(choose) chosechosen lång u-ljud - skrivs såhär [ʧu:z] kort öu-ljud [әʊ] kort öu-ljud [әʊ] Nutid står i parentes eftersom den oftast är likadan som infinitiv. På de sista sidorna i arbetsboken för Champion 6 finns över 70 oregelbundna verb till, och i engelska språket finns hundratals, men känn ingen stress. Det man inte lär i skolan stöter man på och lär sig senare i livet. Ni lär er oftast 3 verb åt gången. Ni kommer att få lära er genvägar till att minnas hur de böjs. Inte ens vi lärare kan ALLA böjningar, men man fortsätter lära även efter skoltiden. Ju fler du kan desto naturligare kommer ditt språk att bli.

 9. VNINGSUPPGIFT Ö I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv (Nutid/Presens) Dåtid/Imperfekt Perfekt _______ (to) choose(choose) chosehave chosen Komplettera meningarna i tal och, om du vill, skrift där du lägger in rätt form av choose. Stöter du på ord du inte kan i meningarna kan du kolla på gloslistan på nästa sida. Facit finns på sista sidan. When I was a baby, my parents ____________ my clothes. Thisweek I ___________ Corn Flakes for breakfast everyday, exceptyesterday. I always__________ film whenwe go to the cinema, because my taste is the best. Everytime I __________ to go against my parents orders, I havebeengrounded. If it would be easy ____________ friends, nobodywould be lonely.

 10. GLOSLISTA Frivillig inlärning Inget förhör infinite[ˈɪnfɪˈnɪt] oändlig infinity [ɪnˈfɪnɪti] oändlighet present [presnt] närvarande presence [presns] närvaro verbal [v:ᴈbl] verbal, språklig frame [freɪm] ram owngoal [ˈәʊnˈgәʊl] självmål increase [ɪnˈkriːs] utöka, förstora vocabulary [voʊˈkæbjəlɛri] ordförråd wisely [ˈwaɪzlɪ] vist, klokt I choose not to! to choose att välja I choose jag väljer mumchooses mamma väljer I chose jag valde I have chosen jag har valt parents föräldrar except förutom the cinema biografen because därför att taste smak against emot havebeengroundedhar fått utegångsförbud would skulle lonely ensam Att lära dig glosor som du inte blir förhörd på förbättrar också din engelska. Det visar sig i andra lektions- och provuppgifter.

 11. VNINGSUPPGIFT - FACIT Ö I choose not to! Temat för hur man böjer verbet choose är alltså: Infinitiv (Nutid/Presens) Dåtid/Imperfekt Perfekt _______ (to) choose(choose) chosehave chosen When I was a baby, my parents _ chose__ my clothes. (Dåtid, du är ju ingen bebis längre) Thisweek I have chosen*_ Corn Flakes for breakfast everyday, exceptyesterday. (Chose funkar också. Vi vet att det inte är nutid eftersom yesterday finns med.) I always_choose_ film whenwe go to the cinema, because my taste is the best. (Eftersom ”whenwe go” står i nutid blir det nutid. Även ”my taste is the best” står i nutid.) Everytime I _have chosen _ to go against my parents orders, I havebeengrounded. Eftersom det står ”havebeengrounded” i slutet, väljer vi perfekt. ”I have chosen to go against” = ”jag har valt att gå emot” If it would be easy _to choose___ friends, nobodywould be lonely. Eftersom mening börjar ”Om det hade varit lätt” förstår vi att fortsättningen är ”att välja” = ”to choose”. Alltså grundform/infinitiv.